Saturday, 25 May 2024
NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg neemt online deel aan de 18e jaarlijkse NAVO-conferentie over wapenbeheersing, ontwapening en non-proliferatie van massavernietigingswapens op 18 april 2023 in Washington. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zegt dat China zijn nucleaire bewapening versnelt

Het Chinese communistische regime bouwt volgens NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg in hoog tempo aan nucleaire capaciteiten zonder zich te bekommeren om de veiligheid van de wereld of om de veiligheid van China zelf.

Volgens Stoltenberg werkt het Chinese regime niet mee aan internationale normen en regels inzake nucleaire ontwikkeling en is niet transparant tegenover de internationale gemeenschap over de omvang van zijn nucleaire uitbreiding.

“China breidt zijn nucleaire arsenaal snel uit zonder enige transparantie over zijn capaciteiten,” zei Stoltenberg op 18 april tijdens de 18e jaarlijkse NAVO-conferentie over wapenbeheersing, non-proliferatie en ontwapening.

“We moeten ons verzetten tegen dit soort praktijken die het bestaande non-proliferatiekader dreigen te ondermijnen, waaronder het verdrag over de verstrekking van gegevens over kernwapens.”

CCP wil kernwapens ten koste van de rest van de wereld

De Chinese Communistische Partij (CCP), die China bestuurt als een eenpartijstaat, heeft lange tijd geweigerd deel te nemen aan besprekingen over wapenbeheersing. Terwijl deze weigering voorheen door de internationale gemeenschap met enige ergernis werd bekeken, heeft de plotselinge drang van het regime om een kernwapenarsenaal van wereldformaat te creëren tot grote ongerustheid geleid.

In rapporten van het Pentagon wordt geschat dat het regime in 2030 1000 en in 2035 1500 kernwapens zal hebben. Ook beschikt het regime nu al over meer lanceerinrichtingen voor intercontinentale ballistische raketten over land dan de Verenigde Staten.

Stoltenberg zei dat China deel uitmaakt van een bredere beweging van autoritaire mogendheden, waaronder Rusland, Iran en Noord-Korea, die de internationale gemeenschap willen destabiliseren door nucleaire uitbreiding.

Hij zei dat de NAVO zich tegen dergelijke bedreigingen moet verzetten en met Peking in gesprek moet gaan om het land aan de onderhandelingstafel te krijgen.

“Als wereldmacht heeft China wereldwijde verantwoordelijkheden. En ook Peking heeft baat bij een grotere transparantie, voorspelbaarheid en veiligheid op het gebied van wapenbeheersingsovereenkomsten”, aldus Stoltenberg.

“Op langere termijn moeten we onze aanpak herbekijken en aanpassen aan een gevaarlijkere en meer competitieve wereld,” voegde hij eraan toe. “Dit impliceert een dialoog met China.”

Stoltenberg zei dat de NAVO een uniek middel is om gesprekken over wapenbeheersing en non-proliferatie met de CCP te voeren, en dat dergelijke overeenkomsten voor zowel China als de NAVO een “wederzijds voordeel” zouden kunnen opleveren.

Hij benadrukte dat de alliantie in haar strategisch concept China niet beschouwt als een vijand, hoewel hij erkende dat “China een uitdaging vormt voor onze belangen, onze NAVO-waarden en onze veiligheid”.

Door een dialoog aan te gaan, vertrouwen op te bouwen en ons optreden aan te passen om de wederzijdse veiligheid van China en de NAVO te vergroten, kunnen volgens Stoltenberg de machten een “andere aanpak” ontwikkelen voor een tijdperk dat gekenmerkt wordt door toenemende instabiliteit en onvoorspelbare nieuwe technologieën.

Stoltenberg gaf toe dat een dergelijke missie een grote uitdaging is, maar hij zei dat als de NAVO en de landen van het Warschaupact op het hoogtepunt van de Koude Oorlog konden streven naar wapenbeheersing, de NAVO en China nu zeker ook in staat zouden moeten zijn om hetzelfde te doen.

“Onze wereld is gevaarlijker en minder voorspelbaar dan hij in generaties is geweest,” zei hij. “De wapenbeheersingsovereenkomsten waarop we zo lang hebben kunnen vertrouwen, vallen uit elkaar.”

“Maar we mogen niet vergeten dat wapenbeheersingsovereenkomsten niet tussen vrienden worden gesloten. Ze worden gesloten tussen tegenstanders.”

Nieuwe technologieën vergroten risico op nucleaire catastrofe

Nieuwe technologieën, waaronder artificiële intelligentie, vergroten de dreiging van het CCP nog verder, zei de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman tijdens hetzelfde evenement.

Hoewel kernwapens al 80 jaar bestaan, zei ze, worden beslissingen nu veel sneller genomen. Daarnaast is er het bijkomende risico dat automatisering een catastrofale reactie zou kunnen teweegbrengen. Dit alles verhoogt het gevaar van dergelijke wapens nog meer.

“Door alle wonderen die de snelle vooruitgang van innovatie en uitvindingen teweegbrengt, en door elke fascinerende nieuwe ontwikkeling die we zelf misschien nog niet helemaal kunnen doorgronden of begrijpen, brengen deze sprongen voorwaarts op het gebied van wapenbeheersing tegelijkertijd een nieuwe mate van angst en onzekerheid met zich mee,” zei Sherman.

Met dat in gedachten zei Sherman dat de Verenigde Staten “geen conflict zoeken” maar op hun hoede zijn voor de ambitie van Peking om de grotere internationale orde te ondermijnen en te verdringen.

“[China] is, zoals de Verenigde Staten hebben aangegeven, het enige land met de capaciteit om de op regels gebaseerde internationale orde te veranderen, wat volgens ons ook precies de bedoeling is van [CCP-leider] Xi Jinping,” zei Sherman.

“Zelfs in dit tijdperk, waarin vorderingen ver weg lijken, kunnen we nooit onze toevlucht nemen tot passiviteit,” zei ze. “Zelfs in dit tijdperk, waarin de technologie meer vragen oproept dan zij lijkt te beantwoorden, mogen wij de inspanningen voor geavanceerde wapenbeheersingsovereenkomsten nooit opgeven. We mogen nooit terugdeinzen voor de uitdaging van non-proliferatie.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (18 april 2023): China Accelerating Nuclear Armament ‘Without Any Transparency’: NATO Chief

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.