Sunday, 23 Jun 2024
Speciaal presidentieel gezant voor het klimaat John Kerry (L) luistert naar president Joe Biden die spreekt over het aanpakken van klimaatverandering, het creëren van banen en het herstellen van wetenschappelijke integriteit in de State Dining Room van het Witte Huis in Washington op 27 januari 2021. (Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Rapport Witte Huis zegt dat blokkeren van zonlicht opwarming van de aarde kan voorkomen

Het Witte Huis suggereert de “mogelijke inzet” van radicale klimaatveranderings technieken zoals het kunstmatig blokkeren van zonlicht als onderdeel van haar klimaatveranderingsagenda, ondanks dat experts waarschuwen dat dergelijke initiatieven verwoestende effecten op de planeet kunnen hebben.

Zonnestralingsmodificatie (SRM), ook bekend als zonnegeo-engineering, is bedoeld om te voorkomen dat zonlicht de opwarming van de planeet versnelt.

“Broeikasgassen warmen het klimaat op door een deel van de uitgaande langgolvige straling te blokkeren die anders de ruimte in zou gaan,” staat in het rapport (pdf) dat op 30 juni werd gepubliceerd door het White House Office of Science and Technology Policy. “SRM daarentegen koelt het klimaat af door een grotere hoeveelheid inkomende zonnestraling (korte golf) terug de ruimte in te reflecteren. … SRM biedt de mogelijkheid om de planeet aanzienlijk af te koelen op een tijdschaal van enkele jaren.”

De bevindingen maken deel uit van een rapport dat het Witte Huis heeft opgesteld als antwoord op een mandaat uit de $1,5 biljoen uitgavenwet van vorig jaar. Het Witte Huis zei in een verklaring van 30 juni dat het rapport “geen verandering in beleid of activiteit van de regering Biden-Harris betekent”.

In plaats daarvan “voldoet dit rapport aan een mandaat van het Congres en zijn er geen plannen om een uitgebreid onderzoeksprogramma op te zetten gericht op de modificatie van zonnestraling.”

Hoewel een dergelijke kunstmatige afkoeling “veel van de negatieve gevolgen van klimaatverandering zou kunnen omkeren”, geeft het rapport toe dat deze ontwikkelingen gepaard kunnen gaan met “vertakkingen die nu nog slecht worden begrepen.”

Het document erkent dat het onderzoeksprogramma de Verenigde Staten kan helpen zich voor te bereiden op een “mogelijke toepassing” van SRM door publieke of private actoren.

SRM zou de gevolgen van broeikasgasemissies niet ongedaan maken. SRM zou bijvoorbeeld “de meeste gevolgen van oceaanverzuring niet verminderen … noch de tendens wegnemen dat de verbranding van fossiele brandstoffen de luchtkwaliteit verslechtert.”

Bovendien zou “SRM een aantal belangrijke verschijnselen van de opwarming van het klimaat, zoals het verlies van landijs en de uitstoot van broeikasgassen door het ontdooien van permafrost, kunnen stoppen maar niet snel doen omslaan.

Het rapport waarschuwt ook voor verschillende potentiële negatieve gevolgen van SRM. De procedure kan leiden tot veranderingen in stratosferische temperaturen, een stijging van de zeespiegel, verzuring van oceanen en verandering in neerslagpatronen. Het kan ook invloed hebben op de vegetatie op het land, de biodiversiteit, ecosystemen, de productie van gewassen en koraalriffen.

“Modelsimulaties laten zien dat de chemie van de stratosfeer kan veranderen en atmosferische circulaties kunnen intensiveren op manieren die kunnen leiden tot seizoensgebonden gevolgen, zoals vaker voorkomende extreme droogte of neerslag”, aldus het rapport. “Er blijven hiaten in ons begrip van de manier waarop de inzet van SRM het klimaatsysteem van de aarde onomkeerbaar zou kunnen veranderen.”

In een open brief die in januari vorig jaar werd gepubliceerd, riep een groep wetenschappers en geleerden op tot een internationaal niet-gebruiksverdrag over zonne-energie, met het argument dat zo’n verdrag “de verdere normalisatie en ontwikkeling van een riskante en slecht begrepen reeks technologieën die inkomend zonlicht opzettelijk proberen te beheren op planetaire schaal” zal tegenhouden.

Onder de ondertekenaars bevinden zich Frank Biermann van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling in Nederland, Melissa Leach van het Institute of Development Studies van de Universiteit van Sussex in het Verenigd Koninkrijk en David Schlosberg van de Universiteit van Sydney in Australië.

“Er zijn ernstige zorgen over het ‘vastzetten’ van zonnegeo-engineering als een infrastructurele en beleidsoptie, evenals over militarisering en veiligheid,” waarschuwde de brief.

“Zonnegeo-engineering is niet noodzakelijk. Het is ook niet wenselijk, ethisch of politiek bestuurbaar in de huidige context. Nu de normalisatie van onderzoek naar zonnegeo-engineering met rasse schreden voortschrijdt, is er een krachtige politieke boodschap nodig om deze technologieën te blokkeren. En deze boodschap moet snel komen.

Methoden voor SRM, implementatie in de VS

Het document van het Witte Huis beschrijft meerdere methoden om SRM-initiatieven te implementeren. Eén methode is stratosferische aerosol injectie (SAI), waarbij de hoeveelheid aerosolen in de stratosfeer wordt verhoogd om zonnestralen van de aarde weg te reflecteren. Het effect is vergelijkbaar met wat er gebeurt tijdens vulkaanuitbarstingen, die worden gevolgd door een afkoeling van de planeet.

Een andere methode is marine cloud brightening, waarbij de reflectiviteit van bepaalde wolken wordt verhoogd zodat zonlicht wordt teruggekaatst.

Er worden al pogingen ondernomen om zonnegeo-engineering toe te passen. Vorig jaar heeft een startup genaamd Make Sunsets weerballonnen opgelaten die reflecterende zwaveldeeltjes in de atmosfeer van de aarde kunnen blazen, waarvan theoretisch wordt aangenomen dat ze de planeet kunnen afkoelen.

In een interview met MIT Technology Review zei Luke Iseman, CEO van Make Sunsets, dat hij verwacht te worden gekarakteriseerd als een “Bond-schurk” voor wat het bedrijf doet, maar hij houdt vol dat klimaatverandering een bedreiging is.

Andere experts hebben gewaarschuwd tegen het moedwillig inzetten van projecten voor geoengineering op zonne-energie. David Keith, een vooraanstaand expert op dit gebied, legde in een blog uit 2018 uit dat “geoengineering op zonne-energie grootschalige klimaatmodificatie is die inherent wereldwijde gevolgen heeft die moeilijk te kwantificeren zijn, zelfs nadat het is ingezet.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (4 juni 2023): White House Report Says Blocking Sunlight Can Prevent Global Warming

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.