Saturday, 25 May 2024

De kunst van het loslaten

Het opzij zetten van onze ideeën over hoe dingen zouden moeten zijn - inclusief onszelf - kan ons een bepaald soort lijden besparen

Een van de sleutels tot een rustig en doelgericht leven is loslaten.

Als je een vrediger leven wilt, is het goed om te kijken naar wat die vrede verstoort en te oefenen in het loslaten van datgene waaraan je vasthoudt dat angst en frustratie veroorzaakt.

Als je een doelgericht leven wilt, is het belangrijk te onderzoeken wat dat in de weg staat … en los te laten wat je blokkeert.

Loslaten kan heel eenvoudig lijken, maar het is niet per se gemakkelijk. We hebben gehechtheden waar we ons stevig aan vastklampen, die we niet willen loslaten.

In dit artikel deel ik het diepere deel van de praktijk van het loslaten. Dan zal ik het hebben over hoe je het kunt oefenen.

De kern van het loslaten

Waarom klampen we ons vast aan iets dat weerstand oproept tegen ons doelgericht handelen of onze kalmte verstoort?

Meestal komt dat door een of ander idee, denkbeeld of verhaal dat we in ons hoofd hebben. Laten we enkele voorbeelden bekijken:

– We denken vaak dat het iets externs is – die persoon daar deed iets dat me van streek heeft gemaakt, me frustreert of me ergert. Maar de andere persoon is niet de echte oorzaak – ze doen gewoon iets. De echte oorzaak is dat wij het idee hebben dat ze niet zouden moeten zijn zoals ze zijn.

– Soms denken we dat wij het probleem zijn – we zouden niet zo lui moeten zijn, of ongedisciplineerd, of zoiets. We geven onszelf de schuld, voelen ons slecht over onszelf, en proberen er dan niet aan te denken. Maar wat als de oorzaak van ons slechte gevoel is dat we onszelf niet accepteren zoals we zijn?

– We denken misschien dat het probleem bij de taak of activiteit ligt – we verzetten ons omdat we die taak niet leuk vinden. Maar wat als de oorzaak van de weerstand is dat we denken dat de activiteit op een andere manier moet voelen dan ze voelt?

Je ziet in deze voorbeelden dat ik wijs op een denkbeeld dat de dingen anders zouden moeten zijn dan ze zijn. Mensen zullen zich hiertegen verzetten omdat ze willen dat de dingen anders zijn dan ze zijn. Ze willen verandering. En dat is begrijpelijk, we willen veranderen wat ons niet bevalt. Maar wat als we accepteren dat de dingen zijn zoals ze zijn en dan verandering creëren vanuit een andere invalshoek – vanuit de wens om te creëren, te spelen of te verkennen?

Leren loslaten van denkbeelden

Dit komt allemaal voort uit een idee over hoe de dingen zouden moeten zijn, dat niet strookt met hoe ze zijn. Er is misschien niets mis met dit idee, maar het is gewoon een idee. En in de mate dat het problemen veroorzaakt, kunnen we zien hoe het zou helpen om het los te laten.

Stel je voor dat je gefrustreerd bent over jezelf, over iemand anders, of over een situatie waarmee je geconfronteerd wordt.  Stel je voor dat deze frustratie of dit gevoel voortkomt uit een idee dat de dingen anders zouden moeten zijn dan ze zijn.

Stel je voor dat je dat idee loslaat. Je blijft achter met de ervaring van dit moment, precies zoals het is.

Merk op hoe bevrijdend dat kan zijn. Het gaat er niet om iemand “vrijuit te laten gaan”, of de verantwoordelijkheid of verplichting tot verandering los te laten. Het gaat erom onszelf te bevrijden van de gehechtheid aan een idee dat een soort lijden veroorzaakt (frustratie, weerstand, slecht gevoel).

We bevrijden onszelf door het idee waaraan we vasthouden los te laten.

Het belangrijkste besef is dat het idee slechts een idee is. Niet dat het verkeerd of slecht is, maar het is een mentale opvatting en niet de werkelijkheid. We kunnen mentale opvattingen gebruiken als ze nuttig zijn, maar ze loslaten als dat niet zo is.

Ons idee van andere mensen, van onszelf, of van welke situatie dan ook is gewoon een begrip. Wat als we onszelf bevrijden door te beseffen dat we dit idee hebben gecreëerd en het nu niet nodig hebben?

Het kan gewoon verdampen als we het toelaten. Onze opvatting over hoe dingen zouden moeten zijn, kan als een soort wolk worden, met weinig invloed op onze beweging door het leven.

Probeer het nu: Wat je denkt dat je zou moeten zijn, wat je denkt hoe iemand anders zou moeten zijn, is slechts een idee dat je hebt gecreëerd. Kun je het op dit moment loslaten en kijken wat er overblijft?

Hoe te oefenen

Merk eerst op wanneer er moeilijkheden zijn en gevoelens van frustratie, weerstand, zelfverwijt, ergernis of angst. Het opmerken van deze gevoelens is de sleutel om met deze gevoelens te kunnen spelen.

Ten tweede zou je, zonder te hoeven oordelen over hoe je je voelt, er gewoon bij kunnen zijn? Als je bijvoorbeeld frustratie voelt, kun je jezelf dan toestaan de frustratie te voelen als een fysieke ervaring in je lichaam (in plaats van je te laten meeslepen in het verhaal van de frustratie)? Geef jezelf mededogen als je kunt. Maar er is niets mis mee om te voelen wat je voelt. Vaak is het nuttig om gewoon de emotie te voelen, in plaats van te proberen die op te lossen.

Ten derde, als je jezelf wilt bevrijden, kun je het idee dat de moeilijkheden veroorzaakt loslaten. Het is meestal een idee van hoe je denkt dat de dingen zouden moeten zijn. Wat als je het gewoon kunt laten verdampen, en jezelf vrij kunt laten zijn? Speel ermee.

Ten vierde, misschien ervaar je het moment gewoon vrij van het idee. Gewoon pure ervaring. Is er iets in dit moment waar je nieuwsgierig naar kunt zijn? Dankbaar voor zijn? Kun je het wonder van dit moment voelen?

Ten vijfde, als je eenmaal vrij bent, kun je actie ondernemen als dat nodig is. Je kunt bijvoorbeeld de taak waartegen je je verzet, aanpakken als je eenmaal vrij bent van het idee dat de taak anders moet voelen. Of je kunt een gesprek met iemand voeren, zodra je je frustratie over die persoon hebt losgelaten. Vrij zijn betekent niet dat we geen actie ondernemen – we doen het gewoon vanuit een nieuwe positie.

Zou jij deze bevrijdende praktijk aan willen gaan?

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (17 februari 2023): Mastering the art of letting go

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.