Sunday, 16 Jun 2024
Falun Gong beoefenaars tijdens een demonstratie in Taipei, Taiwan, op 23 april 2006. Ze herleven de praktijk van de CCP om gedwongen organen te oogsten van Falun Gong beoefenaars. (Patrick Lin/AFP via Getty Images)

Peking nodigt landen van het Belt and Road Initiative uit om samen te werken bij orgaantransplantaties

China-watchers maken zich zorgen dat de werkelijke agenda van het regime is om de praktijk van gedwongen orgaanoogst te verspreiden.

China beweerde onlangs dat het van plan is om internationale uitwisselingen en samenwerking op het gebied van orgaandonatie en -transplantatie tussen de landen van het Belt and Road Initiative (BRI) te bevorderen. De verklaring wekte bezorgdheid bij Chinese waarnemers, die geloven dat het regime in werkelijkheid zijn praktijk van gedwongen orgaanoogst wil verspreiden.

De 7e China-Internationale Conferentie over Orgaandonatie en het Forum voor internationale samenwerking en ontwikkeling in het kader van het Belt and Road Initiative over orgaandonatie en -transplantatie werd van 8 tot 10 december gehouden in Nanning, provincie Guangxi. Tijdens de conferentie maakten de Chinese autoriteiten bekend dat China al zeven jaar op rij de tweede plaats ter wereld en de eerste plaats in Azië inneemt op het gebied van orgaandonatie en -transplantatie.

In een interview aan de zijlijn van de conferentie vertelde Dr. Huang Jiefu, voorzitter van het Human Organ Donation and Transplantation Committee, aan Chinese staatsmedia dat China internationale uitwisselingen en praktische samenwerking op het gebied van orgaandonatie en -transplantatie tussen BRI-landen zou bevorderen op basis van het model van “wederzijds overleg, wederzijdse opbouw en wederzijds delen.”

Op 28 september 2005 demonstreerde Dr. Huang een autologe levertransplantatie in het First Affiliated Hospital van de Xinjiang Medical University. Om de kans op mislukking te minimaliseren vroeg Dr. Huang om drie reservelevers, één geprepareerd door de ziekenhuizen verbonden aan de medische universiteiten in Guangzhou, één uit Chongqing en één uit Xinjiang.

Na 15 uur opereren en 24 uur observatie na de transplantatie verklaarde Dr. Huang de operatie geslaagd en waren de reservelevers niet langer nodig.

Het feit dat drie reservelevers klaar waren voor gebruik vóór de transplantatie en 39 uur stand-by stonden, waren waarschijnlijk afkomstig van levende mensen, omdat levers niet langer dan 12 uur in onderkoelde toestand bewaard kunnen worden.

China biedt momenteel ook uitgebreide training voor orgaantransplantatieartsen in het hele land aan.

Het orgaantransplantatie-instituut van het Tongji ziekenhuis in Wuhan publiceerde op 4 december een aankondiging voor het werven en opleiden van chirurgen in hart-, lever-, nier- en pancreastransplantatie. Elk jaar zal het instituut vier harttransplantatiechirurgen, zes levertransplantatiechirurgen, 16 niertransplantatiechirurgen en drie alvleeskliertransplantatiechirurgen opleiden. De trainingsperiode is 12 maanden.

Soortgelijke mededelingen werden gedaan door de China Organ Transplant Development Foundation, het First Affiliated Hospital van de Xi’an Jiaotong University, het Sun Yat-sen Memorial Hospital van de Sun Yat-sen University, het Xiangya No. 2 Hospital van de Central South University, het Beijing Friendship Hospital dat verbonden is aan de Capital University of Medical Sciences en het Organ Transplant Center van het West China Hospital.

Video: ‘Hij leefde’: Arts vertelt over het levend oogsten van organen.

Lai Jianping, afgestudeerd in internationale rechten aan de China University of Political Science and Law, vertelde The Epoch Times dat gedwongen oogsten van organen in China in de doofpot is gestopt omdat er onder het bewind van de CCP geen vrijheid van meningsuiting en geen persvrijheid is.

Het leven en de gezondheid van de machtigen en rijken in China zijn een voorwaarde geworden die hen het privilege geeft om het leven van andere mensen te overheersen en de CCP heeft dit gebruikt om orgaantransplantaties in China te industrialiseren, zei Lai.

De Wereldorganisatie voor Onderzoek naar de Vervolging van Falun Gong (WOIPFG) heeft in november 2023 een rapport uitgebracht waarin staat dat de Chinese Communistische Partij (CCP) doorgaat met het oogsten van organen van een groot aantal onwetende donoren en dat er nog steeds gedwongen orgaanbanken bestaan in China.

Talrijke onderzoeken hebben aangetoond dat orgaantransplantaties in grote Chinese ziekenhuizen zich hebben uitgebreid, gaande van het massaal oogsten van organen van Falun Gong beoefenaars naar andere gewetensgevangenen en etnische minderheden. Dr. Huang wordt ook door internationale experts beschuldigd van deelname aan gedwongen orgaanoogst.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, werd op 13 mei 1992 door de stichter Li Hongzhi aan het publiek voorgesteld. De leer van Falun Gong is gebaseerd op de principes van waarachtigheid, mededogen en tolerantie. De vijf reeksen meditatieoefeningen verspreidden zich snel door heel China door mond-tot-mondreclame en mensen ervaarden wonderen op het gebied van gezondheid en morele verbetering. Op 20 juli 1999 lanceerde voormalig CCP-dictator Jiang Zemin een vervolging en een uitgebreide propagandacampagne tegen Falun Gong en haar tientallen miljoenen volgelingen vanwege de populariteit van de beoefening die niet onder controle van de staat stond.

Vermiste studenten

Op 14 oktober 2022 verdween een 15-jarige middelbare scholier genaamd Hu Xinyu van Zhiyuan Middle School in Shangrao City, Jiangxi Province, op mysterieuze wijze van zijn campus en zijn lichaam werd later ontdekt. Plaatselijke bewoners onthulden dat een hooggeplaatste ambtenaar met een zeldzame bloedgroep ernstig ziek was geworden en dat Hu Xinyu’s bloedgroep toevallig overeenkwam, wat tot vermoedens leidde dat dit de echte reden kon zijn geweest voor zijn verdwijning.

Hierna kwamen er meldingen van meer dan tien vermisten van middelbare scholieren en studenten in de provincies Hubei, Jiangxi, Guangdong en Henan, waardoor bezorgdheid ontstond over de illegale handel in menselijke organen.

“Het geval van Hu Xinyu’s verdwijning en dood is een typisch voorbeeld van de vreemde verdwijning van veel Chinese studenten, en mensen zijn achterdochtig dat ze misschien het slachtoffer zijn geworden van “live harvesting”. Dit is een wrede realiteit in China,” zei Lai.

China-watchers vrezen dat het model van het Belt and Road Initiative van de CCP om orgaantransplantaties te promoten ertoe kan leiden dat meer landen betrokken raken bij de misdaad van de CCP om organen gedwongen te oogsten.

Op 28 november onthulde een uitspraak van de districtsrechtbank van Tokio in Japan dat minstens 100 Japanners onbewust betrokken waren bij dergelijke misdaden.

Hiromichi Kikuchi, een makelaar in orgaantransplantaties, werd veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf voor het overtreden van de wet op orgaantransplantaties. Hij gaf toe dat hij de afgelopen 20 jaar ongeveer 170 mensen had doorverwezen voor transplantaties, waarvan 90 procent in Chinese ziekenhuizen werd uitgevoerd.

De zaak kwam na een Epoch Times-interview van 25 juni 2022 met Ushio Sugawara, een Japanner die de gruwelijkheden van gedwongen orgaanoogst in China van dichtbij meemaakte.

Toen de broer van een vriend van Sugawara in 2007 een tussenpersoon benaderde voor een levertransplantatie in het Armed Police General Hospital in Peking, werd Sugawara belast met het leveren van een eiwitmedicijn dat nodig was voor de operatie.

De man was bewusteloos en lag op bed. De dokter vertelde de heer Sugawara dat de man een 21-jarige Falun Gong beoefenaar was die ter dood veroordeeld was. De pezen in de handen en voeten van de donor waren doorgesneden en de dokter legde uit dat dit was “om ontsnapping te voorkomen en om te voorkomen dat de spieren van de donor zich zouden aanspannen waardoor de kwaliteit van het orgaan zou worden aangetast wanneer het werd verwijderd.”

Dhr. Sugawara zei: “De broer van mijn vriend stierf tijdens de operatie, en natuurlijk stierf de persoon wiens organen werden geoogst ook, en ik weet niet wat er met zijn lichaam is gebeurd.”

Wat hij zei stuurde schokgolven door heel Japan. Hiroaki Maruyama, lid van de Kanagawa gemeenteraad in Amago, vertelde Daiki dat er wetgeving nodig is om orgaantransplantaties in landen als China te verbieden, een land dat schaamteloos de mensenrechten schendt.

Xin Ning heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (29 december 2023): Beijing Invites Countries in the Belt and Road Initiative to Cooperate in Organ Transplants

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.