Saturday, 25 May 2024
Leerlingen studeren in hun klaslokaal op de Yang Dezhi "Rode Leger" basisschool in Wenshui, Xishui county, Guizhou provincie, op 7 nov. 2016. (Fred Dufour/AFP via Getty Images)

CCP wil schoolkinderen indoctrineren met ‘Xi Jinping-gedachte’

De Chinese leider Xi Jinping wil alle Chinese burgers loyaliteit bijbrengen, te beginnen bij de leerlingen van de basisschool.

Als studenten in september terugkeren van de zomervakantie, zullen ze een nieuw vak op hun curriculum vinden: “Xi Jinping Gedachte.”

De nieuwe drang naar ideologische controle zal lopen van de lagere school tot de universiteit. Het verplichte lesboek, getiteld “Xi Jinping Gedachte over Socialisme met Chinese Kenmerken in het Nieuwe Tijdperk”, zal vijf edities kennen, die wekelijks aan leerlingen in groep 3, 5, 8 en 10 zullen worden onderwezen.

Het boek heeft tot doel “de steun van de studenten voor het leiderschap van de partij en het socialistische systeem geleidelijk vorm te geven”, aldus een recente mededeling van het ministerie van Onderwijs.

Jongeren lopen langs een propagandabillboard over de “China Droom,” een slogan geassocieerd met de Chinese regeringsleider Xi Jinping, buiten een school in Beijing op 12 maart 2018. (Greg Baker/AFP via Getty Images)

De stap, in combinatie met een toenemende beperking van westerse materialen in klaslokalen, wijst op de wens van het regime om de ideologische controle te versterken, te beginnen met de vorming van het wereldbeeld van de jongste generatie, zeggen deskundigen.

“Als je het onderwijs controleert, controleer je in feite de gedachten van de hele bevolking,” vertelde Li Yuanhua, een voormalig universitair hoofddocent aan de Capital Normal University College of Education in Beijing, aan The Epoch Times.

Een ‘politieke taak’

Xi Jinping Gedachte, alternatief bekend als “Xisme,” werd bijgeschreven in het handvest van de Chinese Communistische Partij tijdens het belangrijke Nationale Congres van de partij in 2017. Sindsdien hebben de Chinese autoriteiten en door de staat gesteunde instellingen 18 onderzoekscentra opgezet die zijn gewijd aan het bestuderen van de ideologie.

Nu het nieuwe schooljaar met rasse schreden nadert, hebben de lokale onderwijsautoriteiten de training opgevoerd om hun leraren vertrouwd te maken met het nieuwe materiaal, terwijl de staatskanalen propaganda hebben verspreid om de lancering van de schoolboeken voor te bereiden. In Hebei, een noordelijke Chinese provincie die Beijing omringt, hebben 20 deskundigen op 3 augustus tijdens een virtueel seminar de belangrijkste beginselen achter het boek uitgelegd aan ongeveer 44.000 leraren uit de hele provincie en hen gecoacht over hoe ze hun klassen les moesten geven, aldus de door de staat uitgegeven Hebei Daily.

Huang Qiang, hoofd van de door de staat geleide People’s Education Press, die het boek uitgeeft, beschreef de uitgave van het tekstboek als “een andere belangrijke politieke taak”, en voegde eraan toe dat het een “concrete stap” was om het Xi Jinping-gedachtegoed “in het brein van de studenten te verankeren”.

Studenten zitten in een klaslokaal terwijl ze studeren in Shanghai, op 27 sept. 2017. (Chandan Khanna/AFP via Getty Images)

De meest gedetailleerde beschrijving van de cursus kwam van Ding Lili, een lerares van een openbare basisschool in Shanghai die het materiaal op haar leerlingen had uitgetest. Na de “magnetische aantrekkingskracht” van het boek te hebben geprezen, gaf Ding een anekdote waaruit bleek hoe het boek een rol kan spelen bij het aanwakkeren van vijandigheid jegens het Westen en tegelijkertijd het nationalisme kan versterken, volgens een artikel op 1 augustus in China Education Daily, een krant die wordt beheerd door de uitgever.

In een lezing getiteld “grote omvang staat niet gelijk aan kracht,” in een citaat uit een toespraak van Xi uit 2014 over het belang van binnenlandse technologische innovatie, hield Ding een telefoon vast van de Chinese telecomgigant Huawei, wiens smartphone-activiteiten zijn verwoest door Amerikaanse sancties over nationale veiligheidsoverwegingen, die het bedrijf de toegang tot vitale Amerikaanse technologie, waaronder high-end processorchips, afsneden.

“Toen de kinderen hoorden dat zo’n voortreffelijk nationaal merk in de problemen zit omdat zijn chips aan anderen zijn voorbehouden, waren ze verbaasd, verward en boos,” zei Ding, die eraan toevoegde dat ze vervolgens een reeks vragen stelde om duidelijk te maken dat de Chinezen “kerntechnologie in eigen handen” moeten hebben.

Buitenlandse inhoud blokkeren

Tegelijk met het opdringen van het Xi Jinping-gedachtengoed aan de studenten, verscherpt het regime ook de controle op buitenlandse inhoud die in de klas wordt onderwezen.

De onderwijsautoriteiten hebben onlangs 286 samenwerkingsverbanden beëindigd tussen Chinese en buitenlandse universiteiten, zoals de New York University, het Georgia Institute of Technology en de City University London.

Eind juli hebben de Chinese autoriteiten, zogenaamd om de werklast van studenten te verlichten, ook bepaald dat het verboden is om buiten de campus bijlesbureaus te hebben die buitenlands onderwijs geven of die in het buitenland gevestigde bijlesgevers in dienst hebben.

Naar aanleiding van die verordening zijn ten minste acht bijlesbedrijven gestopt met het verkopen van buitenlandse bijlessen aan studenten in China, waarbij sommige zeiden dat ze zich zouden richten op alternatieve cursussen zoals Chinees spreken en lezen.

Chinese schoolkinderen volgen les op een lagere school in Pingjiang County, provincie Hunan, op 8 okt. 2015. (Johannes Eisele/AFP via Getty Images)

De verordening betekende een enorme klap voor de particuliere bijlessen industrie – normaal goed voor 120 miljard dollar. Vanaf 5 augustus was Duolingo, een populaire app voor het leren van talen, niet langer te downloaden in Android app stores die worden beheerd door Huawei en de Chinese techgigant Tencent. Wall Street English, een high-end Engels opleidingscentrum, sluit zijn deuren, volgens Chinese media.

Frank Tian Xie, die een online MBA-programma doceert aan de Universiteit van South Carolina-Aiken, zei dat het regime – onder een gevoel van “dreigende crisis” – zich waarschijnlijk bedreigd voelde door de vrijheid van deze bedrijven om inhoud te onderwijzen die buiten haar controle valt.

“Ze willen elk mogelijk kanaal blokkeren dat vrijheid en waarheid kan verspreiden,” vertelde hij The Epoch Times.

Enkele grote Chinese steden voerden afzonderlijk strengere maatregelen door.

In Beijing bevestigden onderwijsambtenaren opnieuw een verbod op lesmateriaal van buiten China in lagere en middelbare scholen. Shanghai, dat zijn scholen begin augustus opdroeg hetzelfde te doen, annuleerde ook examens Engelse taal voor de derde tot en met de vijfde klas.

Door het leren van de Engelse taal onder studenten terug te dringen, wil het regime uiteindelijk het vermogen van de Chinezen om deel te nemen aan de internationale gemeenschap verzwakken, volgens dissident en onafhankelijk geleerde Wu Zuolai.

Volgens Wu proberen de Chinese autoriteiten “kinderen zo weinig mogelijk te laten studeren en hun contact met Engelstalig materiaal in hun vrije tijd te beperken, zodat ze de rest van hun tijd naar de ideologie van Xi kunnen luisteren”.

“Dit is hoe indoctrinatie werkt,” vertelde hij The Epoch Times.

Mevrouw Li, een mid-level manager in een financieel bedrijf in Shanghai die verzocht om haar volledige naam niet te gebruiken, zei dat ze verontrust was door het ingrijpende nieuwe beleid van haar stad.

“Ik suggereer niet dat Engels zo geweldig is, maar het is een hulpmiddel – een venster om de wereld te zien,” vertelde ze The Epoch Times. “Alleen door te kijken naar hoe verschillende landen en verschillende mensen dezelfde kwestie zien, kun je je eigen mening vormen.

Ze betwijfelde echter of Chinese ouders, die vaak veel investeren in het onderwijs van hun kinderen om hen een voorsprong in het leven te geven, bereid zouden zijn om de richtlijn te volgen en om hun kinderen “reeds aan de startlijn te laten verliezen”.

“Ouders zijn niet dom,” zei ze.

Luo Ya werkte mee aan dit verslag.

Eva Fu is een in New York woonachtige schrijfster voor The Epoch Times die zich richt op de relatie tussen de VS en China, godsdienstvrijheid en mensenrechten.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (16 augustus 2021): CCP Moves to Indoctrinate School Children With ‘Xi Jinping Thought’

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.