Thursday, 18 Jul 2024
Michael Gahler, lid van het Europees Parlement en de Christendemocratische Unie, poseert voor een foto met Ding Lebin, zoon van een Falun Gong beoefenaar die gevangen zit in China, nadat de EU een resolutie heeft aangenomen waarin de vervolging van Falun Gong in China wordt veroordeeld, op 18 januari 2024. (Met dank aan Ding Lebin)

EU-resolutie veroordeelt vervolging van Falun Gong door de CCP en roept op tot sancties

Hij heeft geen misdaad begaan. Hij is onschuldig. De enige reden waarom hij werd gearresteerd, is omdat hij Falun Gong beoefent.

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin het de voortdurende vervolging van Falun Gong door de Chinese Communistische Partij (CCP) veroordeelt en oproept tot een internationaal onderzoek naar de brutale onderdrukkingscampagne tegen de geloofsgroep.

In de resolutie, die op 18 januari met een meerderheid van stemmen werd aangenomen, worden de duizenden doden genoemd die zijn gevallen tijdens de vervolgingscampagne van de CCP, waarbij gebruik wordt gemaakt van willekeurige opsluiting, marteling, psychologische mishandeling en gedwongen orgaanoogst in een poging om het geloofssysteem uit te roeien. Mensenrechtenactivisten zeggen dat het werkelijke dodental waarschijnlijk veel hoger ligt.

In de resolutie werd het geval van Dhr. Ding Yuande vernoemd, die door de Chinese autoriteiten zonder aanhoudingsbevel op zijn thee-plantage werd gearresteerd waarna hij acht maanden werd vastgehouden zonder bezoek van familie. In december 2023 werd hij veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf.

“Hij heeft geen misdaad begaan. Hij is onschuldig. De enige reden waarom hij werd gearresteerd, is omdat hij Falun Gong beoefent”, zei de Duitse politicus Michael Gahler, een van de indieners van de resolutie, in een videoverklaring na de stemming.

De heer Ding en andere beoefenaars van Falun Gong moeten onvoorwaardelijk worden vrijgelaten en er moet een einde komen aan de vervolging, aldus de resolutie. De resolutie roept de Europese Unie en alle lidstaten op om sancties op te leggen aan de daders, met maatregelen als het weigeren van visa, het bevriezen van tegoeden, het verbannen van het grondgebied van de EU en het vervolgen van de daders voor hun misdaden.

“Ik denk dat we dat verschuldigd zijn aan onschuldige burgers die vrijgelaten moeten worden,” zei de heer Gahler een dag voor de stemming tijdens de toespraak.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele praktijk die bestaat uit langzame meditatieve oefeningen en leringen gebaseerd op de principes van waarachtigheid, mededogen en tolerantie. De beoefening werd in 1992 in China voor het eerst aan het publiek voorgesteld. Tegen het einde van de jaren ’90 waren er 70 tot 100 miljoen Chinezen die het beoefenden, volgens officiële schattingen.

In 1999 ontketende de CCP een brutale campagne om de beoefening uit te roeien. De volgelingen, die bekend stonden om hun goede gezondheid en zuivere levensstijl, werden ook het slachtoffer van een ‘gedwongen orgaanoogst’ – het door de staat gesanctioneerde massale doden van gedetineerden om hun organen te verkopen.

De Slowaakse wetgever Miriam Lexmann, die de resolutie op 17 januari steunde, noemde een aantal van de vele vormen van marteling waaraan volgelingen sinds het begin van het nieuwe jaar zijn blootgesteld, waaronder “schokken met elektrische knuppels, besprenkeld met chilipeper, … gedwongen voeding met mosterdolie,” het onthouden van voedsel en slaap, en seksueel misbruik.

Video: De vervolging van Falun Gong (Waarom wordt Falun Gong vervolgd in China?)

“En we mogen de misselijkmakende daad van gedwongen orgaanoogst niet vergeten,” zei ze.

Een kopie van de resolutie zal worden gedeeld met de EU-instellingen, overheidsinstanties van de lidstaten en de hoogste autoriteiten in Peking.

Het hoofd buitenlands beleid van de EU, Josep Borrell, die niet aanwezig was bij de stemming, liet zijn toespraak voorlezen om de “aanhoudende en ernstige bezorgdheid” van de EU te benadrukken over de lange lijst van mensenrechtenschendingen door het Chinese regime, die hij omschreef als “een van de meest uitdagende kwesties in de betrekkingen tussen de EU en China.”

“De Europese Unie zal nooit concessies doen op het gebied van de mensenrechten”, zei hij.

De resolutie komt twee jaar nadat het Europees Parlement een resolutie aannam waarin alarm werd geslagen over het doden voor organen door de CCP. Josep Borrell, de topambtenaar voor buitenlands beleid van de EU, zei dat het 27 leden tellende blok de “criminele, onmenselijke en onethische praktijk” in de “sterkst mogelijke bewoordingen” veroordeelde. In december 2023 nam het Europees Parlement ook een resolutie aan over de gedwongen culturele assimilatie van Tibetaanse kinderen door de CCP via internaten.

In navolging van de heer Gahler riep mevrouw Lexmann op tot een krachtiger optreden van de EU om Peking ter verantwoording te roepen.

“Laat me eerlijk zijn. Al meer dan zeventig jaar steriliseert de CCP mensen op het Chinese vasteland en begaat ze nog steeds grove misdaden tegen de mensheid. Toch hebben we in de EU sancties opgelegd aan amper vier Chinese functionarissen voor mensenrechtenschendingen in Xinjiang”, zei ze. “Het spijt me, maar dit is een zwak en ontoereikend antwoord op de grootschalige misdaden die dagelijks door dit regime worden gepleegd.”

Later plaatste ze een foto op sociale media waarop ze samen met de zoon van de heer Ding, Ding Lebin, staat terwijl ze een bord vasthoudt waarin ze de vrijlating van de gedetineerde man eist.

“Hun lijden en vervolging is emblematisch voor de tirannie van de CCP,” schreef ze over de familie Ding.

De heer Ding Yuande (links) en mevrouw Ma Ruimei (rechts), ouders van een inwoner van Berlijn, op de foto voor hun detentie op 12 mei 2023.

Ding Lebin, die in Duitsland woont, bedankte de parlementaire wetgevers voor hun inspanningen om de benarde situatie van zijn vader onder de aandacht te brengen.

“Het gaat niet alleen om mijn vader, het gaat echt om miljoenen Falun Gong beoefenaars die nog steeds lijden onder de vervolging in China,” vertelde hij aan The Epoch Times.

Wat er met zijn familie gebeurt heeft de minachting van het regime voor de mensenrechten duidelijk gemaakt en de aanname van de resolutie laat zien dat wetgevers de risico’s zien van het ongecontroleerd laten doorgaan van de onderdrukkingstactieken van de CCP, zei hij.

“Alleen al het bestaan van het regime is een bedreiging voor de vrijheid en de waarden in de democratische samenleving,” zei hij, waarbij hij opmerkte dat “waarachtigheid, mededogen en tolerantie echt universele menselijke waarden zijn.”

De heer Gahler zei in de video dat hij hoopt dat het aan het licht brengen van de vervolging een afschrikwekkende werking heeft.

Communistische regimes zoals de CCP lijken sterk aan de buitenkant, “maar we weten dat deze communistische dictaturen intern erg zwak zijn,” zei hij.

“Het is om die reden dat ze de mensen onderdrukken.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (19 januari 2024): EU Passes Resolution Condemning CCP’s Persecution of Falun Gong, Calls for Sanctions

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.