Wednesday, 17 Apr 2024
Een soldaat van het Volksbevrijdingsleger staat op een tank tijdens een parade ter ere van de 70e verjaardag van de overname van China door de Communistische Partij, op het Tiananmenplein in Peking op 1 oktober 2019. (Andrea Verdelli/Getty Images)

Japans defensiedocument waarschuwt voor progressie van China richting leger van wereldklasse

Japan heeft alarm geslagen over de snelle militaire opbouw van China in een ontwerp voor een defensiedocument, waarin wordt gesuggereerd dat het Chinese regime zijn plan om tegen het midden van de 21e eeuw een leger van “wereldklasse” op te bouwen, aan het versnellen is.

Het ontwerpdocument noemde Peking de “grootste strategische uitdaging” voor Japan en waarschuwde dat de Chinese Communistische Partij (CCP) tegen 2035 1500 kernkoppen zou kunnen hebben, meldde Kyodo News dinsdag.

Ook werd bezorgdheid geuit over China’s militaire samenwerking met Rusland. De twee naties hebben sinds juli 2019 vijf gezamenlijke bommenwerpervluchten in de buurt van Japan uitgevoerd, wat Japan beschouwde als “een machtsvertoon”.

Japan waarschuwde dat de internationale gemeenschap “een nieuw tijdperk van crisis” is ingegaan na de voortdurende oorlog van Rusland in Oekraïne, die volgens het land de internationale orde die Europa en Azië omvat, heeft verstoord.

“Rusland lijkt aanzienlijke schade te hebben geleden aan zijn conventionele strijdkrachten, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat zijn nationale kracht op middellange tot lange termijn afneemt en het militaire evenwicht met de buurlanden verandert”, aldus het document.

Het ministerie van Defensie zal het verslag naar verwachting in juli aan het kabinet voorleggen.

De kwestie Taiwan

Japan heeft al eerder zijn bezorgdheid geuit over de militaire dreiging van China tegen Taiwan. Vorig jaar wijdde het ministerie 10 bladzijden van zijn jaarlijkse defensieverslag (pdf) aan Taiwan, het dubbele aantal bladzijden van de editie van het jaar daarvoor, met een uitgebreid overzicht van de veiligheidssituatie daar.

Een Chinees oorlogsschip vuurt op een doelwit tijdens een militaire oefening bij Fuzhou, provincie Fujian, in de buurt van de door Taiwan gecontroleerde Matsu-eilanden dicht bij de Chinese kust, China, op 8 april 2023. (Thomas Peter/Reuters)

In het defensieverslag van 2022 staat dat het conflict tussen de Verenigde Staten en China over Taiwan “prominent” wordt, waarbij Washington meer oorlogsbodems door de Straat van Taiwan laat varen terwijl China zijn militaire aanwezigheid in de buurt van Taiwan vergroot.

Japan acht de stabiliteit rond Taiwan van het grootste belang voor zijn nationale veiligheid en benadrukt de noodzaak van nauwlettend toezicht “met een besef van urgentie”.

De CCP streeft ernaar Taiwan met alle mogelijke middelen in handen te krijgen, ook al is Taiwan een zelfbesturende democratie.

Eerder in april hield Peking een driedaagse militaire oefening rond Taiwan, nadat de Taiwanese leider Tsai Ing-wen in Californië een ontmoeting had gehad met de voorzitter van het Amerikaanse Huis Kevin McCarthy (R-Calif.). Ook nadat de CCP het einde van haar militaire oefening had afgekondigd, bleven Chinese vliegtuigen de regio binnendringen.

Militaire dreiging van China

Op 11 mei zei het Japanse ministerie van Defensie dat een Chinese vloot dagenlang rondom door Japan gecontroleerde eilanden had gecirkeld op het moment dat Japan het PAC-3 verdedigingssysteem voor grond-luchtraketten plaatste op het eiland Miyako, dat dicht bij Taiwan ligt.

Japan heeft gezegd dat de installatie bedoeld was om de raketdreiging van Noord-Korea af te schrikken, maar de Chinese staatsmedia beschreven de actie als voorbereidingen voor “een militaire interventie in de kwestie Taiwan”.

Tijdens de Oost-Azië-top van 2022 in Cambodja beschuldigde de Japanse premier Fumio Kishida Peking ervan de soevereiniteit van Japan in de Oost-Chinese Zee te bedreigen en de spanningen in de Zuid-Chinese Zee te laten escaleren – waar Peking zijn aanspraken aan buurlanden opdringt ondanks een uitspraak van het Tribunaal van Den Haag in 2016 die het tegendeel beweerde.

“Er zijn voortdurend toenemende acties van China in de Oost-Chinese Zee die de soevereiniteit van Japan schenden. China blijft ook acties ondernemen die de regionale spanning in de Zuid-Chinese Zee verhogen,” zei Kishida, terwijl hij benadrukte dat de stabiliteit in de Straat van Taiwan moet worden gehandhaafd.

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 mei 2023): Japan Defense Paper Warns of China’s Progress Towards ‘World-Class Military’

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.