Wednesday, 12 Jun 2024
Shen Yun-Green men
Een optreden van Shen Yun Performing Arts ̶ klassieke Chinese dansers. (Shen Yun Performing Arts)

De show waarvan de CCP niet wil dat u hem ziet

Er is weinig dat de Chinese Communistische Partij (CCP) meer angst aanjaagt dan de groeiende populariteit van traditionele cultuur – vervat in de sprankelende visuele en muzikale kunsten van Shen Yun Performing Arts.

En eigenlijk is dat logisch, want de missie van het New Yorkse Shen Yun is om 5000 jaar Chinese beschaving te doen herleven, een oude cultuur gebaseerd op harmonie tussen hemel, aarde en de mensheid – een cultuur die zou zijn doorgegeven door de goden. Dit is nou juist wat de CCP sinds haar oprichting heeft proberen te vernietigen.

“Absoluut! Wij staan op de zwarte lijst. Dit is de grootste bedreiging voor de Chinese Communistische Partij”, zei Jared Madsen, een van Shen Yun’s ceremoniemeesters. “Als mensen geloven dat er iets buiten de Chinese Communistische Partij is, als ze geloven dat er iets hogers is… dan is dat een grote bedreiging voor de Chinese Communistische Partij”.

Als zodanig heeft de CCP van alles gedaan wat in haar macht lag: van het doorsnijden van de autobanden van Shen Yun’s tourbussen tot het inzetten van een leger internet trollen om de beeldvorming over het gezelschap op de sociale media te vervormen. Van Chinese consulaten die brieven schreven naar lokale ambtenaren dat een optreden van Shen Yun de betrekkingen met China ernstig zou schaden, tot het bellen van theaters om te eisen dat Shen Yun geannuleerd zou worden. De interferentie gaat meer dan tien jaar terug en is uitvoerig gedocumenteerd, maar heeft vaak een averechts effect.

Deze maatregelen klinken misschien verregaand, omdat Shen Yun niet echt een politieke show is. Het is een voorstelling van klassieke Chinese, etnische en volksdansen voortkomend uit China’s 50-tal minderheidsgroepen, bel canto solo’s en een orkest dat Oosterse en Westerse tradities mengt. Het publiek verlaat opgewekt het theater; blij dat het de ware cultuur van China heeft leren kennen, iets wat in het Westen weinig bekend is als gevolg van de inspanningen van de Partij om die uit te wissen.

“In essentie is de Chinese Communistische Partij een atheïstisch regime. Shen Yun weerspiegelt 5.000 jaar Chinese cultuur en de Chinese cultuur is geworteld in spirituele tradities zoals Taoïsme, Boeddhisme, en Confucianisme en dat gaat rechtstreeks in tegen de atheïstische principes van het communisme”, aldus Madsen.

De CCP vreest Shen Yun omdat het toont hoe China ooit was; vóór het communisme.

Jared Madsen, ceremoniemeester voor Shen Yun Performing Arts (Shen Yun Performing Arts)

Wat is traditionele cultuur?

Een van de manieren die de CCP heeft gebruikt om Shen Yun te schaden was het oprichten van eigen podiumkunstgezelschappen, die ze over de hele wereld uitzonden.

“Ze creëerden al deze gezelschappen (…) die ze naar de VS stuurden. Heb je ooit van één van deze gehoord?” Zei Madsen. “Nee, want zo geweldig waren ze niet. Waarom niet? Omdat niemand trek heeft in communistische propaganda”. De laatste jaren is de werkwijze van de partij geëvolueerd en wordt er vaak gesproken over het promoten van “traditionele cultuur” en wordt er door grote kunstorganisaties de nadruk gelegd op “klassieke” dans, maar dat blijken slechts loze woorden te zijn.

“En als ze dan over traditionele Chinese cultuur spreken, is het bedoeld om het communisme te promoten. Maar hier (in het westen) kijken we daar dwars doorheen, zo van: ‘Dit is propaganda, niemand gaat hier naar kijken'”, zei Madsen.

Het is van belang om te weten dat alle grote organisaties in China door de staat worden geleid. Huang Peng, een violist en zanger van Shen Yun, legt uit dat het leven van een artiest in China en in Amerika een verschil van dag en nacht is.

Huang kende ooit een prestigieuze carrière als violist. Hij studeerde het instrument onder zijn vader vanaf zijn kindertijd en deed met succes auditie voor een bekend filharmonisch orkest.

Maar toen kwam het moment dat de CCP in 1999 een vervolgingscampagne tegen Falun Gong begon, met het officiële bevel om de bestaansmiddelen en de reputatie te ruïneren van degenen die het beoefenden en niet wilden opgeven. Peng was een van de naar schatting 100 miljoen mensen in China die deze spirituele praktijk volgde; een praktijk die waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid voorstaat. Hij was ook een van de miljoenen die zijn geloof niet wilden opgeven en hij probeerde zijn collega’s en de mensen om hem heen over de waarheid van Falun Gong te vertellen; dat het goed is, dat het mensen leert vriendelijk te zijn, en dat de CCP schaamteloos valse en lasterlijke informatie over de praktijk verspreidde.

Op een dag toen Huang zijn collega-musici over Falun Gong vertelde, gaf een opzichter hem aan bij de politie. De politie plunderde zijn huis en hield hem 24 uur vast en hield hem wakker. Ondertussen arresteerden zij wederrechtelijk zijn moeder om de simpele reden dat ze hem daarmee wilden dwingen een getuigenis te schrijven, waarin hij niet alleen zijn geloof opgaf, maar dit ook nog eens hekelde, te ondertekenen.

Huang weigerde en werd ontslagen.

Aanvankelijk dacht hij een nieuwe start te kunnen maken door werk te zoeken in een andere stad, maar op de luchthaven vernam hij dat hij op de zwarte lijst stond en werd hij opnieuw gearresteerd. Deze keer werd Huang echter in een “transformatieklas” gestopt, een eufemisme voor hersenspoelingscentrum en de twee daaropvolgende maanden zag hij de buitenwereld niet meer.

Er is veel geschreven over de wrede marteling en orgaanoogst door de CCP van bepaalde groeperingen, zoals de spirituele volgelingen van Falun Gong. Huang werd echter geestelijk gemarteld. Hij werd 24 uur per dag in de gaten gehouden, moest naar brainwashing-films kijken en werd op allerlei manieren bedreigd. Onder intense druk tekende hij de verklaring. “Na thuiskomst voelde het alsof ik een mes in mijn hart had”, zei Huang. Hij had dat gedaan wat hij het allerliefst had willen vermijden. Aldus werd hem zijn integriteit door de mentale vervolging ontnomen.

De volgende jaren was hij constant op de vlucht. Hij leerde flyers met informatie over de waarheid van Falun Gong te maken en leerde ook anderen hoe dat te doen; iets waarmee hij het risico liep opnieuw illegaal gearresteerd te worden. Huang moest zijn kunst opgeven, wat hem en zijn vader zeer verdriet deed, maar zijn religieuze overtuiging was belangrijker.

In 2008 hoorde hij voor het eerst over Shen Yun en in 2014 kon hij het land verlaten en deed hij met succes auditie om deel uit te maken van het podiumgezelschap waar hij zo naar had opgekeken.

“Op het vasteland van China verbiedt de staat mensen die Falun Gong beoefenen om op het podium op te treden. Maar hier hebben we vrijheid van geloof. Dat is zo ontzettend essentieel voor mij als artiest”, zei hij.

Maar waarom Shen Yun?

“Shen Yun’s missie is om China’s 5.000 jaar oude traditionele cultuur te doen herleven”, zei hij. “Het is een goddelijk geïnspireerde cultuur met een goddelijke boodschap. En het is een boodschap van menslievendheid, die de harten van mensen kan beroeren”.

Huang Peng, violist bij Shen Yun Performing Arts (Shen Yun Performing Arts)

De Waarheid Overwint

Shen Yun werd gevormd door een groep artiesten – sommigen verlieten China, sommigen kwamen via andere delen van de wereld – die in New York samenkwamen om te doen wat ze in China niet konden.

En ondanks de lange arm van invloed van de CCP, ondanks het gebruik van het hele staatsapparaat om het gezelschap in diskrediet te brengen, is Shen Yun een wereldwijd fenomeen geworden.

“Ik herinner me dat er een avond was, ik geloof in 2009, toen we drie gezelschappen hadden, en ik een telefoontje kreeg”, zei Madsen. “Alle drie de shows waren uitverkocht. Dat was het punt. Vanaf dat moment, verkochten we meestal elke show uit”.

Vandaag de dag heeft Shen Yun zeven gezelschappen die tegelijkertijd over de hele wereld toeren en honderden voorstellingen geven in meer dan 100 steden over de hele wereld. Het is de enige groep in zijn soort, die niet alleen toegewijd is aan het behouden, maar ook aan het doen herleven van de traditionele Chinese cultuur. Veel bezoekers waren geïntrigeerd door de vele lovende recensies en wilden graag met eigen ogen zien hoe “s werelds meest vooraanstaande klassieke Chinese dansgezelschap” er in actie uitziet.

Het publiek verlaat de zaal terwijl aan al hun verwachtingen is voldaan en meer dan dat; in die zin dat Shen Yun uniek is door elk seizoen meer dan een dozijn nieuwe dansen te choreograferen in een productie die zich kan meten met de meest uitbundige stukken van de top operahuizen.

“De kwaliteit van de productie is ongelooflijk hoog”, zei Madsen. “Daarom alleen al is dit een show waar je echt helemaal in op kunt gaan”.

Maar terwijl de unieke kostuums, het orkest en de digitale decors je verblinden, denkt hij dat er iets nog diepers is dat bij het publiek blijft hangen.

“Er is die constante menselijke hang naar iets groters, iets machtigers, iets beters – en niet alleen dat, iets diepers, iets hogers. Dat allemaal; alles komt samen”, zei hij. “En onze show straalt dat echt uit en brengt dat tot leven”.

“Het gaat echt verder dan gewoon een goeie show. Het zijn deze diepe waarden en diepe principes”, zei hij.

Interviews ter beschikking gesteld door NTD Television.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (25 juni 2021): The Show the Chinese Communist Party Doesn’t Want You to See

The Epoch Times is een trotse sponsor van Shen Yun Performing Arts. Voor meer informatie kunt u terecht op ShenYunPerformingArts.org

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.