Thursday, 18 Jul 2024
NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg spreekt de Amerikaanse Kamer van Koophandel toe in Washington op 9 juli 2024. (DREW ANGERER/AFP via Getty Images)

NAVO zal niet langer ‘streven naar’ 2 procent, het zal een vereiste zijn

Dit is het resultaat van een collectieve beslissing en collectieve verantwoordelijkheid," zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO.

Het leiderschap van de NAVO werkt eraan om ervoor te zorgen dat alle 32 lidstaten jaarlijks een minimum aan defensie-uitgaven bijdragen.

In een toespraak voor een forum van internationale leiders uit de defensie-industrie op 9 juli zei secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg dat de ambitie van de alliantie om 2 procent van het BBP aan defensie te besteden eerder als een vereiste dan als een ambitie zal worden beschouwd.

“Dit is het resultaat van een collectieve beslissing en collectieve verantwoordelijkheid,” zei Stoltenberg.

“Het is niet goed genoeg wat we nu doen. We zullen het waarmaken.”

De NAVO heeft het doel om haar leden 2 procent van hun BBP te laten bijdragen aan defensie voor het eerst aangenomen in 2014, nadat Rusland voor het eerst Oekraïne binnenviel. Op dat moment haalden slechts drie leden de drempel. In 2020 waren het er slechts negen.

Dat komt deels doordat de leden in de belofte werden gevraagd om “ernaar te streven” het doel van 2 procent te halen.

Toch leidde de te grote afhankelijkheid van veel NAVO-leden van grote contribuanten zoals de Verenigde Staten tot een soort cultuur van wrok onder veel leiders. Onder hen was de voormalige president Donald Trump, die er ooit mee dreigde de Verenigde Staten uit de alliantie te halen als de andere leden niet meer zouden betalen aan het gemeenschappelijke NAVO-fonds.

Nu, zei Stoltenberg, hebben 23 leden de drempel van 2 procent gehaald of overschreden, en de rest heeft “beloofd” plannen te ontwikkelen om dat ook te doen.

Als zodanig, zei hij, kan het bondgenootschap “de taal veranderen om te zeggen dat 2 procent een minimum is” in plaats van een streefdoel.

Defensie-uitgaven zijn een kritieke maatstaf voor het afschrikkingsvermogen van de NAVO, omdat het succes van de alliantie gebaseerd is op Artikel Vijf van haar handvest, dat vereist dat alle leden elk lid dat wordt aangevallen moeten verdedigen.

Tot nu toe is er slechts één keer een beroep gedaan op Artikel Vijf: toen het bondgenootschap de Verenigde Staten te hulp schoot en zich aansloot bij de oorlog in Afghanistan na de terreuraanslagen van 11 september 2001 in New York.

Stoltenberg zei dat de hernieuwde inzet van het bondgenootschap om te voldoen aan betere bestedingsnormen ervoor zal zorgen dat de NAVO succesvol blijft in het afschrikken van verdere aanvallen.

“Het hoofddoel van de NAVO is om oorlog te voorkomen en vrede na te streven door elke dag een geloofwaardige afschrikking te bieden en ervoor te zorgen dat er geen ruimte is voor misrekening of misverstanden,” zei hij.

“Zolang je die geloofwaardige afschrikking hebt, zal niemand ons aanvallen.”

Stoltenberg gaf zijn commentaar aan een zaal vol leiders van de defensie-industrie, aan wie hij beloofde om de meerjarige samenwerking tussen NAVO-leden op het gebied van defensie-industrie te versterken.

Hij zei dat één manier om dat te bereiken de “industriële belofte van de defensie” van de alliantie later deze week zal zijn, welke is ontworpen om de standaardisatie van militaire uitrusting te verhogen en nieuwe productiefaciliteiten te bouwen in de 32 NAVO landen.

De NAVO-leider zei dat de uiteindelijke moeilijkheid om elk lid aan de minimale bestedingsdrempel van 2 procent te laten voldoen, is dat beperkte budgetten moeilijke beslissingen betekenen over het snijden in binnenlandse programma’s ten gunste van het waarborgen van internationale verdediging.

Om dat te bereiken, zei hij, gaan “defensie” en “tekorten” vaak hand in hand, maar ze zijn nodig om een aanval door autoritaire mogendheden als Rusland of China te voorkomen.

“Samen is het onze taak om snel en op grote schaal gevechtskwaliteiten te leveren aan onze strijders, zodat ze agressie tegen hun bevolking en grondgebied kunnen afschrikken”, zei hij.

“Er is geen manier om een sterke defensie in stand te houden zonder een sterke defensie-industrie.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (9 juli 2024): Stoltenberg: NATO Will No Longer ‘Strive For’ 2 Percent, It Will Be a Requirement

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.