Saturday, 25 May 2024
(Foto's van Shutterstock / Ontworpen door The Epoch Times)

COVID-vaccins gelinkt aan verhoogd sterftecijfer, resulterend in 17 miljoen doden

Gegevens suggereren dat COVID-19 vaccins geen levens hebben gered, maar in plaats daarvan hebben geleid tot 17 miljoen sterfgevallen en een verhoogde mortaliteit door alle oorzaken in 17 landen.

Een nieuw wetenschappelijk rapport betwist het idee dat COVID-19 vaccins sterfgevallen hebben voorkomen, nadat onderzoekers de mortaliteit door alle oorzaken in 17 landen hadden beoordeeld en ontdekten dat COVID-19 vaccins geen gunstig effect hadden op het verminderen van de mortaliteit. In plaats daarvan ontdekten onderzoekers dat ongekende hoge pieken in mortaliteit door alle oorzaken in elk land – vooral onder de oudere bevolking toen COVID-19 vaccins werden ingezet – samenvielen met de uitrol van de derde en vierde boosterdosissen.

Het rapport dat 17 september werd gepubliceerd door Correlation Research in the Public Interest (pdf) kwantificeerde de vaccin-dosis fatality rate (vDFR) voor alle leeftijden – dit is de verhouding tussen het vermoedelijke aantal sterfgevallen door vaccinatie en de toegediende aantal dosissen vaccin in een bepaalde populatie. Na het analyseren van sterftecijfers berekenden de onderzoekers een gemiddelde vDFR van één dode per 800 injecties voor alle leeftijden en landen. Dit komt neer op 17 miljoen COVID-19 vaccin-gerelateerde sterfgevallen wereldwijd door 13,25 miljard injecties op 2 september 2023.

“Dit zou overeenkomen met een massale iatrogene gebeurtenis die (0,213 ± 0,006) % van de wereldbevolking doodde (1 sterfgeval per 470 levende personen, in minder dan 3 jaar) en geen sterfgevallen meetbaar heeft voorkomen”, aldus de auteurs. Het algehele risico op overlijden veroorzaakt door COVID-19 vaccins is 1000 keer groter dan eerder gerapporteerd in gegevens van klinische onderzoeken, monitoring van ongewenste voorvallen en statistieken over de doodsoorzaak verkregen uit overlijdensakten.

Mortaliteit door alle oorzaken is het sterftecijfer door alle doodsoorzaken voor een populatie in een specifieke tijdsperiode. Dit zijn de meest betrouwbare gegevens voor het opsporen en epidemiologisch karakteriseren van gebeurtenissen die de dood veroorzaken en voor het meten van de impact op populatieniveau van een stijging of daling in sterfgevallen door welke oorzaak dan ook.

“Mortaliteit door alle oorzaken is een goede eigenschap om te gebruiken in statistische medische analyses, omdat er geen dubbelzinnigheid bestaat over of iemand is overleden of niet,” vertelde Stephanie Seneff, een senior onderzoekswetenschapper aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), in een e-mail aan The Epoch Times. “Het is zeer verontrustend dat deze auteurs een consistente trend hebben gevonden in zeventien landen die een significante toename laat zien in mortaliteit door alle oorzaken die samenvalt met de uitgebreide uitrol van het COVID-vaccin. Hun schatting van één sterfgeval voor elke 800 injecties wereldwijd is alarmerend.”

Seneff zei dat haar onderzoek naar mogelijke mechanismen van vaccinschade haar heeft doen geloven dat het aannemelijk is dat deze injecties “extreem giftig” zijn en niet goedgekeurd hadden mogen worden door regelgevende instanties.

Belangrijkste bevindingen

De onderzoekers voerden een analyse uit van de mortaliteit door alle oorzaken met behulp van gegevens uit de World Mortality Dataset voor 17 landen op de evenaar en het zuidelijk halfrond, waaronder Argentinië, Australië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Paraguay, Peru, Filippijnen, Singapore, Zuid-Afrika, Suriname, Thailand en Uruguay. Equatoriale landen hebben geen zomer- en winterseizoen, dus er zijn geen seizoensgebonden variaties in hun mortaliteitspatronen door alle oorzaken.

Deze landen omvatten 9,1 procent van de wereldbevolking en 10,3 procent van de wereldwijde COVID-19-injecties – met een vaccinatiegraad van 1,91 injecties per persoon van alle leeftijden – en omvatten bijna elk COVID-19-vaccinproduct en elke fabrikant op vier continenten.

De belangrijkste bevindingen uit het 180 pagina’s tellende rapport zijn onder andere:

  • In alle landen die in de analyse zijn opgenomen, nam de mortaliteit door alle oorzaken toe toen COVID-19-vaccins werden gebruikt.
  • Negen van de 17 landen hadden geen detecteerbaar sterfteoverschot na de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie van 11 maart 2020 en het begin van de COVID-19 vaccinatiecampagne.
  • Ongekende pieken in mortaliteit door alle oorzaken werden waargenomen in januari en februari 2022, tijdens het zomerseizoen van landen op het zuidelijk halfrond die samenvielen met of volgden op de uitrol van boosters in 15 van de 17 onderzochte landen.
  • De extra mortaliteit door alle oorzaken tijdens de vaccinatieperiode die in januari 2021 begon, bedroeg 1,74 miljoen sterfgevallen, of één sterfgeval per 800 injecties, in de 17 onderzochte landen.
  • De vDFR nam exponentieel toe met de leeftijd en bereikte bijna 5 procent onder mensen van 90 jaar en ouder die een vierde vaccindosis kregen.

“Er is geen bewijs in de harde gegevens van mortaliteit door alle oorzaken van een gunstig effect van de uitrol van het COVID-19 vaccin. Er zijn geen levens gered,” vertelde Denis Rancourt, mededirecteur van Correlation Research in the Public Interest en gepromoveerd in de natuurkunde, in een e-mail aan The Epoch Times. “Integendeel, het bewijs kan worden begrepen in termen van blootstelling aan een giftige stof. Het risico op overlijden per injectie neemt exponentieel toe met de leeftijd. Er moet onmiddellijk een einde komen aan het beleid om ouderen voorrang te geven bij injecties.”

Pieken in mortaliteit door alle oorzaken vallen samen met boosterdosissen

Met behulp van sterfte- en vaccinatiegegevens uit Chili en Peru per leeftijd en dosisnummer, zagen onderzoekers duidelijke pieken in mortaliteit door alle oorzaken in juli tot en met augustus 2021, januari tot en met februari 2022 en juli tot en met augustus 2022 onder oudere leeftijdsgroepen. De toename in mortaliteit door alle oorzaken die in januari en februari 2022 in beide landen werd waargenomen, viel samen met de snelle uitrol van de vierde COVID-19-vaccindosis in Chili en de derde dosis in Peru.

Het is onwaarschijnlijk dat de stijging in mortaliteit door alle oorzaken die samenvalt met de uitrol en aanhoudende toediening van COVID-19-vaccins in alle 17 landen te wijten kan zijn aan een andere oorzaak dan de vaccins, aldus de onderzoekers.

In Chili en Peru nam de vDFR exponentieel toe met de leeftijd en was het meest significant voor de meest recente boosterdosissen, wat resulteerde in één sterfgeval per 20 injecties van de vaccindosis voor mensen ouder dan 90 jaar. Dit patroon was vergelijkbaar met gegevens die dezelfde onderzoekers verzamelden in Australië.

“Synchroniciteit tussen de vele pieken in ACM (in 17 landen, op 4 continenten, in alle oudere leeftijdsgroepen, op verschillende tijdstippen) en de bijbehorende snelle uitrol van boosters maakt deze harde conclusie mogelijk met betrekking tot causaliteit en nauwkeurige kwantificering van COVID-19-vaccintoxiciteit,” schreven de onderzoekers.

De resultaten in andere landen weerspiegelden wat werd waargenomen in Chili en Peru in alle gevallen waar leeftijdsgestratificeerde sterftecijfers en leeftijdsgestratificeerde dosis-specifieke vaccinatiegegevens beschikbaar waren. In 15 landen met voldoende sterftecijfergegevens viel een ongekende piek in sterfte door alle oorzaken bij alle leeftijden tijdens of in de buurt van januari en februari 2022 samen met of werd onmiddellijk voorafgegaan door een snelle uitrol van boosterdosissen drie of vier, afhankelijk van het land, en de voortgezette toediening van niet-boosterdosissen.

Onderzoekers vonden geen bewijs dat COVID-19 vaccin het sterftecijfer verbeterde

De onderzoekers zeiden dat hun bevindingen overtuigend zijn en dat de waargenomen verbanden talrijk en systematisch zijn. Ze konden geen enkel tegenvoorbeeld vinden dat aantoont dat COVID-19 vaccins de mortaliteit door alle oorzaken verbeterde.

“Als vaccins de overdracht, infectie of ernstige ziekte zouden voorkomen, dan zou er een daling in sterfte moeten zijn na het uitrollen van vaccins, niet een stijging, zoals in elke waargenomen oudere leeftijdsgroep die werd onderworpen aan snelle boosters. En de sterfte zou niet alleen toenemen wanneer vaccins worden uitgerold, terwijl er geen overmatige sterfte optreedt vóór de uitrol van vaccins, zoals we hier hebben gedocumenteerd, in negen landen verspreid over drie continenten,” concludeerden de onderzoekers.

Volgens het rapport laten gegevens uit tal van landen zoals India, Australië, Canada, Israël en de Verenigde Staten een soortgelijk fenomeen zien – abnormale pieken in mortaliteit door alle oorzaken die samenvallen met de uitrol van boosters. In de Verenigde Staten was het sterftecijfer prominent in de leeftijdsgroep van 25 tot 64 jaar in 21 staten, wat samenviel met een ‘snelle stijging’ van het aantal vaccins dat werd gegeven tijdens de ‘vaccine equity’-campagnes die werden gelanceerd door regelgevende instanties. Onderzoekers schatten dat er in de Verenigde Staten ongeveer 160.000 extra sterfgevallen waren in een periode waarin meer dan 60 miljoen dosissen COVID-19 vaccin werden toegediend.

Gepubliceerd door The Epoch Times (28 september 2023): COVID Vaccines Causally Linked to Increased Mortality, Resulting in 17 Million Deaths: Scientific Report

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.