Sunday, 23 Jun 2024
Mykeljon Winckel, uitgever van het Nieuw-Zeelandse tijdschrift, gelooft dat het artikel van Dhr. Li Hongzhi "Hoe de mensheid is ontstaan" de wereld wakker schudt. (Screenshot van de interview video)

Uitgever lokaal tijdschrift in Nieuw-Zeeland vindt spirituele weerklank in artikel van Dhr. Li

Toen jazzmuzikant en tijdschriftuitgever Mykeljon Winckel “Hoe de mensheid is ontstaan” van Dhr. Li Hongzhi, de stichter van Falun Dafa las, sloot het artikel aan bij Winckels spirituele opvattingen over de cycli van de menselijke beschaving. Hij plaatste het onmiddellijk op zijn website. In een interview met The Epoch Times op 23 februari zei hij dat hij hoopte dat meer mensen het zouden lezen.

Dhr. Li’s artikel sprak over reïncarnatie als onderdeel van een cyclus voor mensen. Winckel wees erop dat hoewel reïncarnatie niet voorkomt in de westerse theologische tradities, zijn persoonlijke ervaringen in het leven hem tot een gelovige in reïncarnatie hebben gemaakt. Daarom sloot het reïncarnatieconcept van Dhr. Li aan bij zijn eigen overtuigingen. Winckel onthulde dat hij een lange reis in zijn spirituele leven achter de rug had, ooit een vaste bezoeker van een megakerk in Los Angeles was, en hij zijn hele leven zocht naar geloof, hoop, empathie en vrijheid.

“Toen ik het artikel las, kon ik de cyclus begrijpen. Cycli ontwikkelen zich door het leven heen, en het overkomt ieder van ons. We worden geboren en doorlopen verschillende stadia en verschillende cycli, en we sterven. En het gebeurt allemaal opnieuw,” zei hij.

Winckel is een jazzmuzikant die eigenaar is van een plaatselijk tijdschrift dat in Nieuw-Zeeland wordt uitgegeven.

Winckels Nederlandse ouders kwamen vanuit Nederlands-Indië, het huidige Indonesië, naar Nieuw-Zeeland in het begin van de jaren vijftig na de Tweede Wereldoorlog. Zijn vader vocht in de oorlog, en zijn moeder onthulde enkele weken voor haar dood op 97-jarige leeftijd dat zij tijdens de oorlog een troostvrouw was voor het Japanse leger. Winckel kwam niet uit een religieus gezin, maar zijn moeder geloofde in een Schepper en was een zeer belangrijke figuur in zijn leven. Zijn familieachtergrond vormde zijn wereldbeeld en zijn geestelijk leven.

Over de invloed die zijn moeder op hem had zegt Winckel dat haar sterke liefde en tolerantie hem zijn leven lang hebben beïnvloed. “Ze had een enorm vermogen om lief te hebben, nu realiseer ik me wat ze moet hebben doorstaan, en om dat om te zetten in vergeving,” zei hij.

Gevraagd naar zijn mening over de uitspraak van Dhr. Li dat de huidige wereld zich in de laatste fase bevindt van de vier stadia van het universum, die vorming, stasis, degeneratie en vernietiging omvat, beaamde Winckle dat. Hij begrijpt dat een dergelijk transformatieproces niet alleen in het proces van het individuele leven plaatsvindt, maar in alles, inclusief de ontwikkeling en evolutie van de beschaving. Hij ging verder in op zijn opvatting dat de mensheid een pion is in een totalitaire strijd. Dit is een strijd in onze huidige wereld, en we bereiken het einde. “De meeste mensen begrijpen niet waar het artikel over gaat, dus is het belangrijk dat Dhr. Li het naar buiten brengt,” zei Winckle.

“Als je door de geschiedenis kijkt, zie je cyclisch beschavingen opkomen en neergaan. Die beschavingen doorlopen altijd een cyclus, dezelfde vier stadia van die cyclus,” zei hij.

Daarnaast zei Mykeljon, over The Epoch Times gesproken: “Ik zie The Epoch Times als een mentor voor andere media, die de waarheid zoekt en fantastisch werk levert.” Mykeljon is zeer vertrouwd met The Epoch Times en heeft een diep inzicht in communisme en totalitarisme. Hij benadrukte altijd de waarde van vrijheid en zijn persoonlijke zoektocht naar vrijheid. Hij prees The Epoch Times voor de moed om dit artikel van Dhr. Li te publiceren en zo’n belangrijk onderwerp in deze chaotische wereld aan de orde te stellen.

Als getalenteerd muzikant werd de heer Winckel op 18-jarige leeftijd benaderd door een Amerikaans entertainmentbedrijf met een vijfjarig contract en de mogelijkheid om hem naar Hollywood te halen. Omdat hij niet bezoedeld wilde worden door de drugs en de slechte vibraties van de entertainmentindustrie, sloeg hij het contract af en ging naar Brisbane, Australië, om muziektheorie en uitvoeringstechnieken te studeren aan de muziekacademie, met als specialisatie jazz, en zette zijn carrière voort in de Verenigde Staten nadat hij zijn eigen gezelschap voor podiumkunsten had opgericht in Nieuw-Zeeland.

In 2004 keerde Winckel vanuit de Verenigde Staten terug naar Auckland en richtte hij het gemeenschapstijdschrift eLocal op, dat hij vandaag de dag nog steeds runt. In 2018 speelden hij en zijn bandleden “Amsterdam,” dat #1 bereikte op Billboard’s Contemporary Jazz chart.

Janice Liu droeg bij aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 april 2023): New Zealand Local Magazine Publisher Finds Spiritual Resonation With Mr. Li’s Article

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.