Thursday, 18 Jul 2024
Nouriel Roubini, hoogleraar aan de New York University, spreekt tijdens de 2022 Concordia Annual Summit - Dag 3 in het Sheraton, New York, op 21 september 2022. (John Lamparski/Getty Images for Concordia Summit)

“De moeder van alle economische crisissen doemt op”, waarschuwt econoom Nouriel Roubini.

Econoom Nouriel Roubini heeft gewaarschuwd voor een dreigende economische crisis in de wereldeconomie waartegen beleidsmakers waarschijnlijk niet opgewassen zullen zijn.

Na de explosieve toename van hefboomwerking, leningen en tekorten in de afgelopen decennia stevent de wereldeconomie nu af op een “ongekende samenloop” van financiële, schuld- en economische crisissen, waarschuwt Roubini in een artikel van 2 december voor Project Syndicate. Huishoudens, bedrijven, financiële entiteiten, overheden, pensioenplannen, enzovoorts zijn nu belast met enorme schulden die alleen maar “zullen blijven groeien naarmate de samenlevingen ouder worden”.

De totale particuliere en overheidsschuld als percentage van het BBP steeg van 200 procent in 1999 tot 350 procent in 2021. In de Verenigde Staten is dit 420 procent en in China 330 procent.

De onhoudbare schuldquotes hebben van veel leners zoals banken, bedrijven, huishoudens, landen, schaduwbanken en overheden “insolvente zombies” gemaakt. De lage rente in de afgelopen jaren hielp deze trend in stand te houden.

Maar met de verhoogde inflatie is de “financiële dageraad van de doden” voorbij, aldus Roubini. Nu de Fed de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden, worden de “zombies” geconfronteerd met een sterke stijging van de kosten van de schuldaflossing. Roubini was senior adviseur van minister Timothy Geithner van Financiën tijdens het Obama-tijdperk.

Sinds januari heeft de Federal Reserve haar referentierente verhoogd van 0,25 procent tot een bandbreedte van 3,75 tot 4 procent.

“Voor velen is dit een driedubbele klap, want de inflatie tast ook het reële inkomen van huishoudens aan en vermindert de waarde van de activa van huishoudens, zoals huizen en aandelen”, schreef de econoom.

“Hetzelfde geldt voor kwetsbare bedrijven, financiële instellingen en overheden met een te hoge schuldenlast: zij worden tegelijkertijd geconfronteerd met sterk stijgende financieringskosten, dalende inkomsten en opbrengsten en een dalende waarde van hun activa.”

Economische crisis

Deze ontwikkelingen doen zich voor terwijl de stagflatie terugkeert, een situatie van zwakke economische groei en hoge inflatie. In tegenstelling tot de financiële crisis van 2008 en de COVID-19-crisis zal het redden van private en publieke entiteiten uiteindelijk alleen maar leiden tot “meer benzine op het inflatoire vuur”.

Dit betekent dat er een “diepe, langdurige recessie” zal komen bovenop een intense financiële crisis. “De moeder van alle economische crisissen doemt op, en beleidsmakers kunnen er weinig aan doen”, waarschuwt Roubini.

Een soortgelijke negatieve voorspelling voor de Amerikaanse economie werd ook gedaan door Harvard-professor Larry Summers in een recent interview met Bloomberg.

Summers, die ook onder Obama diende, wees erop dat het veel moeilijker zal worden om de inflatie omlaag te brengen zonder een recessie, omdat consumenten op een gegeven moment geen spaargeld meer zullen hebben, waardoor de consumptie zal afnemen. Dit betekent dat de economische neergang “vrij krachtig” zal zijn.

“Als het werkloosheidspercentage met 0,5 procent stijgt, gaat het met meer dan 2 procent omhoog. En dat komt omdat zodra je in een negatieve situatie komt, er een lawine-aspect is. En ik denk dat we een reëel risico lopen dat dat op een gegeven moment gaat gebeuren,” zei Summers.

Gepubliceerd door The Epoch Times (06 december 2022): ‘The Mother of All Economic Crises Looms,’ Warns Economist Nouriel Roubini

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.