Wednesday, 17 Jul 2024
Deze foto toont de binnenkant van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg, Oost-Frankrijk, op 7 februari 2019. (Frederick Florin/AFP via Getty Images)

Europees Hof voor de Rechten van de Mens verklaart Russisch verbod op Falun Gong-publicaties onwettig

Het Russische verbod op lectuur en materiaal gerelateerd aan de spirituele beoefening Falun Gong was onwettig, zo heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vastgesteld.

Het EHRM verklaarde in zijn uitspraak van 31 januari dat het Russische verbod op vier publicaties over Falun Gong, waaronder het belangrijkste boek “Zhuan Falun”, in strijd is met de bescherming van de vrijheid van meningsuiting in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, “gelezen in het licht” van het recht op vrijheid van godsdienst dat ook in het Verdrag is opgenomen.

Een districtsrechtbank in Krasnodar in het zuidwesten van Rusland vaardigde het verbod voor het eerst uit in augustus 2008, ten tijde van de Olympische Spelen in Peking, door bepaalde materialen met betrekking tot de spirituele praktijk als “extremistisch” aan te merken: Zhuan Falun, twee pamfletten ter introductie van de beoefening en ter bevordering van een wereldwijd protest tegen de Olympische fakkel, bedoeld om de mensenrechtenschendingen van Peking tegen het geloof onder de aandacht te brengen, alsmede een onderzoeksrapport over de door de staat gestuurde gedwongen orgaanoogst door het Chinese regime.

De gedwongen orgaanoogst, die een onbekend aantal slachtoffers heeft gedood, maakt deel uit van een uitgebreide vervolgingscampagne die de atheïstische Chinese Communistische Partij (CCP) sinds 1999 voert om Falun Gong uit te roeien.

De praktijk omvat een reeks morele leringen die in Zhuan Falun worden uitgelegd, met als kernbeginselen waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Het omvat ook vijf meditatieve oefeningen. De discipline had eind jaren negentig in China naar schatting 100 miljoen volgelingen en wordt nu in meer dan 100 landen over de hele wereld vrij beoefend.

Een vrouw ondertekent een petitie tijdens een kaarslichtwake gehouden door Falun Dafa-beoefenaars in het centrum van Warschau, Polen, op 9 september 2022. (Mihut Savu/The Epoch Times)

Het Russische verbod op de publicatie en verspreiding van Falun Gong-materiaal “komt neer op een “inmenging door een overheidsinstantie” in het recht op vrije meningsuiting van verzoekers”, oordeelde het EHRM over een klacht die was ingediend door twee Russische staatsburgers, Michail Vladimirovitsj Sinitsyn en Sergej Nikolajevitsj Alekhin, beiden beoefenaars van Falun Gong.

De rechtbank stelde vast dat de Russische gerechtelijke autoriteiten in hun besluit van 2008 en latere hoorzittingen geen juridische analyse hadden gemaakt van de teksten van de publicaties en de beweerde schade van de verspreiding van het materiaal niet hadden aangetoond.

De Russische rechtbanken hebben “de noodzaak om de publicaties te verbieden niet beoordeeld met betrekking tot de context waarin zij werden gepubliceerd, hun aard en bewoordingen en hun mogelijke schadelijke gevolgen”, aldus het vonnis van 31 januari.

“Bovendien hebben de rechters de gevolgen van het verbod voor de rechten van verzoekers uit artikelen 9 en 10 van het Verdrag niet eens vermeld, laat staan uitvoerig besproken … zodat zij hun rechten niet hebben afgewogen tegen het algemeen belang”, voegde het eraan toe, onder verwijzing naar de afdelingen ter bescherming van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van spreken (pdf).

Beoefenaars van Falun Dafa dragen foto’s van de slachtoffers van de vervolging in China tijdens een mars door het centrum van Warschau, Polen, op 9 september 2022. (Mihut Savu/The Epoch Times)

Het EHRM veroordeelde de Russische autoriteiten tot betaling van 7.500 euro (7.984 dollar) aan twee eisers elk als schadevergoeding en 3.096 euro (3.296 dollar) voor alle kosten en uitgaven in verband met de zaak, samen met alle toepasselijke belastingen.

Rusland trok zich midden maart vorig jaar terug uit de Raad van Europa, waarvan het EHRM deel uitmaakt, naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, en weigerde de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens na te leven. Het land maakte in september officieel geen deel meer uit van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Maar het Comité van Ministers van de Raad van Europa verklaarde dat het alle aanvragen die vóór de officiële terugtrekking van Rusland uit het mensenrechtenorgaan waren ingediend, in behandeling zou nemen en zou toezien op de uitvoering van zijn beslissingen. Deze klacht werd ingediend in 2012, ruim voor het vertrek van Rusland uit de organisatie.

Levi Browde, uitvoerend directeur van het Falun Dafa Informatiecentrum, verwelkomde de beslissing van de Europese rechtbank en voegde eraan toe dat hij hoopt “de Russische autoriteiten eraan te herinneren dat het nooit loont om met de CCP samen te werken.”

“Wij erkennen echter dat Moskou niet de CCP is en denken nog steeds dat de Russische autoriteiten hun koers kunnen bijsturen en niet het bevel van de CCP moeten volgen door de godsdienstvrijheid te onderdrukken,” zei hij tegen The Epoch Times.

David Matas, een Canadese mensenrechtenadvocaat en co-auteur van het door de Russische rechtbank verboden rapport over orgaanoogst, zei dat de uitspraak het bestuursmodel van Rusland en China weerspiegelt, waar burgers alleen in naam recht hebben op vrijheid van meningsuiting.

David Matas, Canadese bekroonde internationale mensenrechtenadvocaat en co-auteur van “Bloody Harvest: Orgaanoogst van Falun Gong-beoefenaars in China.” (Woody Wu/AFP/Getty Images)

Ten tijde van het eerste Russische vonnis 15 jaar geleden, vroeg Matas zich af waarom de Russische autoriteiten “zich zouden inlaten met zo’n travestie”, aangezien de beschuldiging “zo ver naast de waarheid” was.

“Vogels van een veer blijven bij elkaar,” vertelde hij The Epoch Times in een e-mail. “Wat de regering van Rusland de regering van China te bieden heeft, is onderdrukking van berichten in Rusland over grove schendingen van de mensenrechten in China,” en in het bijzonder “het bericht over de massamoord op beoefenaars van Falun Gong voor hun organen.”

Hoewel hij betwijfelt of de uitspraak in Rusland zal worden nageleefd, beschreef Matas de uitspraak van het Europese Hof als “een stem van gezond verstand tegenover de Russische en Chinese regeringswaanzin”.

“Men kan alleen maar hopen dat de stem zal weerklinken,” zei hij.

Het restrictieve klimaat in Rusland heeft de VS in het verleden zorgen gebaard. In juli 2021, nadat een Russische rechtbank een verbod op de regionale tak van Falun Gong in Khakassia had bevestigd, gaf het ministerie van Buitenlandse Zaken een verklaring uit waarin het zijn grote bezorgdheid uitsprak over deze repressie.

“Russische autoriteiten treiteren, beboeten en zetten Falun Gong-beoefenaars gevangen voor zulke eenvoudige handelingen als mediteren en het bezitten van spirituele teksten,” zei afdelingswoordvoerder Ned Price. “Wij dringen er bij de Russische regering op aan een einde te maken aan het misbruik van de aanduiding ‘extremist’ als een manier om mensenrechten en fundamentele vrijheden in te perken.

“We blijven Rusland oproepen om het recht op vrijheid van godsdienst en overtuiging voor iedereen te respecteren, met inbegrip van Falun Gong-beoefenaars en leden van andere religieuze minderheidsgroepen in Rusland die gewoon hun geloof vreedzaam willen uitoefenen.”

In Rusland worden volgelingen van Falun Gong nog steeds onder druk gezet omdat zij hun geloof naleven.

In november spande het openbaar ministerie van de stad Mezhdurechensk in centraal Rusland een rechtszaak aan om verschillende Falun Gong-publicaties te verbieden. De rechtbank stelde de volgelingen in december in het gelijk, maar de aanklagers gingen op 2 februari in beroep. Een hoorzitting bij de regionale rechtbank van Kemerovo is gepland voor 2 maart.

Gepubliceerd door The Epoch Times (22 februari 2023): European Human Rights Court Rules Russia’s Ban on Falun Gong Materials Is Illegal

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.