Thursday, 20 Jun 2024
(Illustratie door The Epoch Times, Shutterstock)

Is de VS klaar voor China’s massaproductie van humanoïde robots?

De Chinese Communistische Partij is haar plannen om AI-gestuurde humanoïde robots te maken aan het opschroeven, omdat ze probeert de dominantie in de productie te behouden terwijl de bevolking vergrijst.

Nieuwsanalyse

Het Chinese regime heeft plannen onthuld voor de massaproductie van humanoïde robots in een duidelijke poging om zichzelf te beschermen tegen afhankelijkheid van buitenlandse machten door Chinese arbeiders te vervangen door machines.

Het ministerie van Industrie en Informatietechnologie van de Chinese Communistische Partij (CCP) onthulde haar plan om massaal humanoïde robots te produceren in een leidraad van november 2023. De verstrekkende gevolgen van het beleid zijn nog niet duidelijk.

De strategie is erop gericht om de CCP wereldleider te maken op het gebied van robotica door een “innovatiesysteem voor humanoïde robots” op te bouwen, waarbij tegen 2025 kunstmatige hersenen en ledematen worden ontwikkeld, aldus het document.

Door gebruik te maken van een “systeem dat de hele natie omvat,” aldus het document, kan het regime “ontwrichtende” technologieën inzetten om “de menselijke productie en levensstijl ingrijpend te veranderen en het wereldwijde industriële ontwikkelingspatroon opnieuw vorm te geven.”

De stap heeft gevolgen voor de nationale veiligheid en zal volgens verschillende rapporten de CCP helpen om haar economische voordeel te behouden, zelfs als haar bevolking afneemt na decennia van strenge beperkingen op kindergeboorten.

Uit een rapport van de denktank Center for Strategic and International Studies blijkt dat het regime in feite mensen vervangt door robots om een concurrentievoordeel te behouden in arbeidsintensieve productiesectoren.

Communistische robots

China’s opmars van robots zal ook de communistische ideologie van de CCP verspreiden en dienen als een onschatbaar hulpmiddel voor het regime om zijn eigen belangen te behartigen.

In april suggereerde de internetregulator van het regime in een ontwerpvoorstel dat alle inhoud die door kunstmatige intelligentie (AI) wordt gegenereerd “de socialistische kernwaarden” van de CCP moet weerspiegelen.

De leidraad voor robots van het regime gaat nog verder.

Volgens het nieuwe document moeten alle nieuwe robots en AI-gestuurde kunstmatige hersenen “geleid worden door Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era.”

Adam Savit, directeur van het China Policy Initiative bij de denktank America First Policy Institute, zei dat het regime de robots zou kunnen gebruiken om de communistische ideologie over de hele wereld te verspreiden.

Een man maakt met een mobiele telefoon een foto van een Xiaomi-robot tijdens de 2023 World Robot Conference in Peking op 16 augustus 2023. (Wang Zhao/AFP via Getty Images)

“Ze zullen het zeker proberen,” vertelde de heer Savit aan The Epoch Times. “De CCP maakt gebruik van alle beschikbare middelen, vooral innovatieve nieuwe technologieën, om haar ideologie te verspreiden en haar invloed uit te breiden.”

Savit wees op de sociale mediagigant TikTok, dat eigendom is van het aan de CCP gelieerde ByteDance, als “het meest succesvolle en verontrustende voorbeeld” van het gebruik van technologie door het regime om haar wereldbeeld te verspreiden.

Het is dringend noodzakelijk om de uitgaande investeringen van de VS in China te beperken, vooral voor kritieke hightechsectoren zoals AI, kwantumcomputing en geavanceerde halfgeleiders
Adam Savit, directeur Initiatief China-beleid, Amerika First Policy Institute

Om het risico tegen te gaan, zei hij, moeten de Verenigde Staten meer doen om de uitstroom van hun eigen onderzoek en technologie naar China te beperken om de inspanningen van het regime te temperen.

“Het is dringend noodzakelijk om de uitgaande investeringen van de VS in China te beperken, vooral voor kritieke hightechsectoren zoals AI, kwantumcomputing en geavanceerde halfgeleiders,” zei de heer Savit.

“Een uitvoeringsbesluit van de regering Biden om dergelijke investeringen te beperken zal in de loop van 2024 van kracht worden. Het is een goed begin, maar het is bekritiseerd vanwege de vage en waarschijnlijk ineffectieve handhavingsmechanismen.”

De ideologische onderbouwing van het robotinitiatief onderstreept nog twee andere strategische beleidslijnen van Peking: militair-civiele fusie en gedwongen technologieoverdracht.

Militaire-civiele fusie, een beleid waarmee Peking ervoor probeert te zorgen dat alle civiele technologieën ook militair nut hebben voor de partij, komt tot uiting in de oproep in het begeleidingsdocument om “ondernemingen [in robots] te ondersteunen om hun krachten te bundelen met universiteiten en instellingen”, zodat het regime de technologie en al het bijbehorende onderzoek kan benutten.

Ook zal het initiatief waarschijnlijk het risico voor Amerikaanse bedrijven en hun intellectuele eigendom vergroten, omdat het regime manieren zoekt om “buitenlandse bedrijven en instellingen aan te moedigen om R&D-centra in het land op te zetten”, waar de CCP toegang zal hebben tot de gerelateerde gegevens.

De toegang van de CCP tot de gegevens van buitenlandse bedrijven is een belangrijke kwestie op het gebied van wereldwijde veiligheid vanwege de Chinese wetten die gegevens categoriseren als een nationale bron, waardoor het regime alle informatie die is opgeslagen op servers in het land in beslag kan nemen.

Het streven naar massale toepassing van humanoïde robots zal onnoemelijke hoeveelheden gegevens vereisen, aangezien het begeleidingsdocument aangeeft dat het project zal proberen een grote trainingsdatabase met taalmodellen op te bouwen om AI-hersenen voor de robots te trainen en om de “automatische” annotatie van nieuwe gegevens in bruikbare informatie te innoveren.

Naast gegevens wil het regime ook zijn eigen high-end halfgeleiders ontwikkelen om “bewegingsbesturing en cognitieve besluitvorming” in de robots te vergemakkelijken, evenals “de integratie van detectie-, beslissings- en besturingsmechanismen.”

Met dat in het achterhoofd hoopt het regime zijn nieuwe communistische humanoïde robots in te zetten om gevoelige locaties te bedienen waar het bedenkingen heeft tegen het gebruik van menselijke operators.

Volgens het begeleidingsdocument gaat het onder meer om waterkrachtcentrales, windmolenparken en andere kritieke elektriciteitssystemen, evenals andere “strategische locaties” waar “zeer betrouwbare” robots de voorkeur zouden krijgen boven hun minder vervangbare menselijke tegenhangers.

Wereldwijde markten veroveren

De renaissance van de CCP op het gebied van robotica is al in volle gang.

In 2022 installeerde China 290.000 niet-humanoïde industriële robots. Ter vergelijking: de Verenigde Staten hebben er 39.000 geïnstalleerd.

China heeft nu de Verenigde Staten overtroffen in robotdichtheid, wat betekent dat het land meer robots heeft ingezet in verhouding tot het aantal werknemers, en de communistische natie heeft nu de grootste operationele voorraad robots ter wereld.

Volgens een rapport van de International Federation of Robotics zijn dergelijke cijfers essentieel voor het begrijpen van het vermogen van het regime om automatisering te gebruiken om economisch voordeel te behalen in de komende jaren.

“Robotdichtheid is een belangrijke indicator voor het gebruik van automatisering in de verwerkende industrie over de hele wereld”, zegt Marina Bill, voorzitter van de International Federation of Robotics.

“China’s snelle groei toont de kracht van zijn investeringen tot nu toe, maar het heeft nog meer mogelijkheden om te automatiseren.”

Daarom lijkt Peking de robotica-markt in het buitenland te willen veroveren door buitenlandse technologie en staatsonderzoeksinstellingen te gebruiken om de macht over het productieproces te centraliseren voordat de robots wereldwijd worden verscheept.

Uit een rapport van de denktank International Institute for Strategic Studies (IISS) blijkt dat de CCP een langetermijnvoordeel wil behalen door de toeleveringsketens die nodig zijn om geavanceerde robotica te maken, op te zetten en te controleren.

Robotarmen van KUKA bedienen halffabrikaten op een assemblagelijn voor airconditioners in een fabriek in Guangzhou, China, op 16 juli 2022. (Jade Gao/AFP via Getty Images)

“Peking wil in hoge mate zelfvoorzienend worden en een aanzienlijk deel van de wereldmarkt veroveren voor een breed scala aan geavanceerde producten en componenten”, aldus het rapport.

Dit zou ertoe kunnen leiden dat het regime in de toekomst een aanzienlijk economisch en militair voordeel behaalt door de cascade-effecten van het als eerste in massaproductie nemen van humanoïde robots. Door de initiële technologie te beheersen, kan het regime dicteren hoe de technologie zich ontwikkelt.

“Als het een voorsprong kan verwerven in wat is beschreven als een vierde industriële revolutie in de productie, terwijl het zijn afhankelijkheid van high-tech import vermindert, kan China misschien zijn eigen vooruitzichten voor groei op de lange termijn stimuleren en die van zijn concurrenten verminderen,” zo staat in het rapport te lezen.

De begeleidingsnota van het regime zou ertoe kunnen leiden dat de CCP meer invloed krijgt bij het vaststellen van internationale normen en regels voor AI en robotica, zei de heer Herman.

“Omdat toekomstige producten en militaire systemen erop zullen voortbouwen, kunnen doorbraken in technologieën zoals kunstmatige intelligentie ook blijvende voordelen opleveren.”

Arthur Herman, een senior fellow bij de denktank Hudson Institute, zei dat “het echt enge” aan het begeleidingsdocument van het regime is dat het ertoe zou kunnen leiden dat de CCP meer invloed krijgt bij het vaststellen van internationale normen en regels voor AI en robotica.

“Je kunt wel raden wat dat betekent: China’s robotica-industrie wordt de wereldwijde standaard, waarbij alle concurrentie opzij wordt geschoven, inclusief het bepalen van de morele standaard,” vertelde Herman aan The Epoch Times.

“Het is geen goed teken als we verstandige en verantwoordelijke normen willen voor de toekomstige ontwikkeling van deze potentieel ontwrichtende technologie waarmee iedereen kan leven.

Herman toonde zich optimistisch over het feit dat de Verenigde Staten zijn eigen robotbedrijven ziet groeien. Toch maakt hij zich zorgen over het gebrek aan een coherente strategie voor de ontwikkeling van AI.

“Het verschil is dat China deze push van robots duidelijk ziet als onderdeel van zijn 110 miljard dollar kostende campagne die in 2017 werd aangekondigd om tegen 2030 ‘s werelds leidende AI-natie te worden,” zei Herman.

“Wij hebben geen nationale AI-strategie, laat staan een strategie met betrekking tot het raakvlak van robotica en AI.”

Militaire afgevaardigden arriveren voor de derde plenaire vergadering van de Chinese People’s Political Consultative Conference in Peking op 10 maart 2018. (Fred Dufour/AFP via Getty Images)

Als de CCP inderdaad de richting kan bepalen van “opeenvolgende generaties” robottechnologie, kan dat volgens het IISS-rapport “directere militaire voordelen opleveren” die zich na verloop van tijd zullen opstapelen, waardoor robotdominantie zich kan vertalen in dominantie op het gebied van AI en kwantumcomputing.

Al deze technologieën zijn ook cruciaal voor de moderne militaire ontwikkeling.

“Het feit dat veel van deze [technologieën], waaronder halfgeleiders, kunstmatige intelligentie, robots en nieuwe materialen, zowel militaire als commerciële toepassingen hebben, voedt de bezorgdheid over de implicaties voor de veiligheid en de toekomstige welvaart van de geavanceerde industriële landen,” aldus het rapport.

Soldaten van de toekomst?

Dit is niet het eerste uitstapje van het regime naar robotica, AI of militaire toepassingen. Twee decennia lang heeft de CCP geprobeerd om “intelligentisering”—het inzetten van intelligente wapensystemen—in de praktijk te brengen.

Intelligentisering zal de fundamentele leidraad zijn van toekomstige oorlogsvoering en dat ” met AI de huidige commandostructuur volledig zal veranderen, zei de heer Zheng.

Peking investeert veel in autonome dodelijke systemen. Het streven naar massale toepassing van humanoïde robots zal die inspanningen waarschijnlijk nog vergroten. Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat sommigen zich afvragen of het regime robots zal inzetten in plaats van soldaten.

Zeng Yi, een topman van het Chinese militaire staatsbedrijf Norinco Group, zei eerder dat China tegen 2025 dodelijke autonome wapens zal inzetten, hetzelfde jaar waarin het nieuwe massale robotinitiatief van het regime in volle gang zal zijn.

Zeng suggereerde ook dat intelligentie de fundamentele leidraad zal zijn voor toekomstige oorlogsvoering en dat “AI de huidige commandostructuur, die wordt gedomineerd door mensen, volledig kan veranderen” in een structuur die wordt gedomineerd door een “AI-cluster” dat “net zo werkt als het brein van het menselijk lichaam.”

Bezoekers spreken met militair personeel naast modellen van militaire voertuigen geproduceerd door een Chinees bedrijf op een internationale tentoonstelling in Villepinte, bij Parijs, op 11 juni 2018. (Gerard Julien/AFP via Getty Images)

Daarom investeert de CCP ook in de ontwikkeling van AI-capaciteiten met betrekking tot militaire besluitvorming en commandovoering.

Op die visie bouwen Chinese bedrijven zoals 4Paradigm, dat door de militaire vleugel van de CCP is ingehuurd om AI-besluitvormingsmodellen en mens-machine-teamsoftware te ontwikkelen voor gebruik op compagnie- en bataljonsniveau.

Brent Sadler, een senior onderzoeker bij de denktank The Heritage Foundation, zei dat China zich waarschijnlijk “gemakkelijk” zou voelen bij het integreren van AI-gestuurde robots in zijn militaire besluitvormingsapparaat, gezien het wantrouwen van het regime jegens zijn eigen mensen.

“Ik zie robots in een ondersteunende rol in een oorlog, als sensorplatforms en als wapenplatforms voor aanvallen”, vertelde Sadler aan The Epoch Times.

“Dit gebeurt vandaag allemaal al, maar in de toekomst zou het meer autonoom zijn en misschien zou de beslissing om dodelijk geweld in te zetten gedelegeerd worden [aan robots].”

Het vooruitzicht dat het regime zo’n technologie toestemming geeft om dodelijk geweld te gebruiken, is een “reële mogelijkheid”, zei hij.

“Dit verschilt van Westerse opvattingen over [het] recht van gewapende conflicten, moraliteit, enz. Ik zie heel wat gedelegeerd worden aan robotsystemen die door de CCP als betrouwbaarder worden beschouwd [of] beter gecontroleerd worden dan mensen,” zei hij.

Herman zei dat de geschiedenis van wreedheid van het regime suggereert dat het misschien meer bereid is om zijn robots aan te passen voor dodelijke missies dan andere naties.

“Ik denk niet dat een land dat een beleid van gedwongen abortussen had, problemen zal hebben met humanoïde politierobots die soms eerst schieten en daarna mensen de vragen laten stellen,” zei Herman.

Soldaten van het Chinese Volksbevrijdingsleger stellen dansende humanoïde robots af op de Pantsergenie-academie van de PLA in Peking op 22 juli 2014. (Greg Baker/AFP via Getty Images)

“Ze zullen bereid zijn om de morele grenzen van wat menselijke controle is op te rekken over beslissingen die dodelijk zijn op een manier die angstaanjagend zal zijn.”

Die toekomst kan echter nog ver weg zijn en de heer Herman gelooft dat de volgende stap in militaire AI “een hybride combinatie van robots en menselijke operators” zal zijn.

In een rapport van de denktank Institute for the Study of War staat dat het extreme wantrouwen van CCP-leider Xi Jinping ten opzichte van zijn eigen militaire leiding zou kunnen leiden tot een snelle invoering van AI-gestuurde robots, omdat hij de rol van de mens in de strategische besluitvorming van het regime wil verkleinen.

“In hoeverre een autoritaire staat als [China] bereid is om militaire besluitvorming te delegeren aan AI-systemen is onbekend”, aldus het rapport.

“Het gebrek aan vertrouwen van Xi Jinping en andere Chinese leiders in de loyaliteit van het [leger] kan hen ertoe aanzetten om de inzet van AI en autonome systemen te versnellen om in plaats daarvan meer beslissingsbevoegdheid uit de gelederen te verwijderen.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (28 december 2023): Is the US Ready for China’s Mass-Produced Humanoid Robots?

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.