Saturday, 25 May 2024
Een levensgroot beeld van "Tank Man" staat naast de nummers "6" en "4", die 4 juni voorstellen, en een miniatuurbeeldhouwwerk van Tiananmen Rostrum, tentoongesteld in Liberty Sculpture Park in de Mojave woestijnstad Yermo in Californië op 1 juni 2021. (Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Vergeet nooit het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989

We moeten lering trekken uit 4 juni 1989, voor de toekomst van de wereld

Toen ik op 2 juni naar de militaire parades keek aan het begin van de viering van het Platina Jubileum van Koningin Elizabeth II, was ik vol bewondering voor de mannen en vrouwen in uniform die niet alleen met opmerkelijke precisie en discipline marcheerden en muziek speelden, maar wiens eigenlijke doel was om ons als land en onze waarden van vrijheid, democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten te verdedigen.

Zij leggen verantwoording af aan een burgerlijke, democratisch verkozen regering en een monarch die, hoewel ongekozen, zowel in haar rol als in haar karakter een constitutionele garantie belichaamt voor de bescherming van onze democratie.

Tienduizenden mensen namen deel aan de festiviteiten in de parken en straten van Londen, en miljoenen anderen in het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld. Ik was verrast toen ik via de media vernam dat het Gemenebest, een netwerk van 54 landen met de koningin aan het hoofd, 2,6 miljard mensen vertegenwoordigt, bijna een derde van de wereldbevolking.

Maar nu we de buitengewone 70e verjaardag van de kroning van de koningin vieren, gaan mijn gedachten snel naar een andere gedenkdag die we vandaag herdenken, het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking op 4 juni 1989.

Vandaag drieëndertig jaar geleden gaf Peking in China, het dichtstbevolkte land ter wereld met 1,4 miljard inwoners, zijn leger het bevel zijn geweren en tanks tegen zijn eigen burgers te keren. Het dodental wordt op minstens 10.000 geschat, terwijl duizenden anderen gewond, gearresteerd, gevangengezet en gemarteld zijn.

Tanks in een straat in Peking op 6 juni 1989, twee dagen na de onderdrukking van de pro-democratische protesten op het Plein van de Hemelse Vrede. (David Turnley/Getty Images)

Om de titel van Charles Dickens’ roman “A Tale of Two Cities” te parafraseren, was de wereld dit weekend gefocust op een verhaal van twee legers: het Britse leger met de koningin aan het hoofd, het toonbeeld van openbare dienst en plicht, en het Volksbevrijdingsleger (PLA), met de dictators van de Chinese Communistische Partij (CCP) aan het hoofd, de belichaming van onderdrukking, onmenselijkheid, wreedheid, leugenachtigheid, straffeloosheid en criminaliteit.

Niemand zal beweren dat het Britse leger perfect is, maar het verschil is dit: Het legt verantwoording af aan het volk via onze democratisch gekozen leiders, het systeem pakt overtredingen aan en het doel is het land, de mensen en de waarden te beschermen, niet een politieke partij of een ideologie. De naam PLA daarentegen is een verkeerde benaming. Het is tegen het volk en tegen “bevrijding”. Het zou moeten worden omgedoopt tot “Volks Repressie Leger.”

Daarom is het zo belangrijk dat we jaarlijks het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede herdenken en wel om drie redenen.

Ten eerste probeert de CCP wanhopig om het ons te doen vergeten. In heel China zijn sinds 1989 generaties mensen opgegroeid zonder iets te weten van de barbaarse taferelen die zich op 4 juni van dat jaar op het Plein van de Hemelse Vrede, in de omliggende straten en in steden in het hele land hebben afgespeeld.

De slagers van Peking en hun opvolgers in Zhongnanhai hebben het nieuws gecensureerd, propaganda verspreid en de mensen zo succesvol gehersenspoeld dat veel mensen het echt niet weten en degenen die het wel weten bang zijn om het zich te herinneren.

Tot drie jaar geleden was Hongkong de enige plaats onder Chinese soevereiniteit waar het bloedbad van 4 juni nog herdacht kon worden. Duizenden mensen verzamelden zich elk jaar in Victoria Park. Toen ik de eerste vijf jaar na de machtsovername in Hongkong woonde, sloot ik me aan bij de menigte in een kaarslichtwake. Nu zijn deze waken verboden onder de draconische nationale veiligheidswet die Peking aan Hongkong heeft opgelegd.

Sommige activisten, zoals advocaat Chow Hang-tung, zitten lange gevangenisstraffen uit voor het organiseren van dergelijke waken. Vorig jaar was geen formele wake toegestaan, maar katholieke kerken hielden missen en Hongkongers lieten hun zaklantaarns van hun mobiele telefoons flitsen als een teken van herdenking.

Dit jaar heeft de katholieke kerk in Hongkong gezegd geen missen te zullen houden en heeft de politie Victoria Park gesloten, met de waarschuwing dat zelfs het bezoeken van een park op 4 juni een misdrijf kan zijn. Illegale bijeenkomsten kunnen leiden tot vijf jaar gevangenisstraf. Vermoedelijk is het knipperen met een zaklantaarn ook riskant.

Eind vorig jaar werden alle overgebleven symbolen ter herinnering aan het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede – de Pillar of Shame, de Godin van de Democratie en andere herdenkingselementen – afgebroken en verboden. Peking wil de herinnering aan het bloedbad van 4 juni uitwissen, zelfs in Hongkong.

Desondanks vonden enkele dappere Hongkongers manieren om de herdenking te vieren. Miniatuurbeeldjes van de Godin van de Democratie werden verstopt op de campus van de Chinese Universiteit van Hongkong om de autoriteiten te trotseren.

Duizenden deelnemers houden een herdenkingswake in het Victoria Park op 4 juni 2020 in Hong Kong ter ere van de slachtoffers van het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989. (Sung Pi-lung/The Epoch Times)

Dat is een reden te meer waarom wij, die vrijheid hebben buiten China, ervoor moeten zorgen dat de schijnwerpers gericht blijven op de herdenking van 4 juni. Later vandaag zal ik op drie verschillende plaatsen in Londen bij belangrijke monumenten spreken: voor de woning van de premier in Downing Street, Piccadilly Circus, en voor de Chinese ambassade. We mogen niet het zwijgen opgelegd worden.

De tweede reden waarom we de massamoord op het Plein van de Hemelse Vrede in de schijnwerpers moeten blijven zetten, is eenvoudig dit: We hadden in 1989 de les moeten leren dat een regime dat zijn geweren op zijn volk richt, niet te vertrouwen, te respecteren of te legitimeren is. Het zegt veel over de aard en het karakter van een regime als het bereid is duizenden vreedzame demonstranten in het volle zicht van de wereld af te slachten.

Tot voor kort hebben we die les niet geleerd. Velen van ons, waaronder ikzelf, hebben in de jaren negentig en het begin van de jaren 2000 een tijd lang gedacht dat we tekenen van liberalisering in China zagen. Ik heb in die periode meer dan 50 keer in China gereisd, waaronder verschillende keren voor korte tijd in China gewoond en de eerste vijf jaar na de overdracht in Hongkong gewoond. Ik heb veel Chinese vrienden gemaakt – onder wie mensenrechtenadvocaten, bloggers, religieuze leiders en activisten van maatschappelijke organisaties – die in die tijd een zekere ruimte leken te hebben en die zelf het voorzichtige optimisme hadden dat die ruimte zich verder zou kunnen uitbreiden.

Weinigen van ons waren zo naïef om niet te begrijpen dat de CCP altijd al onderdrukkend was, maar het leek er wel op dat de rode lijnen een tijdje verder weg waren en er meer ruimte was gekomen voor een zekere mate van vrij denken. In de afgelopen tien jaar van het bewind van de Chinese leider Xi Jinping is dat beeld volledig omgekeerd, aangezien letterlijk al die ruimte is opgedoekt en veel van de bewoners ervan zijn opgesloten.

In het China van vandaag vinden voortdurend slowmotion 4 juni massamoorden plaats. Niet met tanks en geweren, maar met onderdrukkende wetten, gevangenkampen, bewakingstechnologie en martelinstrumenten.

De Oeigoeren worden geconfronteerd met een genocide, zoals steeds meer wordt erkend door de internationale gemeenschap. De wreedheden in Tibet zijn toegenomen. De vervolging van christenen is geïntensiveerd. De vervolging van Falun Gong en de gedwongen orgaanverwijdering gaan door. En Hongkong is veranderd van één van de vrijste en meest open steden van Azië in een politiestaat.

Parlementsleden van de Britse Conservatieve Partij Nusrat Ghani (C) en Sir Iain Duncan Smith (R) en de Britse directeur van het World Uyghur Congress UK-directeur Rahima Mahmut bij een demonstratie waarin het Britse parlement wordt opgeroepen om te stemmen voor de erkenning van de vermeende vervolging van de Oeigoerse moslimminderheid in China als genocide en misdaden tegen de menselijkheid in Londen op 22 april 2021. (Justin Tallis/AFP via Getty Images)

Mij werd in 2017 de toegang tot Hongkong ontzegd. Ik heb de afgelopen jaren talloze bedreigingen ontvangen aan het adres van mijzelf en mijn moeder, en ik ben door de politie van Hongkong officieel gewaarschuwd dat ik in Hongkong een gevangenisstraf tegemoet kan zien als ze mij in handen zouden krijgen. Dat baart mij geen zorgen, omdat ze weinig kunnen doen zolang ik niet word uitgeleverd, maar het illustreert de gevaren voor Hongkongers, Oeigoeren, Tibetanen en Chinese dissidenten die op het vasteland in ballingschap leven. Als de CCP bereid is een buitenlandse activist op deze manier te bedreigen, dan zijn de gevaren voor hen die zij als “haar eigen volk” beschouwt nog groter.

En dat brengt me bij mijn derde reden waarom de herdenking van vandaag belangrijk is. We moeten altijd leren van de geschiedenis. De invasie van de Russische president Vladimir Poetin in Oekraïne heeft ons dat zeker geleerd. Een regime dat ongestraft duizenden mensen mag afslachten, is niet alleen een bedreiging voor zijn eigen volk – het wordt ook een bedreiging voor ons.

Alle dictaturen zijn als slechte chauffeurs met één oog in de achteruitkijkspiegel. Als niemand ze aan de kant zet voor te hard rijden of rijden onder invloed, gaan ze gewoon door en richten ze een bloedbad aan. Tot nu toe, 33 jaar lang, is de rest van de wereld er niet in geslaagd de CCP in toom te houden – en als gevolg daarvan is het regime aangemoedigd. Daarom hebben we nu een genocide op de Oeigoeren, de totale vernietiging van de vrijheden van Hongkong, de voortdurende tragedie van Tibet, religieuze vervolging, het wegnemen van organen en de totale aanval op de burgermaatschappij in China.

Voor mijn nieuwe boek, “De China Nexus: Thirty Years In and Around the Chinese Communist Party’s Tyranny,” dat in oktober zal verschijnen, heb ik verschillende prominente activisten en journalisten geïnterviewd die op 4 juni 1989 in Peking waren. Hun verhalen zijn consistent.

Yang Jianli, een prominente Chinese activist in ballingschap, vertelde me dat hij en zijn collega’s in de vroege uren van 4 juni naar het plein waren gefietst.

“We zagen de militairen het vuur openen en we zagen veel mensen gedood worden”, vertelde hij me in een emotioneel online gesprek. “Het was zo moeilijk te geloven. Ik zag tanks met hoge snelheid rijden, traangas, beschietingen met machinegeweren, en ik hoorde heel veel geschreeuw. Dat was wat me ertoe aanzette om activist te worden.”

Onder de hoede van anderen wordt een onbekende buitenlandse journalist (2e-rij) weggedragen van de confrontatieplaats tussen het leger en studenten bij het Plein van de Hemelse Vrede op 4 juni 1989. Volgens Amnesty International zitten vijf jaar na het neerslaan van de Chinese pro-democratiebeweging nog steeds “duizenden” mensen in de gevangenis. (Tommy Cheng/AFP/Getty Images)

De Canadese journaliste Jan Wong, auteur van “Red China Blues”, die op 4 juni 1989 op het Plein van de Hemelse Vrede was, vertelde me wat zij met eigen ogen zag.

“Ze schoten, mensen renden weg en mensen probeerden anderen te redden”, zei ze. “Ze brachten lichamen naar buiten op fietszadels en fietstaxi’s. Ze renden gewoon in het geweervuur.”

Later die avond miste Wong zelf ternauwernood een kogel die werd afgevuurd tegen de muur van het Beijing Hotel, op slechts enkele centimeters van het balkon waar zij het bloedbad stond gade te slaan.

Ze zag de beruchte “Tank Man” scène in levende lijve.

“Het leger had mensen overreden en ik had naar de tanks gekeken. Toen wees mijn man naar deze man die voor een tank stond. (…) Ik zag deze hele dans tussen ‘Tank Man’ en de tank. Hij probeerde de tank tegen te houden als een voetbalkeeper. Toen klom hij op de tank, probeerde te praten, klom toen weer naar beneden”, zei Wong. “Daarna verdween hij in de menigte.”

Naast “Tank Man”, gelooft zij dat de tankbestuurder een “echte held” was omdat hij weigerde de man te overrijden.

Een Chinese man staat alleen om een rij tanks te blokkeren op weg naar het oosten op de Avenue of Eternal Peace in Peking tijdens het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede op 5 juni 1989. (Jeff Widener/AP Photo)

Ik geloof dat we drie dingen moeten doen in de toekomst.

Wij moeten ervoor zorgen dat de geschiedenis wordt opgetekend, zodat – ondanks de inspanningen van Peking – de bloedbaden van 1989 niet worden vergeten en dat op een dag de zaak waarvoor zovelen hun leven gaven in China zegeviert: vrijheid, gerechtigheid, vrede en waarheid.

Dan moeten we proberen de “tankbestuurders” in het regime te vinden die weigeren mensen omver te rijden. Hoe moeilijk het ook is, we moeten de CCP aandoen wat zij ons met zoveel bekwaamheid aandoen – we moeten een verdeel-en-heers-beleid voeren en ervoor zorgen dat zij uit elkaar vallen.

En tegelijkertijd moeten we een verenigd front vormen om hun “Verenigd Front” te bestrijden. Eenheid betekent niet uniformiteit. Wij kunnen de verscheidenheid van gedachten, strategie, tactiek en aanpak verwelkomen en respecteren. Maar we moeten streven naar een “eenheid van geest en doel.”

Ego’s en rivaliteit moeten opzij worden gezet, persoonlijke agenda’s moeten worden opgeschort en iedereen die zich verzet tegen het regime in Peking moet een manier vinden om samen te werken – of tenminste elkaar niet tegen te werken. Alleen als we dat doen – en ons eigen “Verenigd Front” creëren – hebben we een kans om vooruit te komen.

Drieëndertig jaar na het bloedbad mogen we niet toestaan dat China’s gevallen helden worden vergeten. Laten we de vrije wereld, nu een groot deel van de wereld dit weekend een icoon van menselijke waardigheid – de koningin – viert, herinneren aan de grote uitdaging die voor ons ligt om het probleem van de CCP aan te pakken. Actie op dat front zou de nagedachtenis van degenen die in 1989 op het Plein van de Hemelse Vrede stonden – en vielen – tot op zekere hoogte eerbiedigen.

De standpunten in dit artikel zijn de mening van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

 Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (4 juni 2022): Never Forget the 1989 Tiananmen Square Massacre

 

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.