Thursday, 18 Apr 2024
"Christus predikt" ("La Petite Tombe"), circa 1657, door Rembrandt van Rijn. Ets, gravure en drogenaald (eerste van twee staten); 6 1/4 inches x 8 1/4 inches. The Metropolitan Museum of Art, New York. (Publiek domein)

‘Duizend woorden: Reflecties over kunst en Christendom’

Gepensioneerd kunstcurator Mary Elizabeth Podles ontcijfert de rijke visuele taal van religieuze kunst.

Ze zeggen “een schilderij zegt meer dan duizend woorden” – traditionele kunst doet dat zeker. Maar kunnen duizend woorden een beeld geven van de verloren taal van kunst? De Amerikaanse auteur en gepensioneerd kunstcurator Mary Elizabeth Podles hoopt van wel.

Sinds 2012 schrijft ze “Duizend woorden”, een kunstcolumn van 1000 woorden voor Touchstone: A Journal of Mere Christianity. Haar onlangs gepubliceerde boek “Duizend woorden: Reflections on Art and Christianity”, bevat de eerste 62 artikelen van haar column samen met 13 nieuwe essays.

In elk van de 62 artikelen onderzoekt Podles een religieus kunstobject in termen van hoe een kunstenaar luistert naar de stem van Christus en de gesproken boodschap aan ons overbrengt, hetzij door middel van een taal van symboliek die we niet langer begrijpen, hetzij door verwijzingen naar oudere kunst of hedendaagse gebeurtenissen, hetzij gewoon door de formele middelen die hem als kunstenaar ter beschikking staan.

Ze heeft zichzelf de formidabele taak gesteld om de verloren taal van de kunst te leren, om het opnieuw te integreren in religie en in het leven.

Verborgen schatten terugvinden

Traditionele kunstwerken zitten vol met boodschappen die de meesten van ons niet meer begrijpen. Net als hiërogliefen is de rijke taal van de visuele kunst verborgen in het volle zicht, wachtend op experts, zoals Podles, om het op te graven.

In het boek treedt ze op als onze kunstvertaler, die ons 1000 woorden per keer begeleidt in de grotendeels verloren taal van kunst. We leren deze taal aan de hand van iconen, beeldhouwwerken, architectuur, schilderijen en verschillende objecten, waaronder een troon, een fontein en een astronomische klok.

“Deze religieuze kunstvoorwerpen zijn artefacten die ingebed zijn in een cultuur van onderricht, gebed en vooral liturgie,” zegt ze in het voorwoord van haar boek.

Doordrenkt met traditie

Door het boek heen leren we hoe traditionele kunstenaars werkten – niet geïsoleerd, maar binnen een lange kunsttraditie. “Geen enkele kunst bestaat in een vacuüm”, verklaart ze in haar eerste essay, getiteld “De Oude Wereld 1e-4e eeuw”. “De kruisbestuiving tussen oosterse en westerse christelijke kunst is een thema dat in de komende eeuwen zal terugkeren,” merkt ze op in haar essay “Byzantium 5e-6e eeuw”.

In de inleiding bijvoorbeeld, waarin zij Rembrandts ets “Christus predikt” (“La Petite Tombe”) onderzoekt, schrijft zij:

“De etser Rembrandt baseert zich dus op zijn kennis van oudere kunst, zijn kennis van de Bijbel, zijn observatie van de uitdrukking van de innerlijke psychologie in het menselijk gezicht, en misschien op zijn eigen persoonlijke worstelingen, om dit beeld van het Woord en zijn kracht te creëren, en om het ons te laten horen spreken.”

Verderop in het boek lezen we hoe Michelangelo zijn David bewerkte op basis van de elementen van de Kolossus van Constantijn uit het oude Rome. De David van de meester beïnvloedde kunstenaars natuurlijk nog eeuwenlang.

Lezers zijn misschien bekend met sommige kunstmotieven, zoals de lelie die staat voor zuiverheid. Maar Podles wijst op subtiele symbolen, zoals de koepel van het Pantheon, die omgekeerd een cirkel vormt, het eeuwenoude symbool van de hemel.

Podles bespreekt ook hoe er door de eeuwen heen onrust is geweest over het concept van de afbeelding in religie, een onderwerp waarover vandaag de dag nog steeds heftig wordt gedebatteerd. In haar essay “Het evangelieboek van St. Augustinus” merkt ze bijvoorbeeld op dat paus St. Gregorius (540-604) de waardigheid van religieuze kunst beroemd verdedigde door te beweren dat afbeeldingen effectief waren in het overbrengen van het geloof aan ongelovigen en in het uitleggen van de Schrift aan ongeletterden.

Vervolgens benadrukt ze in haar overzicht van de “Byzantium Redux 13e-15e eeuw” hoe Byzantijnse theologen eeuwen later huiverig waren voor visuele kunst vanwege de heidense associatie. De beeldenstorm kwam snel daarna en verbood en vernietigde religieuze afbeeldingen. Podles zegt dat uiteindelijk een dwingend argument naar voren kwam: “Als God in Zijn barmhartigheid kon besluiten om Zichzelf te openbaren aan sterfelijke ogen in de menselijke natuur van Christus, waarom zou Hij dan niet ook bereid zijn om Zichzelf te manifesteren in zichtbare afbeeldingen?”

Een geweldige kunstgids

Duizend woorden klinkt misschien veel, maar dat is het niet, vooral niet als Podles in deze essays van 1000 woorden eerst uitleg moet geven voordat ze in de buurt van de kern van het artikel komt. Schrijvers kennen het gezegde “makkelijk lezen is moeilijk schrijven” en  Podles moet hard gewerkt hebben om het aantal woorden beperkt te houden zonder de leesbaarheid van elk artikel in gevaar te brengen. Haar gave om beknopte samenvattingen van één pagina te schrijven over vaak complexe kunsthistorische perioden in de inleidingen over kunsttijdperken wekt de eetlust van de lezer op voor de volgende essay van duizend woorden, terwijl het keurige op zichzelf staande artikelen biedt voor iedereen die de essentie van een kunsttijdperk wil begrijpen.

Lezers moeten zich ervan bewust zijn dat er een kleine herhaling van inhoud is omdat het boek een verzameling is van essays uit een tweemaandelijkse column. Podles schreef bijvoorbeeld in drie delen over “Het altaarstuk van Gent” en moest haar Touchstone-lezers telkens aan enkele feiten herinneren.

“Duizend woorden: Reflections on Art and Christianity” is een geweldige gids en metgezel voor christelijke kunst en gaat evenveel over wereldgeschiedenis en menselijkheid als over kunstgeschiedenis. Liefhebbers van wereldgeschiedenis zullen met plezier lezen over de maatschappelijke en culturele verschuivingen die van invloed waren op de beeldende kunst en haar tradities. Dit is een boek dat iedereen zal aanspreken die verder wil kijken dan de oppervlakkige schoonheid van religieuze kunstvoorwerpen en meer wil begrijpen over de moraal, deugden en religieuze boodschappen die erin worden overgebracht.

Wat dit boek zo bijzonder maakt is dat de essays van Podles deel lijken uit te maken van haar spirituele praktijk, waarbij elk kunstwerk dat ze bestudeert een oproep tot gebed is en haar geloof verdiept.

Net zoals een kunstconservator trouw een kunstwerk in zijn oude schoonheid herstelt, hoopt Podles de geletterdheid van de beeldende kunst te herstellen – duizend woorden per keer. Als we de taal van traditionele kunst beheersen, kunnen we de kunst volledig zien zoals de kunstenaar het bedoeld heeft.

‘A Thousand Words: Reflections on Art and Christianity’ Door Mary Elizabeth Podles St. James Press, 1 sept. 2023 Hardcover: 204 pagina’s

Wil je andere soorten kunst- en cultuurartikelen zien? Mail ons dan je verhaal ideeën of feedback op features@epochtimes.nyc

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (1 oktober 2023): ‘A Thousand Words: Reflections on Art and Christianity’

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.