Sunday, 19 May 2024
Voorzitter vertegenwoordiger Mike Gallagher (R-WI), spreekt tijdens de eerste hoorzitting over nationale veiligheid en Chinese bedreigingen voor Amerika gehouden door de 'House Select Committee on the Chinese Communist Party op Capitol Hill in Washington, DC' op 28 februari 2023. (Foto door ROBERTO SCHMIDT / AFP) (Foto door ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images)

Bijzondere Commissie getuigt: CCP wil VS “vervangen” met “door technologie aangedreven Dystopie”

Het Chinese communistische regime is bezig met een gecoördineerde poging om de Verenigde Staten te ondermijnen en te vervangen, door Amerikanen tegen elkaar op te zetten, zo blijkt uit getuigenissen van een nieuwe Kamercommissie die zich richt op de rivaliteit met het Chinese regime.

De ‘House Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party (CCP)’ hield zijn eerste hoorzitting op 28 februari, met de eenvoudige titel “The Chinese Communist Party’s Threat to America” (De Chinese Communistische Partij, als een bedreiging voor de VS).

Commissievoorzitter Mike Gallagher (R-Wis.) beschreef de rivaliteit tussen de Verenigde Staten en de CCP als een “existentiële strijd” en zei dat de CCP, die China bestuurt als een eenpartijstaat, “Amerika tegen Amerika” opzet, in de hoop de Verenigde Staten van binnenuit omver te werpen.

Parlementslid Raja Krishnamoorthi (D-Ill.) was het daarmee eens en zei dat het regime de politieke verdeeldheid in democratische samenlevingen wil uitbuiten tegen de Verenigde Staten.

“De CCP wil dat wij verdeeld, partijdig en bevooroordeeld zijn,” zei Krishnamoorthi.

“We moeten deze gelegenheid aangrijpen en het tegendeel bewijzen.”

Daartoe merkte Gallagher echter op dat veel machtige en vermogende bedrijven en organisaties uit de Verenigde Staten hun fortuin hebben gemaakt door Amerikaanse banen naar China te verplaatsen, en dat zij zich verzetten tegen de inspanningen van de VS om zich tegen het regime te beschermen.

“De CCP heeft inmiddels vrienden gemaakt op Wall Street, alsook binnen de suites van de Fortune 500, die bereid zijn zich te verzetten tegen pogingen om terug te slaan”, aldus Gallagher.

“Deze strategie heeft in het verleden goed gewerkt en de CCP is ervan overtuigd dat het zal blijven werken. Onze taak in deze commissie is ervoor te zorgen dat dat niet zal gebeuren.”

‘Een door technologie aangedreven Dystopie’

De voormalige nationale veiligheidsadviseur H.R. McMaster getuigde over de kwestie en zei dat de Verenigde Staten “achterop waren geraakt” in de strategische concurrentie met de CCP en dat de voortdurende investeringen in China door Amerikaanse bedrijven “onze eigen ondergang” bevorderden.

McMaster zei dat de “valse beloften van liberalisering” hebben geleid tot een bedrijfs- en politieke klasse in Amerika die grotendeels had verwacht dat verdere investeringen in China het land zouden hervormen tot een modernere en democratischere samenleving.

In plaats daarvan, zei hij, heeft het regime zijn marxistische ideologie verdubbeld en exporteert het nu destructieve ideologieën om de steun voor het Westen uit te hollen.

Daartoe zei McMaster dat een “curriculum van zelfverafschuwing”, dat beweert dat de Verenigde Staten de oorzaak zijn van alle problemen in de wereld, een groot deel van de populaire en academische cultuur in het Westen in zijn greep heeft gekregen, en het land verhindert zichzelf adequaat te verdedigen tegen voortdurende spionage, diefstal en onderdrukking door de CCP.

Ook zei Rep. Darin LaHood (R-Ill.) dat het Amerikaanse bedrijfsleven “bang en bezorgd” is geworden om de CCP ‘kwaad’ te maken, en dat het regime die angst gebruikt om de Verenigde Staten op het wereldtoneel te ondermijnen.

“China heeft een plan om de Verenigde Staten te vervangen,” zei LaHood.

Als zodanig zei Gallagher dat het Select Committee zou helpen bij het coördineren van wetgevende inspanningen van verschillende congrescommissies, en zich zou richten op het aanpakken van de ideologische, technologische, economische en militaire inspanningen van de CCP tegen de Verenigde Staten en haar bondgenoten en partners.

Het is nu tijd om te voorkomen dat de CCP de Verenigde Staten vervangt door een “door technologie aangedreven dystopie”, aldus Gallagher.

“De CCP is gefocust op haar toekomstvisie,” zei Gallagher. “Een wereld vol met techno-totalitaire surveillance staten waar mensenrechten ondergeschikt zijn aan de grillen van de Partij.”

“Voorlopig is het nog aan ons om te beslissen of dat de toekomst is die we voor onze kinderen willen, maar dat zal niet lang meer duren. De tijd staat niet aan onze kant.”

De CCP bereidt zich voor op oorlog

De CCP streeft niet alleen naar vervanging van de Verenigde Staten, maar bereidt zich ook voor op oorlog, zo werd in het Select Committee gezegd.

Met betrekking tot de ambitie van het regime om Taiwan binnen te vallen, zei voormalig plaatsvervangend Nationaal Veiligheidsadviseur Matthew Pottinger dat de militaire vleugel van de CCP, het Volksbevrijdingsleger (PLA), zich volop op een dergelijk conflict voorbereidt, inclusief de mogelijkheid dat het tegen de Verenigde Staten zal moeten vechten.

“Binnen de PLA zijn enorme investeringen gedaan … om te proberen de gaten te dichten die gedicht moeten worden om Taiwan te kunnen binnenvallen,” zei Pottinger.

“We weten dat de PLA traint voor de waarschijnlijkheid dat de VS deel zal uitmaken van de strijd.”

Die capaciteiten omvatten platformen voor amfibisch en luchttransport, maar ook langeafstandsraketten die bedoeld zijn om de Verenigde Staten af te schrikken voor een oorlog tussen de CCP en de democratische regering van Taiwan.

Daartoe merkte Pottinger ook op dat de huidige CCP-leider Xi Jinping regelmatig heeft geprezen hoe ook Mao Zedong voorstander was van preventieve aanvallen op tegenstanders, en dat hij zelfs bereid was om China te laten verwoesten om het later weer op te kunnen bouwen ‘zonder’ Amerikaanse invloeden.

Op de vraag of het regime al dan niet een preventieve aanval op de Verenigde Staten zou kunnen uitvoeren om te voorkomen dat deze laatste Taiwan te hulp zouden schieten, zei Potting eenvoudigweg: “Het is mogelijk.”

“Er is geen enkel excuus meer om u te laten misleiden over de bedoelingen van Peking,” zei Pottinger. “De lijst met publieke uitspraken van voorzitter Xi is te omvangrijk geworden en de acties van zijn regime zijn te brutaal om in deze fase nog verkeerd begrepen te worden.”

“Het spreekwoordelijke vijgenblad is weggewaaid, waardoor het regime en zijn diepe vijandigheid jegens het democratische Westen en de liberale internationale orde is blootgelegd.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (1 maart 2023): China’s CCP Seeks to ‘Replace’ US With ‘Tech Powered Dystopia’: Select Committee Testimony

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.