Wednesday, 12 Jun 2024
Het publiek bij de curtain call van Shen Yun Performing Arts Touring Company in Auditorio Nacional in Mexico-Stad op 5 mei 2018. (Ramon Reyna Herrmann/The Epoch Times)

Chinese ambassade zet lokale ambtenaren onder druk om Shen Yun optredens in Mexico te blokkeren

Een New Yorks gezelschap voor uitvoerende kunsten, dat de traditionele Chinese cultuur op het wereldtoneel wil doen herleven, blijft het doelwit van een uitgebreide bemoeieniscampagne van Peking.

Vanaf de oprichting in 2006 is Shen Yun Performing Arts geconfronteerd met pogingen van de Chinese Communistische Partij (CCP) om de jaarlijkse wereldtournee van Shen Yun te dwarsbomen of te saboteren, variërend van het uitoefenen van diplomatieke druk op gasttheaters en regeringen tot het voeren van door de Chinese staatsmedia gesteunde advertentiecampagnes.

Deze keer, met Shen Yun‘s voorstelling die een beeld wil geven van “China vóór het communisme”, zijn de sabotage activiteiten van de CCP het gezelschap gevolgd naar Mexico, waar twee weken van voorstellingen in vijf steden gepland waren te beginnen op 10 mei.

Ambtenaren van de Chinese ambassade hebben in ten minste drie steden contact opgenomen met Mexicaanse ambtenaren via brieven, e-mails, telefoongesprekken of berichten in de sociale media, volgens documenten en details die aan The Epoch Times zijn verstrekt.

Een e-mail verzoek

Na aanvankelijk via Instagram contact te hebben gelegd met het kantoor van de burgemeester van de centraal-Mexicaanse stad Santiago de Querétaro, stuurde de Chinese ambassade in Mexico een reeks e-mails en brieven in een poging om de druk op te voeren.

“Falun Dafa Association Mexico … organiseert een voorstelling van ‘Shen Yun’ in het Teatro Metropolitano in Querétaro op 10 en 11 mei van dit jaar, een evenement waartegen de Chinese Partij fel gekant is”, schreef Zhao Heng, een attaché van de ambassade, in een e-mail van 4 mei aan de agenda-coördinator van de regering van Querétaro, Alma Izaguirre, waarvan een kopie werd verkregen door The Epoch Times.

Falun Gong, of Falun Dafa, is een spirituele praktijk die in de jaren negentig in China is ontstaan en bestaat uit meditatieve oefeningen en morele leringen die zijn gebaseerd op de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Deze praktijk was destijds immens populair, totdat het Chinese regime, dat de enorme aanhang van deze praktijk als een bedreiging zag, het geloof systematisch uitroeide door een grootscheepse vervolging tegen de beoefenaars in te stellen. Miljoenen beoefenaars zijn door het regime gevangen gezet in faciliteiten waar zij werden onderworpen aan slavenarbeid, marteling, hersenspoeling en gedwongen orgaanoogst.

De vervolging van de spirituele groep, die al meer dan twee decennia duurt, is door de jaren heen uitgebeeld in segmenten van Shen Yun’s producties.

Twee Chinese politieagenten arresteren een Falun Gong beoefenaar op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking op 10 januari 2000. (Chien-Min Chung/AP foto)

In de e-mail vroeg Zhao of de Chinese ambassade een “briefje” naar het stadsbestuur kon sturen, via e-mail of andere middelen, om uit te leggen “wat Falun Dafa en de Shen Yun tournee inhouden.”

“Wij verzoeken de lokale regering van Querétaro de nodige maatregelen te nemen om de ‘Shen Yun’-evenementen te verbieden om te voorkomen dat het Mexicaanse volk wordt bedrogen en misbruikt”, zei Zhao. “Het zou een groot genoegen en eer zijn om via WhatsApp verbonden te zijn met bevoegde personen zodat er goed over gecommuniceerd kan worden.”

Na ontvangst van de brief namen stadsambtenaren contact op met de lokale presentatoren van Shen Yun om hun kant van het verhaal te horen.

Hefboomeffect op de betrekkingen tussen China en Mexico

De e-mail bleek het begin te zijn van een meerdaagse poging van de Chinese ambassade om Mexicaanse ambtenaren en theatereigenaren te beïnvloeden.

De volgende dag vervolgde de Chinese ambassade met een zes pagina’s tellende brief aan de stad, in het Chinees en Spaans, getiteld “brief aan Querétaro”, met het verzoek om een verbod op Shen Yun optredens in de stad.

Shen Yun was gepland voor twee optredens in Querétaro’s Teatro Metropolitano op 10 en 11 mei, de vierde keer dat het gezelschap hier zou optreden na een pauze van een jaar. Het gezelschap was dit jaar uitgenodigd door de burgemeester van de stad, die de voorstelling van 2019 had bijgewoond.

De twee optredens waren volgens de plaatselijke organisatoren uitverkocht.

“Mensen in Querétaro houden van Shen Yun”, vertelde Carlos Guzman, een lid van de Falun Dafa Associatie in Mexico, de lokale Shen Yun presentator, aan The Epoch Times.

“Een groot percentage van de mensen die kaartjes hadden gekocht voor de voorstelling van Shen Yun in 2020, die uiteindelijk werd afgelast vanwege de pandemie, hebben hun kaartjes gehouden in plaats van geld terug te vragen, in de verwachting dat ze de voorstelling zouden zien wanneer het gezelschap terug zou komen”, zei hij.

De ambassade, die een overzicht van de voorstellingen bijvoegde, verklaarde dat “China ernstig bezorgd is” dat het evenement plaatsvindt, volgens een kopie van de brief van 5 mei die door The Epoch Times werd verkregen.

Sommige segmenten van de voorstelling “vallen de Chinese regering aan”, beweert de brief, die de rode zegel van de ambassade draagt. De Chinese ambassade herinnerde de ambtenaren van Querétaro aan de 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Mexico en China en beweerde dat het toestaan van de Shen Yun voorstellingen een dergelijke vriendschap zou ondermijnen.

“De Chinese ambassade in Mexico verzoekt de regering van Querétaro dringend de nodige stappen te ondernemen om Shen Yun uit de stad te weren en herinnert ambtenaren van Querétaro van alle niveaus, raadsleden, geleerden en verslaggevers eraan dat zij afstand moeten houden”, zo luidt de brief.

Standhouden

Hoewel de Chinese ambassade niet heeft gespecificeerd welke specifieke segmenten haar woede hebben gewekt, gelooft Guzman dat het iets te maken heeft met de waarden van Falun Gong.

“Falun Dafa promoot drie belangrijke pijlers: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, maar het lijkt erop dat het Chinese consulaat en de Chinese ambassade aan de andere kant staan”, zei hij. “Terwijl Falun Dafa waarheid promoot, promoten zij leugens.”

De druk van het Chinese regime doet zich voor nu de praktijk van gedwongen orgaanoogst, een van de ergste misstanden van de CCP tegen beoefenaars van Falun Gong, in Europa steeds kritischer wordt gevolgd.

Het Europees Parlement heeft op 5 mei een resolutie aangenomen om uiting te geven aan “zijn ernstige bezorgdheid over berichten betreffende het voortdurend, systematisch, onmenselijk en door de staat gesanctioneerd oogsten van organen bij gevangenen in China, en meer in het bijzonder bij Falun Gong beoefenaars.”

Josep Borrell, topdiplomaat van de Europese Unie, zei op 4 mei in een voorbereidend commentaar dat de EU “de criminele, onmenselijke en onethische praktijk van gedwongen orgaanoogst ten strengste veroordeelt.”

De inmenging van de Chinese ambtenaren stopte niet in Querétaro, zoals de Shen Yun presentatoren al snel ontdekten. Na het horen van het voorval in Querétaro, belde Maru Ruano, een woordvoerder van de Falun Dafa Associatie in Mexico die Shen Yun’s tournee door Mexico Stad overziet, snel naar het Auditorio Nacional, het theater waar Shen Yun zal optreden vanaf 13 mei. Het theater vertelde haar dat de ambassade hen twee weken geleden had gebeld om de voorstelling te laten annuleren.

Het theater weigerde dit ronduit en vertelde de ambassade dat ze “door zouden gaan met de voorstellingen zoals ze vanaf het begin gepland waren”, aldus Ruano.

Ze zeiden dat “het auditorium altijd de deuren open heeft voor dit soort voorstellingen”, vertelde Ruano aan The Epoch Times.

Het publiek tijdens het optreden van Shen Yun Performing Arts Touring Company in het Auditorio Nacional in Mexico-Stad, op 6 april 2019. (Ramon Reyna Herrmann/The Epoch Times)

Het publiek in het auditorium koos Shen Yun als één van de beste live voorstellingen die in Mexico werden gepresenteerd in 2018 en 2019.

“Toen ik hen vroeg waarom ze me dat niet hadden verteld, vertelden ze me dat ik me geen zorgen hoefde te maken, want ‘dat dit opgelost was. Het auditorium heeft een duidelijk standpunt om door te gaan met de voorstelling zoals we in voorgaande jaren hebben gedaan'”, zei Ruano.

De burgemeester van San Luis Potosi ontving ook een e-mail van de Chinese ambassade waarin de stad werd gevraagd de geplande optredens op 17 en 18 mei niet te promoten, aldus de plaatselijke presentator.

Het geheim van het succes van Shen Yun, ondanks de aanhoudende druk van Peking, ligt in de boodschap die het naar de mensen brengt, volgens Guzman.

“Shen Yun presenteert hoe China eruit zou zien als het communisme niet zou bestaan en presenteert een voorstelling waarin ze je … alle cultuur laten zien die letterlijk werd vernietigd door de Chinese Communistische Partij”, zei hij.

Ruano gelooft dat de Chinese sabotage activiteiten niet zullen slagen in Mexico.

“We zijn een vrij land en we hebben vrijheid van meningsuiting”, zei ze.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (6 mei 2022): Chinese Embassy Pressures Local Officials to Block Shen Yun Performances in  Mexico

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.