Thursday, 20 Jun 2024
(L-R) De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol, de Amerikaanse president Joe Biden en de Japanse premier Kishida Fumio arriveren voor een gezamenlijke persconferentie na driezijdige besprekingen in Camp David in Maryland op 18 augustus 2023. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Op historische top verdiepen VS, Japan en Zuid-Korea veiligheidsbanden, veroordelen Chinese agressie

CAMP DAVID, Md. – President Joe Biden en de leiders van Zuid-Korea en Japan zijn tijdens een historische top in Camp David op 18 augustus overeengekomen om de trilaterale veiligheids- en economische banden aan te halen. Ze spraken ook een krachtige veroordeling uit van het “gevaarlijke en agressieve gedrag” van het Chinese regime in de Zuid-Chinese Zee.

President Biden kondigde de overeenkomsten aan, inclusief wat de leiders de “Camp David Principles” noemden, na afloop van zijn gesprekken met de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol en de Japanse premier Fumio Kishida.

“Het doel van onze trilaterale veiligheidssamenwerking is en blijft het bevorderen en versterken van vrede en stabiliteit in de hele regio,” zeiden ze in een gezamenlijke verklaring.

President Biden hield, net als Amerikaanse, Zuid-Koreaanse en Japanse functionarissen, vol dat de top “niet over China ging” maar gericht was op bredere veiligheidskwesties.

In een gezamenlijke verklaring tijdens de top beloofden de drie landen om elkaar onmiddellijk te raadplegen tijdens crisissituaties en om reacties te coördineren op regionale uitdagingen, provocaties en bedreigingen die gemeenschappelijke belangen raken.

Ze kwamen ook overeen om jaarlijks trilaterale militaire trainingsoefeningen te houden en om tegen eind 2023 realtime informatie te delen over Noord-Koreaanse raketlanceringen. De landen beloofden jaarlijks trilaterale topontmoetingen te houden.

De drie leiders kwamen ook overeen om samen te werken op het gebied van “veerkracht in de toeleveringsketen”, met name op het gebied van halfgeleiders en batterijen, evenals andere geavanceerde technologie zoals kunstmatige intelligentie en quantum computing.

Partnerschap richt zich op China, Noord-Korea

De drie mogendheden noemden specifiek communistisch China en Noord-Korea bij naam en beloofden verzet van de drie mogendheden tegen elke eenzijdige verandering van de huidige status quo in de Indo-Pacific.

“Met betrekking tot het gevaarlijke en agressieve gedrag ter ondersteuning van onwettige maritieme aanspraken waarvan we onlangs getuige zijn geweest door de Volksrepubliek China (VRC) in de Zuid-Chinese Zee, verzetten we ons krachtig tegen alle eenzijdige pogingen om de status quo in de wateren van de Indo-Pacific te veranderen,” aldus de verklaring.

“In het bijzonder verzetten wij ons met klem tegen de militarisering van teruggewonnen gebieden, het gevaarlijke gebruik van kustwacht- en maritieme militieschepen en dwangactiviteiten”, voegde de verklaring eraan toe.

“Wij bevestigen opnieuw het belang van vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan als een onmisbaar element van veiligheid en welvaart in de internationale gemeenschap. Onze basisstandpunten over Taiwan blijven ongewijzigd en we roepen op tot een vreedzame oplossing van de problemen tussen China en Taiwan.

Daartoe zei de Zuid-Koreaanse president dat solidariteit tussen de drie machten noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de vrijheid van iedereen niet wordt aangetast.

“President Roosevelt zei ooit: Vrijheid is geen gegeven, maar iets waar je voor vecht”, zei Yoon. “Om ervoor te zorgen dat al onze vrijheden niet worden bedreigd of beschadigd, moeten onze drie naties hun solidariteit versterken. Dat is ook onze belofte en mandaat aan onze toekomstige generaties.”

President Joe Biden, minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol nemen deel aan een trilaterale top in Camp David bij Thurmont, Md. op 18 aug. 2023. (Reuters/Evelyn Hockstein)

Belofte tot overleg

Een van de principes die vrijdag zijn aangenomen is een “belofte tot overleg”, waarin het trilaterale partnerschap overeenkomt om met elkaar te overleggen en reacties te coördineren op “regionale uitdagingen, provocaties en dreigingen die onze gezamenlijke belangen en veiligheid raken”.

Dit overleg zal naar verwachting het delen van inlichtingen, het afstemmen van berichtgeving en het coördineren van reacties op nieuwe dreigingen omvatten.

Aan de zijde van de heren Kishida en Yoon prees president Biden de leiders voor hun politieke moed om toenadering te zoeken. Hij zei dat ze begrepen dat de wereld zich “op een keerpunt bevindt, waar we geroepen zijn om op nieuwe manieren leiding te geven, samen te werken, samen te staan”.

“Van cruciaal belang is dat we allemaal hebben toegezegd dat we snel met elkaar zullen overleggen als reactie op bedreigingen voor een van onze landen, van welke zijde die ook komen,” zei hij. “Dat betekent dat we een hotline zullen hebben om informatie te delen en onze reacties te coördineren wanneer er een crisis is in de regio of een van onze landen wordt getroffen.”

“Samen komen we op voor het internationaal recht en tegen elke vorm van “dwang”, zei president Biden.

Zonder China bij naam te noemen, zei Kishida: “Unilaterale pogingen om de status quo met geweld te veranderen in de Oost- en Zuid-Chinese Zee houden aan”, terwijl hij eraan toevoegde dat de Noord-Koreaanse nucleaire en raketdreiging “alleen maar groter wordt”.

President Joe Biden begroet de Japanse premier Fumio Kishida en de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol tijdens de trilaterale top in Camp David bij Thurmont, Md. op 18 aug. 2023. (Reuters/Evelyn Hockstein)

‘Nooit eerder geziene ontmoeting’

Het communistische regime van China heeft zich fel gekeerd tegen de groeiende banden tussen de drie mogendheden en beschuldigde de partners van “oplopende spanningen” en beloofde “oppositie” tegen elke stap die het als strijdig met zijn eigen belangen beschouwt.

Vedant Patel, plaatsvervangend woordvoerder van het State Department, zei eerder deze week dat de trilaterale top geen “provocatieve” daad is.

“Er is geen reden om deze top als provocerend te zien of als een stap of poging om spanningen op te roepen,” zei Patel tijdens een persbriefing op 15 augustus.

“Waar het hier om gaat is het verdiepen van ons partnerschap en samenwerking op een aantal gebieden waarvan wij geloven dat ze in het wederzijds belang van onze drie landen zijn.”

De Verenigde Staten onderhouden robuuste allianties met zowel Japan als Zuid-Korea. Pas recentelijk is echter de mogelijkheid van defensieve samenwerking tussen Tokio en Seoel ontstaan.

Historische spanningen, die dateren van de Japanse bezetting van Korea in de eerste helft van de 20e eeuw, verhinderden voorheen veel diepgaande samenwerking tussen de twee naties. Maar in de afgelopen jaren heeft de groeiende agressiviteit van communistisch China en Noord-Korea deze spanningen doen ontdooien en de twee machten in de richting van een meer coöperatieve houding geduwd.

Denis Wilder, senior medewerker van het Initiative for U.S.-China Dialogue on Global Issues aan de Georgetown University, zei dat de stap te danken was aan het ongekende werk van het Zuid-Koreaanse en Japanse leiderschap.

“Dit is een nooit eerder geziene ontmoeting,” zei Wilder tijdens een interview op 18 augustus met NTD, de zustermedia van The Epoch Times. “De drie leiders hebben elkaar nog nooit op deze manier ontmoet. Meestal vonden de ontmoetingen plaats in de marge van andere bijeenkomsten.”

“Maar vooral de Zuid-Koreaanse president heeft dit jaar veel gedaan om de relatie met Japan soepeler te laten verlopen.”

In dat verband zei de nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Jake Sullivan, dat de leiders doortastende maatregelen namen om die groeiende relatie te verstevigen en institutionele kaders uit te bouwen voor een robuustere trilaterale samenwerking op het gebied van veiligheid tussen de drie mogendheden. Hij benadrukte echter dat het partnerschap “uitdrukkelijk geen NAVO voor de Stille Oceaan” is.

“We openen een nieuw tijdperk en we zorgen ervoor dat dat tijdperk een blijvende kracht heeft,” zei Sullivan tijdens een persbriefing eerder op de ochtend.

De heer Sullivan zei dat het partnerschap een positieve visie op de toekomst van de Indo-Pacific zou bevorderen en zou werken aan een meer rechtvaardige en stabiele regio.

“Dit partnerschap is niet tegen iemand; het is ergens voor,” zei Sullivan. “Het is voor een visie op de Indo-Pacific die vrij, open, veilig en welvarend is.”

Op de vraag of het trilaterale partnerschap het tij zou keren tegen de groeiende agressie van communistisch China in de regio, bleef Wilder optimistisch en voegde eraan toe dat de inspanningen van de Verenigde Staten veel verder gingen dan deze twee allianties.

“Dit helpt, maar de Verenigde Staten versterken ook hun bondgenoten en partners in de hele regio,” zei Wilder.

“We versterken onze verdediging tegen een groeiende Chinese militaire dreiging.

Emel Akan, Reuters en The Associated Press hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (18 augustus 2023): At Historic Summit, US, Japan, South Korea Deepen Security Ties, Condemn China Aggression

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.