Sunday, 23 Jun 2024
(Alexander56891/Shutterstock)

Recent geval van ernstig microgolfsyndroom onthult problemen met 5G

De recente ziekte van een vrouw benadrukt het probleem dat alleen de thermische effecten van radiofrequente straling overwogen worden

Nadat een 5G-basisstation was geïnstalleerd binnen 60 meter van haar appartement op de tweede verdieping, kreeg een Zweedse vrouw van middelbare leeftijd, die verder gezond was, slopende symptomen die overeenkomen met het radiofrequentie/microgolfsyndroom, meldden onderzoekers van de Environment and Cancer Research Foundation (ECRF) in Zweden vorige maand.

Dit was het derde dergelijke geval dat door de onderzoekers werd gedocumenteerd.

Volgens hun casestudy, gepubliceerd in Annals of Clinical and Medical Case Reports, wordt de vijfde generatie (5G) draadloze technologie wereldwijd uitgerold, “ondanks het ontbreken van eerder onderzoek naar mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu”.

Als gevolg daarvan is de blootstelling aan pulsgemoduleerde microgolfstraling “wereldwijd dramatisch toegenomen”. Microgolfstraling zijn frequenties in het bereik van 300 megahertz tot 300 gigahertz binnen het radiofrequentiespectrum (RF). In stedelijke omgevingen liggen de frequenties die voor 5G worden gebruikt momenteel in de 3,5 GHz-band.

Studies over mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan 5G-frequenties waren tot voor kort vrijwel onbestaande. In een studie gepubliceerd in oktober 2022 werden dieren blootgesteld aan de 5G-frequentie van 3,5 GHz gedurende twee uur per dag, vijf dagen per week, gedurende een maand. De blootstelling veroorzaakte oxidatieve stress en een toename van gedegenereerde neuronen in de hippocampus regio van de hersenen, naast verminderde irisine niveaus, een hormoon dat positief gecorreleerd is met gewichtsverlies en een gezonde cognitieve functie.

In de casus ontwikkelde de vrouw na de installatie al snel een groot aantal verzwakkende symptomen. Deze symptomen omvatten hoofdpijn; duizeligheid en evenwichtsproblemen; cognitieve stoornissen, waaronder geheugenverlies, verwarring en verlies van concentratie; extreme vermoeidheid; angst; hoesten; neusbloedingen; en stoornissen van de urinewegen en de huid, waaronder spontane blauwe plekken en huiduitslag.

De 5G-antenne was geïnstalleerd op het dak van een aangrenzend gebouw met drie verdiepingen en was gericht op haar appartement op de tweede verdieping. Er stond eerder een 4G-basisstationantenne op dezelfde plek, maar pas nadat deze was vervangen door de 5G-antenne kreeg de vrouw al snel ernstige symptomen van het microgolfsyndroom. De 4G-antenne werd kort na de invoering van 5G verwijderd.

De vrouw meldde dat toen ze naar een ander appartement verhuisde, niet in de buurt van een 5G-basisstation, haar symptomen allemaal snel verdwenen, om binnen 24 uur na haar terugkeer naar haar eigen appartement terug te keren.

De hond van de vrouw vertoonde ook tekenen van slechte gezondheid na de 5G-installatie. Naar verluidt kreeg de hond diarree kort nadat de 5G-antenne was geïnstalleerd. Dit verdween tijdens de terugtocht naar het andere appartement zonder 5G, maar keerde terug toen zij weer naar haar eigen appartement verhuisde.

Ook wilde de hond het appartement niet meer in nadat hij was uitgelaten.

De onderzoekers wijzen erop dat “5G hoge repetitieve pulsen microgolfstraling uitzendt” met stralingspieken die exponentieel groter zijn dan die van vorige generaties, waaronder 4G.

De onderzoekers maten het aantal microwatts per vierkante meter binnen een meter van het raam in de woonkamer van de vrouw gedurende een minuut en vonden aanzienlijke pieken.

Ook in de badkamer werd hoge straling gevonden, het hoogst in de badkuip, die zich het dichtst bij het raam bevond. Aanzienlijk lagere RF-straling werd gemeten in de slaapkamer, die zich niet direct in de zendlijn van het basisstation bevond.

Ondanks dat de door de onderzoekers gebruikte commerciële meter (Safe and Sound, Pro II) het maximum haalde, was het blootstellingsniveau niet-thermisch en ruim onder de richtlijnen die worden aanbevolen door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Een geschiedenis van blootstellingsstoornissen

RF-ziekte of ziekte als gevolg van blootstelling aan microgolven werd voor het eerst gemeld in de jaren 1960 en 1970 in Oost-Europese landen. De meest voorkomende symptomen waren verstoring van het zenuwstelsel, het cardiovasculaire systeem en het endocriene systeem.

Uit internationaal onderzoek van blootgestelde werknemers, waaronder militair personeel van de VS, bleek dat blootstelling aan microgolven op niet-thermische niveaus symptomen veroorzaakte zoals vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn, slaapstoornissen, angst en problemen met aandacht en geheugen.

In een overzicht van talrijke menselijke en dierlijke studies werd ook geconcludeerd dat “een verrassend grote verscheidenheid van neurologische en fysiologische reacties te verwachten zijn” als gevolg van blootstelling aan niet-thermische niveaus van RF/microgolfstraling.

Deze aandoening wordt ook wel het radiofrequentieziektesyndroom of het microgolfsyndroom genoemd. De niet-thermische effecten—effecten die geen verband houden met warmteontwikkeling—hangen voornamelijk af van de modulatie en/of pulsatie van het signaal en van de piek- en gemiddelde intensiteit.

Het probleem met de huidige RF-veiligheidsnormen

Volgens James Lin, emeritus hoogleraar aan de faculteit Elektrotechniek en Computertechniek van de Universiteit van Illinois-Chicago, zijn er aanzienlijke problemen met de manier waarop de gezondheidseffecten van RF-straling worden gewogen.

In een artikel dat in april in Environmental Research is gepubliceerd, beschrijft Lin hoe veiligheidslimieten voor blootstelling aan RF-straling die door de meeste landen in de wereld worden toegepast, nog steeds zijn gebaseerd op acute hitte- of warmte-effecten die zich binnen korte tijd na blootstelling voordoen, waardoor andere effecten van langdurige blootstelling niet worden beoordeeld.

De richtsnoeren voor referentiewaarden op basis van verhitting worden vastgesteld door de ICNIRP, een zelfbenoemde particuliere organisatie die in Duitsland is gevestigd. De ICNIRP heeft zich met steun van de industrie opgeworpen als de dominante internationale autoriteit bij de beoordeling van wetenschappelijk bewijs van negatieve gezondheidseffecten van RF-straling.

“Hun richtsnoeren zijn gebaseerd op evaluaties die alle wetenschappelijk bewijs over niet-thermische effecten hebben verworpen, ondanks het groeiende bewijs van een reeks schadelijke effecten die ver onder de ICNIRP-niveaus liggen. Die onwetenschappelijke evaluatie is in het belang van de industrie en vergemakkelijkt daardoor de invoering van 5G en de draadloze samenleving,” schreven de onderzoekers van ECRF.

In zijn recente artikel over Environmental Research concludeert Lin, een voormalig lid van de ICNIRP, dat: “Er zijn aanzienlijke afwijkingen in deze vermeende richtlijnen en normen voor de bescherming van de gezondheid. Sommige van de veiligheidslimieten zijn irrelevant, discutabel en zonder wetenschappelijke rechtvaardiging vanuit het oogpunt van veiligheid en bescherming van de volksgezondheid.”

In 2019 deden 258 elektromagnetische veld (EMF) wetenschappers uit 58 landen een beroep op de Verenigde Naties om een moratorium in te stellen op de uitrol van 5G totdat de gezondheidseffecten goed konden worden beoordeeld.

In de oproep zeiden de wetenschappers:

“Draadloze communicatietechnologieën worden snel een integraal onderdeel van elke economische sector. Maar er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat mensen, planten, dieren en microben schade ondervinden van blootstelling aan deze technologieën.

“Wij zijn van mening dat de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van chronische en onvrijwillige blootstelling van mensen aan niet-ioniserende EMV-bronnen worden genegeerd door nationale en internationale gezondheidsorganisaties, ondanks onze herhaalde verzoeken en verzoeken van vele andere bezorgde wetenschappers, artsen en pleitbezorgers.

“Dit is een duidelijke schending van de mensenrechten, zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (29 april 2023): Recent Case of Severe Microwave Syndrome Reveals Problems With 5G

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.