Sunday, 16 Jun 2024
Twee heersers die veel met elkaar gemeen hebben: keizer Kangxi van China (L) en Lodewijk XIV van Frankrijk. (Publiek domein)

Uit Oost en West, twee prachtige heersers veranderen de wereld

Koning Lodewijk XIV en de Chinese keizer Kangxi luiden een eeuw van bijzondere betrekkingen in

De lange fascinatie van Europa voor de oude Chinese kunst en cultuur is niet nieuw, want ze werd zelfs mythologisch gemaakt in de Middeleeuwen. Maar tijdens het bewind van Lodewijk XIV begon een nieuw tijdperk, waarin Oost en West meer dan ooit bij elkaar kwamen.

Geïnspireerd door de rijkdom van de oude Chinese filosofie en kunst stuurde koning Lodewijk XIV in 1685 zes jezuïtische missionarissen uit om het oude China te verkennen en zo de loop van de geschiedenis te veranderen. Terwijl Lodewijk XIV zelf een uitmuntend model was voor Europese vorsten, zouden zijn missionarissen al snel een andere voorbeeldige heerser ontmoeten, keizer Kangxi. In 1688 schreef Lodewijk een brief aan Kangxi:

“Hoogste, uitstekende, machtige en grootmoedige prins, onze geliefde goede vriend, moge God uw grootsheid vergroten met een gelukkig einde. Wij hebben vernomen dat Uwe Majesteit een aanzienlijk aantal geleerde mannen in uw nabijheid en in uw gebieden wenst te hebben, die zeer bedreven zijn in de Europese wetenschappen. Wij hebben enkele jaren geleden besloten om zes geleerde wiskundigen naar u te sturen, om Uwe Majesteit te laten zien wat het meest merkwaardig is in de wetenschappen en in het bijzonder de astronomische waarnemingen van de beroemde academie die wij hebben opgericht in onze mooie stad Parijs. …Uw meest dierbare en goede vriend, Lodewijk.”

Deze twee vorsten aan het oostelijke en westelijke uiteinde van de Euraziatische landmassa vallen op in de wereld van de late 17e eeuw. In het Westen regeerde Lodewijk XIV (1638-1715) 72 jaar over Frankrijk als lid van de Bourbon-dynastie en was daarmee de langst regerende Europese monarch. In het Oosten regeerde Kangxi (1654-1722) bijna 62 jaar over China als lid van de Qing-dynastie en de langst regerende Chinese keizer. Beiden hielden van paardrijden, jagen en boogschieten, waren dol op kunst en luidden tijdens hun bewind een gouden tijdperk in. Ze zijn beiden uniek, maar vertonen toch ook opvallende overeenkomsten.

Portret van Lodewijk XIV, circa 1701, door Hyacinthe Rigaud. Het Louvre. (PD-US)
Keizer Kangxi in hof kleding, door een anonieme hofschilder uit de Qing-dynastie. Het Paleismuseum, Peking. (PD-US)

Het goddelijke recht om te heersen

Zowel Lodewijk XIV als Kangxi regeerden met goddelijk recht, maar hun heerschappij manifesteerde zich door verschillende Oosterse en Westerse theologieën. Koning Lodewijk beschouwde zichzelf als Gods vertegenwoordiger op aarde, terwijl keizer Kangxi werd beschouwd als de Zoon van de Hemel.

De koning vergeleek zichzelf met Apollo, de zonnegod in de Griekse en Romeinse mythologie, en koos de zon van Apollo als zijn embleem. Zoals de planeten rond de zon draaiden, draaiden de adel en de hovelingen rond de Zonnekoning in Versailles. Als koning die graag danste en optrad, debuteerde de 14-jarige Louis in de rol van Apollo in het “Ballet Royal de la Nuit” ter herdenking van zijn overwinning op de opstanden van de Fronde. Allegorische schilderijen en beeldhouwwerken beelden de koning ook af als een Romeinse keizer bij zijn militaire overwinningen. Deze associatie met de Grieks-Romeinse oudheid accentueerde zijn macht als vorst en verheerlijkte de positie van de koning als goddelijke heerser.

Sculptuur van de Zonnekoning, Lodewijk XIV, in de Oorlogszaal (Salon de la Guerre) van het Paleis van Versailles, Parijs. (Coyau/CC BY-SA 3.0)

Lodewijk XIV was ook vroom katholiek en zwoer bij zijn kroning het katholieke geloof te verdedigen. Maar in tegenstelling tot Lodewijk, die religieuze eenheid zocht onder één enkel geloof, erkende Kangxi in het oude China de drie tradities van Confucianisme, Taoïsme en Boeddhisme die elkaar in het dagelijks leven kruisten.

“De zuidelijke inspectiereis van keizer Kangxi, rol drie: Ji’nan to Mount Tai,” door Wang Hui (Chinees, 1632-1717) en assistenten. Het Metropolitan Museum of Art. (Publiek domein)

Keizer Kangxi en leren van het Westen

Hoewel Kangxi en Lodewijk XIV elkaar nooit persoonlijk hebben ontmoet, waren zij indirect verbonden via de Franse Jezuïeten-missionarissen in China. Het waren de missionarissen die voor het eerst lyrische vergelijkingen maakten tussen de twee heersers en kennis uit de eerste hand meebrachten. Dit leidde tot wederzijdse ontdekking en inspiratie toen zij elkaars kunst en cultuur verkenden, en luidde een golf van Chinees-Franse uitwisseling in.

Jean Baptiste Colbert presenteert de leden van de Koninklijke Academie van Wetenschappen aan Lodewijk XIV in 1667. “Oprichting van de Franse Academie van Wetenschappen en het Observatorium van Parijs,” door Henri Testelin naar Charles Le Brun. Het paleis van Versailles, Parijs. (PD-US)

Keizer Kangxi verwelkomde de gezanten van de Franse koning en was gefascineerd door de wetenschappelijke kennis die zij meebrachten; hij was zeer geïnteresseerd in de Europese astronomie, wiskunde en geneeskunde. De keizer maakte hen tot zijn persoonlijke leermeesters en zij gaven hem dagelijks ijverig les. Kangxi zelf gaf ook graag les aan zijn ministers en nam hen mee op reis om zijn kennis te tonen. Hij bestelde ook de vertaling van boeken als de “Elementen” van Euclides en probeerde zelfs het gezag van oude Chinese werken te bewijzen met westerse wetenschap.

De wiskundigen van de koning hadden expliciete wetenschappelijke doelen, waaronder de geografische studie van de Qing-gebieden en het vasteland van Oost-Azië. Keizer Kangxi had soortgelijke aspiraties, omdat hij de cartografische praktijk wilde verbeteren als middel om zijn pas veroverde gebieden aan de grens te controleren. Er waren dus convergerende belangen tussen de keizer en het streven van de Koninklijke Academie naar wetenschappelijke verkenning.

De missionarissen waren onder de indruk van de ijver van de keizer, die het grootste deel van zijn vrije tijd besteedde aan het nastreven van westerse kennis. Zij brachten talrijke in Parijs vervaardigde precisie-instrumenten van verguld koper mee, waaronder kompassen, telescopen, uurwerken en tekeninstrumenten zoals gradenbogen, sectoren en linialen, om zijn studies te vergemakkelijken.

Instrumenten met een leren koffer, vervaardigd in de werkplaats van Bion in Frankrijk, die werden gekopieerd door de keizerlijke werkplaatsen van de Qing. Louvre Museum. (Rama/CC BY-SA 3.0 fr)

Een van die instrumenten was een halve cirkel gradenboog met een ingebouwd kompas, gebruikt voor landmetingen.

Een grafometer, gebruikt voor landmetingen. (Rama en nog een andere auteur/ CC BY-SA 3.0 fr)

Kangxi nam de missionarissen vaak mee op zijn militaire campagnes en ze werkten samen om hun locaties ten opzichte van de hoofdstad te bepalen. Terwijl de keizer en zijn leermeesters de breedtegraad berekenden op basis van de hoogte van de poolster, schatten de Qing ambtenaren de lengtegraad aan de hand van geometrische afstanden die met een touw werden gemeten. Door deze nieuwe kennis van astronomie en geometrie toe te passen, konden zij nieuwe terreinen in kaart brengen.

“De zuidelijke inspectiereis van keizer Kangxi, rol vier: Shandong-Jiangsu grens tot de samenvloeiing van de Gele en de Huai rivier,” tussen 1632 en 1717, door Wang Hui. Guimet Museum. (PD-US)

Naarmate het rijk van Kangxi groeide, maakte de noodzaak om uitgebreide en consistente kaarten van de Qing-gebieden te maken de vraag naar betere landmeetinstrumenten uit Europa noodzakelijk. Om aan deze vraag te voldoen gaf de keizer de keizerlijke werkplaatsen opdracht hun eigen instrumenten te vervaardigen op basis van de Parijse prototypes en hij onderzocht en bekritiseerde persoonlijk hun productie. Zo vestigde keizer Kangxi een officiële keizerlijke cartografische praktijk met gebruikmaking van methoden van de Franse Koninklijke Academie van Wetenschappen.

Lodewijk XIV en Chinees porselein

De missionarissen van koning Lodewijk reisden terug naar Frankrijk met geschenken van de keizer. Onder de indruk van de schatten wekte de koning in alle lagen van de Franse samenleving een diepe belangstelling voor de navolging van de Chinese kunst en cultuur. Dit gevoel van bewondering kwam tot uiting in een citaat van Voltaire (1694-1778), die schreef: “Er is geen huis in Europa waarvan de oudheid zo goed bewezen is als dat van het Chinese Rijk.”

Porselein was een van de belangrijkste middelen waarmee Chinese kunst aan het Franse hof werd geïntroduceerd. Lodewijk XIV zelf verzamelde meer dan 3.000 stukken van voornamelijk Chinees porselein. De koning dronk zijn soep uit een grote Chinese porseleinen beker met gouden handvatten. Het werd in die tijd in Europa gezien als wit goud vanwege zijn zeldzaamheid en was een teken van luxe. Kobaltoxidepigment werd op zuiver witte klei geschilderd, wat resulteerde in een elegant blauw ontwerp tegen een sneeuwwitte achtergrond.

Deze stukken werden echter getransformeerd en aangepast aan de Franse smaak. Vergulde gegoten bronzen monturen werden toegevoegd aan deze geïmporteerde porseleinen voorwerpen om hun waarde te verhogen en hun gebruik een nieuwe bestemming te geven. De “Parfumfontein” bijvoorbeeld, werd gereconstrueerd uit drie verschillende porseleinen voorwerpen en voorzien van verguld brons om een geheel nieuwe functie te krijgen – het verstrekken van parfum. Een paar ewers werden gemaakt van twee Chinese porseleinen vazen. Elke vaas is gemonteerd tussen een verguld bronzen gietlip en voetring, verbonden door een handvat met bloemtakken en acanthusbladeren. Deze ewers waren echter alleen bedoeld voor decoratief gebruik.

Een paar ewers van Chinees porselein (porselein vervaardigd 1662-1722) uit de tijd van Kangxi, met Frans verguld bronzen beslag (beslag vervaardigd 1745-49). J. Paul Getty Museum. (Publiek domein)

De rage voor Chinees porselein manifesteerde zich ook in de Franse kunst en architectuur. De koning toonde zijn smaak voor Chinese kunst in zijn privéwoningen en retraites in Versailles, zoals het Porseleinen Trianon, dat was geïnspireerd op de porseleinen pagode van Nanking. Het porseleinen huis toonde een fusie van beide culturen, want het dak in Franse stijl was bedekt met blauwe en witte keramische tegels versierd met porseleinen vazen, terwijl de stucpanelen, het houtwerk en het meubilair binnenin allemaal blauw en wit geschilderd waren, wat de Chinese kunstzinnigheid opriep.

In de Franse barokschilderkunst van die tijd klonk ook het enthousiasme voor Chinees porselein door, met name in het werk van Alexandre-François Desportes (1661-1743), die vaak Chinese porseleinen kommen afbeeldde in zijn stillevens.

Betoverd door de voortreffelijke kwaliteiten van porselein, probeerden de Franse ambachtslieden het na te maken en de geheimzinnige fabricagetechnieken ervan te ontdekken. In een poging het te dupliceren, ontwikkelden ze een kunstmatig zacht porselein. Ze ontdekten echter dat ze niet dezelfde kwaliteit en duurzaamheid konden produceren zonder kaolien, een uiterst verfijnde witte klei die een belangrijk ingrediënt was. Pas aan het begin van de 18e eeuw ontdekten de Fransen de Chinese techniek om hard porselein te maken, door onderzoek van een Jezuïtische missionaris in de keizerlijke ovens in China.

Dekselvazen in een set van vijf, 1662-1722, Chinees (Kangxi regeringsperiode). Hard porselein met onderglazuur blauwe decoratie. Het J. Paul Getty Museum. (Publiek domein)

De Chinees-Franse uitwisseling

Keizer Kangxi en koning Lodewijk XIV waren niet alleen buitengewone vorsten in hun eigen recht, maar hun nalatenschap werd ook gekenmerkt door wederzijdse ontdekkingen die meer dan een eeuw van bijzondere betrekkingen tussen Oost en West inluidden. Zelfs lang na hun bewind zetten hun opvolgers deze traditie van wederzijdse ontdekking voort, die intellectuelen in het tijdperk van de Verlichting tot nadenken aanzette en tot ver buiten de grenzen van Frankrijk en het Rijk van het Midden doorwerkte.

Terwijl de missionarissen met succes de westerse wetenschap introduceerden bij de oude Chinezen, werd de verspreiding van het christendom overschaduwd, omdat de leer van Confucius en Lao Tzu diep geworteld bleef in de oude Chinese traditie. Dit liet op zijn beurt een diepe indruk achter op de missionarissen en zij brachten deze oude Chinese leringen terug naar Europa. Met name de Confuciaanse filosofie werd door Europese filosofen zeer bewonderd om de hemel en de natuur beter te begrijpen.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (1 januari 2023)From East and West, 2 Magnificent Rulers Change the World

 

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.