Thursday, 20 Jun 2024
Mensenrechtenadvocaat David Matas spreekt leden van het Letse parlement toe op 23 augustus 2023. (De Epoch Times)

‘Koude genocide’: Advocaat onthult door de staat gesanctioneerde orgaanoogst in China gericht tegen Falun Gong beoefenaars

David Matas, internationaal mensenrechtenadvocaat, sprak op 23 augustus leden van het parlement van Letland toe over China’s door de staat gesanctioneerde programma van gedwongen orgaanoogst, dat al tientallen jaren aan de gang is.

In zijn presentatie zei de heer Matas dat China’s heersende communistische regime deze misdaad tegen de mensheid heeft gebruikt als onderdeel van een “koude genocide” gericht tegen aanhangers van Falun Gong, een spirituele praktijk in de boeddhistische traditie.

Volgens de heer Matas begon het doden en beroven van organen op grote schaal in het begin van de jaren 2000, een paar jaar nadat de vervolging van Falun Gong—toen beoefend door naar schatting 100 miljoen Chinezen—in 1999 van start ging.

“Het bewijsmateriaal is de laatste decennia aanzienlijk toegenomen,” zei Matas, die vier categorieën aanwees.

De eerste categorie zijn getuigenissen van vervolgde Falun Gong beoefenaars die China ontvluchtten en meldden dat ze medisch getest werden terwijl andere gevangenen dat niet werden.

“Het wordt niet gedaan voor hun gezondheid,” legde Matas uit, “omdat ze gemarteld worden om hun geloof te herroepen.”

Ten tweede is er een ongewoon hoog aantal orgaantransplantaties in China—een aantal dat enorm is gestegen nadat de vervolging van Falun Gong begon.

“Er is geen andere verklaring voor dit volume dan het massaal vermoorden van gewetensgevangenen,” stelde hij. De korte wachttijden voor orgaantransplantaties in Chinese ziekenhuizen zijn een ander fenomeen dat niet anders verklaard kan worden, voegde hij eraan toe.

Tot slot hebben onderzoekers talrijke transcripties verzameld van gesprekken met ziekenhuizen die schaamteloos toegeven “Falun Gong organen” te leveren—die als superieur worden beschouwd omdat Falun Gong beoefenaars een gezonde levensstijl aanhouden en zich onthouden van drugs en alcohol.

Daarnaast hebben zich vanuit China verschillende getuigen gemeld die de gruwelijke vermoedens bevestigen, waaronder onlangs een arts die betrokken was bij het oogsten van organen van een levende persoon in de achterkant van een busje.

Koude genocide

De heer Matas legde uit dat het gepast is om de vervolging van Falun Gong te erkennen als een genocide, gezien de omvang en de opzettelijke bedoeling ervan.

De vervolging van Falun Gong wordt beschouwd als een “koude genocide“, terwijl een “hete genocide” gekenmerkt wordt door onmiddellijke en zichtbare massamoorden. Een koude genocide is gericht op het elimineren van een bepaalde groep door middel van verschillende middelen over een langere periode.

Een koude genocide “genereert niet dezelfde constante stroom van publieke aandacht die je krijgt bij hete genociden,” zei Matas.

Onderzoeken 2006

Op uitnodiging van wijlen David Kilgour, een voormalige Canadese minister van Buitenlandse Zaken en mensenrechtenactivist, sloot de heer Matas zich aan bij een onderzoek dat begon na een getuigenis in maart 2006 van een Chinese vrouw die in Washington D.C. woonde, die onthulde dat haar ex-man hoornvliezen had verwijderd van Falun Gong beoefenaars in een Sujiatun ziekenhuis in de provincie Liaoning.

Het eerste rapport van Kilgour en Matas, Bloody Harvest, dat in juli 2006 werd gepubliceerd, concludeerde dat de donoren van 41.500 transplantaties in China tussen 2000 en 2005 niet konden worden verantwoord. Hun bevindingen werden later bevestigd door de V.N., onderzoeksjournalist Ethan Gutmann en anderen.

De voormalige Canadese staatssecretaris voor Azië-Pacific David Kilgour presenteert een gereviseerd rapport over de voortdurende moord op Falun Gong beoefenaars in China voor hun organen, terwijl mede-auteur van het rapport, advocaat David Matas, luistert op de achtergrond, in Ottawa op 31 januari 2007. (The Epoch Times)

Gao Zhisheng, een Chinese mensenrechtenadvocaat die bereid was om mee te werken aan het onderzoek, werd al snel zijn advocatenlicentie ontnomen. Eind 2006 werd hij gearresteerd en 50 dagen lang gemarteld. In de jaren daarna werd hij herhaaldelijk vrijgelaten en gevangengezet, om in 2017 te verdwijnen.

“Toen we begonnen was het officiële Chinese standpunt: alles komt van donaties,” zei Matas.

“Maar ze hadden geen [orgaan]donatiesysteem. Toen veranderden ze van mening en zeiden: alles komt van gevangenen … ter dood veroordeelden die boete hebben gedaan voor hun misdaden door hun organen te doneren voordat ze werden geëxecuteerd.”

Matas legde echter uit dat de meeste gevangenen ongeschikte orgaandonoren zijn, omdat velen aan hepatitis en andere ziekten lijden.

Onder druk van de internationale gemeenschap veranderde China zijn transplantatiewetten en daalde het aantal ter dood veroordeelden. Desondanks bleef het aantal orgaantransplantaties op onverklaarbare wijze stijgen.

Anderen als doelwit

Andere gewetensgevangenen dan Falun Gong beoefenaars zijn sindsdien doelwit geworden van orgaanoogst, zei Matas, waaronder Oeigoeren, huischristenen en Tibetanen.

“Het is een miljardenindustrie”, zei hij, eraan toevoegend dat een deel van de inkomsten uit orgaantransplantaties de publieke gezondheidssector van China financiert via Chinese militaire ziekenhuizen die opereren als publieke, commerciële bedrijven.

“Ze doen veel aan transplantatietoerisme”, zei Matas, waarbij hij commentaar gaf op de gemakkelijke toegang die militaire ziekenhuizen hebben tot het gevangenissysteem vanwege het feit dat beide deel uitmaken van de machtsstructuur van de staat.

Falun Gong beoefenaars voeren het oogsten van organen van gevangen beoefenaars in China op tijdens een protest in Wenen op 1 oktober 2018. (Joe Klamar/AFP via Getty Images)

Bewustmaking

Op de vraag wat Letland en andere westerse landen kunnen doen om de situatie te veranderen, stelde de heer Matas voor om verplichte rapportage over transplantatietoerisme door gezondheidsinstellingen en gezondheidswerkers in te voeren, aangezien het momenteel onbekend is hoeveel Letten naar China gaan voor een transplantatie.

Tijdens het gesprek werden de resoluties genoemd die het Europees Parlement in 2013 en 2022 aannam waarin de vervolging van Falun Dafa en gedwongen orgaanoogst in China werden veroordeeld.

Gevraagd naar het nut van dergelijke verklaringen, stelde de heer Matas dat het belangrijk is om het publieke bewustzijn te vergroten. Als iemand die een orgaan nodig heeft zich ervan bewust is dat iemand gedood zal worden om hem te redden, zullen de meesten andere opties zoeken.

“Ik zou het pragmatische, nuttige effect van zo’n verklaring niet onderschatten,” concludeerde Matas.

Van NTD News

Gepubliceerd door The Epoch Times (28 augustus 2023): ‘Cold Genocide’: Lawyer Reveals State-Sanctioned Organ Harvesting in China Targeting Falun Gong Practitioners

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.