Sunday, 16 Jun 2024
Meer dan duizend Falun Gong-beoefenaars houden een kaarslichtwake bij het Washington Monument op 21 juli 2022. (Lisa Fan/De Epoch Times)

De gruwelijke erfenis van de voormalige Chinese communistische leider, Jiang Zemin

Het meesterbrein van massale opsluiting, marteling en moord in China is overleden.

Commentaar

Wat is de erfenis van een man die opdracht gaf tot de genocide op 70 tot 100 miljoen mensen? In het belang van de slachtoffers en het nageslacht dat ooit op dit tragische tijdperk zal terugkijken en er hopelijk lering uit zal trekken, moeten we er geen doekjes om winden. We moeten duidelijk zijn. Jiang Zemin behoort tot de ergste tirannen uit de geschiedenis. Het uitschot van de mensheid dat zijn medemens onmetelijk leed heeft berokkend.

Voor honderden miljoenen mensen in China zal Jiang vooral herinnerd worden als de architect van de meest systematische, dodelijke en langdurige aanval op Chinese burgers in decennia: de vervolging van Falun Gong.

Met Jiangs overlijden zullen zijn slachtoffers en vele Chinezen met een rechtvaardigheidsgevoel opgelucht ademhalen. Hoewel zijn handlangers de wreedheden kunnen voortzetten, zal Jiang hen tenminste geen kwaad meer kunnen doen. Er zal een figuur van het kwaad minder zijn in de wereld.

Jiang’s paranoïde vendetta

Falun Gong, een traditionele spirituele discipline en oefening in de Boeddhistische traditie, won snel aan populariteit in China na de introductie ervan aan het publiek in 1992. Het trok liefhebbers van “qigong” aan en mensen die zich aangetrokken voelden tot de morele filosofie die gebaseerd is op de deugden waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Falun Gong genoot zelfs aanzienlijke officiële steun van ruimdenkende regeringsfunctionarissen, die het zagen als een manier om de volksgezondheid en de morele waarden te verbeteren.

Begin 1999 schatte de Chinese Staatscommissie voor Sport het aantal aanhangers van Falun Gong op 70 miljoen, meer dan het totale aantal leden van de Chinese Communistische Partij (CCP). De staatstelevisie zei dat er meer dan 100 miljoen mensen Falun Gong beoefenden.

Hoewel Falun Gong geen politieke ideologie of aspiraties aanhangt, zag Jiang Zemin Falun Gong als een bedreiging voor de CCP vanwege haar populariteit, onafhankelijkheid van de staat en traditionele spirituele filosofie.

In de lente van 1999 gaf Jiang in zijn eentje het bevel dat Falun Gong moest worden “uitgeroeid”. Op 20 juli 1999 startte hij een op de Culturele Revolutie lijkende campagne van propaganda, boekverbrandingen, massale gevangenneming en gedwongen “transformatie” van Falun Gong beoefenaars.

Jiang nam de campagne persoonlijk, bijna als een obsessie.

Volgens een bericht in de Washington Post van 9 november 1999 “was het Jiang die het bevel gaf Falun Gong als een ‘sekte’ te bestempelen en vervolgens eiste dat er een wet zou worden aangenomen die sektes verbiedt”.

Deze stap was, net als de campagne zelf, uit eigenbelang. Volgens hetzelfde artikel in de Post “werd de onderdrukking ondernomen om de macht van het Chinese leiderschap te demonstreren en te versterken … Communistische partijbronnen zeiden dat het permanente comité van het Politburo de onderdrukking niet unaniem goedkeurde en dat alleen president Jiang Zemin besloot dat Falun Gong moest worden geëlimineerd.” Hetzelfde verhaal citeert een partijfunctionaris die opmerkt: “Dit is duidelijk zeer persoonlijk voor Jiang.”

In 2001 schreef CNN‘s senior analist Willy Lam dat hoge ambtenaren Jiang’s onderdrukking bekritiseerden als een manier “om trouw aan zichzelf te bevorderen”.

In 2002 gaf hij naar verluidt orders om mensen die Falun Gong beoefenen “dood te schieten” nadat vijf beoefenaars in Changchun televisie-uitzendingen hadden onderschept om beelden te tonen van de vrije beoefening van hun geloof over de hele wereld. Een op dit incident gebaseerde animatiefilm, “Eternal Spring”, werd dit jaar geselecteerd als Canadese inzending voor de 2023 Oscars Best International Feature Film.

De decimering van miljoenen levens

De gevolgen van Jiang’s noodlottige besluit in 1999 zijn verwoestend geweest. Miljoenen onschuldige Falun Gong beoefenaars zijn ontvoerd uit hun huizen of van de straat geplukt en vervolgens illegaal opgesloten in gevangenissen en goelags, sommigen meer dan tien jaar lang.

Onder leiding van Jiang keurde de CCP het systematisch gebruik van geweld en marteling tegen Falun Gong beoefenaars goed om hen te dwingen hun beoefening van Falun Gong te stoppen. Volgens een artikel in de Washington Post van 2001 “keurde de [Chinese] regering dit jaar voor het eerst het systematisch gebruik van geweld tegen de groep [Falun Gong] goed, zette een netwerk van hersenspoelklassen op en begon aan een nauwgezette inspanning om volgelingen buurt voor buurt en werkplek voor werkplek uit te roeien”. Elektrische knuppels, seksueel misbruik en injecties met psychiatrische drugs werden routine, waardoor onnoemelijk veel mensen permanent verminkt, gehandicapt of krankzinnig werden.

In 2006 rapporteerde de speciale VN-rapporteur inzake foltering Manfred Nowak dat in 66% van alle vermeende gevallen van foltering in Chinese detentiekampen, Falun Gong beoefenaars het slachtoffer waren. Een verslag uit 2013 van de New York Times over het Masanjia werkkamp stelt: “Iedereen was het erover eens dat het ergste misbruik was gericht tegen Falun Gong leden die weigerden hun geloof af te zweren.”

In een rapport in 2017 stelde Freedom House vast dat “Falun Gong beoefenaars in heel China worden onderworpen aan wijdverspreide controle, willekeurige detentie, opsluiting en marteling, en dat zij een groot risico lopen op buitengerechtelijke executie.” De organisatie controleerde onafhankelijk 933 gevallen van Falun Gong beoefenaars die tussen januari 2013 en juni 2016 werden veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 12 jaar.

De martelingen en mishandelingen door de Chinese veiligheidsdiensten hebben geleid tot meer dan 4.800 bevestigde sterfgevallen van Falun Gong beoefenaars, hoewel het werkelijke aantal veel hoger ligt, door het risico en de moeilijkheden om deze gevallen te bevestigen en naar het buitenland te brengen.

Maar de ergste misdaad van Jiang is de door de staat geautoriseerde massamoord op Falun Gong beoefenaars, zodat hun vitale organen konden worden verwijderd en verkocht voor orgaantransplantatie. Volgens een verslag van Reuters uit 2019 heeft Hamid Sabi, raadsman van het China Tribunaal, voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties verklaard dat het gedwongen oogsten van organen “jarenlang in heel China op grote schaal heeft plaatsgevonden … en nog steeds doorgaat”. Hij zei dat het oogsten “honderdduizenden slachtoffers” heeft gemaakt, voornamelijk Falun Gong beoefenaars. In een verklaring van 2021 vinden VN-deskundigen de beschuldiging geloofwaardig en zijn ze er uiterst verontrust over.

Volgens een door End Transplant Abuse in China (ETAC) gepubliceerde video verklaarde de voormalige PLA-minister van Volksgezondheid Bai Shuzhong in een forensisch onderzocht telefoongesprek dat Jiang Zemin rechtstreeks opdracht gaf tot het doden van Falun Gong beoefenaars voor hun organen.

Gevolgen op lange termijn

Terwijl Jiang en het CCP leiderschap de campagne tegen Falun Gong uitvoerden, hebben zij een hele reeks repressieve mechanismen ontwikkeld en verfijnd. Sinds 1999 heeft de CCP het netwerk van detentiecentra en zwarte gevangenissen uitgebreid, folteraars beloond met promoties en bonussen, en een buitengerechtelijke veiligheidsdienst in het leven geroepen, het 610 Bureau, dat opereert als een Gestapo voor Falun Gong. Het heeft zijn vaardigheden op het gebied van misinformatie en propaganda aangescherpt, de rechterlijke macht uitgeschakeld en het meest uitgebreide systeem van internetcensuur en -bewaking ter wereld opgezet. Hoewel deze instrumenten oorspronkelijk bedoeld waren voor Falun Gong, worden ze nu gebruikt tegen Oeigoeren en andere Chinese burgers.

Als reactie op Jiang’s rol in de pogingen om Falun Gong uit te roeien, zijn er tientallen internationale rechtszaken tegen hem aangespannen en zijn er meer dan 200.000 klachten ingediend door slachtoffers in China.

De dood van Jiang Zemin zal de vele honderdduizenden Falun Gong beoefenaars die de afgelopen 23 jaar door zijn toedoen zijn omgekomen, niet tot leven brengen. Noch zal het de miljoenen families herstellen die uit elkaar gerukt zijn. Noch zal het de wreedheid verminderen waarmee Falun Gong beoefenaars in heel China nog steeds gevangen worden gezet en gemarteld.

Maar voor mensen die overal ter wereld Falun Gong beoefenen, biedt het enige hoop dat het een nieuwe kans zal bieden voor mensen in China om hun geweten te volgen en het moorden te stoppen.

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van The Epoch Times.

Gepubliceerd door The Epoch Times (30 november 2022): The Horrific Legacy of Former Chinese Communist Leader, Jiang Zemin

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.