Sunday, 23 Jun 2024
Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de introductie van de spirituele discipline aan het publiek, in New York op 13 mei 2022. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Chinees regime doodde Falun Gong beoefenaar voor zijn lever, zegt getuige

Een voormalig Japans bendelid zegt getuige te zijn geweest van de handel in levende organen in China. Hij heeft een verdoofde Falun Gong beoefenaar gezien – met doorgesneden pezen om te voorkomen dat hij zou vluchten – kort voordat de man op een operatietafel werd gelegd om zijn lever eruit te laten snijden.

Dat was in augustus 2007, toen Ushio Sugawara, nu 58 jaar, nog lid was van de Zesde Yamaguchi-gumi – het grootste misdaadsyndicaat van Japan. Hij verliet de bende in 2015 en is nu economisch commentator in Japan.

De broer van zijn vriend was wanhopig op zoek naar een nieuwe lever om in leven te blijven. Met strenge regels, hoge kosten en lange wachttijden in de Verenigde Staten en Frankrijk – twee van de weinige landen die op dat moment levertransplantaties aanboden – wendde de worstelende patiënt zich tot wat zijn enige alternatief leek te zijn: China.

In die tijd was het Algemene ziekenhuis van de gewapende politiemacht in Peking, een militair staatsziekenhuis, uitgegroeid tot een nationale leider op het gebied van levertransplantatiechirurgie.

Een Chinese bemiddelaar die medisch toerisme met Japan mogelijk maakte, bracht de broer in contact met het ziekenhuis in Peking. Binnen een maand hadden ze een geschikte donor en vertelden ze de patiënt dat hij “wanneer dan ook” voor de operatie kon overvliegen. De prijs was 30 miljoen yen (ruwweg 255.000 dollar) – nog niet eens de helft van wat hen in de Verenigde Staten en Frankrijk was verteld.

‘Bijdrage voor zijn dood’

Sugawara vertelde in een interview met The Epoch Times hoe hij bij de operatie betrokken raakte nadat de familie ontdekte dat de kwaliteit van de albumine van het ziekenhuis, een eiwit dat door de lever wordt geproduceerd en tijdens de operatie wordt toegediend, niet aan de normen voldeed. Hij hielp hen de oplossing in Japan te kopen en naar Peking te smokkelen, met toestemming van het Chinese ziekenhuis.

De dag voor de geplande operatie bezocht Sugawara de patiënt en hoorde dat de donor in de kamer ernaast lag.

“Wilt u even kijken?” stelde een Chinese arts voor die vloeiend Japans sprak en het gordijn terugtrok om een 21-jarige man te onthullen. De man reageerde niet omdat hij onder narcose was.

“Hij is nog erg jong. De lever is heel gezond”, zei de dokter tegen Sugawara.

“Wat voor iemand is hij?” vroeg Sugawara.

Als antwoord beweerde de dokter dat de man een “slecht mens” was en een ter dood veroordeelde gevangene.

“Toen besefte ik dat China gevangenen gebruikt om organen te oogsten“, zei Sugawara.

Ushio Sugawara tijdens een interview met The Epoch Times op 20 juni 2022. (Screenshot via The Epoch Times)

“Hij zal vroeg of laat toch sterven en op deze manier kan hij nog wat bijdragen voor zijn dood”, zei de dokter. Vervolgens bestempelde hij de man als “lid van een terroristische groepering”. Onder druk gezet door Sugawara over wat de man deed, antwoordde de dokter dat hij “Falun Gong” beoefende.

De spirituele discipline Falun Gong, waarvan de leer gebaseerd is op de beginselen van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, was in de jaren negentig enorm populair in China, maar werd vanaf 1999 in het hele land vervolgd door de Chinese Communistische Partij. In de decennia daarna zijn miljoenen beoefenaars gearresteerd en onderworpen aan diverse vormen van misbruik met als doel hun geloof te onderdrukken.

In 2006 dook voor het eerst de bezorgdheid op dat het regime uit winstbejag organen zou hebben geoogst. Meerdere klokkenluiders benaderden dat jaar The Epoch Times met getuigenissen over de illegale praktijken. Annie (een pseudoniem), die in een Chinees ziekenhuis in het noordoosten van China werkte, zei dat haar ex-man, die hersenchirurg was in dezelfde instelling, en andere artsen hoornvliezen en andere organen verwijderden van levende Falun Gong beoefenaars alvorens de lichamen in verbrandingsovens te gooien, soms terwijl ze nog in leven waren.

Een onafhankelijk panel uit Londen, bekend als het China-tribunaal, kwam in 2019 tot de conclusie dat het regime gewetensgevangenen had vermoord en hun organen had verkocht. Falun Gong beoefenaars, concludeerden zij, bleven een primaire slachtoffergroep.

Begin mei keurde het Europees Parlement een resolutie goed waarin de orgaanoogst door het regime werd veroordeeld en “hardnekkig, systematisch en onmenselijk” werd genoemd.

“De dokter zei dat ze zoveel donoren kunnen vinden als nodig is, met zoveel mensen in China”, zei Sugawara.

“China heeft veel slechte mensen”, zei de dokter tegen hem. “Ze moeten toch sterven, dus daarom moeten we goed gebruik van hen maken.”

De operatie mislukte uiteindelijk en de patiënt overleed tijdens de operatie, samen met de donor.

Twee artsen voeren een operatie uit in het zuidwesten van Chongqing in China op 9 augustus 2013. Een patiënt ontving binnen slechts één maand een passende lever en nier voor transplantatieoperaties in Tianjin City, volgens NTD Televisie. (Peter Parks/AFP/Getty Images)

Speciale behandeling

Sugawara werd door een hoge ambtenaar en vier gewapende politieagenten uit de luchthaven van Peking geëscorteerd toen hij met de albumine landde. Hij werd enkele uren vastgehouden door douanebeambten die de albumine-oplossing in zijn ingecheckte bagage hadden aangetroffen, omdat deze zonder speciale vergunning het land niet in mag.

Een douanebeambte kwam zijn paspoort stempelen terwijl hij door een VIP immigratiegang werd geleid. Daarna werd hij weggevoerd in een zwarte luxe Lexus.

De speciale behandeling die hij kreeg was een teken van de actieve rol die partijfunctionarissen speelden in de orgaanoogstindustrie van het regime, zei Sugawara.

“De bemiddelaar zei dat ze niet verder konden gaan zonder de medewerking van ambtenaren”, zei hij.

‘Medische barbaarsheid’

De man die Sugawara zag had verband om zijn handen en voeten. Hij herinnert zich dat de dokter zei dat ze de pezen van de ledematen van de donor een dag eerder hadden doorgesneden, onder meer om te voorkomen dat hij zou vluchten.

Het doorsnijden van de pezen van de man “weerspiegelt de wreedheid” van de artsen, volgens Torsten Trey, uitvoerend directeur van de medisch-ethische belangengroep Doctors Against Forced Organ Harvesting.

“Geen enkele arts die de medische eed volgt zou dat doen”, vertelde hij The Epoch Times. “Als ze pezen kunnen doorsnijden, kunnen ze ook organen verwijderen zonder toestemming. Het is ‘medische barbaarsheid’.”

Hij gelooft dat het mogelijk is dat de artsen de toepassing van spierverslappers wilden vermijden om een betere kwaliteit van de organen te verzekeren. “Het doorsnijden van de pezen”, zei hij, “zou de weerstand van de spieren kunnen onderdrukken, wat het makkelijker maakt om de organen te verwijderen.”

“Het feit dat de arts de donor aanvankelijk als terrorist bestempelde om zijn daad, het wegnemen van organen, te rechtvaardigen is verachtelijk, vooral omdat hij later toegaf dat het een leugen was en dat het om een gezonde Falun Gong beoefenaar ging”, zei Trey.

“Door de pezen door te snijden, creëerden de dokters in feite een kunstmatig gecreëerde verlamming”, zei Trey, eraan toevoegend “dat zo’n daad wreed is en bij elke dokter een sterke reactie van ontzetting teweeg zou moeten brengen.”

De Wereldorganisatie voor onderzoek naar de vervolging van Falun Gong (WOIPFG), een in New York gevestigde mensenrechtengroepering, heeft het Algemene ziekenhuis van de gewapende politiemachten aangewezen als één van de ergste overtreders die betrokken is bij een groot aantal vermoedelijke gevallen van orgaanoogst misdrijven. Tijdens undercover-telefoongesprekken van WOIPFG heeft ten minste één transplantatiechirurg van het ziekenhuis toegegeven organen te hebben geoogst van beoefenaars van Falun Gong.

“We hebben genoeg organen”, zei Wang Jianli, plaatsvervangend hoofdchirurg van het instituut voor orgaantransplantatieonderzoek van het ziekenhuis, toen een onderzoeker die zich voordeed als familielid van een patiënt op zoek was naar een lever, hem hiernaar vroeg. Hij zei dat één tot twee weken voor hen “ongeveer genoeg” was om een operatie te regelen.

“Juist, juist, juist”, zei Wang in november 2018 op de vraag of de organen die ze gebruikten “gezonde organen van Falun Gong beoefenaars waren.”

Beoefenaars van Falun Gong verzamelen zich in een park in Chengdu, China, voor ochtendoefeningen ergens in de jaren ’90, toen de vervolging van de meditatiepraktijk nog niet was begonnen. (Faluninfo.net)
Beoefenaars van Falun Gong doen “Boeddha toont duizend handen”, de eerste van de staande oefeningen van Falun Gong, op Foley Square in New York op 12 mei. Zij vieren dat het 21 jaar geleden is dat de oude meditatiediscipline in China door Mr. Li Hongzhi aan het grote publiek werd geïntroduceerd. In de daaropvolgende jaren is 13 mei bekend komen te staan als Wereld Falun Dafa Dag. (Edward Dai/De Epoch Times)

Het korte tijdsbestek voor het verkrijgen van een geschikt orgaan in China – zoals het matchen van een lever binnen een maand, zoals in het geval van de broer van Sugawara’s vriend – zou ook alarmbellen moeten laten rinkelen, aldus Trey

“Het is een zeer kort tijdsbestek dat ongewoon is voor een op altruïsme gebaseerd orgaandonorprogramma in het Westen, maar heel gewoon op de transplantatiemarkt in China”, zei hij.

Het verstrijken van de tijd heeft het gevoel van wreedheid dat Sugawara voelde over wat hij heeft gezien, niet verminderd.

“Ze geloofden dat ze het juiste deden. Ze zijn allemaal gehersenspoeld”, zei hij.

De Japanse editie van The Epoch Times heeft bijgedragen aan dit verslag.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (28 juni 2022): Chinese Regime Killed Falun Gong Adherent for His Liver, Witness Says

 

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.