Sunday, 19 May 2024
Een nieuwe type 094A Jin-klasse nucleaire onderzeeër Long March 10 van de Chinese People's Liberation Army (PLA) Navy neemt deel aan een marineparade ter herdenking van de 70e verjaardag van de oprichting van China's PLA Navy in zee bij Qingdao, in het oosten van China's provincie Shandong, op 23 april 2019. (Mark Schiefelbein/Pool/AFP via Getty Images)

China traint en voorziet buitenlandse militairen om VS te ondermijnen

Het Chinese regime traint en rust buitenlandse militairen uit als onderdeel van een bredere strategie om de wereldwijde invloed van de VS te ondermijnen.

Het communistische regime van China traint en rust buitenlandse militairen uit om zijn positie te versterken en de invloed van de VS te ondermijnen, volgens een nieuw rapport van het Congres.

Het regime is ook betrokken bij de verkoop van wapens aan landen die op internationale sancties staan, waaronder het door de staat gesponsorde terrorisme Iran, volgens het jaarverslag 2023 van de U.S.-China Economic and Security Review Commission (USCC), dat op 14 november werd vrijgegeven.

De inspanningen van China maken deel uit van een bredere strategie om de Verenigde Staten te vervangen en “de wereldwijde veiligheidsorde te leiden,” aldus het rapport.

“Het Chinese leiderschap coördineert een reeks militaire activiteiten met buitenlandse veiligheidstroepen, waaronder bilaterale en multilaterale bijeenkomsten, functionele uitwisselingen, havenbezoeken, oefeningen en wapenverkopen,” aldus het rapport.

Daarnaast gebruikt het regime zijn militaire vleugel in toenemende mate om “een positief beeld van China te promoten” in het buitenland ten koste van de Verenigde Staten, terwijl het ook militaire, buitenlands-politieke en economische voordelen voor zichzelf nastreeft.

“China richt veel van zijn interacties met buitenlandse militairen op het ondermijnen van het Amerikaanse leiderschap in internationale veiligheidszaken,” aldus het rapport.

“Het gebruikt ook militaire uitwisselingen om gevechtsrelevante vaardigheden na te streven, machtsprojectiemogelijkheden te oefenen en inlichtingen te verzamelen.”

China levert wapens aan gesanctioneerde regimes

De Chinese Communistische Partij (CCP), die China regeert als een eenpartijstaat, steunt in toenemende mate autoritaire regimes met wapenverkopen als onderdeel van deze inspanning.

Het regime is een belangrijke speler in de proliferatie van wapens aan autoritaire landen die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen, waaronder Iran, dat momenteel terreurgroepen steunt die verantwoordelijk zijn voor de massamoord op Israëliërs op 7 oktober.

“Het is bekend dat China wapens levert aan autoritaire regimes en plegers van mensenrechtenschendingen”, aldus het rapport.

Video: US-China Economic and Security Review Commission publiceert jaarverslag

“Tot de ontvangers van China’s wapenverkopen behoren ten minste vier landen waartegen op het moment van de wapenoverdracht een verplicht VN-embargo gold, waaronder de Centraal-Afrikaanse Republiek, Iran, Somalië en Soedan.”

Communistisch China staat nu op de tweede plaats na de Verenigde Staten wat betreft totale wapenverkopen en het CCP-regime is ‘s werelds op drie na grootste exporteur van militair materieel.

Hoewel het regime al lange tijd een concurrent is in internationale wapendeals, wordt in het rapport opgemerkt dat het “de kwaliteit van zijn export heeft verbeterd en het assortiment materieel dat het levert heeft uitgebreid” in de afgelopen twee decennia.

Het verkoopt nu een volledig pakket militair materieel, waaronder vliegtuigen, schepen en raketten, en richt zich op het steunen van autoritaire mogendheden die zouden profiteren van een minder machtige Verenigde Staten.

Daartoe gebruikt de CCP volgens het rapport ook militaire delegaties om politiek voordeel te behalen op internationale fora, waaronder de Shangri-La Dialoog en andere veiligheidsbijeenkomsten georganiseerd door ASEAN, de SCO en BRICS.

In het rapport wordt melding gemaakt van berichtgeving in de Chinese staatsmedia, waarin de CCP-delegatie die naar de Shangri-La dialoog in 2022 was gestuurd, werd beschreven als “strijders” wier taak het was om klachten tegen het regime te “weerleggen” en de oppositie tegen de activiteiten van Peking te “bestrijden.”

CCP bouwt partnerschappen op met autoritaire mogendheden

Wat betreft de pogingen van de CCP om samen met buitenlandse militairen te trainen, merkt het rapport op dat het leger van het regime niet zo goed in staat is om samen te werken met buitenlandse mogendheden als dat van de Verenigde Staten.

Het regime concurreert echter met Amerikaanse programma’s door “lagere prijzen en de mogelijkheid om grote aantallen buitenlandse studenten op te leiden als tegenwicht te bieden.”

Daarom houdt Peking militaire oefeningen met landen in Afrika, Zuid- en Centraal-Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa. Uit militaire documenten van de CCP blijkt dat het regime verschillende strategieën heeft voor dergelijke activiteiten, afhankelijk van of het andere land een grote mogendheid, een buurland of een ontwikkelingsland is.

Het regime is niet alleen op zoek naar nieuwe militaire basissen overzee, maar neemt ook deel aan steeds geavanceerdere internationale militaire oefeningen. En het vergroot zijn vermogen om samen met partners te opereren, iets wat het voorheen niet deed.

“China gebruikt bilaterale en multilaterale oefeningen om steeds realistischere, gevechtsgerichte trainingen uit te voeren, zoals live vuuroefeningen, gevechtssimulaties, luchtverdediging en aanvalsoperaties”, aldus het rapport.

Daartoe blijft Rusland de belangrijkste militaire partner van de CCP en leverancier van geavanceerde militaire technologieën.

De twee mogendheden ondertekenden een “grenzeloos” partnerschap, slechts enkele weken voordat Rusland in 2022 Oekraïne volledig binnenviel. Dat partnerschap werd later uitgebreid tot een alomvattend strategisch partnerschap, waardoor China Ruslands belangrijkste partner op het gebied van handel en diplomatie is geworden en Moskou heeft geholpen om door te gaan ondanks de verwoestende internationale sancties.

De toegenomen samenwerking heeft ook geleid tot meer gezamenlijke militaire oefeningen tussen China en Rusland, waaronder een zeemachtexpeditie die binnen kilometers van de Amerikaanse kustlijn voer.

Toch zegt het rapport dat de Verenigde Staten een cruciaal voordeel behouden ten opzichte van de CCP vanwege de eigen strijdlust van het regime tegen zijn would-be partners.

Hoewel de CCP internationale militaire oefeningen probeert te gebruiken om haar eigen reputatie op te vijzelen, doet het regime volgens het rapport “weinig om de militaire capaciteit van buitenlandse partners te ontwikkelen” en “ondermijnt het vaak haar eigen inspanningen” door militair geweld te gebruiken tegen haar regionale partners om haar illegale aanspraken in de Zuid-Chinese Zee door te drukken.

Daarom beveelt het USCC-rapport aan dat het Congres geheime briefings ontvangt over de inspanningen van de CCP om buitenlandse militairen op te leiden en uit te rusten, en over alle maatregelen die het Pentagon neemt om de risico’s te beperken.

Gepubliceerd door The Epoch Times (14 november 2023): China Training and Equipping Foreign Militaries to Undermine US: Report

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.