Sunday, 16 Jun 2024
Artsen in Spanje voeren een niertransplantatie uit bij een patiënt in Madrid op 28 feb. 2017. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images)

Een “ongekende gruweldaad”: Landen worden opgeroepen om gedwongen orgaanverwijdering strafbaar te stellen

Mensenrechtengroeperingen dringen aan op een wetsvoorstel om een internationaal sanctienetwerk op te zetten om het Chinese communistische regime te straffen voor wat zij omschrijven als de “ongekende gruweldaad” van het gedwongen wegnemen van organen.

Het wetsvoorstel zou het strafbaar stellen om met geweld en zonder instemming de organen van een levende persoon te verwijderen; de organen op te slaan of te vervoeren; faciliteiten te exploiteren voor transplantatiechirurgie van dergelijke organen; de organen te ontvangen; of om deze gruwelijke praktijk te adverteren, te financieren, te bemiddelen of om er op een andere manier voordeel uit te halen.

Volgens Theresa Chu, een in Taiwan gevestigde mensenrechtenadvocaat en voorzitter van de belangengroep Legal Commission of Universal Declaration on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting (Juridische Commissie van de Universele Verklaring inzake de bestrijding en preventie van gedwongen orgaanoogst), is de maatregel geboren uit de noodzaak om het misbruik een halt toe te roepen door maatregelen op nationaal niveau, omdat internationale instanties te weinig hebben ondernomen om het probleem aan te pakken.

De voornaamste slachtoffers van de gedwongen orgaanoogst in Beijing zijn de beoefenaars van Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa. Aanhangers van deze spirituele praktijk, die bestaat uit meditatieve oefeningen en morele leringen gebaseerd op waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, zijn sinds 1999 het slachtoffer van een grootscheepse vervolgingscampagne door de Chinese Communistische Partij.

Chu, die zich al ongeveer 20 jaar inzet voor de slachtoffers van Falun Gong, herinnerde zich een ontmoeting met functionarissen van de V.N. bijna 10 jaar geleden, waarbij zij een petitie overhandigde die was ondertekend door ongeveer 1,5 miljoen mensen uit 53 landen en regio’s die de V.N. opriepen om het oogsten van organen te veroordelen.

Theresa Chu in september 2016. (The Epoch Times)

Tijdens de bijeenkomst vertelde Chu de functionarissen over de ‘dodenkampen’ en ‘geheime concentratiekampen’ waar Falun Gong-gevangenen worden ‘vermoord door gedwongen orgaanoogst’. Deze kampen, zei ze, bestaan in vrijwel elke stad in China. Zij herinnerde de ambtenaren aan hun verantwoordelijkheid om de plaatsen te onderzoeken en te lokaliseren.

“De ambtenaren stelden geen vragen over de bron van de beschuldigingen van ‘dodenkampen’,” vertelde Chu op 22 maart tijdens een virtueel side event van de Mensenrechtenraad van de V.N. over het oogsten van organen. “Ze luisterden met sombere aandacht, maakten aantekeningen, maar reageerden niet.”

Er kwam geen veroordeling door de V.N., niet toen en niet nu. Mensenrechtenexperts verbonden aan het orgaan verklaarden vorig jaar dat ze geschokt en ontzet waren over wat zij geloofwaardige beschuldigingen noemden van gedwongen orgaanoogst. Deze verklaring kwam 14 jaar nadat de hoge commissaris voor de mensenrechten van de V.N. de kwestie in 2007 bij de Chinese autoriteiten aan de orde had gesteld, maar geen bevredigende gegevens als antwoord had ontvangen.

Gezien de “onverschilligheid en passiviteit” van het internationale gerechtelijke mechanisme is het aan “ieder van ons met een geweten om alle democratische en wettelijke middelen” aan te wenden om de wreedheden te stoppen, aldus Chu. Ze noemde het “absoluut noodzakelijk” dat alle landen het ontwerp goedkeuren, wat volgens haar ook “een belangrijk middel is om de vernietiging van de menselijke moraal te stoppen”.

Stilzwijgen

Huidige en voormalige wetgevers uit de Verenigde Staten, Spanje, België, Nederland en Taiwan waren het er tijdens het panel over eens dat de kwestie veel te weinig aandacht heeft gekregen.

“Deze verachtelijke praktijk stelt China in staat een vrijwel on-demand orgaantransplantatieregime in stand te houden, wat zelfs in de meeste moderne ontwikkelde landen onhaalbaar is,” zei Rep. Steve Chabot (R-Ohio), die het beschreef als “een van de meest barbaarse praktijken in de menselijke geschiedenis.”

De Nederlandse politicus Peter van Dalen, die lid is van de Commissie mensenrechten van het Europees Parlement, zei dat hij de kwestie van het “illegaal oogsten van organen” bovenaan de agenda wil zien staan van de top China-EU op 1 april, waar een handelsovereenkomst zal worden besproken die is vastgelopen vanwege bezorgdheid over de staat van dienst van Beijing op het gebied van de mensenrechten.

Beoefenaars van Falun Gong komen bijeen om te herdenken dat 390 miljoen mensen zich hebben teruggetrokken uit de Chinese Communistische Partij en aanverwante groeperingen, in Brooklyn, New York, op 27 feb. 2022. (Chung I Ho/The Epoch Times)

“Stilzwijgen’ was een terugkerend thema tijdens de discussie door het panel van artsen, advocaten, ambtenaren en medisch ethische voorvechters.

“In China worden levende mensen die ernaar streven vriendelijk en tolerant te zijn, gedood voor hun organen. Als men op dit punt geen hartverscheurende, viscerale reactie heeft, dan heeft men de gruwel en terreur niet begrepen die Falun Gong beoefenaars elke dag doormaken in China,” zei Dr. Torsten Trey, uitvoerend directeur van de in Washington gevestigde belangengroep Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH). In 2019 ontving DAFOH de Mother Teresa Memorial Award for Social Justice voor zijn inspanningen om licht te werpen op deze illegale praktijk.

Terwijl de Russische agressie tegen Oekraïne tot internationale verontwaardiging leidt, merkten de deelnemers op dat de uitroeiingscampagne van Beijing tegen Falun Gong beoefenaars nog steeds onder de radar blijft.

Trey wees op het onbekend aantal slachtoffers dat de afgelopen 23 jaar voor hun organen is gedood en dacht dat het gebrek aan aandacht wellicht te wijten was aan het feit dat het Chinese regime deze daden achter gesloten deuren heeft uitgevoerd.

“Iedereen is nu terecht geschokt door de menselijke tragedie en het verlies van mensenlevens in Oekraïne, maar hoe zouden we reageren als we op sociale media en tv al die honderdduizenden mensen zouden zien van wie organen worden geoogst in China?” zei hij.

In het aangezicht van wreedheid is “zwijgen niet neutraal,” zei Trey. “Zwijgen betekent dat je hebt besloten niet actief voor goedheid te kiezen.

En de Belgische parlementariër Annick Ponthier lijkt het daarmee eens te zijn.

Ze zei dat het regime alleen om mensenlevens geeft voor zover het die kan gebruiken om zijn communistische agenda wereldwijd te bevorderen. “Op die manier wordt een stellingname tegen de Chinese Communistische Partij een stellingname voor mensenrechten over de hele wereld”, zei ze.

De weg effenen

In verband met Chu’s voorstel heeft China’s buurland Taiwan al een routekaart uitgestippeld.

Tien Chiu-chin, lid van de Nationale Mensenrechtencommissie in Taiwan en voormalig wetgever, was een hoofdrolspeler achter de inspanningen van het eiland om orgaantransplantatietoerisme in 2015 expliciet te verbieden.

Ze herinnerde zich de diepe schok die haar trof tijdens haar eerste jaar als wetgever in 2006, toen ze voor het eerst van Falun Gong-beoefenaars hoorde wat er met hun mede-beoefenaars in China gebeurde.

“Voorheen had ik altijd gedacht dat de gruweldaden van de nazi’s het gruwelijkste kwaad waren,” zei ze op het evenement. Een schending als deze, zei ze, is “verbijsterend en gaat ons voorstellingsvermogen te boven”.

Taiwan heeft het sinds 2015 verplicht gemaakt voor patiënten die naar het buitenland gaan voor transplantatie om het land, het ziekenhuis en de arts die betrokken zijn bij hun operaties te registreren. Indien ze dat niet doen, worden ze ontdaan van nationale dekking voor anti-afstotingsmedicijnen, die ze voor de rest van hun leven moeten nemen. Het eiland houdt ook een zwarte lijst bij van Chinese artsen die betrokken zijn bij het oogsten van organen om hen de toegang tot Taiwan te ontzeggen.

Deze controle heeft het transplantatietoerisme naar China aanzienlijk teruggedrongen, aldus Tien, die alle landen in de wereld opriep om te overwegen het toezichtsysteem van Taiwan over te nemen.

“We zijn ons er terdege van bewust hoeveel winst er met gedwongen orgaanoogst wordt gemaakt. Daarom kan aan een dergelijke gruweldaad onmogelijk vanzelf een einde komen”, zei zij.

Hoewel Taiwan geen lid is van de V.N., drong Tien er bij de Mensenrechtenraad van de V.N. op aan om een onderzoekscommissie op te richten.

“We moeten op zijn minst de situatie begrijpen; we moeten onderzoeken wat er in hemelsnaam aan de hand is in de wereld in dit verband,” zei ze.

“We moeten de waarheid zoeken,” voegde ze eraan toe. “We moeten het probleem blootleggen en onder ogen zien, zodat we het kunnen oplossen en een einde kunnen maken aan zo’n gruweldaad tegen de menselijkheid en de mensenrechten.”

Gepubliceerd door The Epoch Times op 22 maart 2022: An ‘Unprecedented Evil Atrocity’: Countries Urged to Criminalize Forced Organ Harvesting

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.