Saturday, 25 May 2024
Beoefenaars van Falun Gong marcheren over de Constitution Avenue ter herdenking van het 23ste jaar dat de Chinese Communistische Partij de spirituele praktijk in China vervolgt, in Washington op 21 juli 2022. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Tweeledige goedkeuring van wetsvoorstel over orgaanoogst in het Amerikaanse Huis brengt VS dichter bij het aansprakelijk stellen van CCP-functionarissen

“Moorddadig’, ‘grotesk’, ‘immoreel’, ‘barbaars’.

De praktijk van gedwongen orgaanoogst door de Chinese Communistische Partij (CCP) heeft Washington ontzet en heeft wetgevers van beide zijden van het parlement verenigd.

Terwijl een wetsvoorstel om een einde te maken aan deze gruweldaad verder vorderde – en in het Amerikaans Huis met 413-2 stemmen aangenomen werd – juichten de leden van het Congres de ontwikkeling toe en bevestigden zij hun vastberadenheid om het Chinese regime ter verantwoording te roepen.

“Gedwongen orgaanoogst is wreed en immoreel en vaak gericht tegen etnische en religieuze minderheden en enkele van de meest kwetsbare groepen in de wereld”, aldus senator Chris Coons (D-Del.), die medevoorzitter is van de versie van de Senaat voor de Stop Forced Organ Harvesting Act.

Als medevoorzitter van de Senaatscommissie Mensenrechten is hij er trots op dat de wet door het Huis is gekomen en dat dit “de regering Biden in staat stelt actie te ondernemen tegen degenen die deze verachtelijke misdaad begaan”.

Massamoord op onschuldigen

Al in 2006 hebben getuigen alarm geslagen over de door Beijing gesanctioneerde moord op gearresteerde aanhangers van de Falun Gong, een geloof dat het regime al bijna 24 jaar lang met een meedogenloze aanpak probeert uit te roeien.

De spirituele praktijk, met meditatieve oefeningen en morele lessen gericht op waarachtigheid, mededogen en tolerantie, werd in de jaren negentig populair, maar werd het doelwit van een meedogenloze vervolgingscampagne, waarbij miljoenen aanhangers vanwege hun geloof werden opgesloten.

Uit een onderzoek uit 2019 van het in Londen gevestigde China Tribal bleek dat gedetineerde Falun Gong-aanhangers de voornaamste slachtoffergroep zijn van gedwongen orgaanoogst. Ook andere gewetensgevangenen, waaronder Oeigoeren in concentratiekampen in Xinjiang, Tibetanen en huischristenen, zijn doelwit, aldus het tribunaal.

De wet, die op 27 maart door het Amerikaanse Huis werd goedgekeurd, is de eerste in zijn soort in de Verenigde Staten die de bloedige daad bestrijdt met wetgevende instrumenten, een prestatie die door mensenrechtengroeperingen wordt geprezen.

“De Stop Forced Organ Harvesting Act van 2023 is een van de belangrijkste internationale reacties op het oordeel van het China Tribunaal tot nu toe,” zei Susie Hughes, uitvoerend directeur van de International Coalition to End Transplant Abuse in China. Ze sprak de hoop uit dat meer regeringen geïnspireerd zullen worden om de voetsporen van de Verenigde Staten te volgen “om ervoor te zorgen dat hun eigen burgers niet verstrikt raken in de massamoord op onschuldigen voor hun organen in China.”

Beoefenaars van Falun Dafa houden borden vast in een optocht om aandacht te vragen voor de wrede praktijk van het gedwongen oogsten van organen door het Chinese regime in China, in Manhattan, New York, op 16 mei 2019. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

De in Washington gevestigde organisatie Victims of Communism Memorial Foundation sloot zich aan bij deze positieve ontwikkeling.

“De goedkeuring van deze wetgeving is niet alleen voor China, maar ook voor de rest van de wereld een duidelijke boodschap dat de Verenigde Staten hun ogen niet zullen sluiten voor deze gruweldaad, die al veel te lang op schandelijke wijze is genegeerd door instellingen en regeringen die door China zijn beïnvloed”, aldus de voorzitter van de stichting, Andrew Bremberg, voormalig Amerikaans ambassadeur bij de Verenigde Naties. Hij drong er bij de Senaat op aan om “dit wetsvoorstel snel aan te nemen en naar president [Joe] Biden te sturen, zodat het wet kan worden”.

Een morele kwestie die de politiek overstijgt’.

Greg Murphy (R-N.C.), voormalig transplantatiechirurg, vond het idee van gedwongen orgaanoogst “afschuwelijk en weerzinwekkend”.

“Dit is een morele kwestie die de politiek overstijgt,” zei hij tegen The Epoch Times. “Het is een kwestie van goed versus kwaad, en het is de verantwoordelijkheid van de Verenigde Staten om het voortouw te nemen tegen deze moorddadige praktijk, vooral als het gaat om de CCP.”

Een man jogt langs Falun Gong beoefenaars met een nagebouwd orgaanoogstscherm als onderdeel van hun protest tegen de CCP en haar vervolging van Falun Gong beoefenaars, op Parliament Hill in Ottawa, Canada, op 2 mei 2008. (Tom Hanson/The Canadian Press)

De Democratische Partij van het Huis was het erover eens dat het aan de kaak stellen van de mensenrechtenschendingen door de CCP een kwestie is die de partijgrenzen overschrijdt.

“We proberen – zoals we altijd doen – met de Republikeinen samen te werken om overeenstemming te bereiken over zaken die onze gemeenschappen en ons land helpen en die de juiste boodschap over de mensenrechten uitdragen, en dit was een van die wetsvoorstellen”, vertelde Pete Aguilar (D-Calif.), voorzitter van de partij, tijdens een persconferentie op 28 maart.

André Carson (D-Ind.), lid van de Select Committee on the Chinese Communist Party, beloofde eveneens “over de grenzen heen te werken om de zeer reële mensenrechtenschendingen door de Chinese regering te onderzoeken”.

“Een van de meest verontrustende zaken is de tolerantie en actieve steun voor het illegaal oogsten van organen van niet-consenterende personen – met inbegrip van een manier om de genocide op het Oeigoerse volk te bestendigen, waarover onze commissie vorige week een hoorzitting hield. HR 1154 is een stap voorwaarts om ervoor te zorgen dat de middelen van de Amerikaanse regering niet worden gebruikt om deze afschuwelijke praktijk te ondersteunen,” vertelde hij aan The Epoch Times.

Daders verantwoordelijk houden

Onder het repressieve klimaat in communistisch China voelen de doelgroepen zich grotendeels hulpeloos onder de vervolging, waarbij de autoriteiten hun geliefden hebben doodgemarteld en zonder hun toestemming hun organen hebben gestolen. Velen zijn weliswaar naar de Verenigde Staten ontsnapt, maar blijven vrezen voor hun familie in China, die voortdurend wordt bedreigd met pesterijen en arrestaties.

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een kaarslichtwake ter herdenking van de 20e verjaardag van de vervolging van Falun Gong in China, op de West Lawn van Capitol Hill op 18 juli 2019. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

“Het genocidale regime van China heeft groepen die door Beijing als een bedreiging worden beschouwd, waaronder Oeigoeren en Falun Gong-aanhangers, onderworpen aan onvoorstelbare mensenrechtenschendingen – waaronder geloofwaardige aantijgingen van gedwongen orgaanoogst,” vertelde Sen. Marco Rubio (R-Fla.), een mede-ondertekenaar van het wetsvoorstel van de Senaat, aan The Epoch Times. “De Verenigde Staten moeten de CCP verantwoordelijk houden voor deze wrede misdaden.”

Wat het regime heeft gedaan in zijn onderdrukking van etnische en religieuze groepen is “onbegrijpelijk”, zei Rep. Mark Green (R-Tenn.), die mede-indiener is van de maatregel van het Huis.

“De CCP trapt op de rechten van haar eigen burgers op de meest groteske manier denkbaar – het gedwongen oogsten van organen van politieke gevangenen. Dit gaat alle perken te buiten,” zei hij tegen The Epoch Times.

Aumua Amata Radewagen, een Republikein die Amerikaans Samoa vertegenwoordigt, zei dat ze ontmoetingen had met Oeigoerse vluchtelingen wier “verwoestende ervaringen en voortdurende lijden” haar verdrietig maakten.

“Ze beschrijven ondenkbare, hartverscheurende, gruwelijke misdaden, en het Congres moet zijn steentje blijven bijdragen om ervoor te zorgen dat deze slachtoffers niet worden vergeten en een sterke stem krijgen in Amerika,” zei ze tegen The Epoch Times.

In april 2022 werden in een hoog aangeschreven wetenschappelijk artikel, dat gepubliceerd was in het American Journal of Transplantation (AJT), 72 Chinese artikelen vermeld met gegevens over gevallen waarin de doodsoorzaak de transplantatieoperatie zelf blijkt te zijn, wat de auteurs van het AJT-paper ertoe bracht deze Chinese artsen “beulen” te noemen.

“De Chinese medische ethiek zou niet als een verrassing moeten komen, aangezien de wereld volledig op de hoogte is van de genocide van de Chinese Communistische Partij op de Oeigoeren”, zei Rep. French Hill (R-Ark.) tegen The Epoch Times, en beschreef het gedwongen wegnemen van organen als “een weerzinwekkende praktijk die wordt uitgevoerd tegen minderheidsgroepen in China, waaronder de Oeigoeren en Falun Gong-aanhangers”.

Het opleggen van boetes en gevangenisstraf aan de overtreders, evenals sancties voor degenen die het misbruik “financieren, sponsoren of faciliteren”, zijn cruciale acties om “degenen die betrokken zijn bij deze walgelijke praktijk af te schrikken”, aldus Hill. “We moeten in het Congres blijven optreden om deze barbaarse praktijk te bestrijden.”

Hoewel het misbruik overal ter wereld een probleem is, is China een van de ergste landen waar gedwongen orgaanoogst welig tiert, aldus Rep. Gus Bilirakis (R-Fla.).

“Wij hopen dat deze belangrijke wetgeving deze weerzinwekkende praktijk zal helpen afschrikken en ervoor zal zorgen dat degenen die zich met dit soort gedrag bezighouden geen veilig heenkomen kunnen zoeken in de Verenigde Staten,” zei hij tegen The Epoch Times.

 

Gepubliceerd door The Epoch Times (29 maart 2023): Bipartisan Passage of Organ Harvesting Bill in House Moves US Closer to Holding CCP Officials Accountable.

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.