Thursday, 20 Jun 2024
NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg spreekt journalisten toe terwijl hij aankomt op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel, op 15 juni 2023 tijdens een tweedaagse vergadering van de Noord-Atlantische Raad (NAR) op het niveau van de ministers van Defensie op 15-16 juni 2023. (Foto door SIMON WOHLFAHRT / AFP) (Foto door SIMON WOHLFAHRT/AFP via Getty Images)

NAVO moet zich voorbereiden op voortdurende concurrentie met China: Stoltenberg

Europa heeft een fout gemaakt door afhankelijk te zijn van Russische olie en gas, en die fout mag niet worden herhaald met China, zei de NAVO-baas.

De NAVO moet zich organiseren en voorbereiden op langdurige concurrentie met het heersende communistische regime in China, aldus de topdiplomaat van de westerse militaire alliantie.

De voortdurende militaire modernisering van de Chinese Communistische Partij (CCP) en de infiltratie in infrastructuurprojecten over de hele wereld zijn de grootste bedreigingen op lange termijn voor de internationale vrede en stabiliteit, aldus secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO.

“We moeten ons organiseren voor een voortdurende concurrentie met China,” zei Stoltenberg tijdens een lezing op 1 februari bij The Heritage Foundation, een conservatieve denktank in Washington.

“China moderniseert zijn leger en ontwikkelt nieuwe wapens zonder enige transparantie of beperking. Het maakt zich schuldig aan oneerlijke handel, koopt kritieke infrastructuur op, intimideert zijn buren, niet in het minst Taiwan, en probeert de Zuid-Chinese Zee te domineren.”

Stoltenberg voegde eraan toe dat het communistische leiderschap van China steeds meer samenwerkt met Rusland, Iran en Noord-Korea als onderdeel van een bredere poging om “een alternatieve wereldorde te creëren waarin de macht van de VS afneemt, de NAVO verdeeld is en kleinere democratieën op de knieën gedwongen worden”.

“Ze bedreigen onze vrije wereld. Ze betwisten openlijk de Amerikaanse macht. En [het is] niet alleen Amerika. Ze proberen de wereldwijde regels die ons allemaal veilig houden met voeten te treden.”

NAVO wordt zich bewust van de dreiging van China

Stoltenberg zei dat NAVO-leiders de rest van Europa hebben geholpen om de uitdagingen die uitgaan van de CCP beter te begrijpen, hoewel hij opmerkte dat ze traag waren om de omvang van de dreiging te accepteren. Hij erkende dat de verschuiving in het China-beleid van de regering Trump in 2017 het bondgenootschap wakker heeft geschud en tot actie heeft aangezet.

Hij zwoer dat NAVO-leiders niet dezelfde fout zouden maken met het regime in Peking als ze deden met Moskou toen ze weigerden te luisteren naar de waarschuwing van toenmalig president Donald Trump over de afhankelijkheid van Russische olie.

“Europa maakte een fout door te vertrouwen op Russische olie en gas,” zei Stoltenberg. “We kunnen diezelfde fout niet herhalen met China. Afhankelijkheden maken ons kwetsbaar.”

Hij erkende dat de Verenigde Staten “gelijk” hadden om NAVO-leden in Europa te bekritiseren omdat ze niet genoeg investeerden in defensie. Dat is nu aan het veranderen, zei hij, nu de defensie-uitgaven over de hele linie hoger zijn en sommige landen, zoals Polen, een hoger percentage van hun BBP aan defensie uitgeven dan zelfs de Verenigde Staten.

In een poging om de steun van de VS voor de NAVO te behouden, schilderde Stoltenberg de alliantie ook af als een vitaal instrument om de belangen en de macht van de VS te beschermen tegen de machinaties van autoritaire machten die steeds meer op één lijn komen.

“De NAVO is een ongelooflijk krachtig idee dat de belangen van de VS bevordert en de macht van Amerika vermenigvuldigt,” zei hij.

“China, Rusland, Iran en Noord-Korea staan steeds meer op één lijn. Samen ondermijnen ze sancties en druk, verzwakken ze het op de Amerikaanse dollar gebaseerde internationale financiële systeem, wakkeren ze de Russische oorlog in Europa aan en buiten ze uitdagingen voor onze samenlevingen uit.”

De regering Biden streeft naar concurrentie, samenwerking met China

De nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Jake Sullivan, sprak vorige week ook over China en onderstreepte het standpunt van de regering dat China een “uitdaging vormt”, maar dat volledige ontkoppeling van de Chinese economie niet haalbaar is.

“We hebben vastgesteld dat [China] de enige staat is met zowel de intentie om de internationale orde opnieuw vorm te geven als de economische, diplomatieke, militaire en technologische macht om dat te doen”, zei hij tijdens een lezing van de Council on Foreign Relations.

“We zijn ons duidelijk bewust van de concurrerende structurele dynamiek in onze relatie met [China], maar we zijn ons er ook van bewust dat de Verenigde Staten en [China] economisch van elkaar afhankelijk zijn en belangen delen in het aanpakken van transnationale problemen.

Sullivan benadrukte de China-strategie van de regering Biden van “investeren, afstemmen, concurreren” en benadrukte dat de natie zich moet richten op het opbouwen van allianties van blijvend wederzijds voordeel in plaats van alleen maar China tegen te werken.

“We kunnen de rest van de wereld niet behandelen als een soort proxy-slagveld, zoals de VS en de Sovjet-Unie volgens mij te vaak hebben gedaan tijdens de Koude Oorlog.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (6 februari 2024): NATO Must Prepare for Enduring Competition With China: Stoltenberg

 

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.