Sunday, 23 Jun 2024
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken spreekt over mensenrechten op het ministerie van Buitenlandse Zaken op 12 april 2022 in Washington. Minister Blinken spreekt de pers toe bij de publicatie van de landenrapporten over de mensenrechten in 2021. (Alex Wong/Getty Images)

Antony Blinken: China “blijft genocide en misdaden tegen de mensheid plegen”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft op 12 april de Chinese Communistische Partij (CCP) ervan beschuldigd in het jaar 2021 verder te zijn gegaan met het plegen van genocide en misdaden tegen de menselijkheid.

“De Chinese regering gaat door met het plegen van genocide en misdaden tegen de menselijkheid in Xinjiang, tegen overwegend islamitische Oeigoeren, naast andere minderheidsgroepen,” zei Blinken.

Blinken maakte de opmerkingen tijdens een briefing ter gelegenheid van de publicatie van de nieuwste editie van de Country Reports on Human Rights Practices, een jaarlijks rapport gepubliceerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken over mensenrechtenkwesties in 198 landen over de hele wereld.

Blinken zei dat de wereld geconfronteerd wordt met een “recessie van de democratie” en noemde de massale repressie- en genocidecampagne van de CCP een belangrijk voorbeeld van groeiend autoritarisme.

In het rapport wordt het regime ook omschreven als een “autoritaire staat” en wordt gezegd dat allerlei etnische en religieuze minderheden nog steeds worden vervolgd op het Chinese vasteland en in de door het regime bezette gebieden.

“Genocide en misdaden tegen de menselijkheid hebben zich in de loop van het jaar voorgedaan tegen overwegend islamitische Oeigoeren en leden van andere etnische en religieuze minderheidsgroepen in Xinjiang,” aldus het rapport.

“Deze misdaden gingen door en omvatten: de willekeurige opsluiting of andere ernstige vrijheidsberoving van meer dan een miljoen burgers; gedwongen sterilisatie, gedwongen abortussen en meer restrictieve toepassing van het geboortebeperkingsbeleid van het land; verkrachting; marteling van een groot aantal willekeurig opgesloten personen; dwangarbeid; en draconische beperkingen van de vrijheid van godsdienst of overtuiging, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van beweging.”

In het rapport wordt met name geconstateerd dat het optreden van de CCP tegen politieke tegenstanders en religieuze minderheden zich tot ver buiten de grenzen van China uitstrekt en een transnationale inspanning omvat om buitenlandse regeringen onder druk te zetten om personen die uit China zijn gevlucht naar China terug te sturen.

Volgens het rapport maakt het regime met name misbruik van het “red notice”-systeem van Interpol, dat wordt gebruikt om internationale arrestatiebevelen uit te vaardigen, door valse aanklachten naar de internationale politie te sturen in de hoop dat landen politieke tegenstanders onder dwang naar China repatriëren, waar zij gevangen kunnen worden gezet.

In het rapport wordt ook verwezen naar een aparte studie van Amnesty International uit 2021, waaruit blijkt dat de CCP alleen al in 2020 waarschijnlijk duizenden personen heeft geëxecuteerd. Volgens het rapport hield het regime zich systematisch bezig met willekeurige detenties, gedwongen verdwijningen en moorden.

“Talloze voormalige gevangenen en gedetineerden meldden dat ze werden geslagen, verkracht, onderworpen aan elektrische schokken, gedwongen om urenlang op krukken te zitten, opgehangen aan de polsen, beroofd van slaap, gedwongen gevoed, gedwongen om medicijnen te nemen tegen hun wil, en anderszins werden onderworpen aan fysieke en psychologische mishandeling,” aldus het rapport.

“Hoewel de gevangenisautoriteiten gewone gevangenen mishandelden, kozen ze naar verluidt politieke en religieuze dissidenten uit voor een bijzonder wrede behandeling.”

Tot de meest geviseerde groepen behoorden volgens het rapport de beoefenaars van Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, een meditatiepraktijk die geworteld is in de morele principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

Deze discipline werd in de jaren negentig steeds populairder, met als resultaat dat er naar schatting tot 100 miljoen mensen waren die deze discipline beoefenden. Het communistische regime, dat dit als een bedreiging beschouwde, startte in 1999 een uitgebreide vervolgingscampagne tegen aanhangers van Falun Gong, die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Volgens het rapport worden religieuze groeperingen, en “in het bijzonder beoefenaars van Falun Gong”, door de CCP opgejaagd en vaak zonder opgaaf van reden vastgehouden en gemarteld.

In het rapport worden verschillende specifieke gevallen genoemd, waaronder dat van Ren Haifei, een Falun Gong beoefenaar die sinds 2020 zonder proces en zonder aanklacht wordt vastgehouden.

“Ren werd gearresteerd zonder aanhoudingsbevel, opgenomen in het ziekenhuis voor ernstige verwondingen opgelopen na zijn eerste arrestatie, en na zijn vrijlating uit het ziekenhuis opnieuw in hechtenis genomen in het Dalian Yaojia detentiecentrum, waar hij is gebleven,” aldus het rapport.

Ren’s vrouw, Wang Jing, die in de Verenigde Staten woont, vertelde The Epoch Times eerder dat ze pas via Minghui.org, een website die dergelijke zaken volgt, te weten kwam over de ongegronde arrestatie van haar man. Ze nam contact op met de rechter die verantwoordelijk is voor de zaak van haar man, Jin Hua, om een petitie in te dienen voor de vrijlating van haar man. Bij het horen van haar pleidooi, dreigde Jin om haar ook te arresteren.

“Doe wat je wilt,” zei Jin tegen Wang. “Kom terug naar China, en ik stop jou ook in de gevangenis.”

In het rapport van het State Department wordt opgemerkt dat Ren eerder van 2001 tot 2008 door de CCP gevangen is gezet wegens deelname aan vreedzame protesten en het beoefenen van Falun Gong.

In het rapport wordt ook vastgesteld dat de CCP advocatenvergunningen heeft ingetrokken van advocaten die online kritiek hadden op de CCP of die Falun Gong beoefenaars en dissidenten verdedigden.

In het rapport wordt vastgesteld dat “sluipend autoritarisme” een wereld creëert waar “mensenrechten en democratie worden bedreigd” en “waar regeringen ten onrechte politieke tegenstanders, activisten, mensenrechtenactivisten of journalisten gevangen hebben gezet, hebben gemarteld of zelfs hebben gedood”.

“De Verenigde Staten zullen steun blijven verlenen aan diegenen in de wereld die strijden voor menselijke waardigheid en vrijheid”, aldus een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gepubliceerd door The Epoch Times (12 april 2022): China ‘Continues to Commit Genocide and Crimes Against Humanity’: Blinken

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.