Sunday, 23 Jun 2024
Een Chinese politieagent benadert een Falun Gong beoefenaar op het Tiananmenplein in Peking terwijl deze een spandoek vasthoudt met de Chinese karakters "waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid", de kernprincipes van Falun Gong. (Met dank aan Minghui.org)

Spandoeken waar de Chinese Communistische Partij bang voor is: ‘De hemel zal de CCP vernietigen’

Eenentwintig jaar geleden, op de historische dag van 20 november 2001, haalden 36 westerlingen uit 12 landen het nieuws omdat zij op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking, China, waren gearresteerd nadat zij een spandoek hadden ontvouwd met de tekst “Waarheid – Mededogen – Verdraagzaamheid.”

Deze drie woorden zijn de belangrijkste morele principes van Falun Gong (ook bekend als Falun Dafa), een oude spirituele discipline die wortelt in de boeddhistische traditie en momenteel door 100 miljoen mensen over de hele wereld wordt beoefend. Haar beoefenaars streven ernaar goed en vriendelijk te zijn en delen de boodschap van een rechtschapen, deugdzaam leven.

Nadat Jiang Zemin, de voormalige leider van de officieel atheïstische Chinese Communistische Partij (CCP), in juli 1999 een vervolgingscampagne lanceerde om de praktijk te “elimineren”, hebben beoefenaars van Falun Gong, zowel binnen als buiten China, verschillende – maar vreedzame – manieren geprobeerd om het bewustzijn te vergroten en een einde te maken aan de ongekende wreedheid die talloze beoefenaars het leven heeft gekost.

Ook de 36 westerlingen maakten de gedurfde reis naar communistisch China om de CCP en de wereld te laten weten dat Falun Gong goed is en hoeveel baat zij hebben gehad bij het beoefenen van de morele leer. Hun vreedzame protest werd echter al snel beantwoord met geweld.

Zesendertig Falun Gong beoefenaars uit twaalf landen zitten in meditatie met achter hen een spandoek met de tekst “Waarheid – Mededogen – Verdraagzaamheid” om vreedzaam te protesteren tegen de vervolging van hun geloof door de CCP op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking, China, op 20 november 2001. (De reis naar Tiananmen)
De 36 Falun Gong beoefenaars uit 12 landen zijn omringd door Chinese politieagenten en politievoertuigen op het Plein van de Hemelse Vrede, nadat ze op 20 november 2001 een spandoek met de tekst “Waarheid – Mededogen – Verdraagzaamheid” hadden ontvouwd en in een meditatiehouding waren gaan zitten. De groep werd later door de politie meegenomen en gevangen gehouden. (AP Foto/Ng Han Guan)
Zenon Dolnyckj, één van de 36 westerlingen die door de politie werd opgepakt toen hij een spandoek ontvouwde en voluit “Falun Dafa is goed” zei in Peking op 20 november 2001. (AP Foto/Ng Han Guan)

De politie die al op het plein aanwezig was om toezicht te houden op het publiek, begon de beoefenaars te slaan, te stompen en te wurgen. Een man brak zijn hand, een ander kreeg klappen en brak zijn neus. Weer een ander lag bewusteloos op de grond.

Allen werden weggesleept van het Plein van de Hemelse Vrede en naar het politiebureau gebracht alvorens te worden overgebracht naar een hotel dat meer leek op een faciliteit voor openbare veiligheid. Ze moesten een in het Chinees geschreven verklaring ondertekenen. Toen ze weigerden, sloeg de politie sommigen van hen in het gezicht en trapte op hun buik. Na 24 tot 28 uur werd de groep vrijgelaten. Over hun gedurfde daad is een bekroonde documentaire gemaakt, The Journey to Tiananmen.

Hoewel deze spandoeken die de vervolging van Falun Gong aan de kaak stellen in China niet zijn toegestaan, zijn ze vaak te zien in landen waar ze vrij zijn. De aanhangers gebruiken ze niet alleen om aandacht te vragen voor de voortdurende vervolging, maar ook om anderen over de hele wereld te vertellen over de universele morele beginselen van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

Een rally voor de Chinese ambassade in Vancouver, Canada, op 21 augustus 2022 om te vieren dat 400 miljoen Chinezen uit de CCP zijn gestapt. (Met dank aan Minghui.org)
Beoefenaars van Falun Gong in Auckland, Nieuw-Zeeland houden een parade op 20 juni 2021. (Met dank aan Minghui.org)
Een rally in Macau op 11 maart 2018 ter ere van dat 300 miljoen Chinezen zijn opgestapt bij de CCP. (Met dank aan Minghui.org)
Beoefenaars van Falun Gong houden een parade op Capitol Hill in Washington, 17 juli 2014. (Jim Watson/AFP via Getty Images)

Falun Gong beoefenaars die buiten China wonen hebben het geluk hun geloof te kunnen belijden en verdedigers van de mensenrechten te zijn, terwijl Chinese beoefenaars nog steeds te maken krijgen met onvoorstelbare wreedheid, pesterijen, opsluiting en geweld voor hun inspanningen om op vreedzame wijze op te roepen tot beëindiging van de vervolging.

Hier volgen een paar geselecteerde verhalen van gewetensvolle Chinezen die vanwege hun geloof werden vervolgd.

Het ontrollen van een ruim 3 meter lange spandoek

Op 31 december 2000 werden het Tiananmenplein en het omliggende gebied tot verboden gebied verklaard onder de krijgswet. Om beoefenaars van Falun Gong te identificeren, eiste de politie van Peking dat iedereen die ze tegenkwamen de stichter van Falun Gong en de praktijk vervloekte – wie weigerde werd onmiddellijk gearresteerd.

Die dag slaagde een groep van 25 Falun Gong beoefenaars erin naar het plein te gaan en ontvouwde een meer dan 3 meter lange spandoek om vreedzaam op te roepen tot het beëindigen van de vervolging. Op het spandoek stond “Falun Gong is great”. Ze werden gearresteerd en geslagen door de politie.

Volgens Minghui.org, een in de VS gevestigde non-profitorganisatie die rapporteert over de vervolging van Falun Gong, heeft de 7e afdeling van het ministerie van Openbare Veiligheid hen gemarteld en vele wrede methoden gebruikt om hen te ondervragen. Later werden ze allemaal veroordeeld door de rechtbank van het Dongcheng District in Peking en kregen ze gevangenisstraffen van drie tot tien jaar. Deze beoefenaars werden gemarteld en geslagen op onmenselijke manieren, waaronder eenzame opsluiting, seksueel geweld en fysieke vastbinding.

Een oude man en zijn spandoek

Op 29 december 2000 ging een 78-jarige Falun Gong beoefenaar met andere beoefenaars naar het Plein van de Hemelse Vrede om de geloofsvervolging door de CCP aan de kaak te stellen.

Op het moment dat ze de spandoek met de tekst “Falun Gong is goed” omhoog hielden, stormde de op het plein aanwezige politie op hen af om hen te slaan en te arresteren. Ze werden geslagen, geschopt en in politiebusjes geduwd en vervolgens naar het politiebureau van Tiananmen gebracht, waar ze zagen dat verschillende andere beoefenaars al waren gearresteerd omdat ze soortgelijke spandoeken hadden ontvouwd.

De 78-jarige man werd later naar het Shijingshan Police Substation gebracht en teruggestuurd naar zijn woonplaats waar hij verder werd vervolgd.

Een dapper 9-jarig meisje en haar moeder

Een Chinees-Canadese vrouw en haar negenjarige dochter zijn naar China gegaan om haar landgenoten te vertellen dat de vervolging van Falun Gong door de CCP niet gerechtvaardigd is, meldt Minghui.org.

Op 18 april 2002 nam het moeder-dochter duo een taxi naar het Plein van de Hemelse Vrede en nam heimelijk een groot spandoek mee om de vervolging aan de kaak te stellen. Op het plein waren veel politieagenten in burger die elke “ongewenste” activiteit in de gaten hielden, want in die tijd ontvouwden beoefenaars van Falun Gong vaak spandoeken om aandacht te vragen voor de vervolging van hun geloof.

Na een korte afstand te hebben gelopen en een drukke plek te zijn tegengekomen, zei het kleine meisje vol vertrouwen tegen haar moeder: “Mam, laten we het openen!” Ze openden het spandoek en zeiden hardop: “Falun Gong is great! … De hemel zal de vervolging van Falun Gong niet tolereren! Goed wordt beloond met goed, en kwaad met kwaad!”

De politie pakte razendsnel hun spandoek en nam hen mee naar het politiebureau. De politie kon hen niet slaan of martelen vanwege hun Canadese nationaliteit. Maar de moeder werd ongeveer vier dagen vastgehouden en ondervraagd. Later werden ze in drie politievoertuigen en door meer dan 20 politieagenten “begeleid” naar de luchthaven en snel teruggestuurd naar Canada.

‘De hemel zal de CCP vernietigen’

Xu Hui en haar zoon, Cai Chao, uit de stad Jinzhou in de provincie Liaoning, gingen op 20 juli 2007 naar het Plein van de Hemelse Vrede om een oproep te doen voor Falun Gong, aldus Minghui.org. Ze ontvouwden een spandoek met daarop “de hemel zal de CCP vernietigen” en “stop met het oogsten van organen van levende Falun Gong beoefenaars.”

Xu Hui spreekt over haar vervolging tijdens een bijeenkomst op de Potsdamer Platz in het centrum van Berlijn op 13 juli 2016. (Met dank aan Minghui.org)

Zij werden echter gearresteerd door de politie van het politiebureau van Tiananmen en vervolgens veroordeeld tot 2 jaar dwangarbeid. Door de martelingen in het werkkamp raakten de handen van Xu gehandicapt en verloor ze drie tanden.

De moeder en haar zoon zijn sindsdien China ontvlucht en wonen nu in Duitsland.

Arshdeep Sarao heeft bijgedragen aan dit verslag.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (11 november 2022): Banners That the Chinese Communist Party Is Afraid Of: ‘Heaven Will Destroy the CCP’

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.