Thursday, 18 Apr 2024
Falun Gong beoefenaars dragen spandoeken om bewustwording te creëren over de orgaanoogst in China tijdens een mars door het centrum van Warschau, Polen, op 9 september 2022. (Mihut Savu/De Epoch Times)

Chinese artsen die beschuldigd worden van gedwongen orgaanoogst namen deel aan trainingssessies opgesteld door Universiteit van Oxford

Minstens de helft van de ziekenhuizen in China die genoemd worden in het trainingsprogramma worden ervan beschuldigd betrokken te zijn bij de door de staat gesanctioneerde gedwongen orgaanoogst.

De Universiteit van Oxford heeft geholpen bij het uitwerken van een trainingsprogramma die werd bijgewoond door Chinese artsen die betrokken zouden zijn bij de door de staat gesanctioneerde gedwongen orgaanoogst in China.

Het meerjarige initiatief “New Horizon”, bedoeld om de uitwisseling van kennis tussen Chinese en internationale transplantatieartsen te vergemakkelijken, werd vorig jaar bijgewoond door 114 Chinese artsen uit 62 ziekenhuizen, twee onderzoekscentra en een centrum voor orgaandistributie, aldus de website van het trainingsprogramma.

Dit komt op een moment dat het Chinese regime ervan wordt beschuldigd op grote schaal gewetensgevangenen te vermoorden – voornamelijk beoefenaars van de spirituele groep Falun Gong – en, meer recentelijk, Oeigoeren, om hun organen te gebruiken voor winstbejag.

Volgens de European Society for Organ Transplantation (ESOT), die het trainingsprogramma heeft goedgekeurd, werden er 35 internationale evenementen georganiseerd in het kader van het curriculum voor 2020-2022 en heeft het Centre for Evidence in Transplantation (CET) van de Universiteit van Oxford geholpen bij het uitwerken van de sessies.

De universiteit vertelde The Epoch Times dat CET tien van de webinars heeft georganiseerd.

Een van de drie “eregasten” van het programma, professor Zheng Shusen, is in een aanklacht bij het China Tribunaal ervan beschuldigd “direct en indirect medeplichtig” te zijn aan “ernstige mensenrechtenschendingen”.

In 2019 oordeelde het volkstribunaal in Londen, onder voorzitterschap van de gerenommeerde advocaat Sir Geoffrey Nice, KC, die in 2002 de vervolging van de voormalige Servische president Slobodan Milošević leidde, dat het Chinese regime zich schuldig had gemaakt aan marteling en misdaden tegen de mensheid. Dit was in de context van de door de staat gesanctioneerde gedwongen orgaanoogst op grote schaal bij gewetensgevangenen, voornamelijk beoefenaars van Falun Gong.

Het tribunaal zei ook dat de leden er “geen enkele twijfel” over hadden dat er fysieke handelingen waren uitgevoerd die duidden op genocide, waaronder drie van de vijf handelingen die vermeld staan in de Genocide Conventie. Er werd echter geen beslissing genomen dat er genocide had plaatsgevonden, omdat er geen onderscheid kon worden gemaakt tussen de uitgesproken intentie van het regime om de groep te vernietigen en tussen de ogenschijnlijke intentie om enorme winsten te behalen met de verkoop van de organen.

Falun Gong is een spirituele discipline die gebaseerd is op de principes: “waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid”, en was sinds de introductie in 1992 enorm populair in China, voordat het in 1999 het doelwit werd van een brutale vervolging.

Video: Geoffrey Nice: De regering negeerde onze bevindingen van het Tribunaal vanwege een beleidsbeslissing om niet op te treden tegen China | Britse thought leaders

Beoefenaars zijn het slachtoffer geworden van intimidatie, sociale uitsluiting, onwettige gevangenschap, marteling en moord.

Het moet opgemerkt worden dat het extreem moeilijk is om de betrokkenheid van specifieke artsen bij gedwongen orgaanoogst te verifiëren vanwege het ondoorzichtige karakter van het Chinese regime. De World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG) beweert in haar serie onderzoeksrapporten over gedwongen orgaanoogst dat “alle transplantatiefaciliteiten in China hebben deelgenomen aan gedwongen orgaanoogst”.

Bijna de helft (29) van de Chinese ziekenhuizen die deelnamen aan het 2023 “New Horizon” trainingsprogramma zijn in de WOIPFG-rapporten terug te vinden als belangrijke doelwitten van onderzoek.

Volgens de documenten heeft het personeel van ongeveer 10 van deze ziekenhuizen ofwel toegegeven ofwel niet expliciet ontkend dat ze organen van Falun Gong beoefenaars gebruikten. De undercover onderzoekers deden zich voor als potentiële patiënten op zoek naar een geschikt donororgaan. Andere ziekenhuizen hadden een onverklaarbaar aantal organen beschikbaar.

Volgens de verklaring voor het China Tribunaal met betrekking tot dhr. Zheng Shusen, is deze chirurg direct verbonden met de vervolging van Falun Gong door het Chinese regime. Van 2007 tot 2017 was hij voorzitter van de Zhejiang afdeling van de ‘China Anti-Cult Association’, een agentschap dat is opgericht om belasterende propaganda tegen Falun Gong te verspreiden en methoden te bedenken om beoefenaars te dwingen hun geloof af te zweren.

Zowel WOIPFG als de International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC) hebben erop gewezen dat Zheng in 2005 een artikel heeft geschreven waarin hij zijn optreden bij 46 levertransplantaties tussen 2000 en 2004 documenteerde – tijdens deze periode bestond er zelfs geen systeem voor vrijwillige orgaandonaties in China en alle ter dood veroordeelde gevangenen werden binnen zeven dagen geëxecuteerd.

Zheng Shusen is te zien op een foto voor het ziekenhuis waarvoor hij werkt. (De Epoch Times)

Gezien het onwaarschijnlijke scenario waarin de executies van 46 gevangenen samenvielen met patiënten die op dat moment een levertransplantatie nodig hadden en die allemaal een compatibel bloedtype hadden, suggereerde de ETAC-brief dat “dergelijke transplantaties impliceren dat andere individuen dan ter dood veroordeelden buitengerechtelijk en op aanvraag gedood werden voor hun organen”.

In 2017 trok het tijdschrift Liver International een artikel waarvan Zheng medeauteur was terug, omdat de auteurs er niet in slaagden te bewijzen dat organen van geëxecuteerde gevangenen niet werden gebruikt.

Een andere arts die deelnam aan het 2023 programma, He Xiaoshun, werd in 2018 door een onderzoeker gevraagd of zijn ziekenhuis gezonde organen van Falun Gong beoefenaars gebruikte. Volgens de opgenomen gesprekken van WOIPFG betwistte hij de bewering niet nadat hij herhaaldelijk door de onderzoeker die hem opbelde onder druk werd gezet.

Hij was en is nog steeds adjunct-directeur van het First Affiliated Hospital van de Sun Yat-sen Universiteit in Guangzhou. Een andere arts van hetzelfde ziekenhuis bevestigde in 2015 dat ze organen ter beschikking hadden die afkomstig waren van Falun Gong beoefenaars.

Xue Wujun, projectdirecteur van het “New Horizon” programma, is directeur van het First Affiliated Hospital van de Xi’an Jiaotong University School of Medicine.

Volgens WOIPFG heeft een arts in 2006 toegegeven organen van Falun Gong beoefenaars te hebben gebruikt.

Een woordvoerder van de Universiteit van Oxford zei: “Oxford veroordeelt de onmenselijke praktijk van orgaanoogst bij geëxecuteerde gevangenen ten zeerste en academici van de universiteit hebben het voortouw genomen bij het aandringen van internationale organisaties om China onder druk te zetten deze praktijk te beëindigen. De Wereldgezondheidsorganisatie, de European Society for Organ Transplantation en andere internationale organisaties staan nu steun toe voor legaal transplantatieonderwijs en -onderzoek in China.

“Het Centre for Evidence in Transplantation bevordert de kwaliteit van academisch transplantatieonderzoek. Het centrum werd gevraagd om webinars te verzorgen voor het New Horizon programma om de normen van academische onderzoekspraktijk in China te verhogen, en verzorgde virtuele presentaties over onder andere data-analyse, onderzoekspublicatie en onderzoeksethiek. Het CET heeft geen training gegeven over transplantatiepraktijken of chirurgie.”

ESOT zei in een verklaring dat het “zeer toegewijd is aan het handhaven van de hoogste ethische normen op het gebied van orgaandonatie en -transplantatie.”

“ESOT herhaalt haar ondubbelzinnige afwijzing van het onethisch oogsten van organen en alle bijbehorende onethische methoden”, luidt de verklaring. “Onze partnerschappen en samenwerkingsverbanden zijn stevig geworteld in de open uitwisseling van academische kennis gericht op het bevorderen van transplantatiewetenschap, de beste klinische zorg en het verbeteren van de resultaten voor patiënten, evenals het promoten van onze kernprincipes voor ethische praktijken in het veld.

“Wij zijn fel gekant tegen alle activiteiten die verband houden met orgaanhandel, dwang of uitbuiting. In overeenstemming met internationale verklaringen en richtlijnen is ESOT solidair met onethische praktijken in orgaantransplantatie,” voegde ESOT eraan toe.

Annie Wu heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (11 maart 2024): Chinese Doctors Accused of Forced Organ Harvesting Attended Oxford-Designed Training Sessions

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.