Sunday, 23 Jun 2024
Sarah Cook, senior onderzoek analist voor Oost-Azië, Freedom House, tijdens een paneldiscussie over Verboden Feeds: Overheidscontrole op sociale media in China, in het Freedom House in Washington op 19 maart 2018. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Onderdrukking van geloof heeft averechts effect op de CCP

Zelfs met al deze wreedheden en miljarden dollars heeft de CCP de overtuigingen van de mensen niet veranderd, zei China-expert Sarah Cook.

NEW YORK – Decennia van campagnes om geloof te onderdrukken, misten de doelen van de Chinese Communistische Partij (CCP) en hebben in plaats daarvan een grote groep Chinese burgers veranderd in burgeractivisten, volgens een mensenrechtenonderzoeker.

“Wat tot op de dag van vandaag in veel opzichten opvalt, is de zinloosheid van de inspanningen van de CCP om religieuze gelovigen te onderdrukken,” zei Sarah Cook, een China-analist van het eerste uur, in een webinar op 25 april, de 25e gedenkdag van de vreedzame Zhongnanhai-demonstratie.

Een voorbeeld hiervan is Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, een meditatiediscipline die gebaseerd is op waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Op 25 april 1999 stonden ongeveer 10.000 beoefenaars van Falun Gong bij het hoofdkwartier van het leiderschap in Peking, Zhongnanhai, om een petitie in te dienen voor het recht om hun geloof zonder angst uit te oefenen.

De autoriteiten willigden hun verzoek in, maar begonnen slechts drie maanden later met een grootschalige vervolging van Falun Gong, waarbij volgelingen werden onderworpen aan slavenarbeid, gevangenschap en gedwongen orgaanoogst.

Jiang Zemin, de overleden leider van het regime die de campagne startte, had zeker niet verwacht dat 25 jaar later “Falun Gong zou hebben overleefd” en nog minder dat er anderen – mensenrechtenadvocaten, buren of zelfs lokale politieagenten – zouden helpen om Falun Gong-beoefenaars te beschermen, zei mevr. Cook.

“De campagne tegen Falun Gong is in veel opzichten een mislukking van het onderdrukkingsapparaat van de Partij,” zei ze.

Terwijl de onderdrukking toenam, zei ze, werden tientallen miljoenen Falun Gong-beoefenaars die gewoon hun leven wilden leiden petitievoerders en later basis informatie-activisten, of het nu jonge technisch onderlegde mensen waren of grootouders die moesten leren omgaan met een computer om door de firewall te breken en iets uit te printen om aan de buren te geven.

Door flyers te verspreiden, handtekeningen van buren te verzamelen, mensen persoonlijk aan te spreken en gevangenisbeambten aan te schrijven, pasten leden van de vervolgde groep zich voortdurend aan de veranderende vervolgingsmachinerie aan, terwijl ze probeerden mensen bewust te maken van de misdaden van het regime. Volgens Minghui.org, een in de VS gevestigde website die de vervolgingscampagne volgt, waren er in 2009 ongeveer 200.000 plekken in China waar in het geheim flyers werden gedrukt.

Brieven van vrienden in de Verenigde Staten aan de ouders van Grace Chen. De ouders van mevr. Chen worden sinds 2020 gevangen gehouden in China voor het beoefenen van Falun Gong. (Met dank aan Grace Chen)

Terwijl de CCP de “Grote Firewall” bouwde en versterkte, maakten de beoefenaars software om deze te omzeilen en deelden ze de technologie met de Chinese bevolking om hen te helpen toegang te krijgen tot vrije informatie. Ze kregen prepaid gsm’s die hun identiteit beschermden en verplaatsten zich om het opsporen van locaties te bemoeilijken. Toen het regime in 2001 een zelfverbranding op het Plein van de Hemelse Vrede in scène zette om Falun Gong zwart te maken, verspreidden beoefenaars dvd’s waarop ze de tegenstrijdigheden in de beelden van de gebeurtenis één voor één aangaven.

‘Spirituele veerkracht’

In China Dissent Monitor, een project van Freedom House, zijn het vooral Falun Gong-beoefenaars die zich uitspreken, maar er zijn ook incidenten met Oeigoeren, Tibetanen en christenen die behoren tot verborgen kerkgroepen, aldus mevrouw Cook.

Het is een indicator van de “spirituele veerkracht,” zei ze.

“Ondanks al deze wreedheden en de miljarden dollars is de CCP er niet in geslaagd om de geloofsovertuiging van mensen te veranderen” zei mevr. Cook.

Een Falun Dafa-beoefenaar deelt voorlichtingsmateriaal uit tijdens de viering van Wereld Falun Dafa Dag op Times Square in New York City op 13 mei 2015. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

De inspanningen aan de basis hebben effect gehad. In 2017, toen ze bezig was met een onderzoeksverslag over Falun Gong, leerde mevr. Cook over een zaak van een beoefenaar, Pang You, een inwoner van Peking. Bij de voorbereiding van zijn verdediging ontmoette zijn advocaat een politieagent die hem een stapel brieven liet zien, allemaal van vrienden van zijn cliënt. De agent zei dat de telefoons op het politiebureau constant overgingen. Hij eiste dat de advocaat tegen de vrienden van meneer Pang zou zeggen dat ze moesten stoppen met bellen voor zijn vrijlating.

Mevr. Cook merkte op dat toen dhr. Pang in juni 2015 werd vrijgelaten uit de onwettige detentie, meer dan 1.000 burgers in Peking een petitie hadden ondertekend waarin om zijn vrijlating werd gevraagd.

“Deze Partij is gewoon te kwaadaardig; ze laat burgers niet in leven,” zei een man terwijl hij de petitie ondertekende, volgens het verslag.

Een andere inwoner uit Peking met de achternaam Wei, vertelde The Epoch Times in 2015 dat “iedereen die Falun Gong beoefent een goed mens is.”

In een poging om dissidenten te onderdrukken heeft het Chinese regime zijn campagne overzee uitgebreid. Vermoedelijke Chinese agenten hebben ingebroken in huizen van beoefenaars en hen lastiggevallen met dreigtelefoontjes. De politie heeft hun familieleden in China gearresteerd.

Na het bijwonen van een voorstelling in het Kennedy Center in Washington, kwam Larry Liu, adjunct-directeur van het Falun Dafa Informatiecentrum, terug om te ontdekken dat er ingebroken was in zijn geparkeerde auto en dat de laptop in de kofferbak gestolen was.

“Het was een behoorlijk veilige buurt,” zei hij tijdens de webinar.

Hij voegde eraan toe dat zijn auto een “heel oude Toyota Corolla was, een van de goedkoopste auto’s”. Wat zijn auto speciaal maakte was een lotusbloem die aan de binnenspiegel hing met de woorden “waarachtigheid, mededogen, verdraagzaamheid”.

‘Vreedzame strijders’

Dergelijke tactieken, ook bekend als transnationale onderdrukking, hebben internationaal steeds meer weerstand gekregen nu landen proberen de invloed van Peking tegen te gaan.

In de Verenigde Staten hebben wetgevers wetsvoorstellen ingediend om dergelijke daden strafbaar te stellen en hoorzittingen gehouden om het geweld van Chinese betrokkenen onder de aandacht te brengen.

Beoefenaars van Falun Gong houden een spandoek omhoog met een oproep aan het Chinese regime om een einde te maken aan de door de staat gesteunde praktijk van gedwongen orgaanoogst, in San Francisco, Californië, op 14 november 2023. (Zhou Rong/De Epoch Times)

Texas, Utah en Idaho hebben onlangs wetten aangenomen om het gedwongen oogsten van organen door de CCP tegen te gaan en ervoor te zorgen dat inwoners niet onbewust medeplichtig worden aan de misstanden van het regime.

Het Congres heeft zich ingespannen om de kwestie van de gedwongen orgaanoogst door de CCP aan te pakken.

Een baanbrekend wetsvoorstel dat in maart 2023 door het Huis werd aangenomen, legt sancties op aan personen die betrokken zijn bij het gedwongen oogsten van organen. Het wacht nog op een stemming in de Senaat.

Tijdens een recent bezoek aan de Universiteit van Harvard werd de Chinese ambassadeur in de VS, Xie Feng, herhaaldelijk onderbroken toen demonstranten uit Xinjiang, Tibet en Hong Kong de onderdrukking van hun gemeenschappen door het regime aan de kaak stelden.

Ondertussen is er in de Chinese gemeenschap een beweging van burgerlijke ongehoorzaamheid ontstaan.

Tijdens een recente bijeenkomst ter herdenking van de oproep van Zhongnanhai in 1999, merkten organisatoren op dat bijna 430 miljoen Chinezen ervoor gekozen hebben om afstand te doen van hun banden met CCP-gelieerde organisaties waar ze ooit lid van waren.

“Ze vechten eigenlijk tegen elke ideologie waarin ze geboren zijn,” vertelde Cecilia Crowley, een spreker op de bijeenkomst aan The Epoch Times. Ze noemde hen “vreedzame strijders”.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (26 april 2024): Suppression of Faith Has Backfired on CCP: Researcher

 

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.