Thursday, 18 Jul 2024
Falun Gong beoefenaars nemen deel aan een parade om Wereld Falun Dafa Dag te vieren terwijl ze oproepen om een einde te maken aan de vervolging in China, in New York City, op 10 mei 2024.(Samira Bouaou/The Epoch Times)

VS roept CCP op tot onafhankelijk onderzoek naar ‘afschuwelijke’ orgaanoogst

Het ministerie van Buitenlandse Zaken riep Peking op om 'een einde te maken aan de gruwelijke acties tegen gewetensgevangenen'.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken (State Department) heeft de Chinese Communistische Partij (CCP) opgeroepen om een einde te maken aan de “afschuwelijke” praktijk van het gedwongen oogsten van organen, door het te omschrijven als “een flagrante schending van de mensenrechten”.

“Onderzoekers, activisten en organisaties blijven informatie verzamelen die de autoriteiten van de Volksrepubliek China zou kunnen betrekken bij het oogsten van organen van niet-vrijwillige donoren, waaronder gewetensgevangenen en leden van minderheidsgroepen zoals Falun Gong beoefenaars en Oeigoerse moslims,” vertelde een woordvoerder van het State Department, aan NTD, een zustermediakanaal van The Epoch Times.

“Als deze beschuldigingen worden bevestigd, is er sprake van een flagrante schending van de mensenrechten en een buitengewoon onethische medische praktijk.”

De woordvoerder zei dat Peking “onafhankelijk en transparant onderzoek zou moeten toestaan naar het orgaantransplantatiesysteem [van China] en onafhankelijke waarnemers zou moeten verwelkomen om de juistheid van deze rapporten te onderzoeken.”

De opmerkingen werden gemaakt een dag nadat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de Falun Gong Protection Act had goedgekeurd, een baanbrekende maatregel die tot doel heeft een einde te maken aan de voortdurende vervolging van Falun Gong in China en het oogsten van organen van gedetineerde Falun Gong beoefenaars.

Sinds klokkenluiders het misbruik voor het eerst onthulden aan The Epoch Times in 2006, is er alarmerend bewijsmateriaal blijven komen uit communistisch China.

In 2019 concludeerde het onafhankelijke China Tribunaal in Londen na een onderzoek van een jaar dat gedwongen orgaanoogsten op “grote schaal” hadden plaatsgevonden in China, waarbij beoefenaars van de meditatiediscipline Falun Gong de voornaamste slachtoffergroep vormden.

Een voormalige Chinese arts liet in 2023 optekenen dat hij ooit had geassisteerd bij het wegnemen van organen in een busje dat werd bewaakt door militaire soldaten. In een interview met The Epoch Times vertelde Zheng Zhi over een incident waarbij een Chinese militaire officier beloofde om een nier van topkwaliteit uit te zoeken voor een militaire functionaris.

Zheng Zhi tijdens een interview in Toronto op 31 juli 2023. (Yi Ling/De Epoch Times)

“Een verse, van een Falun Gong beoefenaar,” herinnerde hij zich dat de officier zei.

Het eindrapport van het China Tribunaal vond geen aanwijzingen dat er een einde was gekomen aan het misbruik. Hoewel Peking in 2015 beweerde te zijn aangewezen op donaties als bron van organen, zeiden onderzoekers die de orgaandonatiecijfers van China analyseerden dat de datasets overeenkwamen volgens een wiskundige formule, wat duidt op systematische gegevensmanipulatie.

Het Amerikaanse State Department riep in zijn verklaring het Chinese regime op om “zijn gruwelijke acties tegen gewetensgevangenen te staken en te handelen in overeenstemming met zijn toezeggingen op het gebied van mensenrechten en volledig te voldoen aan alle relevante medische en ethische normen en optimale werkwijzen, waaronder handelen in het belang van de patiënt, geïnformeerde toestemming en respect voor de eigen persoon”.

In het jaarlijkse rapport van het departement over godsdienstvrijheid, dat op 26 juni werd gepubliceerd, wordt een rapport van de New York City Bar Association uit maart 2023 aangehaald, waarin staat dat er “voldoende bewijs is dat China doorgaat met het gedwongen oogsten van organen van gewetensgevangenen”. Het rapport citeert ook de verslagen van meerdere Falun Gong beoefenaars aan Minghui, een Amerikaanse website die de vervolging in China opvolgt, waarin ze getuigen over gedwongen afname van bloedmonsters en medische onderzoeken in gevangenschap door de autoriteiten.

Afgevaardigde Scott Perry (R-Pa.), de belangrijkste initiatiefnemer van de Falun Gong Protection Act, zei dat hij hoopt dat het wetsvoorstel “een afschrikkend effect zal hebben op iedereen in de toeleveringsketen” van de illegale orgaanhandel.

Afgevaardigde Scott Perry (R-Pa.) in de Rotunda van het Amerikaanse Capitool op 25 juni 2024. (Madalina Vasiliu/De Epoch Times)

“Die organen worden geoogst in China, maar ze komen niet noodzakelijkerwijs alleen in China terecht, ze kunnen over de hele wereld worden verstuurd,” vertelde hij aan NTD. “Als we erachter komen dat je betrokken bent in zo’n toeleveringsketen, dan heb je [vanaf nu] een probleem.”

Pat Ryan (D-N.Y.), een van de 18 mede-indieners van het wetsvoorstel, wil ook dat het wetsvoorstel “een luid en duidelijk signaal afgeeft aan de CCP” dat het misbruik “niet getolereerd wordt”.

“De CCP is moreel failliet op dit punt, als je bereid bent om andere mensen zo te behandelen,” vertelde hij aan NTD. “Het gaat gewoon in tegen wie we zijn als Amerikanen en wie we zouden moeten zijn als mensen.

“De vervolging van de Falun Gong door de CCP duurt al veel te lang en we moeten mensen wakker schudden.”

Sommige wetgevers hebben voorgesteld om het mensenrechtenelement te koppelen aan het Amerikaanse beleid ten opzichte van China.

Afgevaardigde Andreas Salinas (D-Ore.), lid van de Congressional-Executive Commission on China, zei dat het door de staat toegestane gedwongen oogsten van organen haar doet twijfelen of Peking “eigenlijk wel een goede mondiale partner” is.

“Het zal zeker invloed hebben op de manier waarop de VS omgaat met die diplomatieke relaties,” vertelde ze aan NTD.

Nu de vervolging van Falun Gong door het regime zijn 25e jaar nadert, zei Perry dat hij blij was te zien dat het Huis van Afgevaardigden eensgezind was over de kwestie.

“Een groot deel van de wereld is op zoek naar iets waar we het allemaal over eens kunnen zijn, dus het is geweldig dat iedereen heeft gezegd: ‘Ja, er moet een einde komen aan het oogsten van organen en aan de vervolging van Falun Gong, Falun Dafa'”, zei hij.

“De wereld ontwaakt voor deze gruweldaden.”

NTD-verslaggevers Jack Bradley en Steve Lance hebben bijgedragen aan dit rapport.

Gepubliceerd door The Epoch Times (28 juni 2024): US Calls on CCP to Open Up for Independent Probe of ‘Depraved’ Organ Harvesting

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.