Wednesday, 12 Jun 2024
Het zegel van het Amerikaanse ministerie van Defensie is te zien op de lessenaar in de persvoorlichtingsruimte van het Pentagon in Washington, D.C., op 12 dec. 2013. (Paul J. Richards/AFP/Getty Images)

EXCLUSIEF: Uitgelekt Pentagon-verslag maakt brandhout van studie onder leiding van Fauci naar natuurlijke oorsprong van COVID-19

Nieuwsanalyse

Onderzoekers van het Ministerie van Defensie hebben een vernietigende analyse gepubliceerd over de ‘Proximal Origin’ studie, die door Dr. Anthony Fauci werd gebruikt als bewijs dat het COVID-19-virus uit de natuur afkomstig was.

Deze analyse, gedateerd 26 mei 2020, werd geschreven in de vorm van een werkdocument genaamd “Kritische analyse van Andersen et al. De proximale oorsprong van SARS-CoV-2”. Het is geschreven door commandant Jean-Paul Chretien, een marinearts die werkt bij het Defense Advanced Research Projects Agency, en Dr. Robert Cutlip, een onderzoekswetenschapper bij de Defense Intelligence Agency. Het werkdocument kwam aan het licht op 15 mei, toen het uitlekte naar de buitenwereld via de viruszoekgroep DRASTIC (Decentralized Radical Autonomous Search Team Investigating COVID-19).

Het werkdocument haalt op forensische wijze de natuurlijke oorsprong in ‘Proximal Origin’ onderuit en concludeert: “De argumenten die Andersen et al. gebruiken ter ondersteuning van een scenario van natuurlijke oorsprong voor SARS-CoV-2 zijn niet gebaseerd op een wetenschappelijke analyse, maar op ongerechtvaardigde veronderstellingen.”

Het bestaan van dit interne document van het Pentagon is cruciaal, omdat het bewijst dat overheidsfunctionarissen in de eerste maanden van de pandemie heel goed wisten dat er geen bewijs was voor een natuurlijke oorsprong van het COVID-19-virus. Gezien de verpletterende analyse die ‘Proximal Origin’ onderuit haalt, moeten de ambtenaren van het Pentagon ook op de hoogte zijn geweest van Fauci’s inspanningen om een vals verhaal over de oorsprong van COVID-19 te verspreiden.

Proximal Origin werd oorspronkelijk bedacht door Fauci tijdens een geheime teleconferentie op 1 februari 2020. Het ogenschijnlijke doel van de teleconferentie was de aandacht af te leiden van een mogelijke laboratoriumoorsprong van COVID-19 en de aandacht te verleggen naar de theorie over een natuurlijke oorsprong. Fauci stuurde een aantal wetenschappers, onder leiding van Kristian Andersen van Scripps Research en Robert Garry van Tulane Medical School, aan om een studie op te stellen die kon worden gebruikt om de laboratoriumlektheorie in diskrediet te brengen. Hoewel Fauci rechtstreeks betrokken was bij het opstellen van het document en bij het vormgeven van de argumenten, werd zijn rol voor het publiek verborgen gehouden. Fauci schonk Andersen en Garry later royaal subsidies die door de belastingbetaler zijn gefinancierd.

De gebreken in Proximal Origin werden onmiddellijk opgemerkt door recensenten van het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Dit feit werd pas eind vorig jaar bekend door e-mails die via de Freedom of Information Act waren verkregen door de onafhankelijke journalist Jimmy Tobias. Maar met de hulp van Jeremy Farrar, die nu de hoofdwetenschapper is van de Wereldgezondheidsorganisatie en die Fauci had geholpen het verhaal over de natuurlijke oorsprong vorm te geven, werd Proximal Origin op 17 maart 2020 goedgekeurd voor publicatie in Nature Medicine. Het concludeerde stoutmoedig dat geen enkel “op een laboratoriumlek gebaseerd scenario aannemelijk is.”

Op 17 april 2020 bevestigde president Donald Trump dat de COVID-19-pandemie waarschijnlijk is begonnen in een laboratorium in Wuhan, China. Op dezelfde dag, tijdens een persconferentie in het Witte Huis, wees Fauci categorisch de mogelijkheid van een laboratoriumoorsprong van COVID-19 af, waarbij hij Proximal Origin aanhaalde als bevestiging. Fauci veinsde onafhankelijkheid en vertelde verslaggevers dat hij zich de namen van de auteurs niet kon herinneren. Wat toen niet bekend was, was dat Fauci niet alleen de auteurs goed kende, maar ook persoonlijk de nodige inspanningen had geleverd om Proximal Origin te laten schrijven.

Proximal Origin werd in de media algemeen aanvaard als het bewijs voor de theorie van een natuurlijke oorsprong, en de mainstream media herhaalde Fauci’s bewering dat het artikel het onomstotelijke bewijs leverde dat COVID-19 uit de natuur afkomstig was. Het werd het meest gelezen artikel over COVID-19 en één van de meest geciteerde academische artikelen aller tijden.

Maar terwijl het publiek door Fauci en de media werd verteld dat Proximal Origin het debat over de oorsprong van COVID-19 had beslecht, kwamen Pentagon-onderzoekers tot een geheel andere conclusie.

National Institute of Allergy and Infectious Diseases directeur Anthony Fauci wacht op het begin van een hoorzitting voor de subcommissie voor arbeid, gezondheid en menselijke diensten, en onderwijs en aanverwante agentschappen van het Senate Appropriations Committee in het Dirksen Senate Office Building op Capitol Hill in Washington op 17 mei 2022. (Alex Wong/Getty Images)

Chretien en Cutlip ontdekten dat de kenmerken van COVID-19, die Proximal Origin toeschreef aan natuurlijke evolutie, in feite “consistent zijn met een ander scenario: namelijk dat SARS-CoV-2 werd ontwikkeld in een laboratorium, met behulp van methoden die vooraanstaande coronavirusonderzoekers gewoonlijk gebruiken om te onderzoeken hoe de virussen cellen kunnen infecteren en ziekten kunnen veroorzaken, of om na te gaan in hoeverre dierlijke coronavirussen kunnen overspringen op mensen, alsook om geneesmiddelen en vaccins te ontwikkelen”.

Een van die kenmerken is de ‘furin cleavage site’ van COVID-19, die het virus bijzonder besmettelijk maakt voor mensen. Deze eigenschap werd nog nooit eerder waargenomen bij in de natuur voorkomende betacoronavirussen. Proximal Origin beweerde dat, aangezien dit kenmerk geen deel uitmaakte van eender welk bekend virus dat in een laboratorium werd gegenereerd, het moest zijn ontstaan door een “natuurlijk evolutionair proces”. Zoals Chretien en Cutlip opmerken, is dit argument “niet gebaseerd op wetenschappelijke analyse maar op een veronderstelling dat het voorafgaande onderzoek gepubliceerd zou zijn indien het zou zijn verricht”.

Volgens het rapport van het Pentagon was een soortgelijk argument in Proximal Origin over het receptorbindingsdomein van COVID-19, het deel van een virus dat het in staat stelt zich aan cellen in mensen of dieren te hechten, “geen wetenschappelijk argument maar veeleer een veronderstelling.”

Het rapport van het Pentagon benadrukt ook een belangrijke logische fout van Proximal Origin, omdat het zich baseert op een gebrek aan publicaties over bepaalde aspecten van de engineering van coronavirussen als reden om te concluderen dat die engineering nooit heeft plaatsgevonden. Proximal Origin beweert bijvoorbeeld dat “de genetische gegevens onweerlegbaar aantonen dat SARS-CoV-2 niet is afgeleid van een bestaande virusbackbone”. Maar zoals Chretien en Cutlip opmerken: “Het ontbreken van een publicatie betekent helemaal niet dat het onderzoek nooit is gedaan”.

In wat wellicht het meest opmerkelijke deel van het artikel van Chretien en Cutlip is, vermelden de auteurs de samenwerking tussen Ralph Baric van de Universiteit van North Carolina, een pionier op het gebied van gain-of-function experimenten, en Shi Zhengli, de directeur van het Wuhan Instituut voor Virologie. Zoals Chretien en Cutlip aangeven, voerden Baric en Shi in 2015 een experiment uit dat weerspiegelt hoe het COVID-19-virus in een laboratorium kan zijn gemanipuleerd. De directe link tussen het Wuhan Institute of Virology en de knowhow die nodig was om COVID-19 te maken werd echter niet vermeld in Proximal Origin.

Hoewel Chretien en Cutlip geen definitief antwoord gaven over de oorsprong van COVID-19, concludeerden zij dat geen van de argumenten in Proximal Origin de aannemelijkheid van een laboratoriumoorsprong verminderde. Proximal Origin beweerde juist het tegenovergestelde te hebben gedaan.

Gezien de ingrijpende aard van deze analyse van Proximal Origin, blijft de vraag onbeantwoord waarom het publiek niet werd verteld over dit document van het Pentagon, dat volledig werd betaald door belastingbetalers.

In plaats daarvan liet het Pentagon, dat destijds werd geleid door de door Trump benoemde Mark Esper, Fauci’s valse verhaal over de oorsprong van COVID-19 woekeren. Een van de twee auteurs, Cutlip, verliet het Ministerie van Defensie in 2021. De omstandigheden van zijn vertrek zijn niet bekend. Cutlips biografie vermeldt dat hij momenteel gastprofessor is aan de Fairmont State University in West Virginia. In de biografie staat ook dat Cutlip deel uitmaakte van “de Corona Virus Task Force, die inlichtingen verstrekt aan de president van de Verenigde Staten.” Het is niet bekend of Cutlip zijn inzichten ooit heeft gedeeld met Trump of president Joe Biden.

Gepubliceerd door The Epoch Times (17 mei 2023): EXCLUSIVE: Leaked Pentagon Report Forensically Dismantled Fauci-Led Natural Origin Study

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.