Thursday, 20 Jun 2024
Voorzitter van The House Select Committee on China Rep. Mike Gallagher (R-Wis.) houdt een toespraak ter herdenking van de eerste verjaardag van The White Paper-beweging in China, samen met een groep studenten en Chinese pro-democratie activisten buiten het Amerikaanse Capitool in Washington, op 29 november 2023. (Drew Angerer/Getty Images)

Het tegenovergestelde van communisme is het geloof in God

De strategische concurrentie met China is in wezen 'een strijd om de ziel'.

De ultieme vijand van het communisme is niet het kapitalisme of de democratie, maar het geloof in God, zegt Amerikaans volksvertegenwoordiger Mike Gallagher (R-Wis.).

“Het communisme zelf is geen politiek economisch systeem. Het is een perverse omgekeerde religie. Het is een allesverslindende ideologie die niet wordt opgelegd door een vrij geloof, maar door dwang en indoctrinatie,” zei hij in een toespraak tijdens het jaarlijkse National Prayer Breakfast in Washington.

“Haar kerken zijn de werkkampen, de goelags, de heropvoedingscentra; haar biechthokjes zijn martelkamers; haar priesters zijn de censuur, de propagandisten en de geheime politie.”

In termen van waarden staan geloof en communisme volgens Dhr. Gallagher lijnrecht tegenover elkaar: “Terwijl het communisme streeft naar overheersing en vernedering streeft het geloof naar liefde, de waardigheid van het individu en de verheffing van de menselijke ziel.”

Het idee kwam bij dhr. Gallagher op na een recente ontmoeting met een afgestudeerde student die vanwege zijn geloof een tegenstander van het Chinese regime werd. De Chinese Communistische Partij (CCP) is erop uit om het geloof te vernietigen omdat het in de weg staat van het regime om totale controle over de bevolking te krijgen, zei het congreslid, die voorzitter is van het House Select Committee on Strategic Competition Between the United States and the CCP.

Gallagher zei dat deze student hem had gezegd: “Als ze ons geloof werkelijk kunnen uitroeien, zal het leven worden herleid tot ofwel de stimulans die de partij kan bieden ofwel de straf die ze kan uitdelen.”

“Dat is het doel van de Chinese Communistische Partij: mannen en vrouwen reduceren tot vlees en botten, die gebruikt kunnen worden als eenvoudig gereedschap om de doelstellingen van de partij te verwezenlijken.”

De situatie voor gelovigen in China is somber. Gallagher merkte op dat het regime bekend staat om het massaal opsluiten en martelen van gelovigen; “miljoenen Oeigoeren, Falun Gong beoefenaars en andere religieuze minderheden worden naar heropvoedingskampen gestuurd”; terwijl gebedsplaatsen, kloosters en kerken met bulldozers worden platgewalst.

De opkomst van religieuze onderdrukking gaat gepaard met een door de staat gesanctioneerde transplantatie-industrie die profiteert van de opbrengst van donororganen die onder dwang zijn weggenomen bij gewetensgevangenen. Het gaat hierbij voornamelijk om volgelingen van Falun Gong die opgesloten zitten vanwege hun geloof.

“Mensen zijn voor de CCP materiële objecten die gebruikt kunnen worden voor doeleinden die de partij nodig acht,” aldus Gallagher.

Maar in de oorlog van het communistische regime tegen het geloof werkt uiteindelijk geen enkele methode – inclusief de zuiveringscampagnes, het alomtegenwoordige censuurapparaat en de enorme uitgaven voor veiligheidstroepen – om die strijd te winnen, zei hij.

“Omdat je – hoe hard je het ook probeert, hoeveel macht je ook tot je beschikking hebt – de waarheid niet kunt vernietigen,” zei het congreslid.

Dhr. Gallagher benadrukte dat de strategische concurrentie met China “geen breektest is tussen twee verschillende legers” of twee verschillende sociaaleconomische systemen.

“In essentie is het een strijd om de ziel”, zei hij. “Ons hele buitenlandse beleid, ons hele staatsapparaat moet worden opgebouwd rondom het besef dat het hier gaat om een strijd om de ziel.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (2 februari 2024): The Opposite of Communism Is Faith in God: Rep. Gallagher

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.