Sunday, 16 Jun 2024
Het zal nog wel even duren voordat elektrische auto's klimaatvriendelijker zijn dan auto's met verbrandingsmotoren. (iStock)

Elektrische auto’s “klimaatvriendelijker dan auto’s met verbrandingsmotor na 90.000 kilometer”

Een nieuwe studie onthult het punt waarop elektrische auto's rendabel worden voor het klimaat. De ingenieurs hielden in hun berekening echter geen rekening met alle parameters en lieten verschillende soorten aandrijving helemaal buiten beschouwing.

Mensen die een elektrische auto kopen, willen over het algemeen de natuur en het klimaat helpen. Een nieuwe studie van de Vereniging van Duitse Ingenieurs (VDI) heeft echter enkele interessante feiten over de ecologische balans van elektrische auto’s aan het licht gebracht.

Volgens de op 11 december gepubliceerde studie hebben elektrische voertuigen pas na een kilometrage van minstens 90.000 kilometer een ecologisch voordeel ten opzichte van traditionele verbrandingsmotoren als ze de traditionele elektriciteitsmix gebruiken. Aan de andere kant, als elektrische auto’s worden opgeladen met puur groene stroom, zouden ze volgens het onderzoek al na 65.000 kilometer milieuvriendelijker zijn.

Vergelijking van vier soorten aandrijving

De VDI-studie onderzocht de milieu-impact van puur elektrische auto’s, bekend als plug-in hybrides, en conventioneel aangedreven auto’s, d.w.z. auto’s met verbrandingsmotoren die op diesel en benzine rijden. De ingenieurs hielden rekening met verschillende factoren zoals de uitstoot van koolstofdioxide (CO₂) tijdens het rijden en opladen, de productie van voertuigen, motoren en batterijen, evenals andere emissies die voor en na het gebruik van de auto’s worden geproduceerd.

De VDI is gebaseerd op een kilometrage van 200.000 kilometer voor elk type aandrijving. Over deze totale afstand komt de elektrische auto als beste uit de bus met een totale CO₂-uitstoot van 24,2 ton. Hij wordt op de voet gevolgd door de hybride, met 24,8 ton CO₂. Met 33 ton CO₂ komt de diesel op de derde plaats en daarachter de benzinemotor met 37 ton CO₂, volgens de Automotive Life Cycle.

Ideale elektrische en hybride auto’s?

Volgens de VDI worden fossiele brandstoffen gebruikt als basis voor berekeningen voor voertuigen met verbranding. Alternatieve brandstoffen zoals HVO-diesel of pure e-brandstoffen worden niet meegerekend, zelfs niet in een rekenmodel zoals de elektrische auto die wordt opgeladen met “pure groene stroom”.

HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil (waterstofbehandelde plantaardige olie). Dergelijke brandstoffen zouden de CO₂-uitstoot met 90% en de uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden met 25% kunnen verminderen. Momenteel worden ze vooral gebruikt in de landbouw en de scheepvaart. Bij gebruik in personenauto’s kan worden aangenomen dat voertuigen met verbranding de milieuranglijst zouden domineren.

Er is ook de vraag of hybrides worden gebruikt met een meer “elektrische” rijstijl of – realistischer – voornamelijk als voertuigen met verbranding. In dat geval zijn de voertuigen zwaarder dan gewone verbrandingsvoertuigen door de extra technologie en zouden ze dus minder goed moeten presteren.

Er wordt ook geen rekening gehouden met het feit dat elektrische auto’s soms worden doorverkocht lang voordat ze 200.000 kilometer hebben afgelegd, of dat ze een nieuwe accu nodig hebben, waarvan de productie weer nieuwe emissies genereert, terwijl vooral dieselmotoren, mits goed onderhouden, meer dan een miljoen kilometer kunnen afleggen zonder grote reparaties.

CO₂ en het klimaat

Een verbrandingsmotor genereert CO₂-emissies tijdens zijn werking, wat niet het geval is voor een elektrisch voertuig, althans niet rechtstreeks. In feite hangt alles af van de elektriciteitsmix, d.w.z. de elektriciteitscentrales die energie in het elektriciteitsnet injecteren terwijl een elektrische auto aan het opladen is. De productie en verwerking van de verschillende materialen die in een auto worden gebruikt, veroorzaken ook emissies. Voor elektrische voertuigen is de productie van de batterij bijzonder hulpbronintensief, zoals gemeld door Blackout News. Veel grondstoffen komen uit Azië – vooral China – waar de winning van grondstoffen aanzienlijk CO₂-intensiever is.

Politici en verschillende organisaties over de hele wereld verdedigen regelmatig het idee dat kooldioxide schadelijk is voor het klimaat op aarde. Volgens hen zou een verhoging van de CO₂-concentratie in de atmosfeer de temperatuur van de aarde opwarmen, wat zou leiden tot meer natuurrampen.

Steeds meer wetenschappers spreken deze visie echter tegen, luiden de noodklok en beweren dat “er geen klimaatnoodtoestand is”. Tot deze wetenschappers behoort Nobelprijswinnaar natuurkunde John Clauser. Hij gelooft dat wolken een veel grotere invloed hebben op het klimaat dan CO₂.

De Vereniging van Duitse Ingenieurs is van mening dat CO₂ schadelijk is voor het klimaat. Het nieuwe onderzoek benadrukt echter twijfels die sceptici, zoals de bekende Duitse econoom Hans-Werner Sinn, al jaren uiten.

Extra vraag naar elektriciteit door elektrische auto’s opzij gezet

Joachim Damasky, voorzitter van VDI Fahrzeug- und Verkehrstechnik, wijst er echter op dat de studie slechts een momentopname is. Het is gebaseerd op gegevens uit 2021, zoals Spiegel meldt. Het zou dus goed kunnen dat “een voertuig dat vandaag wordt geproduceerd al een beetje beter presteert.” De elektriciteitsmix is vandaag ook anders. Na de sluiting van de laatste Duitse kerncentrales met lage CO₂-uitstoot heeft de Duitse federale regering echter meer kolengestookte elektriciteitscentrales weer in bedrijf genomen voor het begin van de winter.

In de studie halen de ingenieurs ook de zogenaamde marginale elektriciteitsbenadering aan. Dit betekent dat elke kilowattuur elektriciteit die nodig is om elektrische auto’s op te laden, bijdraagt aan de huidige elektriciteitsbehoefte. Netbeheerders moeten daarom meer elektriciteit produceren. Aan de andere kant is de levering van groene elektriciteit al gepland. De extra elektriciteit die bijvoorbeeld wordt opgewekt door kolen- of gasgestookte elektriciteitscentrales die voor dit doel in gebruik worden genomen, zou dus moeten worden toegevoegd aan de balans voor elektrische auto’s.

De studie is echter uitsluitend gebaseerd op de gemiddelde waarde van de Duitse elektriciteitsproductie. De benadering op basis van marginale elektriciteit is daarom slechts één mogelijke optie. In feite is het voor eigenaren van een elektrische auto net zo goed mogelijk om deze op te laden via een carport op zonne-energie. Volgens de traditionele CO₂-balans voor fotovoltaïsche installaties zou de balans van de elektrische auto dan goed zijn. Als we echter kritisch kijken, is de CO2-voetafdruk van fotovoltaïsche installaties ook veel hoger dan over het algemeen wordt gedacht.

Hoe zit het met e-brandstoffen en waterstof?

In de VDI-aandrijvingsvergelijking ontbreken bepaalde soorten aandrijving echter volledig. In termen van uitstoot zijn met name e-fuels (synthetische brandstoffen of elektrobrandstoffen) en waterstofbrandstofcellen interessant. VDI-voorzitter Lutz Eckstein zei: “We zijn niet geïnteresseerd in e-fuels omdat we die niet in Duitsland kunnen produceren. Gezien de extra vraag naar groene stroom die hiermee gepaard gaat, is de aanpak “energetisch gezien moeilijk”.

Waterstofaandrijving is op dit moment ook niet bijzonder relevant voor de VDI. Hoewel er al dergelijke voertuigen op de markt zijn, zijn het er niet genoeg om een bruikbare vergelijking te maken, legt Lutz Eckstein uit. “Dit onderwerp zal de komende tien tot twintig jaar geen rol van betekenis spelen”.

Er zijn veel meer LPG-voertuigen op de weg. Net als bij elektriciteit hangt de milieuvriendelijkheid van deze voertuigen grotendeels af van de productie en herkomst van de brandstof. De VDI heeft deze kwestie niet onderzocht.

Gepubliceerd door The Epoch Times (8 januari 2024): Les voitures électriques « plus respectueuses du climat que les voitures à combustion après 90.000 kilomètres »

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.