Friday, 19 Apr 2024
Een algemeen beeld van G7-leiders en hun gasten tijdens een werksessie tijdens de G7-top in Carbis Bay, Cornwall, Verenigd Koninkrijk, op 12 juni 2021. (Brendan Smialowski/POOL/AFP via Getty Images)

G-7 berispt Chinees regime over mensenrechten, eist onderzoek naar herkomst COVID-19

De leiders van de Groep van Zeven (G-7) hebben op 13 juni het Chinese regime op het matje geroepen vanwege de schendingen van de mensenrechten in Xinjiang en Hongkong, hebben afgesproken de oneerlijke handelspraktijken van Beijing tegen te gaan en hebben een grondig onderzoek geëist naar de oorsprong van de COVID-19-pandemie in China.

Na overleg over een gemeenschappelijk standpunt over China, gaven de leiders van ‘s werelds rijkste democratieën een zeer kritisch communiqué uit, dat inging op een reeks punten van bezorgdheid over het gedrag van het communistische regime in eigen land en daarbuiten.

“Wij zullen onze waarden uitdragen, onder meer door China op te roepen de mensenrechten en de fundamentele vrijheden te eerbiedigen, met name in verband met Xinjiang en de rechten, vrijheden en een hoge mate van autonomie voor Hongkong die zijn vastgelegd in de Chinees-Britse gezamenlijke verklaring”, aldus de G-7.

President Joe Biden heeft beloofd bondgenoten te verzamelen om de economische misbruiken van het regime aan te pakken en de schendingen van de mensenrechten te bestrijden.

Na afloop van de top in Engeland zei Biden dat de leiders het eens waren over een voorstel om infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden te financieren die een tegenwicht vormen voor Beijings “Belt and Road”-initiatief. Het “Belt and Road”-project is bekritiseerd als een vorm van “schuldenval”-diplomatie die ontwikkelingslanden opzadelt met onhoudbare schulden, terwijl de politieke en economische invloed van Beijing in die landen wordt versterkt.

“Wij denken dat er een rechtvaardiger manier is om te voorzien in de behoeften van landen over de hele wereld,” zei Biden.

De president riep het regime ook op om zich aan de mondiale regels te houden.

“China moet zich verantwoordelijker gaan gedragen als het gaat om internationale normen, mensenrechten en transparantie”, aldus Biden.

Hij eiste dat Beijing toegang zou verlenen tot zijn laboratoria, zodat de wereld de oorsprong van de COVID-19 pandemie kan onderzoeken, inclusief de mogelijkheid dat deze het resultaat was van een “misgelopen experiment”.

“De wereld moet toegang hebben,” zei Biden.

De G-7 riep op tot “een tijdig, transparant, door deskundigen geleid en wetenschappelijk onderbouwd WHO-onderzoek naar de oorsprong van COVID-19, ook in China, zoals aanbevolen in het deskundigenverslag”.

Voordat de kritiek naar buiten kwam, waarschuwde China de leiders van de G-7 nadrukkelijk dat de dagen dat “kleine” groepen landen over het lot van de wereld beslisten, allang voorbij waren.

De G-7 benadrukten ook “het belang van vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan, en moedigen de vreedzame oplossing van kwesties tussen China en Taiwan aan”.

“Wij blijven ernstig bezorgd over de situatie in de Oost- en Zuid-Chinese Zee en verzetten ons krachtig tegen alle unilaterale pogingen om de status quo te wijzigen en de spanningen op te voeren”, aldus de G-7.

In het communiqué wordt voorts gewezen op de bezorgdheid over dwangarbeid in wereldwijde toeleveringsketens, onder meer in de landbouw, de zonne-energiesector en de kledingsector. Deze industrieën zijn de “bevoorradingsketens die het meest zorgen baren” in de verre westelijke Chinese regio Xinjiang, aldus een informatieblad van het Witte Huis.

Het Chinese regime heeft meer dan 1 miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden vastgehouden in een uitgebreid netwerk van kampen in de regio. Inwoners en gedetineerden zijn onderworpen aan marteling, politieke indoctrinatie, gedwongen sterilisatie, dwangarbeid en massasurveillance onder de grootschalige onderdrukking door Beijing.

Veel westerse modemerken, technologiebedrijven en andere internationale ondernemingen zijn onder toenemende druk komen te staan om te bewijzen dat hun toeleveringsketens niet zijn besmet met dwangarbeid uit Xinjiang.

“De leiders waren het eens over het belang van de naleving van de mensenrechten en de internationale arbeidsnormen, en engageerden zich ertoe mensen te beschermen tegen dwangarbeid”, aldus het Witte Huis in een informatieblad.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (24 juni 2021): G-7 Rebukes Chinese Regime Over Human Rights, Demands COVID-19 Origins Investigation

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.