Tuesday, 05 Mar 2024
(Naeblys/Shutterstock)

Chinese experts publiceren artikel dat verwijst naar ontwikkeling van virus met ‘100 procent sterfte’ bij muizen

Een artikel dat gepubliceerd is door een onderzoeksteam dat verbonden is aan de Chinese Communistische Partij heeft internationaal protest uitgelokt waardoor bepaalde termen in het artikel werden aangepast.

Een onderzoeksteam dat verbonden is aan het leger van de Chinese Communistische Partij (CCP) publiceerde eerder deze maand een artikel waarin een coronavirus met 100 procent sterfte bij muizen en een risico op besmetting van mensen werd onthuld, wat tot internationale verontwaardiging leidde. Vervolgens herzag het team het artikel en verwijderden ze woorden zoals “dodelijk”.

De Amerikaanse virologiedeskundige Sean Lin, die een doctoraat in microbiologie heeft behaald, analyseerde de situatie in het programma “Health 1+1” en suggereerde dat de ontdekking van het virus in het artikel niet toevallig was, maar mogelijk deel uitmaakt van een opzettelijke poging van de CCP om wetenschappers aan te moedigen op zoek te gaan naar gevaarlijkere virussen als potentiële biochemische wapens.

Het onderzoek werd begin januari gepubliceerd op de preprint website bioRxiv. Het artikel gaf aan dat Chinese onderzoekers vóór de uitbraak van de COVID-19 pandemie twee coronavirussen hadden ontdekt in Maleisische schubdieren, die verwant zijn aan het SARS-CoV-2 virus, genaamd GD/2019 en GX/2017. De isolaten, aangeduid als pCoV-GD01 en GX_P2V, werden afzonderlijk gekweekt.

Het onderzoeksteam gebruikte eerder het GX_P2V virus voor celkweek en creëerde zo een variantstam met de naam GX_P2V ( kort_3UTR). Vervolgens kloonden ze een nieuwe variant genaamd GX_P2V C7.

De onderzoekers infecteerden vier transgene muizen intranasaal met deze nieuwe variantstam. Deze muizen bezitten menselijk angiotensine-converterend enzym 2 (ACE2), dat fungeert als receptor voor het binnendringen van het coronavirus in de cellen. Met andere woorden, de transgene muizen kunnen het virus oplopen dat geschikt is voor overdracht op mensen. Schokkend genoeg bezweken alle muizen die met dit virus waren geïnfecteerd binnen zeven tot acht dagen, wat resulteerde in een sterftecijfer van 100 procent.

In de dagen voorafgaand aan de dood vertoonden de muizen snel gewichtsverlies, piloerectie, een gebogen houding en trage bewegingen. Voor ze bezweken, werden hun ogen helemaal wit.

Vervolgens gebruikten onderzoekers de eerder genoemde infectiemethode om acht hACE2-transgene muizen te enten. Op de derde en zesde dag na de infectie werden dagelijks vier muizen ontleed. Er werden aanzienlijke hoeveelheden viraal RNA gedetecteerd in verschillende organen, waaronder de hersenen, longen, neusholte, luchtpijp en ogen. Op de zesde dag na de infectie werden uitzonderlijk hoge virale RNA-waarden waargenomen in de monsters van het hersenweefsel, wat suggereert dat het mechanisme van virale letaliteit geassocieerd kan zijn met herseninfectie.

De preprint van het onderzoeksartikel leidde tot bezorgdheid binnen de academische gemeenschap na de publicatie op 4 januari. Francois Balloux, de directeur van het UCL Genetics Institute, uitte op X (voorheen Twitter) kritiek door te zeggen: “Het is een verschrikkelijke studie, wetenschappelijk totaal zinloos. Ik zie geen enkel interessant iets dat geleerd kan worden uit het met geweld infecteren van een groep gehumaniseerde muizen met een willekeurig virus.”

Dr. Gennadi Glinsky, een gepensioneerd medisch professor van Stanford University, schreef ook op X (voorheen Twitter): “Deze waanzin moet gestopt worden voor het te laat is.”

Onder druk van het publiek werkten de onderzoekers hun artikel op 21 januari bij en verwijderden bepaalde bewoordingen zoals “dodelijke infectie”, “100 procent sterfte” en ” overdraagbaar risico op mensen”.

(The Epoch Times)
(The Epoch Times)

Experts: Product van militair-civiele fusie

Dhr. Lin, voormalig directeur van de virusafdeling van het U.S. Army Research Institute, verklaarde in het programma “Health 1+1” dat deze wijzigingen een nogal onverantwoordelijke en misleidende praktijk zijn – mensen die niet op de hoogte zijn van de originele versie van het artikel zouden het nu kunnen zien als een gewoon dierlijk virus dat geen bedreiging vormt voor mensen. Toch verandert het verwijderen van de term “dodelijk” volgens dhr. Lin niets aan het feit dat onderzoekers een potentieel gevaarlijk virus hebben gemaakt.

Lin benadrukte dat dit onderzoek een product is van een “militair-civiele fusie”, waarbij verschillende auteurs van het artikel een achtergrond hebben in het leger van de Chinese Communistische Partij. Hij gelooft dat het onderzoeksteam niet per ongeluk op een dodelijk virus stuitte, maar opzettelijk heeft gezocht naar virussen met de grootste potentiële schade voor mensen. Lin suggereerde zelfs dat achter dit onderzoek aanmoediging en financiële steun van het leger van de CCP schuilgaat.

Lihua Song, de auteur van de preprint, is professor aan het college van Life Science and Technology van de universiteit van Peking van Chemical Technology en lid van het Advanced Innovation Center for Soft Matter Science and Engineering van dezelfde universiteit. Dhr. Song behaalde zijn doctoraat in militaire preventieve geneeskunde aan de Academie voor Militaire Medische Wetenschappen, die verbonden is aan het leger van de CCP. Vervolgens werkte hij als geassocieerd onderzoeker aan het Instituut voor Microbiologie en Epidemiologie van de Academie voor Militaire Medische Wetenschappen. Bovendien zijn twee auteurs van deze voorpublicatie verbonden aan het Vijfde Medische Centrum van het Algemeen Ziekenhuis van het Chinese Volksbevrijdingsleger en de dierproeven werden goedgekeurd door de commissie van dit centrum.

Onderzoek met hoog risico aangemoedigd door instellingen

Dhr. Lin wees erop dat op de website van het Advanced Innovation Center for Soft Matter Science and Engineering van de universiteit van Peking van Chemical Technology, waaraan de corresponderende auteur van het artikel verbonden is, een publieke verklaring staat die innovatie benadrukt, met name het aanmoedigen van “risicovol onderzoek”. Hij legde uit dat “zachte materie” ook biologische weefsels omvat en dat de onderzoeksfocus van het instituut ligt op engineering van zachte materie met als doel grootschalige productie. In deze context is de expliciete aanmoediging van risicovol onderzoek door de instelling werkelijk verontrustend.

(Screenshot van de website van het Advanced Innovation Center for Soft Matter Science and Engineering in Peking)

In reactie op de internationale kritiek waarin de acties van CCP-experts als ‘roekeloos’ en ‘spelen met vuur’ worden bestempeld, verklaarde Lin: “Ik geloof dat de internationale gemeenschap de ernst van de hele situatie onderschat. Het is niet alleen spelen met vuur; het gaat om de ontwikkeling van biochemische wapens. Het uiteindelijke doel is om dodelijkere virussen te onderzoeken en ze vervolgens te presenteren als potentiële biowapens voor het leger. Dit stelt het team in staat om extra financiering van het leger te krijgen en hun publicatierecords te versterken. Het hele systeem werkt volgens een zeer duister mechanisme.”

Dhr. Lin legde verder uit dat wetenschappers die opgroeien op het vasteland van China zwaar geïndoctrineerd worden door de Chinese Communistische Partij en vaak handelen zonder enige vorm van geloof of morele beperkingen. Zolang ze de financiering voor onderzoek kunnen ontvangen, zullen ze de potentiële schade voor de mensheid over het hoofd zien. Bovendien zouden ze kunnen denken dat hun werk bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe wapens om een strategisch voordeel te behalen in oorlogsvoering.

Hij drong er ook bij de internationale gemeenschap op aan om de wandaden van de CCP te erkennen en een halt toe te roepen: “Als een dergelijk kwaadaardig mechanisme niet wordt erkend en gestopt door de internationale gemeenschap, zal het blijven bestaan. Dergelijke wandaden mogen niet keer op keer worden herhaald.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (8 februari 2024): Chinese Experts Publish Paper Citing Development of ‘100 Percent Mortality’ Virus in Mice

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.