Thursday, 18 Apr 2024
Demonstranten roepen staatshoofden op om de Chinese Communistische Partij te veroordelen vanwege haar mensenrechtenschendingen buiten het hoofdkwartier van de Verenigde Naties, terwijl de VN haar 78e Algemene Vergadering houdt, in New York, op 19 september 2023. (Lin Dan/De Epoch Times)

Falun Gong beoefenaars komen op voor mensenrechten buiten de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties kwam op 19 september bijeen in New York, waar demonstranten op Dag Hammarskjold Plaza de staatshoofden opriepen om de Chinese Communistische Partij (CCP) te veroordelen vanwege haar mensenrechtenschendingen.

China was gekozen om zitting te nemen in de VN-Mensenrechtenraad in 2020, ondanks zijn staat van dienst op het gebied van mensenrechtenschendingen tegen etnische minderheden en gelovigen.

Een menigte van Falun Gong beoefenaars hield spandoeken omhoog die de praktijk van het levend oogsten van organen door de CCP veroordeelden – waarbij gewetensgevangenen worden gedood om hun organen onder dwang te oogsten en voor winst te verkopen – evenals borden die wezen op de wereldwijde “verlaat de partij” of “tuidang” beweging waarbij meer dan 419 miljoen mensen hun lidmaatschap van de CCP hebben opgezegd. Verder werden er brochures uitgedeeld die de waarheid over Falun Gong en de vervolging verduidelijken.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, werd in het begin van de jaren negentig aan het publiek geïntroduceerd en verspreidde zich snel via mond-tot-mondreclame. De spirituele praktijk leert haar volgelingen de principes van waarheid, mededogen en verdraagzaamheid te volgen, evenals vijf meditatieve oefeningen. Officiële schattingen schatten het aantal beoefenaars tussen de 70 en 100 miljoen voordat de CCP, onder leiding van het toenmalige partijhoofd Jiang Zemin, in 1999 een vervolgingscampagne lanceerde om Falun Gong “uit te roeien”. De CCP had de beoefening aanvankelijk gesteund, maar achtte haar populariteit uiteindelijk ondraaglijk en zag haar als een bedreiging voor de controle van het regime over de samenleving.

De vervolging die in 1999 begon, duurt tot op de dag van vandaag voort.

‘Sta aan de kant van gerechtigheid’

Een van hen, You Ling, vertelde aan The Epoch Times dat haar man was veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf nadat hij op 23 april 2021 illegaal werd gearresteerd.

“Ik ben naar de Verenigde Naties gekomen om de vervolging van mijn man aan de wereld te tonen,” zei mevr. You, die buiten de Chinese ambassade heeft geprotesteerd. “Mijn man beoefent Falun Gong en gelooft in waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Daar is niets mis mee, maar hij werd veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf.

Biden geeft toelichtingen op 78ste Algemene Vergadering van de VN.

“Ik zal altijd blijven vechten. Ik hoop dat de mensen die de bijeenkomst van de Verenigde Naties bijwonen de waarheid zullen zien en aan de kant van gerechtigheid en geweten zullen staan, Falun Gong zullen steunen en Falun Gong beoefenaars zullen steunen in hun strijd tegen de vervolging,” zei ze. “Dit is niet alleen voor mijn man, maar ook voor gerechtigheid.”

Volgens Minghui, een Amerikaanse website die de vervolging van Falun Gong volgt, worden burgers van 14 tot 88 jaar illegaal vastgehouden. De gewetensgevangenen worden vervolgens regelmatig onderworpen aan dwangarbeid, marteling en gedwongen medische tests om te bepalen of ze geschikt zijn voor orgaantransplantatiepatiënten, volgens rapporten van mensenrechtenorganisaties.

De hele familie vervolgd

Qi Meiying, een Falun Gong beoefenaar uit China, zei dat ze niet begreep wat vrijheid betekende totdat ze onlangs naar de Verenigde Staten kwam.

“Voor 1999 beoefenden 11 leden van mijn familie Falun Dafa. We leerden wat het betekende om een goed mens te zijn. Onze lichamelijke en geestelijke gezondheid verbeterde en we waren gelukkig. Maar toen de vervolging in 1999 begon, was onze hele familie het doelwit. De ene dag werd het ene familielid gearresteerd, de andere dag een ander – ze werden allemaal illegaal gevangen genomen. In 2000 werden mijn moeder, mijn grootmoeder en mijn man allemaal drie jaar lang opgesloten,” zei mevr. Qi, die drie jaar lang gevangen werd gehouden, vanaf het moment dat haar dochter nog maar twee jaar oud was.

“Ik zat zeven dagen achter elkaar in een isoleercel zonder licht,” vertelde ze aan The Epoch Times.

Na vele jaren de stress van de leefsituatie in China te hebben doorstaan, overleed de grootmoeder van mevr. Qi. Ook haar oudere zus overleed nadat ze in hechtenis was genomen.

“We willen dat de internationale regeringen zich bewust zijn van wat de CCP doet met Falun Gong beoefenaars,” zei ze.

“Om naar Amerika te kunnen komen en hier vandaag te staan, smeek ik de regeringen van de wereld om te begrijpen wat de Chinese Communistische Partij doet met mensen die Falun Gong beoefenen, de vervolging die ze voortzetten en wat de burgers van China doorstaan, al diegenen die nog steeds gevangen worden gehouden, vervolgd en gescheiden van hun families,” zei ze. “We hebben niets verkeerd gedaan.

Zhang Mingyu zei dat hij zijn vader niet meer heeft gezien sinds hij vier jaar geleden gevangen werd genomen door de Chinese autoriteiten.

“Ik hoop dat de staatshoofden die bijeenkomen voor de Algemene Vergadering van de VN meer aandacht kunnen besteden aan de mensenrechtenkwesties in China en de vervolging van Falun Gong beoefenaars,” zei hij.

“Ik hoop dat ze de CCP zullen smeken om alle illegaal gevangen gehouden beoefenaars, zoals mijn vader, vrij te laten zodat ze naar huis kunnen gaan.”

24 jaar van vervolging

Ren Soroush, een inwoner van New York, zei dat hij in 2010 Falun Gong begon te beoefenen, dat het “zijn geest en zijn leven volledig heeft veranderd” en dat hij gezond en gelukkig is geworden.

Maar na jaren kwam dhr. Soroush, oorspronkelijk uit Iran, erachter dat de Iraanse regering was gezwicht voor de eisen van de CCP door Falun Gong te verbieden en beoefenaars te arresteren omdat ze hun geloof niet opgaven.

“We zijn hier om mensen over de hele wereld te vertellen hoe wreed deze vervolging is,” zei hij. “Onschuldige mensen die geloven in waarachtigheid, medeleven en verdraagzaamheid worden al vele jaren zwaar vervolgd, sinds 1999 tot nu – 24 jaar.”

In China en Iran, zei hij, kunnen mensen niet openlijk spreken over deze vervolging, dus mensen daarbuiten, in vrije samenlevingen, moeten hun stem laten horen.

“We moeten het de mensen vertellen, zodat ze de vervolging kunnen begrijpen, ze Falun Gong kunnen begrijpen, ze een petitie kunnen tekenen, ze dit over de hele wereld kunnen delen met familieleden, met vrienden.”

NTD heeft aan dit verslag bijgedragen.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (20 september 2023): Falun Gong Adherents Stand Up for Human Rights Outside UN General Assembly

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.