Thursday, 18 Apr 2024
Op deze foto-illustratie is de uitdrukking "In God We Trust" te zien op een Amerikaans 10-dollarbiljet. (Hugh Pinney/Getty Images)

Het einde van Amerikaanse moed

Het is “het vermogen om angst te negeren.” Zo wordt moed in het Oxford woordenboek gedefinieerd. Er zijn veel dingen waar we bang voor zijn en of we de meeste daarvan al dan niet onder ogen zien is onbelangrijk. Je angst voor spinnen negeren om er eentje te doden, is geen moed. Het Oxford Woordenboek plaatst de definitie in de juiste context door verder te stellen “de moed om te handelen naar iemands overtuigingen.” En in hun overtuigingen zijn de Amerikanen tekort geschoten.

De definitie van geloof is “iemands religie; religieuze overtuiging.” Onze persoonlijke overtuigingen zijn misschien wel het heiligste deel van ons en als we niet de moed hebben ernaar te handelen, geeft dat aan dat we ze niet echt bezitten.

Door de eeuwen heen hebben de Amerikanen veel moed getoond bij het verdedigen van hun overtuigingen in het aangezicht van grote gevaren. In de loop van de decennia lijken de Amerikanen echter alarmerend weinig op te hebben met het idee van moed, laat staan met het idee van geloofsovertuiging. Als gevolg daarvan staat Amerika nu op de grens tussen behouden en verwaarlozen.

De ondermijning van de Amerikaanse moed

Tegenwoordig zijn we te slim voor religieuze overtuigingen of geloof in God. En dat op zich is nu juist het probleem – niet dat we niet in God geloven, maar dat we aanvoelen dat onze nationale slimheid zo’n concessie niet kan toestaan.

Het argument voor onze genialiteit is niet eens persoonlijk, maar collectief. Het is het idee dat wij, op individueel niveau, misschien niet zo slim zijn, maar dat degenen die de leiding hebben – degenen op de hoogste niveaus van de wetenschap, de academische wereld en de wet – het beter weten dan wij. Zij zijn ons collectieve denkproces en als zij suggereren dat God een fictief ideaal is dat wij moeten opgeven, dan geloven wij dat zij een geldig punt hebben, ook al besluiten wij vast te houden aan ons geloof.

Dit is hoe de ondergang van elke samenleving begint. Ons wordt verteld wat we moeten denken. Zelfs als we voor iets anders kiezen, hebben we toegestaan dat iets net zo dodelijk onze individualiteit vergiftigt: we hebben toegestaan dat de machtigen en de briljanten de indruk hebben dat ze op zijn minst kunnen proberen onze denkpatronen te dicteren.

Deze dictatoriale macht van bedrijfsleiders, hoogleraren, journalisten, sinistere psychologen en egoïstische bureaucraten heeft de gemiddelde Amerikaan doen beseffen – al is het maar onbewust – dat het misschien beter is dat hij niets te zeggen heeft in het lokale gesprek, laat staan in het nationale gesprek. Dus hebben Amerikanen geleerd zichzelf te censureren. Met andere woorden, Amerikanen hebben hun overtuigingen het zwijgen opgelegd.

Het resultaat van zwijgen

Deze huidige stroom van zachte dictatuur doet denken aan wat Aleksandr Solzjenitsyn tot uitdrukking bracht tijdens een toespraak die hij in 1983 in Londen hield:

“Ik herinner mij dat ik meer dan een halve eeuw geleden, toen ik nog een kind was, een aantal oudere mensen de volgende verklaring hoorde geven voor de grote rampen die Rusland hadden getroffen: ‘De mensen hebben God vergeten; daarom is dit alles gebeurd.'”

Het afleggen van een dergelijke verklaring betekende in feite dat “God” niet “vergeten” was. Wat het aangeeft is dat die persoonlijke overtuigingen niet langer van belang waren. Ze betekenden niets. Over die overtuigingen mocht niet meer gesproken worden met iemand buiten hun directe en vertrouwde kring en zelfs dat was riskant.

Tegen de tijd dat deze verklaring was afgelegd, had de Russische Revolutie haar doel bereikt, en niet alleen de oppositie verpletterd, maar ook het idee om zelf oppositie te worden. De enige manier om de oppositie te worden, is oppositie te bespreken op de markt van ideeën. Een democratische samenleving kan niet blijven bestaan – en zal ook niet blijven bestaan – als de markt wordt gesloten.

Een vergelijking tussen het stalinistische Rusland en het moderne Amerika is oneerlijk omdat ze duidelijk niet gelijkwaardig zijn. Daarom is de verklaring die Solzjenitsyn als kind hoorde zo belangrijk. Solzjenitsyn werd geboren in 1918, een jaar na de revolutie. De oudere mensen die hij hoorde, waren getuige geweest van de verandering van het Russische Rijk in de USSR. Zij begrepen dus “waarom dit alles gebeurd was.”

Dit is het potentiële equivalent van stalinistisch Rusland. Wat zullen onze kleinkinderen de komende jaren te horen krijgen?

Democratie hangt af van de markt van ideeën

Het idee van “God” was de fundamentele basis voor Engelsen om naar de kusten te komen. George Washington beschouwde godsdienst en moraal als twee “onmisbare steunpilaren” die het fundament van Amerika vorm gaven. Veel andere stichters dachten er net zo over.

De markt heeft vele vreselijke ideeën geïntroduceerd die Amerika van God hebben weggeleid. De devolutie is zonder twijfel een lang proces geweest. Van de evolutietheorie die het overnam als de enige wetenschappelijke reden voor het menselijk bestaan tot het omarmen van het idee dat het menselijk bestaan willekeurig is en zonder veel bezwaar kan worden geaborteerd. Van het idee dat vrouwen wettelijk niet dezelfde rechten kunnen hebben als mannen tot de absurde gedachte dat vrouwen chirurgisch mannen kunnen worden (en omgekeerd).

De lijst van ideeën die de Amerikaanse samenleving zijn binnengedrongen, is lang en soms verwoestend. Dit betekent niet dat dit soort ideeën voor eeuwig moeten blijven bestaan. Slechte ideeën moeten een plaats krijgen op de markt. Het is de enige manier om het goede van het slechte te onderscheiden. Het probleem is wanneer de machthebbers slechte ideeën bepleiten, deze aan de samenleving voorleggen en vervolgens die samenleving dwingen zich met die ideeën bezig te houden (of ze erin geloven of niet is ook niet van belang).

Het gevaar waarmee de Amerikanen worden geconfronteerd en dat gelijk is aan dat van het stalinistische Rusland, is dat de mogelijkheid om slechte ideeën te omzeilen steeds beperkter wordt. Het doet denken aan een ander Solzjenitsyn citaat: “Neergeslagen en verziekt, heeft de deugd nu toestemming gekregen om in al haar kleerscheuren binnen te komen en in de hoek te gaan zitten, zolang ze haar stem maar niet verheft.”

Als logica en rede, samen met geloof en deugd, geen plaats meer krijgen op de markt, dan veroordelen wij onze kleinkinderen om binnenkort onze beangstigende uitspraken te horen.

In deze tijd, misschien wel meer dan in enige andere tijd in de Amerikaanse geschiedenis (en dat schrijf ik niet lukraak), hebben wij Amerikaanse moed nodig. We moeten ons gedragen naar het goeddunken van ons geweten.

Het is tijd om onze overtuigingen uit te spreken en datgene te behouden waar we voor staan. Dit is niet het moment om het moderne Amerika te vergelijken met stalinistisch Rusland. Het is tijd om Amerika te vergelijken met wat die oudere Russen in het begin zagen.

Als we dat niet doen, zal dat het einde betekenen van de Amerikaanse moed. En zonder dat, zal het leiden tot het einde van Amerika in zijn geheel.

De standpunten in dit artikel zijn de mening van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (29 oktober 2021): The End of American Courage

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.