Thursday, 20 Jun 2024
Een medisch assistent houdt een tray met spuiten gevuld met doses Moderna COVID-19 vaccin vast op een vaccinatieplaats in Los Angeles op 16 februari 2021. (Apu Gomes/AFP via Getty Images)

COVID-19 vaccins onthuld als ‘noch veilig, noch effectief’

De vaccins werden haastig goedgekeurd door middel van een 'interim order' die farmaceutische bedrijven in staat stelde om goedgekeurde procedures te omzeilen

COVID-19 vaccins werden in 2020 en 2021 toegelaten in Canada zonder dat ze werden onderworpen aan de veiligheidstests van het land zoals vereist volgens de bestaande regelgeving voor geneesmiddelen, onthulde een waakhond die toezicht houdt op de verantwoordingsplicht.

Uit een onderzoek naar de COVID-19 vaccins bleek dat ze “veilig noch effectief” waren, volgens de non-profit organisatie National Citizens Inquiry (NCI). De organisatie publiceerde op 14 september een rapport met details over het gebrekkige mechanisme waarmee de vaccins in Canada werden “goedgekeurd.”

“Het is belangrijk om te begrijpen dat de COVID-19 vaccins nooit zijn goedgekeurd volgens het traditionele goedkeuringsproces voor medicijnen in Canada,” aldus het rapport (pdf). In plaats daarvan keurde Health Canada, het federale agentschap dat verantwoordelijk is voor het nationale gezondheidsbeleid, de vaccins goed via een alternatief autorisatieproces—een tussentijds bevel.

“In het alternatieve autorisatieproces lijkt de noodzaak om de veiligheid en werkzaamheid van COVID-19 vaccins op een objectieve manier vast te stellen, terzijde te zijn geschoven.”

De Canadese Food and Drug Regulations vereisen dat een geneesmiddel pas kan worden goedgekeurd in het land nadat de veiligheid en effectiviteit ervan zijn aangetoond aan de minister van Volksgezondheid. Vervolgens bekijkt de minister of de voordelen opwegen tegen de risico’s, waarna goedkeuring wordt verleend.

In plaats van de regelgeving te volgen, bekrachtigde de minister van Volksgezondheid op 16 september 2021 een tussentijds besluit dat alle COVID-19 vaccins vrijstelde van normale beoordeling en goedkeuring. Deze bepaling staat de minister gewoonlijk toe om de normale regelgeving terzijde te schuiven in situaties van “significant risico” voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu.

Video: Onderzoek vond onrustbarende resultaten bij kinderen die werden gevaccineerd tegen COVID-19

In Canada werden vier COVID-19 vaccins goedgekeurd door het gezondheidsagentschap onder een voorlopig bevel—Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen en AstraZeneca.

Het rapport merkt op dat onder het bevel vaccins werden toegelaten op basis van een “subjectieve test.” In deze situatie wordt autorisatie verleend door simpelweg te bewijzen dat de voordelen van vaccinatie opwegen tegen de risico’s.

“Dit kan geen gepaste standaard zijn voor het goedkeuren van een medicijn dat de overheid van plan is toe te dienen aan de hele bevolking. Het is moeilijk om een minder wetenschappelijke test voor goedkeuring van medicijnen te bedenken dan die in de Interim Order,” aldus het rapport.

Een kind ontvangt een dosis van het Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin in het Fairfax County Government Center in Annandale, Virginia, op 4 november 2021. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Bovendien zorgde het bevel ervoor dat de vaccinvergunningen niet konden worden ingetrokken, zelfs niet als er bewijs was dat ze onveilig en ineffectief waren. Zodra een voorlopige beschikking is uitgevaardigd, zijn de normale Food and Drug Regulations niet meer van toepassing.

De beschikking stelde fabrikanten dus vrij van de verplichting om “objectief bewijs van veiligheid en effectiviteit” van hun COVID-19 vaccins aan te tonen.

“Het resultaat was dat de Canadese bevolking in het algemeen niet begreep dat het autorisatieproces geen objectief bewijs van veiligheid of werkzaamheid vereiste, terwijl de hoogste medische functionarissen in het hele land de Canadezen herhaaldelijk verzekerden dat de COVID-19 vaccins ‘veilig en effectief’ waren”, aldus het rapport.

‘Niet veilig voor menselijk gebruik’

Het NCI-rapport werd gesteund door cardioloog Dr. Peter A. McCullough. “Uitstekend werk @Inquiry_Canada met uitputtende getuigenis en beoordeling van bewijsmateriaal. Conclusie: alle COVID-19 vaccins zijn onveilig voor menselijk gebruik en moeten onmiddellijk van de Canadese markt worden gehaald om het publiek te beschermen,” schreef hij in een bericht van 16 september op X.

Dr. Peter McCullough, cardioloog, spreekt op de Conservative Political Action Conference in het Hilton Anatole in Dallas op 5 augustus 2022. (Bobby Sanchez/De Epoch Times)

Dr. McCullough heeft onlangs Europese wetgevers gevraagd om COVID-19 vaccins van de markt te halen vanwege bezorgdheid over ziekten zoals hartontstekingen, bloedstolsels en neurologische aandoeningen.

“COVID-19 vaccins en al hun nakomelingen en toekomstige boosters zijn niet veilig voor menselijk gebruik. Ik smeek u, als bestuursorgaan, Europees Geneesmiddelenbureau, om alle druk en de nodige urgentie uit te oefenen om de COVID-19 vaccins van de markt te halen,” zei Dr. McCullough in een getuigenis voor het Europees Parlement op 13 september.

Het NCI-rapport komt op het moment dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) op 11 september nieuwe COVID-vaccins goedkeurde voor kinderen vanaf 6 maanden oud.

“Vaccinatie blijft van cruciaal belang voor de volksgezondheid en voortdurende bescherming tegen ernstige gevolgen van COVID-19, waaronder ziekenhuisopname en overlijden”, zei Dr. Peter Marks, een topambtenaar van de FDA, in een verklaring.

Veel experts hebben echter vraagtekens gezet bij de drang naar nieuwe vaccins. Eerder deze maand bekritiseerde Dr. Joseph Ladapo, chirurg in Florida, de bijgewerkte vaccins.

“We weten allemaal dat er een nieuw vaccin op komst is, [een] nieuw mRNA COVID-19 vaccin. En er is eigenlijk geen bewijs voor,” zei hij tijdens een persconferentie.

“Er is geen klinisch onderzoek gedaan bij mensen waaruit blijkt dat mensen er baat bij hebben, er is geen klinisch onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het een veilig product is voor mensen. En dat niet alleen, er zijn ook een heleboel rode vlaggen.”

Dr. Ladapo zei dat mRNA COVID-19 vaccins “bij veel mensen hartletsel hebben veroorzaakt.”

Niet echt ‘tussentijds’

Canada’s tijdelijke beschikking voor COVID-19 vaccins “is permanent geworden,” volgens het NCI-rapport. Een tussentijds bevel duurt meestal maar een jaar. In maart 2022 werd het bevel vervangen door permanente regelgeving, die de “subjectieve toelating” van het vaccin codificeerde.

“Onder de permanente test hoeft Health Canada zich dus niet langer te laten leiden door urgentie, maar simpelweg door de behoefte aan volksgezondheid in verband met COVID-19. Op deze manier lijkt het erop dat zolang COVID-19 een circulerend virus is, Health Canada elk vaccin moet toestaan waarvoor argumenten bestaan die de conclusie ondersteunen dat de voordelen groter zijn dan de risico’s,” aldus het rapport.

“In feite vrezen we dat er nooit een noodzaak zal zijn voor fabrikanten van COVID-19 vaccins om [de] veiligheid of werkzaamheid van hun producten te bewijzen.”

Het NCI beweerde ook dat er sprake was van een “belangenverstrengeling” tijdens het goedkeuren van de COVID-19 vaccins, waarbij de overheid betrokken was.

The Epoch Times heeft Health Canada om commentaar gevraagd, maar heeft nog geen antwoord ontvangen.

Politieke belangen, brief aan Trudeau

Canada staat gewoonlijk niet toe dat medicijnen in het land worden geïmporteerd tenzij ze zijn goedgekeurd door Health Canada. Het voorlopige bevel stond echter toe dat de niet-goedgekeurde COVID-19 vaccins werden geïmporteerd “zolang de Canadese regering de koper was,” aldus het rapport.

Deze voorinkoop en distributie van COVID-19 vaccins werden gedaan om er zeker van te zijn dat ze beschikbaar waren voor verspreiding zodra ze waren goedgekeurd.

“Dit creëerde een enorm belangenconflict”, aldus het rapport.

“Zodra de vaccins waren gekocht, geïmporteerd en klaar waren voor distributie, zou de Canadese regering een grote politieke klap krijgen als ze niet in staat zou zijn om ze goed te keuren. De regering moest dus snel toestemming geven voor de COVID-19 vaccins.

De Canadese premier Justin Trudeau geeft een persconferentie in Singapore op 8 september 2023. (Sean Kilpatrick/De Canadese Pers)

“De regering van Canada bestelde de vaccins, importeerde ze, creëerde nieuwe regels om ze toe te staan en nam vervolgens belangrijke maatregelen om elke Canadees te overtuigen en te dwingen om meerdere doses te nemen. De politieke inzet was hoog en de federale overheid had alle redenen om de vaccins goedgekeurd te krijgen, ongeacht hun werkelijke werkzaamheid of veiligheid.”

Op 14 september stuurde het NCI een brief (pdf) naar de Canadese premier Justin Trudeau waarin de kwestie van de goedkeuring van het COVID-19 vaccin werd benadrukt.

“Canadezen vertrouwen op verklaringen over de veiligheid en effectiviteit van COVID-19 vaccins,” die Health Canada nooit heeft vastgesteld, aldus de brief. “Sommigen zouden de conclusie kunnen trekken dat de onjuiste voorstelling van bewezen veiligheid aan de Canadezen opzettelijk is gedaan, terwijl ze wisten dat het onjuist was en met de bedoeling erop te vertrouwen.

“Het is een kwestie van gezond verstand dat de objectieve onwaarheid van de ‘bewezen veilig’-claim de basis voor geïnformeerde toestemming voor het toedienen van de injecties in twijfel trekt, waardoor mogelijk enorme aansprakelijkheden ontstaan.”

In de huidige context wees de organisatie erop dat de immuniteit van de bevolking is toegenomen en dat de nieuwste varianten “milder” zijn.

“In het licht van de aangekondigde intentie van uw regering om in de komende maanden boosterspuiten te promoten, is het nu dringend noodzakelijk om de Canadezen de waarheid te vertellen en corrigerende maatregelen te nemen,” luidt de brief.

Het NCI vroeg de premier om de COVID-19 vaccins terug te trekken “totdat de normale rigoureuze evaluatie kan worden afgerond” en om de traditionele objectieve veiligheidstest opnieuw in te voeren.

Gepubliceerd door The Epoch Times (18 september 2023): COVID-19 Vaccines Revealed as ‘Neither Safe, Nor Effective’: Watchdog

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.