Wednesday, 12 Jun 2024
Chinese J-20 stealthjagers van het Volksbevrijdingsleger (PLA) treden op tijdens de Airshow China 2022 in Zhuhai, in de Zuid-Chinese provincie Guangdong, op 8 november 2022. (CNS/AFP via Getty Images)

Het Chinese leger wil Amerikaanse systemen ‘domineren’ en de VS internationaal verdringen: Rapport van het Pentagon

Het communistische regime van China ontwikkelt zijn leger om een oorlog tegen de Verenigde Staten te winnen door diens elektronische, informatie- en logistieke systemen te overweldigen, aldus een jaarverslag van het Pentagon.

De Chinese Communistische Partij (CCP) streeft ernaar “oorlogen te voeren en te winnen” tegen een “sterke vijand”, een term die het regime vaak gebruikt als eufemisme voor de Verenigde Staten, volgens het China Military Power Report van het Pentagon, dat op 29 november werd vrijgegeven. Daartoe breidt het regime zijn wereldwijde militaire aanwezigheid uit en past het technologieën en doctrines toe die erop gericht zijn te voorkomen dat de Verenigde Staten ingrijpen in iedere oorlog die het begint.

Uit het rapport, waarin de “manier van oorlogvoeren” van de CCP wordt onderzocht, blijkt dat het regime zijn op systemen gebaseerde oorlogsvoering verdubbelt en zijn “niet-oorlogszuchtige militaire activiteiten” opvoert om de Verenigde Staten te verzwakken zonder openlijke, kinetische conflicten.

Overheersing van informatie

De enorme militaire modernisering en uitbreiding van de CCP is geen geheim. Haar militaire vleugel, het Volksbevrijdingsleger (PLA), telt nu 2,2 miljoen militairen in actieve dienst en 660.000 paramilitairen, alsmede 340 schepen en onderzeeërs en meer dan 2800 vliegtuigen.

Ondanks haar omvang ontwikkelt de CCP de PLA om zich in te zetten op gebieden die traditioneel niet met strijd worden geassocieerd, zoals elektronische, informatie- en psychologische oorlogsvoering.

Militaire delegaties staan in formatie na de herdenking van de 110e verjaardag van de Xinhai-revolutie, die de Qing-dynastie omverwierp en leidde tot de oprichting van het communistische China, in Peking op 9 oktober 2021. (Noel Celis/AFP via Getty Images)

“Het PLA beschouwt informatieoperaties (IO) als een middel om vroeg in een conflict informatiedominantie te bereiken, en blijft de omvang en frequentie van IO in militaire oefeningen uitbreiden,” zo staat in het rapport te lezen.

Een soortgelijke inspanning gericht op elektronische en informatieoorlogsvoering is de “multidomein precisieoorlogsvoering” (MDPW) van het regime, die tot doel heeft tegenstanders zoals de Verenigde Staten de toegang tot vitale regio’s en systemen te ontzeggen door gebruik te maken van geavanceerde technologie, zoals kunstmatige intelligentie en kwantumcomputers, en om gerichte tegenaanvallen te lanceren op vitale Amerikaanse infrastructuur. Deze strategie voegt domeinen als elektronische en psychologische oorlogsvoering samen met traditionele oorlogsdomeinen, zoals capaciteiten op zee, te land, en in de lucht, om een holistisch kader voor oorlogsvoering te creëren.

Het rapport beschrijft de MDPW-strategie van de CCP als een “netwerkinformatiesysteem-van-systemen dat gebruik maakt van de vooruitgang in big data en kunstmatige intelligentie om snel belangrijke kwetsbaarheden in het operationele systeem van de VS te identificeren en vervolgens gezamenlijke krachten in verschillende domeinen te combineren om precisieaanvallen op die kwetsbaarheden te lanceren”.

Daartoe probeert het regime zijn strijdkrachten te “informatiseren” om een maximale samenhang tussen troepen en netwerksystemen te garanderen.

“Voorzitter Xi Jinping heeft de PLA opgeroepen een sterk geïnformatiseerde strijdmacht te creëren, die in staat is alle netwerken te domineren en de veiligheids- en ontwikkelingsbelangen van het land uit te breiden”, aldus het rapport.

“In militaire geschriften van de Volksrepubliek China wordt geïnformatiseerde oorlogsvoering omschreven als het gebruik van informatietechnologie om een operationeel systeem-van-systemen te creëren, dat de PLA in staat zou stellen informatie te verwerven, door te geven, te verwerken en te gebruiken tijdens een conflict om gezamenlijke militaire operaties uit te voeren op de grond, op zee, in de lucht, in de ruimte, in de cyberspace, en in het elektromagnetische spectrum.”

Volgens het rapport houdt deze strategie verband met een opkomende Chinese militaire doctrine die wordt omschreven als “systeemvernietigingsoorlog”, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de vernietiging van vitale systemen in plaats van aan de totale vernietiging van vijandelijke strijders. In de volgende oorlog, zo luidt de gedachte, zal de vernietiging van “militaire en kritieke infrastructuursystemen” even beslissend, zo niet doorslaggevender zijn dan het doden van strijders.

China mikt niet op de 2e plaats

Eén reden voor deze verandering in doctrine, afgezien van het doel om het relatieve technologische voordeel van de VS te overwinnen, is het scheppen van “internationale omstandigheden” die bevorderlijk zijn voor het streven van het regime om een “groot modern socialistisch land” op te bouwen, aldus het rapport.

De leiders van de CCP menen dat wereldwijde activiteiten, waaronder de groei van haar militaire aanwezigheid, bijdragen tot haar inspanningen om een “gunstig” internationaal klimaat te scheppen voor haar nationale verjongingsproject, waarmee zij de Verenigde Staten als belangrijkste supermacht ter wereld wil verdringen. Dergelijke inspanningen, aldus het rapport, omvatten de uitbreiding van de militaire en paramilitaire aanwezigheid van het regime overzee, alsmede de proliferatie van zijn eigen technologieën en daarmee verband houdende toeleveringsketens.

Daartoe stelt het rapport dat de CCP waarschijnlijk verschillende locaties overweegt voor nieuwe militaire bases en havens overzee om haar bereik uit te breiden en de internationale suprematie van de Verenigde Staten te betwisten.

“De Volksrepubliek China heeft waarschijnlijk onder meer Cambodja, Myanmar, Thailand, Singapore, Indonesië, Pakistan, Sri Lanka, de Verenigde Arabische Emiraten, Kenia, Equatoriaal-Guinea, de Seychellen, Tanzania, Angola, en Tadzjikistan overwogen als locaties voor militaire logistieke PLA-faciliteiten”, aldus het rapport.

Het uiteindelijke doel van de militaire ontwikkeling en de daaruit voortvloeiende uitbreiding van het regime, is de Verenigde Staten uit de Indo-Stille Oceaan te verdrijven, hen te verdringen als wereldsupermacht en de machtshefbomen te grijpen die nodig zijn om de controle over de gebeurtenissen in de wereld te vergroten.

“Binnen de context van China’s nationale strategie is het echter waarschijnlijk dat de Volksrepubliek China tegen het midden van de eeuw zal proberen een leger te ontwikkelen dat gelijk is aan—of in sommige gevallen superieur is aan—het Amerikaanse leger en dat van elke andere grootmacht die Peking beschouwt als een bedreiging voor zijn soevereiniteit, veiligheid, en ontwikkelingsbelangen”, aldus het rapport.

“Gezien de verreikende ambities van de CCP voor een verjongd China is het onwaarschijnlijk dat de partij zou streven naar een eindtoestand waarin de Volksrepubliek China militair inferieur zou blijven aan de Verenigde Staten of enige andere potentiële rivaal.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (6 december 2022): China’s Military Seeks to ‘Dominate’ American Systems, Displace US Internationally: Pentagon Report

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.