Sunday, 16 Jun 2024
Een gedenkplaat van Alfred Nobel tijdens de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede 2008 in het stadhuis van Oslo, Noorwegen, op 10 december 2008. (Chris Jackson/Getty Images)

Medisch-ethische groep genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede vanwege het onthullen van gedwongen orgaanoogst in China

Deze daden zijn afschuwelijk. ik vind dat ze indruisen tegen de fundamentele rechten van de mens', vertelde Lord Philip Hunt van King's Heath aan The Epoch Times.

Een Britse wetgever heeft Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede, onder verwijzing naar de rol van de medisch-ethische groep die de “verschrikkingen van gedwongen orgaanoogst” in communistisch China onder de aandacht bracht.

De in Washington gevestigde non-profit organisatie, die bestaat uit artsen van over de hele wereld, zet zich al 17 jaar in om dit grootschalig misbruik onder de aandacht te brengen.

Naast het uitgeven van publicaties waarin bewijsmateriaal wordt onderzocht, heeft de groep regelmatig webinars georganiseerd en een petitie opgezet waarin de Verenigde Naties worden opgeroepen om actie te ondernemen. Met de petitie werden over een periode van ongeveer zes jaar wereldwijd miljoenen handtekeningen verzameld.

In januari riep DAFOH met steun van meer dan 100 wetgevers, academici en maatschappelijke groeperingen, de Verenigde Naties op om een internationaal straftribunaal op te richten voor de gedwongen orgaanoogst door het Chinese regime.

De nominateur, Lord Philip Hunt van King’s Heath, prees de groep voor haar “geweldige werk” om duidelijk te maken “waarom we actie moeten ondernemen”.

“Deze daden zijn afschuwelijk, ik vind dat ze indruisen tegen de fundamentele rechten van de mens,” zei hij tegen The Epoch Times.

In de nominatiebrief schreef hij dat de inzet van de groep voor de zaak “diep geworteld is in de overtuiging om medische ethiek en menselijke waardigheid te bevorderen”.

Een Nobelprijs voor de Vrede voor deze groep “zou niet alleen bijdragen aan meer bewustwording en aandacht voor dit onderwerp, maar ook een positieve invloed hebben op alle inspanningen tegen mensenhandel, een ander ernstig onderwerp van onze tijd,” zei hij.

De door de staat gesanctioneerde gedwongen orgaanoogst in China brengt een enorme bevolkingsgroep in gevaar. Gedetineerde beoefenaars van Falun Gong, een groep die naar schatting 100 miljoen volgelingen heeft, kunnen gedood worden door het verwijderen van hun organen, net als Oeigoeren, Tibetanen en Huischristenen (Christenen die samenkomen in huizen of in verborgen christelijke huiskerken, om vervolging te vermijden).

Video: Roger Garside: Het Chinese volk en de hele wereld zullen veel baat hebben bij een democratisch China | British Thought Leaders

Internationale transplantatietoeristen worden aangetrokken door extreem korte wachttijden in Chinese ziekenhuizen. Degenen die ervoor kiezen om naar China te gaan voor een orgaantransplantatie worden op die manier ongewild medeplichtig aan deze misdaden.

De kwestie baart internationaal steeds meer zorgen, vooral sinds een onafhankelijk tribunaal in 2019 vaststelde dat deze gruwelijke praktijken daadwerkelijk en op “grote schaal” hebben plaatsgevonden in China.

Voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Mike Johnson (R-La.) zei op 31 januari tijdens een Internationale conferentie voor Religieuze Vrijheid dat het Chinese regime tot “de meest repressieve ter wereld” behoort vanwege hun schendingen van de mensenrechten. Vorig jaar werd in het Amerikaanse Congres met een overweldigende meerderheid een wetsvoorstel aangenomen om de daders strafrechtelijke gevolgen op te leggen, en de Amerikaanse staat Texas vaardigde een wet uit die verzekeraars verbiedt orgaantransplantatietoerisme naar China te steunen. In 2022 nam het Europees Parlement een resolutie aan waarin het de “criminele, onmenselijke en onethische praktijk” veroordeelde.

Maar Lord Hunt, die er met zijn pleidooien voor zorgde dat er in het Verenigd Koninkrijk een wet kwam om zijn landgenoten te verbieden deel te nemen aan deze praktijken, zei dat hij teleurgesteld was over het gebrek aan een tastbare reactie van internationale instanties zoals de Verenigde Naties.

Tijdens de recente periodieke evaluatie van de mensenrechten in China door de VN moesten critici van het regime hun opmerkingen in slechts 45 seconden samenvatten. De gedwongen orgaanoogst kwam niet ter sprake.

Lord Hunt hoorde ongeveer vijf jaar geleden voor het eerst over deze kwestie van mensenrechtenactivisten toen hij campagne voerde voor een wetsvoorstel om orgaandonatie in zijn land aan te moedigen. Hij was geschokt toen hij hoorde wat er in China gebeurde en beloofde er alles aan te doen om een einde te maken aan het misbruik.

“Gedwongen orgaanoogst is een verschrikkelijke misdaad,” zei hij, verwijzend naar de moorden die achter de schermen worden gepleegd om de groei van deze medische industrie mogelijk te maken.

Artsen bereiden een niertransplantatie voor. (Pierre-Philippe Marcou/AFP/Getty Images)

Gewetensgevangenen, Falun Gong beoefenaars en Oeigoeren in de noordwestelijke regio Xinjiang “verdienen veel, veel betere leefomstandigheden dan de afschuwelijke situatie waarin ze terecht zijn gekomen,” zei hij.

“We moeten beter ons best doen, we moeten protesteren, we moeten campagne voeren en uiteindelijk zullen we succesvol zijn in het uitroeien van deze verschrikkelijke praktijken,” zei hij. En in dat streven spelen organisaties zoals DAFOH “een ongelooflijk belangrijke rol.”

“Ik betuig hen mijn eer voor alles wat ze gedaan hebben en voor alle steun die ze me gegeven hebben,” zei Lord Hunt.

Hij zei dat er nog een lange weg te gaan is, maar dat de collectieve inspanningen van DAFOH en gelijkgestemde groeperingen het verschil kunnen maken.

Gepubliceerd door The Epoch Times (4 februari 2024): Medical Ethics Group Nominated for Nobel Peace Prize for Shining Light on Forced Organ Harvesting in China

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.