Sunday, 19 May 2024
(Unsplash)

‘Onethisch’ en tot 98 keer erger dan de ziekte: Topwetenschappers publiceren baanbrekende studie over COVID-19 boosters bij jonge volwassenen

Een team van negen deskundigen van Harvard, Johns Hopkins en andere topuniversiteiten heeft een baanbrekend onderzoek gepubliceerd over de werkzaamheid en veiligheid van de COVID-19 vaccins en waarom het verplicht stellen van vaccins voor studenten onethisch is.

De studie van 50 bladzijden, die eind augustus werd gepubliceerd op het Social Science Research Network, analyseerde de gegevens van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de beschikbare gegevens over bijwerkingen van vaccins, en concludeerde dat het verplicht stellen van COVID-19 boosters voor jongeren kan leiden tot tussen 18 en 98 daadwerkelijk ernstige bijwerkingen tegenover elke COVID-19 gerelateerde ziekenhuisopname die hiermee theoretisch wordt vermeden.

Het document is mede opgesteld door Dr. Stefan Baral, professor epidemiologie aan de Johns Hopkins Universiteit; Dr. Martin Adel Makary, een chirurg en professor aan Johns Hopkins die bekend staat om zijn boeken over medisch wangedrag, waaronder “Unaccountable: What Hospitals Won’t Tell You and How Transparency Can Revolutionize Health Care”; en Dr. Vinay Prasad, een hematoloog-oncoloog die professor is bij de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van de Universiteit van Californië-San Francisco en auteur van meer dan 350 academische en peer-reviewed artikelen.

Maar de meest in het oog springende expert binnen het team van vooraanstaande internationale deskundigen die dit artikel hebben geschreven, is Dr. Salmaan Keshavjee, directeur van het Harvard Medical School Center for Global Health Delivery en hoogleraar mondiale gezondheid en sociale geneeskunde aan de Harvard Medical School. Keshavjee heeft volgens zijn online biografie uitgebreid samengewerkt met Partners in Health, een in Boston gevestigde non-profit organisatie die door wijlen Dr. Paul Farmer werd opgericht, voor de behandeling van resistente tuberculose.

Risico op uitsluiting

Zoals de studie aangeeft, wordt studenten aan universiteiten in de Verenigde Staten, Canada en Mexico verteld dat ze zullen worden uitgeschreven indien ze geen derde dosis van de vaccins tegen COVID-19 hebben ontvangen. Ongevaccineerde middelbare scholieren die net aan de universiteit beginnen, krijgen te horen dat de COVID-19-vaccins verplicht zijn.

Deze verplichtingen zijn wijdverspreid. Momenteel staan 15 Amerikaanse staten filosofische vrijstellingen van vaccins toe en 44 staten en de stad Washington staan religieuze vrijstellingen toe. Maar zelfs in deze staten vertellen particuliere universiteiten aan ouders dat er geen vrijstellingen voor vaccins worden aanvaard.

Op basis van persoonlijke gesprekken met een aantal gezinnen heeft The Epoch Times vernomen dat de directie van sommige hogescholen en universiteiten de studenten meedeelt dat zij hun eigen medische teams in dienst hebben om de medische vrijstellingen die door studenten worden ingediend en die door privé-artsen worden ondertekend, te controleren. Deze artsen, zo wordt de families verteld, zullen beslissen of de opgegeven gezondheidsredenen medisch geldig zijn.

5 Ethische argumenten tegen verplichte boosters

Terwijl sommige landen stilzwijgend mensen compenseren voor de opgelopen vaccinatieletsels en andere landen de aanbevelingen voor COVID-19 vaccins beperken, bevelen de Verenigde Staten nu aan dat kinderen van 12 jaar en ouder de Omicron-specifieke booster van Pfizer-BioNTech krijgen en jonge volwassenen ouder dan 18 jaar de bijgewerkte prik van Moderna.

Tegelijkertijd suggereren volksgezondheidsautoriteiten in Canada dat Canadezen om de 90 dagen een COVID-19 vaccin nodig hebben.

Terwijl de aanbevelingen op het gebied van de volksgezondheid verwarrend zijn en vaak veranderen, en de bevolking de boosters beu wordt, stellen de auteurs van dit nieuwe artikel dat universitaire boostermandaten onethisch zijn. Zij geven vijf specifieke redenen voor deze stelling:

1) Gebrek aan transparantie in de beleidsvorming. De wetenschappers wijzen erop dat er geen formele en wetenschappelijke risico-batenanalyse bestaat over de vraag of boosters nuttig zijn om ernstige infecties en ziekenhuisopnames bij jonge volwassenen te voorkomen.

2) Verwachte schade. Een blik op de momenteel beschikbare gegevens toont aan dat de mandaten zullen leiden tot wat de auteurs een “netto verwachte schade” bij jongeren noemen. Deze verwachte schade is groter dan het potentiële voordeel van de boosters.

3) Gebrek aan doeltreffendheid. De vaccins kunnen blijkbaar de overdracht van COVID-19 niet effectief voorkomen. Gezien hun gebrekkige werking (de auteurs noemen dit “bescheiden en voorbijgaande effectiviteit”) is de verwachte schade van de boosters waarschijnlijk groter dan de voordelen voor de volksgezondheid.

4) Er bestaan geen rechtsmiddelen voor jonge volwassenen die door een bijwerking van het vaccin werden getroffen. Het verplicht stellen van vaccinatie als voorwaarde om naar de universiteit te kunnen gaan is vooral problematisch, omdat jonge mensen die schade hebben opgelopen door deze vaccins waarschijnlijk geen schadevergoeding zullen kunnen krijgen voor deze letsels.

5) Schade aan de samenleving. De auteurs benadrukten dat verplichte vaccinaties ongevaccineerde jonge volwassenen uitsluiten van onderwijs en daarmee ook hun kansen op een baan. Gedwongen vaccinatie houdt “grote inbreuken in op de vrije beroepskeuze”, schreven de wetenschappers, vooral wanneer “deze verplichtingen niet worden ondersteund door een overtuigend risico voor de volksgezondheid”.

De gevolgen van niet-naleving van deze verplichting zijn onder andere uitschrijving, maar ook het verliezen van toegang tot het internet, het verliezen van toegang tot de fitnessruimte en andere sportfaciliteiten en het ontzeggen van huisvesting op de campus. Deze strafmaatregelen hebben volgens de auteurs geleid tot onnodige psychosociale stress, reputatieschade, verlies van inkomen en angst voor uitsluiting, om er maar een paar te noemen.

Een risico met weinig voordeel

Het gebrek aan effectiviteit van de vaccins baart deze onderzoekers grote zorgen. Op basis van hun analyse van de openbare gegevens die aan de CDC zijn verstrekt, schatten zij dat er tussen de 22.000 en 30.000 jonge volwassenen die voorheen niet waren besmet, een mRNA-vaccin zouden moeten krijgen om slechts één ziekenhuisopname te voorkomen.

Deze schatting houdt echter geen rekening met de bescherming die een eerdere infectie biedt. Dus, benadrukten de auteurs, “moet dit worden beschouwd als een conservatieve en optimistische inschatting van het voordeel.”

Met andere woorden, de mRNA-vaccins tegen COVID-19 zijn in wezen nutteloos voor jonge volwassenen.

Verplichte Booster Shots veroorzaken meer kwaad dan goed

Maar het gedocumenteerde gebrek aan doeltreffendheid is slechts een deel van het probleem. De onderzoekers ontdekten verder dat voor elke COVID-19 ziekenhuisopname die wordt voorkomen bij jonge volwassenen die niet eerder met COVID-19 waren besmet, de gegevens aantonen dat 18 tot 98 “ernstige ongewenste voorvallen” worden veroorzaakt door de vaccinaties zelf.

Deze voorvallen omvatten tot drie keer zoveel door de booster veroorzaakte voorvallen van myocarditis bij jonge mannen dan het aantal verhinderde ziekenhuisopnames, en maar liefst 3.234 gevallen van andere bijwerkingen die zo ernstig zijn dat zij de normale dagelijkse activiteiten verhinderen.

In een regionaal ziekenhuis in South Carolina droeg de baliemedewerker een button waarop stond: “Ik ben ingeënt tegen COVID-19” met een groot zwart vinkje erop.

“Hoe zit het met de boosters?” vroeg een bezoeker van het ziekenhuis. “Het begint erop te lijken dat we veel te veel injecties nodig hebben.”

“Het lijkt inderdaad te veel,” zei de receptionist. “Het is moeilijk in te schatten wat we zouden moeten doen.”

Maar ze had wel advies voor de bezoeker.

“Blijf lezen en jezelf informeren, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen.”

Dit nieuwe artikel is essentiële lectuur voor iedereen die nadenkt over de vraag of hij of zij meer vaccins nodig heeft. De auteurs besluiten hun studie met een oproep tot actie. Beleidsmakers moeten onmiddellijk stoppen met verplichte vaccinaties voor jonge volwassenen, ervoor zorgen dat degenen die al schade hebben opgelopen door deze vaccinaties worden gecompenseerd voor het leed dat door de verplichtingen is veroorzaakt, en openlijk de resultaten van risico-batenanalyses van de Covid-19 vaccins voor verschillende leeftijdsgroepen uitvoeren en bekendmaken.

Deze maatregelen zijn nodig, aldus de auteurs, om ” te beginnen met wat een lang proces zal zijn om het vertrouwen in de gezondheidszorg enigszins te herstellen”.

We hebben dappere wetenschappers nodig

In de dankbetuiging van het artikel bedankten de eerste twee co-auteurs van de studie, Kevin Bardosh en Allison Krug, hun familie voor hun steun om “in het openbaar te debatteren over de verplichte vaccinaties tegen Covid-19”.

Zoals we in mei schreven, spreken steeds meer wetenschappers en artsen zich uit over de twijfelachtige werkzaamheid en de verontrustende veiligheidsproblemen rond deze versneld ingevoerde COVID-19 vaccins. Zij zijn zich terdege bewust van de persoonlijke en professionele risico’s die eraan verbonden zijn, en zij verdienen onze aanmoediging en steun.

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van The Epoch Times. Epoch Health verwelkomt professionele discussie en een open debat. Om een opiniestuk in te dienen, volgt u de richtlijnen en stuurt u het in via ons online formulier.

Gepubliceerd door The Epoch Times (10 september 2022): ‘Unethical’ and Up to 98 Times Worse Than the Disease: Top Scientists Publish Paradigm-Shifting Study About COVID-19 Boosters for Young Adults

 

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.