Sunday, 23 Jun 2024
De Oekraïense vlag wappert naast de vlag van de Europese Unie voor het Europese Parlementsgebouw. (François Walschaerts/AFP via Getty Images)

Europees Parlement erkent Rusland als staat die terrorisme ondersteunt

Op maandag 17 oktober heeft de Zweedse democraat Charlie Weimers in het Europees Parlement een motie in stemming gebracht om een debat op gang te brengen over een resolutie waarin Rusland wordt aangemerkt als een staat die terrorisme ondersteunt. Het debat en de stemming vonden plaats op woensdag 23 november: het Europees Parlement erkent Rusland officieel als “staatssponsor van terrorisme“.

De tekst werd aangenomen met een overweldigende meerderheid van 494 stemmen voor, 58 stemmen tegen en 44 onthoudingen. De parlementsleden, toegejuicht door de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, beschreven “Rusland als een staat die terrorisme sponsort en als een staat die terroristische middelen gebruikt”. Deze stemming volgt op die van de drie Baltische landen (Estland, Letland en Litouwen) die het regime van Poetin ook al zo hadden beoordeeld. De Litouwse Europarlementariër en voormalig premier Andrius Kubilius van de centrumrechtse EVP-partij zei: “We hebben de dingen bij hun naam genoemd. […] De erkenning van dit feit door het Europees Parlement is een duidelijk politiek signaal. Europa, de Europeanen, willen niet passief blijven terwijl hun grote buur alle humanitaire en internationale normen schendt.

Deze erkenning is uiteraard welkom. Het toont aan dat de Europese Unie actie onderneemt en zich verzet tegen de imperialistische agenda van Poetin. Maar afgezien van dit geopolitieke feit is het interessant te weten wie de leden van het Europees Parlement zijn die tegen deze tekst hebben gestemd. Dit zal ons een idee geven van Poetins uitgesproken aanhangers in Europa. Sommige bevinden zich niet noodzakelijkerwijs waar je denkt dat ze zich bevinden.

Van de 58 stemmen tegen kwamen er 12 van de socialistische en democratische fractie (S&D). Alle leden van de Bulgaarse socialistische fractie (5 leden) stemden tegen. Van de 58 tegenstanders van de tekst waren er 24 afkomstig van links en uiterst links van het Europese politieke spectrum. Het grootste nationale contingent dat zich tegen het voorstel verzette, kwam, niet verrassend, uit Frankrijk en leden van het Rassemblement National: 17 van de 18 RN-leden die aangesloten zijn bij de groep Identiteit en Democratie zeiden “nee” tegen de resolutie, evenals Thierry Mariani, die terechtstaat voor corruptie in verband met Rusland. Nicolas Bay, voormalig RN en nu lid van Reconquête, stemde ook tegen. Twee LR-leden, Brice Hortefeux en Nadine Morano, alsmede vijf leden van La France insoumise, waaronder hun leider Manon Aubry, onthielden zich van stemming.

Het is schrijnend dat Frankrijk oververtegenwoordigd is onder de (officiële en niet-officiële) aanhangers van het regime van Poetin in het Europees Parlement. Deze tekst roept de 27 EU-landen op om Rusland te erkennen als een land dat terrorisme steunt en zich als terrorist gedraagt. Frankrijk zou waarschijnlijk, net als de overgrote meerderheid van de andere landen, deze stemming moeten steunen. Dit is echter geen verrassing voor Emmanuel Macron, die de dialoog met Poetin wil voortzetten. Het valt nog te bezien wat het Hongarije van Viktor Orban, dat al enige tijd in bed ligt met Rusland, zal doen.

Artikel geschreven door Aymeric Belaud, met vriendelijke toestemming van IREF.

IREF is een liberale en Europese denktank die in 2002 is opgericht door leden van het maatschappelijk middenveld met een academische en professionele achtergrond, met als doel het ontwikkelen van onafhankelijk onderzoek naar economische en fiscale vraagstukken. Het instituut is onafhankelijk van enige politieke partij of organisatie. Het weigert overheidsfinanciering.

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 november 2022): Le Parlement européen reconnaît la Russie comme un État promoteur du terrorisme

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.