Thursday, 20 Jun 2024
Bomen bloeien op de campus van Yale University in New Haven, Connecticut, op 16 april 2008. (Christopher Capozziello/Getty Images)

Peking exporteert religieuze onderdrukking door het drukken van propaganda in VS leerboeken

Het Chinese regime heeft zijn ultralinkse onderdrukking van religies naar Amerikaans grondgebied geëxporteerd via lasterlijk materiaal in schoolboeken, zo blijkt uit een nieuw rapport.

Het rapport “Surveillance, Slander, and Censorship”, dat op 25 mei door het in New York gevestigde Falun Dafa Information Center werd vrijgegeven, onderzocht tientallen universiteitscampussen in de Verenigde Staten met een aanwezigheid van Falun Gong, een spirituele discipline die in het communistische China zwaar wordt vervolgd.

Uit het onderzoek bleek dat ten minste tien universiteiten, waaronder Yale University, Brown University, de University of Chicago, de University of Michigan en Wellesley College, lesmateriaal voor een cursus Chinees gebruiken dat lasterlijke propaganda over de spirituele praktijk bevat.

Het lesboek, getiteld “Discussing Everything Chinese”, bevat een hoofdstuk over Falun Gong dat “poogt de religieuze vervolging van de CCP tegen Falun Gong te legitimeren door de praktijk verkeerd voor te stellen en haar volgelingen voor te stellen als mensen met psychologische problemen”, aldus het rapport, waarin het acroniem voor de Chinese Communistische Partij wordt gebruikt.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele discipline met meditatieve oefeningen en morele lessen gebaseerd op drie kernprincipes: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. De praktijk werd in de jaren negentig populair in China en het aantal volgelingen wordt geschat op 70 tot 100 miljoen.

Het communistische regime vreesde dat het aantal beoefenaars een bedreiging vormde voor zijn autoritaire controle en startte in juli 1999 een grootscheepse campagne om de praktijk en haar volgelingen te onderdrukken.

Sindsdien zijn miljoenen mensen in China opgesloten in gevangenissen, werkkampen en andere faciliteiten, waarbij volgens het Falun Dafa Informatiecentrum honderdduizenden zijn gemarteld tijdens hun gevangenschap.

Een cruciaal onderdeel van de vervolging door het Chinese regime is de desinformatiecampagne tegen de praktijk, die erop gericht is Chinese burgers tegen Falun Gong en haar aanhangers op te zetten. Daartoe heeft het regime zwaar geleund op propaganda, waarbij haat wordt gezaaid tegen de spirituele discipline en de beoefenaars ervan worden belasterd.

De propagandacampagne van de CCP heeft zich uitgebreid naar het Westen, waar ze zich richt op het “kwaadaardig en onjuist” bestempelen van Falun Gong als een “sekte” in een poging de praktijk te demoniseren, aldus het rapport van 25 mei.

“De fysieke dimensies van de campagne van de CCP om Falun Gong uit te roeien gaan gepaard met een massale, systematische propaganda-inspanning om Falun Gong te schande te maken en te belasteren, onwaarheden te verspreiden en ongegronde angsten aan te wakkeren dat de groep gevaarlijk of gewelddadig is”, aldus het rapport.

Een Falun Gong banner is te zien voor de Low Memorial Library van Columbia University in 2018. (Met dank aan het Falun Dafa Informatiecentrum)

In het rapport “Discussing Everything Chinese” komt de propaganda van de CCP terug, door brede uitspraken als “Falun Gong kan mensen tot waanzin brengen” en door beoefenaars te beschuldigen van het promoten van “extreme ideeën zoals uithongering, gedwongen slaaptekort en het afwijzen van elke medische behandeling”—beweringen die het Falun Dafa Informatiecentrum betwist. Opdrachten vragen studenten zelfs om de spirituele praktijk in verband te brengen met ketters.

Het leerboek bevat ook oefeningen waarin China’s éénkindbeleid wordt onderschreven “als een legitiem middel om de bevolkingsgroei onder controle te houden” en bevordert “een sterk anti-Amerikaans sentiment”, aldus het rapport.

Intimidatie en censuur

Uit het rapport blijkt dat de respondenten op ten minste negen universiteiten geconfronteerd werden met of gehoord hebben van inmenging in Falun Gong evenementen; in zes van die gevallen ging het om de aan het consulaat verbonden Chinese Studenten en Geleerden Associatie (CSSA).

De CSSA’s, die zogenaamd zijn opgericht om internationale studenten te helpen en culturele uitwisseling te bevorderen, maken deel uit van de uitgebreide overzeese invloedsactiviteiten van Peking die worden geleid door het United Front Work Department (UFWD) van de Chinese Communistische Partij (CCP). De partijafdeling coördineert duizenden groepen om buitenlandse politieke beïnvloedingsoperaties uit te voeren, dissidente bewegingen te onderdrukken, inlichtingen te verzamelen en de overdracht van Amerikaanse technologie naar China te vergemakkelijken, aldus analisten.

Eén geval deed zich voor aan de Universiteit van Pennsylvania (UPenn), waar de Falun Dafa club een vertoning organiseerde van de documentaire “In the Name of Confucius”, die de banden belicht tussen Confucius Instituten—een Chinees taalprogramma verbonden aan meer dan 1600 buitenlandse universiteiten en scholen over de hele wereld—en het Chinese regime.

(Geleverd door de officiële website van “In de naam van Confucius”)

Het evenement werd georganiseerd in samenwerking met het Athenai Instituut en Students for a Free Tibet, en werd aangekondigd door de Graduate and Professional Student Assembly (GAPSA).

Na het evenement hebben ten minste 79 studenten en voormalige afgestudeerden van de CSSA een klacht ingediend bij de GAPSA, waarin zij de organisatoren van het evenement als “anti-Chinese” organisaties afschilderden, aldus het rapport. Ze beschuldigden GAPSA ook van het promoten van het evenement en bestempelden het als een “daad van marginalisatie tegen de Chinese gemeenschap op UPenn”.

Volgens het rapport van het Falun Dafa Information Center probeerden sommige Chinese studenten die banden hebben met de CSSA het evenement te delegitimeren door te zeggen dat het “anti-Aziatische haat” bevorderde, ondanks het feit dat zowel de regisseur van de film als de voorzitter van de Falun Gong-club van Chinese afkomst zijn.

“De poging past in een patroon dat op andere universiteitscampussen is gesignaleerd waarbij Chinese studenten klachten indienen over evenementen die kritisch zijn over de CCP en beweren dat ze anti-Aziatische haat bevorderen”, aldus het rapport.

De aan de CSSA gelieerde studenten voerden ook een campagne van online intimidatie en oefenden druk uit op de universiteit om de Falun Gong-club te straffen.

Als gevolg daarvan heeft de toenmalige voorzitter van de Falun Gong-club voortdurend trauma’s en angsten opgelopen door de pesterijen, aldus het rapport.

“Dit is een beetje een trend,” zei Sarah Cook, senior China-analist bij het Freedom House over het incident.

“Een deel van het probleem was dat ze dan die studenten een kans gaven om te spreken, maar geen kans voor de vertegenwoordiger van de Falun Dafa Vereniging om te spreken, wat echt problematisch is, toch? Zo eindig je met dit zeer eenzijdig gebeuren,” vertelde ze aan The Epoch Times, eraan toevoegend dat soortgelijke incidenten “vaak genoeg zijn voorgekomen bij genoeg verschillende kwesties dat universiteiten echt preventief zouden moeten nadenken over hoe ze hiermee om zullen gaan, en niet wachten tot er een incident plaatsvindt.”

Falun Dafa Club in Arizona tijdens een studentenoriëntatiebeurs in de herfst van 2018. (Met dank aan het Falun Dafa Informatiecentrum)

“Er zijn legitieme redenen waarom Chinese studenten racisme en haat kunnen ervaren, maar het feit dat iemand de Chinese Communistische Partij bekritiseert—vooral als die persoon Chinees is—telt niet echt.”

Ze merkte op dat deze studenten “heel goed zijn in” het profiteren van de “toenemende gevoeligheid van universiteiten om een omgeving van tolerantie te creëren”.

“Maar er moet ook een omgeving van tolerantie zijn voor degenen die kritisch en vaak persoonlijk slachtoffer zijn van de CCP.”

Stigma en trauma

Volgens het rapport zijn er op veel universiteiten sporen van door Peking opgelegde bewaking en vervolging gericht tegen Falun Gong.

Zeven universiteiten hebben ten minste één incident gemeld van vermoedelijke fysieke of digitale surveillance. Een afgestudeerde student uit Illinois zei dat de Chinese diplomaten in Chicago de voorzitter van de CSSA opdracht gaven hem uit de groep te zetten vanwege zijn betrokkenheid bij Falun Gong-activiteiten.

Een Falun Gong banner is te zien op een evenement aan de Columbia Universiteit, in augustus 2019. (Met dank aan het Falun Dafa Informatiecentrum)

Een andere student uit North Carolina zei dat zijn vader in China werd lastiggevallen en dat hij zijn moeder vaak belde om haar te vragen te stoppen met het beoefenen van Falun Gong en het bijwonen van openbare evenementen, aldus het rapport. Respondenten uit Arizona, Californië en New York zeiden dat etnische Chinezen hen filmden of fotografeerden tijdens Falun Gong evenementen.

De agressieve intimidatiecampagnes en misleidende voorstellingen van de beoefening in schoolboeken en door aan de CSSA gelieerde Chinese studenten hebben geleid tot trauma’s voor studenten die Falun Gong beoefenen, aldus het rapport.

Uit het onderzoek van het Falun Dafa Informatiecentrum bleek dat veel Falun Gong beoefenaars aan universiteiten “bang zijn voor stigmatisering” en “negatieve reacties” van Chinese studenten of faculteitsleden. Sommigen vertelden zelfs dat ze terugslag ondervonden van tweede generatie Chinese of niet-Chinese studenten die de propaganda van de CCP hadden gelezen.

Een vijfde van de respondenten zei zich enigszins of zeer ongemakkelijk te voelen om zich als beoefenaar van Falun Gong te identificeren of erover te spreken in de klas. Een Falun Gong-club van een universiteit in Minnesota besloot de identiteit van etnische Chinese leden anoniem te houden uit angst dat openbaarmaking van dergelijke informatie hun familieleden in China in gevaar zou kunnen brengen.

Respondenten vermeldden ook online pesterijen en berichten op sociale media die erop gericht waren mensen ervan te weerhouden deel te nemen aan Falun Gong-evenementen of contact te hebben met beoefenaars.

Voor zowel Chinezen als niet-Chinezen op Amerikaanse universiteitscampussen worden “discriminatie en stigmatisering ervaren … op manieren die algemeen als onaanvaardbaar zouden worden beschouwd in het geval van andere godsdiensten”, concludeerde het rapport.

Danella Pérez Schmieloz heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (31 mei 2023): Beijing Exports Religious Suppression by Printing Propaganda in US Textbooks: Report

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.