Sunday, 23 Jun 2024
Minister van hoger en voortgezet onderwijs Michelle Donelan (R) en staatssecretaris van onderwijs Nadhim Zahawi (L) verlaten 10 Downing Street in Londen na een kabinetsvergadering op 19 april 2022. (Dan Kitwood /Getty Images)

Britse minister van onderwijs waarschuwt voor ‘chilling effect’ diversiteitsprogramma’s

De Britse minister van onderwijs heeft universiteiten in een brief gewaarschuwd voor het ondertekenen van programma’s voor gelijkheid en diversiteit die de vrijheid van meningsuiting zouden kunnen belemmeren.

Michelle Donelan vertelde de universiteiten dat er een groeiende bezorgdheid is over het “chilling effect” op universiteitscampussen, waardoor studenten, personeel en academici niet in staat zijn om “wettige meningen te uiten zonder angst voor repercussies”.

“Vrije meningsuiting is van het grootste belang. Het is goed dat het geprezen en aangemoedigd wordt”, vertelde de Britse politiek adviseur, commentator, docent en columnist Calvin Robinson in een e-mail aan The Epoch Times. Hij sloot zich aan bij andere voorstanders van het vrije woord en prees Donelan voor het ingrijpen bij “luie” universiteiten die “verplichte training” van “halfverteerde politieke standpunten” hebben geaccepteerd.

Donelan voegde er ook aan toe dat universiteiten “mogelijk onder druk staan als het gaat om het creëren van een omgeving die het vrije woord bevordert en beschermt.”

Onwettig ‘monddood maken’

Donelan vroeg zich af of instellingen die lid zijn van The Race Equality Charter van Advance AE, plaatsen zijn waar vrije meningsuiting en academische vrijheid kunnen floreren.

Advance HE is een door de overheid gefinancierde organisatie die de rol vervult van “één sectoraal agentschap voor gelijkheid en diversiteit, leren en onderwijzen, en leiderschap en bestuur in het hoger onderwijs”.

Deze organisatie biedt een scala aan ondersteuning, waaronder training over rassengelijkheid, waarin wordt ingegaan op institutioneel racisme, blanke privileges en macht, het aanpakken van raciale microagressies en gelooft dat “structureel en institutioneel racisme bestaat“.

“Eén van de gebieden die onder mijn aandacht is gekomen als mogelijk spanningsveld in relatie tot het creëren van een omgeving die de vrijheid van meningsuiting bevordert en beschermt, is het lidmaatschap van en de deelname aan externe garanties en benchmarking van diversiteitsprogramma’s,” schreef Donelan.

De brief werd verstuurd op het moment dat de Higher Education (Freedom of Speech) Bill in het Parlement werd besproken. Deze wetgeving zal universiteiten en hogescholen verplichten om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen en het onwettige “monddood maken” te helpen uitroeien en zal een regelgevende instantie voor het hoger onderwijs de bevoegdheid geven om boetes op te leggen aan instellingen die deze voorwaarde overtreden.

De wetgeving werd in mei 2021 door de conservatieve regering ingevoerd. Zij is goedgekeurd door het Lagerhuis en is momenteel in tweede lezing bij het Hogerhuis.

The Race Equality Charter

Het parlementslid voegde eraan toe dat The Race Equality Charter “onlangs de aandacht heeft gekregen van parlementsleden en de media, maar er zijn natuurlijk een aantal andere, soortgelijke regelingen, en deze brief nodigt uit tot zorgvuldige overweging van al deze regelingen”.

Een andere soortgelijke regeling is die van de LGBTQ+ liefdadigheidsinstelling Stonewall Diversity Champions. Afgelopen december bijvoorbeeld verbrak het University College London (UCL) de banden met deze regeling omdat sommigen academische vrijheid van meningsuiting aan de orde stelden en “erkenden dat een formele institutionele verbintenis met Stonewall tot gevolg kan hebben dat academisch werk en discussie binnen de UCL over geslacht en genderidentiteit worden afgeremd”.

“Universiteiten en andere aanbieders van hoger onderwijs zijn autonome instellingen, en de beslissing om al dan niet deel te nemen aan externe garantie- en benchmarkregelingen inzake diversiteit is voorbehouden aan elke individuele aanbieder”, aldus Donelan.

“Gezien het belang van het creëren van een omgeving voor hoger onderwijs waarin het vrije woord en de academische vrijheid kunnen floreren, zou ik u willen vragen zorgvuldig na te denken over de vraag of uw voortdurende lidmaatschap van dergelijke programma’s bevorderlijk is voor het creëren van een dergelijke omgeving,” voegde ze eraan toe.

“Michelle Donelan heeft gelijk dat zij de universiteiten hierop aanspreekt, want de bescherming van de vrijheid van meningsuiting van zowel studenten als docenten is van het grootste belang. De universiteit moet een veilige plaats zijn om verschillende ideeën en perspectieven te bespreken”, aldus Robinson, die ook deel uitmaakt van Don’t Divide Us, een organisatie die is opgericht om stelling te nemen tegen de “verdeeldheid zaaiende obsessie met de raciale identiteit van mensen”.

“De volgende stap zou zijn om deze woke indoctrinatie aan te pakken en ervoor te zorgen dat lobbyistische groepen het onderwijs niet kunnen binnendringen met hun omstreden ideologieën,” voegde hij eraan toe.

Anti-Racisme

Don’t Divide Us schetste in een rapport dat het van mening is dat The Race Equality Charter van Advance HE eerder verdeeldheid bevordert dan de waardige doelstelling van gelijkheid op de campus.

Dr. Alka Sehgal Cuthbert, hoofd onderwijsstrategie van Don’t Divide Us, vertelde The Epoch Times dat de brief van Donelan een “welkome interventie” was, en zei dat Advance HE niet is ingegaan op hun aanbod voor een debat.

“Deze richtlijnen die onder de vlag van antiracisme zijn verschenen, zijn soms goed bedoeld, maar het punt is dat ze zeer negatieve gevolgen hebben. Mensen beginnen dat te merken,” zei ze.

Een woordvoerder van Advance HE vertelde The Epoch Times dat “vrijheid van meningsuiting en academische vrijheid kernbeginselen van het hoger onderwijs zijn” en dat deze “beschermd moeten worden”.

“Autonome instellingen moeten hun eigen beslissingen kunnen nemen over het aanpakken van racisme en het bevorderen van integratie en dit omvat ook de vraag of zij zich willen aansluiten bij de Race Equality Charity (REC),” schreef hij.

“Het REC gaat over het ondersteunen van inclusie en saamhorigheid en het succes van zwarte, Aziatische en etnische minderheid medewerkers en studenten, het vergroten van hun stem en inbreng, en daarmee de vrijheid van meningsuiting van een instelling in het algemeen, dus het zijn complementaire doelstellingen. Er zijn vele manieren om racisme aan te pakken en wij erkennen dat sommige daarvan omstreden zijn. Het REC is een vrijwillig kader dat deelnemers ondersteunt bij het ontwikkelen van benaderingen met betrekking tot Equity, Diversity and Inclusion (EDI) die aansluiten bij hun eigen context,” voegde hij eraan toe.

Zwaar geschut in de cultuuroorlogen

Professor Dennis Hayes, voorzitter van Academics for Academics Freedom (AFAF), vertelde The Epoch Times per e-mail dat Michelle Donelan is beschuldigd van “het afvuren van zwaar geschut in de cultuuroorlogen”.

“Donelan kan, net als iedereen die kritisch staat tegenover de ideologische status quo op universiteiten, worden beschuldigd van ‘rechts’ culturele oorlogsvoering. Maar de situatie is precies het tegenovergestelde van wat zij die spreken over ”rechtse” culturele oorlogsvoering geloven,” zei Hayes.

AFAF houdt The Banned List bij, een lijst van academici en anderen die te maken hebben gehad met pogingen om hen te censureren of van de campus te verbannen.

“Universiteiten hebben, door hun personeel politieke standpunten op te leggen, de cultuuroorlogen op gang gebracht, maar dit wordt niet als zodanig erkend. Ze veroordelen alleen degenen die terugvechten,” zei hij.

Hayes legde uit dat dit “meestal, maar niet volledig is gebeurd” omdat universiteiten “lui zijn geweest en zich hebben ingekocht in commerciële trainingen en online modules met halfverteerde politieke standpunten.”

“Het personeel wordt vervolgens zonder enig overleg geconfronteerd met de eis dat zij een ‘verplichte’ training hierin volgen en accepteren,” zei hij, eraan toevoegend dat universiteitsmedewerkers daarin worden gevoed met termen als: “kritische rassentheorie, onbewuste partijdigheidstraining, dekolonisatie, intersectionaliteit, inzicht in genderidentiteit, en ga zo maar door.”

Hij zei dat de oplossing voor universiteiten in antwoord op de uitdaging van Donelan “eenvoudig” is.

“Het is al lang de mening van AFAF dat alle controversiële onderwerpen, zoals die in de bovenstaande lijst, moeten worden aangepakt door middel van debat en discussie,” zei hij.

“Praat over elk onderwerp dat je wilt, maar zorg ervoor dat argumenten voor en tegen worden aangevoerd en openstaan voor discussie. Dat zou betekenen dat de universiteiten wat intellectueel werk zouden moeten verrichten om terug te keren naar de rol van onderwijsinstelling in plaats van opleidingsinstituut. Want geen enkele universiteit kan toch tegen een krachtig, kritisch debat over welk onderwerp dan ook zijn?” voegde Hayes eraan toe.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (28 juni 2022): UK Higher Education Minister Warns of ‘Chilling Effect’ of Diversity Schemes at Universities

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.