Wednesday, 17 Jul 2024
Het P4-laboratorium op de campus van het Wuhan Institute of Virology in Wuhan, provincie Hubei, China, op 13 mei 2020. (Hector Retamal/AFP via Getty Images)

Nieuw onderzoek toont met bijna 70 procent zekerheid aan dat COVID uit Wuhan Lab is gelekt

Onderzoekers beweren dat er geen dieren werden geïdentificeerd als de 'natuurlijke of tussengastheer van het virus', in tegenstelling tot eerdere rapporten.

Het COVID-19 virus heeft een “onnatuurlijke” oorsprong, met een hoge waarschijnlijkheid dat het afkomstig is van het Chinese Wuhan Institute of Virology (WIV), zo concludeert een recent onderzoek.

De collegiaal getoetste studie, gepubliceerd in het tijdschrift Risk Analysis op 15 maart, gebruikte een risicoanalysetool om de oorsprong van het COVID-19 virus te bepalen. De analyse vond een waarschijnlijkheid van 68 procent voor een “onnatuurlijke oorsprong van SARS-CoV-2.” Hoewel de studie de oorsprong van het COVID-19 virus niet met zekerheid kon bewijzen, benadrukten de auteurs dat de mogelijkheid van een laboratoriumoorsprong niet gemakkelijk kan worden verworpen.

Sinds de uitbraak in december 2019 begon, zijn dierlijke bronnen en het laboratoriumlek de twee belangrijkste hypotheses geweest voor de oorsprong. “Hoewel een breed scala aan dieren, waaronder vleermuizen, is verdacht de bron van het virus te zijn geweest, is er nog geen dier geïdentificeerd als de natuurlijke of intermediaire gastheer van het virus,” merkten onderzoekers op.

Een van de dichtstbijzijnde bekende vleermuis-coronavirussen, RaTG13, werd bestudeerd aan het Wuhan Institute of Virology (WIV) en heeft 96,1 procent homologie met SARS-CoV-2. Homologie verwijst naar de gelijkenis tussen verschillende organismen die zou kunnen wijzen op een gemeenschappelijke voorouder. Het bestaan en de sequentiëring van dit virus raakten pas bekend nadat de COVID-19 pandemie begon.

Voor het onderzoek gebruikten de onderzoekers een gemodificeerde Grunow-Finke tool (mGFT), een instrument voor epidemiologische risicoanalyse dat onderscheid maakt tussen natuurlijke epidemieën en opzettelijke biologische aanvallen.

De auteurs verzamelden COVID-19 gegevens per land van 1 januari 2020 tot 31 oktober 2022 en evalueerden deze met behulp van de mGFT-tool op basis van 11 criteria – biorisico, ongebruikelijke stam, geografische verspreiding, omgevingsconcentratie, epidemische intensiteit, wijze van overdracht, tijd, ongebruikelijk snelle verspreiding, beperking van de populatie, klinische manifestatie en speciale inzichten.

“Met behulp van het aangepaste GFT-algoritme toont het resultaat een totaal van 41 punten (68 procent) van de maximale 60 punten, wat aangeeft dat SARS-CoV-2 waarschijnlijk een onnatuurlijke oorsprong heeft,” schreven de auteurs van het onderzoek.

Onderzoekers wezen erop dat laboratoriumongevallen veel voorkomen en dat als de ziekteverwekker zeer besmettelijk is, slechts één besmette werknemer een epidemie zou kunnen veroorzaken.

“Het feit dat het eerste cluster van gevallen zich in de buurt bevond van een wereldwijd toonaangevend coronaviruslaboratorium waarvan bekend was dat het experimenteerde met SARS-achtige virussen, evenals een tweede laboratorium dat ook aan coronavirussen werkte, kan niet als irrelevant worden afgedaan,” schreven ze.

Enkele van de eerste gevallen van COVID-19-infectie werden gemeld op de vismarkt van Huanan, die zich op slechts 12 km van het WIV bevindt. Op 2 december 2019 verhuisde het Wuhan Center for Disease Control and Prevention, een faciliteit die coronavirussen bestudeert, naar slechts 280 meter van de vismarkt.

Onderzoekers bevelen aan om mGFT op te nemen in de toolbox voor uitbraakonderzoeken, gezien de zeer gevoelige aard van mGFT als het gaat om het onderscheid tussen de natuurlijke en onnatuurlijke oorsprong van virussen.

Het onderzoek werd gefinancierd door het Medical Research Future Fund, de Australische overheid en het Balvi Filantropik Fund.

Sommige auteurs verklaarden concurrerende belangen te hebben. Eén onderzoeker werd ondersteund door een subsidie van de National Health and Medical Research Council. Een tweede onderzoeker werd ondersteund door het Balvi Filantropik Fund.

Virus uit laboratorium gelekt

The Epoch Times berichtte in april 2020 over de mogelijkheid dat COVID-19 afkomstig was van het WIV en publiceerde een documentaire waarin werd aangegeven dat een laboratoriumoorsprong van het virus het meest waarschijnlijke scenario was.

De documentaire belichtte de betrokkenheid van viroloog Shi Zhengli, bekend als de “vleermuisvrouw”, die onderzoek deed naar coronavirussen bij vleermuizen in het WIV.

“Mevr. Shi was de eerste die de sleutel ontdekte tot hoe coronavirussen barrières tussen soorten kunnen overwinnen om rechtstreeks menselijke lichamen te infecteren,” aldus het rapport, eraan toevoegend dat zij een belangrijke link kan zijn naar de oorsprong van het virus.

In april 2023 zei de Amerikaanse House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic dat het had gevraagd om persoonlijke interviews met mevr. Shi.  De Chinese ambassade verzette zich echter tegen het verzoek.

Meerdere Amerikaanse agentschappen geloven dat het COVID-19 virus uit het WIV is gelekt. Het Office of the Director of National Intelligence bracht in juni 2023 een rapport uit waarin de theorie werd bevestigd.

In januari toonden documenten gepubliceerd door het Amerikaanse Right to Know, een non-profit onderzoeksgroep op het gebied van de volksgezondheid, aan dat wetenschappers uit de Verenigde Staten van plan waren om in 2018, voordat de pandemie begon, samen te werken met het WIV om nieuwe coronavirussen te maken die lijken op het COVID-19 virus.

De documenten onthulden dat de wetenschappers van plan waren om nieuwe reverse genetics systemen te gebruiken en virussen in vivo te testen – met andere woorden, om nieuwe levende virussen te ontwikkelen. Sommige documenten beschreven de virussen die bestudeerd zouden worden in het kader van het programma als een duidelijk en aanwezig gevaar voor een nieuwe SARS-achtige pandemie.

Een Amerikaanse viroloog van de Universiteit van North Carolina, professor Ralph Baric, werkte samen met het WIV om nieuwe spike-eiwitten te ontwikkelen. Het Amerikaanse Right to Know beweerde dat de heer Baric al spike-eiwitten had gemaakt toen er een voorstel werd ingediend bij het Amerikaanse Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), dat het voorstel uiteindelijk afwees.

De studie van 15 maart belichtte een reeks ongewone acties die plaatsvonden bij het WIV in de periode van de uitbraak van de COVID-19 pandemie.

“In september 2019 werd de controle over het lab overgedragen van civiel naar militair commando en controle, en een aannemer werd ingehuurd om het ventilatiesysteem binnen de faciliteit te renoveren. Tegelijkertijd verwijderde het WIV om onbekende redenen een grote virusdatabase met ongeveer 20.000 specimens van vleermuizen en muizen die voorheen toegankelijk waren voor het publiek,” schreven de auteurs van de studie.

“Het is onduidelijk of de database sequenties bevatte die relevant zouden kunnen zijn voor de oorsprong van SARS-CoV-2 en of er een poging is gedaan om dit in de doofpot te stoppen.”

De faciliteit zag ook verschillende gevallen waarin bioveiligheidsmaatregelen slecht werden geïmplementeerd.

“Sommige wetenschappers volgden bijvoorbeeld niet de juiste uitrustingsprotocollen bij het omgaan met vleermuizen en werden uiteindelijk gebeten door de beestjes. Begin november 2019 werden enkele medewerkers van het instituut in het ziekenhuis opgenomen met COVID-19-achtige symptomen,” schreven de auteurs van de studie.

Tijdens een hoorzitting van een commissie van het Congres in maart 2023 zei dr. Robert Redfield, voormalig hoofd van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, dat hij op een zijspoor was gezet in vroege discussies over de oorsprong van COVID-19 nadat hij had gezegd dat het mogelijk uit een laboratorium zou kunnen zijn gelekt, volgens de BBC.

“Mij werd verteld dat ze één verhaal wilden en dat ik duidelijk een ander standpunt had,” zei hij.

“Wetenschap kent debat en zij hebben elk debat de kop ingedrukt.”

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (18 maart 2024): New Study Shows Nearly 70 Percent Probability That COVID Leaked From Wuhan Lab

 

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.