Thursday, 20 Jun 2024
Een Chinese belegger maakt gebaren voor een scherm met beursnoteringen bij een beleggingsonderneming in Hangzhou, in de Oost-Chinese provincie Zhejiang, stock foto. (STR/AFP via Getty Images)

De ineenstorting van China’s economisch model en wat dat voor ons in het Westen kan betekenen

In de Tweede Wereldoorlog bombardeerden de nazi’s Britse fabrieken en productiesteden. Het idee was om de Britse industrie lam te leggen, de bevolking te demoraliseren en de inspanningen voor de oorlog verder te verzwakken. De Geallieerden deden later net hetzelfde door Duitse productiecentra en industriële infrastructuur te vernietigen.

Als een vijand nu de westerse industrie zou aanvallen, waar zouden de bommen dan kunnen vallen? Nergens in het Westen, want dat zou niet genoeg schade aanrichten. Ironisch genoeg heeft het Westen zijn binnenlandse industriële capaciteit al zodanig beperkt door bijna alle productie uit te besteden en bijna alle fabricageprocessen in andere landen te laten gebeuren. En dus zou een vijand die probeert de westerse industrie schade toe te brengen meer succes hebben door China aan te vallen, omdat daar het grootste deel van de westerse productie plaatsvindt.

Als dat al vreemd klinkt, denk dan eens aan wat we hebben meegemaakt in de eerste dagen van de COVID-19-pandemie. Toeleveringsketens werden onderbroken, fabrieken gingen dicht en onze belangrijkste bronnen van medicijnen, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en andere essentiële goederen droogden op omdat die allemaal uit China werden geïmporteerd. Een van ‘s werelds belangrijkste bronnen van N-95 maskers was een fabriek in Wuhan, geloof het of niet. Dus werden wij in het Westen gedwongen om ten minste een deel van onze oude productiecapaciteit nieuw leven in te blazen, vooral als het ging om zaken als maskers, handschoenen en ontsmettingsmiddelen. Dit was een goed begin.

Maar we moeten ons voorbereiden op een heropleving van de productie op een veel grotere schaal. Outsourcing naar China wordt steeds minder rendabel en is binnenkort misschien wel onmogelijk. Daar zijn twee redenen voor.

De eerste is China’s ongunstige bevolkingsgroei. De Chinezen vergrijzen sneller dan om het even welke bevolking in de moderne geschiedenis – zelfs sneller dan Japan. In 2050 zal 39 procent van de totale bevolking ouder zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd en zal de bevolking in de werkende leeftijd terugvallen tot het niveau van halverwege de jaren negentig. Dalende geboortecijfers zijn een ander deel van de demografische problemen. In 2021 daalde het aantal geboorten per vrouw tot 1,3 en in 2022 daalde de totale bevolking met ongeveer 850.000 tot 1,4 miljard. We kunnen verwachten dat China zal blijven krimpen, en sommige schattingen voorspellen dat de bevolking tegen het einde van deze eeuw gehalveerd zal zijn.

De tweede reden is dat verplaatsing van productie naar China niet meer zo betrouwbaar en winstgevend is als vroeger. Draconische lockdowns zijn misschien voorbij, maar de diefstal van intellectueel eigendom gaat door en het Chinese regime is openlijk vijandig geworden tegenover buitenlandse bedrijven. Opsluitingen van CEO’s, willekeurige cyberveiligheidscontroles, invallen en onaangekondigde bezoeken aan kantoren hebben bedrijfsleiders en investeerders China doen heroverwegen. Het duidelijkste teken van het probleem is de gestage afname van buitenlandse investeringen. In 2011 bedroegen de directe buitenlandse investeringen 4 procent van het Chinese BBP: nu is dat nog maar 1 procent. Ze zijn gedaald van 300 miljard dollar naar 200 miljard dollar. En als we ons beperken tot investeringen uit alleen de G7-landen, is er een enorme daling van 35,3 miljard dollar in 2014 naar 16,3 miljard dollar in 2020 – een daling van ongeveer 50 procent. Opmerkelijk is dat deze daling begon vóór zowel de Amerikaanse tarieven als COVID-19, maar vervolgens versnelde en geen tekenen van ommekeer vertoont.

En toch blijft de westerse handel met China krachtig. Vooral de Amerikaanse handel met China bereikte in 2022 een recordhoogte. Maar als de Chinese beroepsbevolking krimpt, de bevolking afneemt en China niet langer een concurrerende bestemming is voor de verwerkende industrie, zal onze relatie met China moeten veranderen.

China’s demografische en economische problemen zijn de belangrijkste ingrediënten voor instabiliteit. Sinds de jaren ’90 zijn de interne spanningen in China verdoezeld door een steeds grotere welvaart en een stijgende levensstandaard. Maar dit kon niet eeuwig duren en nu de economische groei vertraagt, komen de problemen aan de oppervlakte. We kunnen het toenemende autocratische karakter van Xi Jinping en de bevordering van het Han-nationalisme begrijpen als pogingen om de samenleving bij elkaar te houden bij gebrek aan gemeenschappelijke welvaart.

Pence: ‘China is de grootste strategische en economische bedreiging voor de VS’: Peking bekijkt Oekraïne-oorlog ‘met grote interesse’

Zullen die inspanningen succesvol zijn? In één scenario zal een sterk gereduceerd China standhouden en een geautomatiseerde productiestrategie implementeren om de afwezige beroepsbevolking te vervangen. Maar dit zal een veel minder welvarend en dynamisch China zijn dat voor een groeiende groep ouderen moet zorgen. In een ander scenario zal het gezag van de Communistische Partij, die er niet in geslaagd is om economische groei te garanderen, vanuit verschillende hoeken verder in twijfel worden getrokken. Dit zou een positieve uitkomst zijn voor degenen die lijden onder de wreedheden van het communistische regime binnen en buiten China, terwijl de chaos die ontstaat in de laatste dagen van de Partij zou leiden tot meer onzekerheid voor bedrijven.

Het Westen heeft niets te winnen en veel te verliezen als het afhankelijk blijft van China. Hoe sneller we onze productie en zelfvoorziening weer opbouwen, hoe beter.

De meningen in dit artikel zijn deze van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van The Epoch Times.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (14 december 2023): Collapse of China’s Economic Model and What It Means for Us in the West

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.