Sunday, 19 May 2024
Een illustratie ontworpen door The Epoch Times met afbeeldingen uit het publieke domein

Tirannieke heerser beveelt executie van een vrijheidslievende rebel – dan klinkt er een stem uit de menigte

Onze serie “Verhalen der Wijsheid” is bedoeld om belangrijke moralen te benadrukken en te inspireren tot het koesteren van eeuwenoude deugden die onze ziel kunnen verheffen en ons kunnen helpen terug te keren naar traditie. We hopen dat je dit met plezier zult lezen.

Wat is echte vriendschap? Hoe ver kunnen betekenisvolle vriendschappen gaan? Is de cultuur van ware broederlijke banden echt verloren gegaan? Wat kunnen we doen om relaties te creëren die er echt toe doen en gebaseerd zijn op onbaatzuchtigheid en altruïsme? De volgende Griekse legende herinnert ons aan enkele van deze bijna verloren gegane deugden die essentieel zijn voor alle relaties, inclusief vriendschap.

Meer dan tweeduizend jaar geleden vertelde de Romeinse redenaar Marcus Tullius Cicero het verhaal van twee vrienden die een band hadden die zo sterk was als welke broederschap dan ook.

Damon en Pythias woonden op Sicilië, een eiland voor de kust van Italië. Hun stadstaat Syracuse maakte slechte tijden door want het werd geregeerd door een tiran met de naam Dionysius. Zoals Damon en Pythias rechtvaardig en trouw waren aan elkaar, waren ze ook rechtvaardig en trouw aan de verdediging van de vrijheid.

Verenigd in hun zaak, gingen ze er allebei op uit om de harten van de mensen te bewegen in de richting van wat juist was in verschillende delen van hun geliefde stad.

“Geen enkele koning zou absolute macht over het volk moeten hebben,” predikte Pythias in de straten van de stad. “Het volk zou meer te zeggen moeten hebben over wie er over ons regeert en hoe we geregeerd worden!”

(Illustratie – Massimo Todaro/Shutterstock)

Het volk mompelde instemmend en het gefluister drong door tot de tirannieke koning Dionysius. “Vind degene die verantwoordelijk is voor deze verstoring,” schreeuwde Dionysius tegen de kapitein van zijn wacht.

Het duurde niet lang voordat de kapitein erachter kwam wie verantwoordelijk was, want hij vond Pythias die nog steeds dezelfde gedachten aan het verkondigen was in de straten.

“Ben jij degene die verantwoordelijk is voor het verspreiden van deze leugens tegen de koning?” vroeg de kapitein met zijn harde ogen op Pythias gericht.

“Ik spreek alleen de waarheid tegen de tirannie,” zei Pythias.

“We zullen zien hoe jouw waarheid het zal doen tegen de koning!” riep de kapitein en hij beval zijn mannen om de rebel te grijpen.

(Illustratie – Maciej Es/Shutterstock)

Ze pakten hem ruw aan en brachten hem voor de koning, en Damon, die zich bewust was geworden van de gevaarlijke situatie van zijn vriend, volgde stiekem.

De koning, die trilde van woede toen Pythias bij hem werd gebracht, zei rustig: “Je brutaliteit heeft je je leven gekost, tenzij je het volk gaat vertellen dat je terugneemt wat je hebt gezegd.”

“Ik kan geen leugen vertellen,” zei Pythias. “U belast het volk enorm en wij hebben niets te zeggen over hoe u onze eens zo grootse stadstaat regeert.”

Dionysius kon zijn woede op dit punt niet bedwingen. “Dan is je leven voorbij!” schreeuwde hij, terwijl hij opstond en op de arme Pythias neerkeek.

(Illustratie – Massimo Todaro/Shutterstock)

“Ik zal met plezier mijn leven geven voor een rechtvaardige zaak,” zei Pythias. “Maar laat me alstublieft gaan en afscheid nemen van mijn familie.”

De tirannieke koning begreep niets van eer en geloofde geen seconde dat Pythias ooit zou terugkeren als hij hem naar zijn familie liet gaan. “Denk je dat ik zo’n dwaas ben dat ik je zou toestaan terug te keren naar je familie?” spuwde de koning uit. “Je zou ontsnappen en nooit meer terugkeren!”

Op dat moment kwam er een stem achter de kapitein en zijn bewakers vandaan. “Ik zal de plaats van Pythias innemen terwijl hij afscheid neemt van zijn geliefden,” zei Damon terwijl hij naar zijn vriend toe liep.

(Publiek Domein)

“Dit is een interessant voorstel,” dacht de koning bij zichzelf. “Dit zal de mensen zeker een reden geven om te geloven dat ik eerlijk ben als ik dit toesta, hoewel deze man een dwaas is. Deze Pythias zal nooit meer gezien of gehoord worden.”

“Goed,” zei hij hardop. “Je mag de plaats van je vriend Pythias innemen, maar als hij over drie dagen nog niet terug is, zul je zijn brutaliteit met je eigen leven bekopen.”

Damon naderde zijn vriend en ze sloegen de armen in elkaar. “Ga naar je familie, mijn beste vriend,” zei Damon.

“Ik zal je nooit kunnen terugbetalen,” antwoordde Pythias.

Damon pakte zijn vriend bij zijn schouders en schudde hem zachtjes door elkaar. “Jouw vriendschap voor mij heeft de prijs tien keer betaald. Ga nu!”

Een illustratie ontworpen door The Epoch Times met behulp van beeldmateriaal van Shutterstock.

Toen Pythias wegging, barstte Dionysius uit in een duister gelach. “Je vriend zal nu nooit meer terugkeren, dwaas,” zei de koning. “Nu moet je wachten in de gevangenis, waar je over drie dagen geëxecuteerd zult worden!”

“Mijn vriend zal terugkeren,” zei Damon terwijl hij de koning recht in de ogen keek.

Toen liet de koning de bewakers hem naar zijn gevangeniscel brengen. Elke dag kwam de koning en hekelde Damon omdat zijn vriend hem in de steek liet. Op de derde dag kwam de koning naar de cel. “Bij zonsondergang word je geëxecuteerd. Je bent een dwaas. Je had een vrij man kunnen zijn, maar je koos ervoor om die vriend van je te geloven.”

“Ik weet dat Pythias er alles aan zal doen om hier terug te komen om me te bevrijden,” zei Damon.

“We zullen zien,” zei de koning, terwijl hij nadenkend over zijn baard streek.

Damon keek sereen naar de zon die langs de hemel trok. Hij wist dat zijn vriend in de problemen moest zijn gekomen en hij geloofde nog steeds dat Pythias zou terugkeren als het in zijn macht lag. Net toen de zon ten westen van de Middellandse Zee onderging, klonk er een schreeuw buiten de gevangenis.

“Damon,” schreeuwde Pythias. “Waar ben je? Ik ben teruggekeerd!”

Toen de koning en zijn mannen dit hoorden, lieten ze Damon gaan en brachten hem en Pythias naar de binnenplaats.

Damon en Pythias omhelsden elkaar en Damon merkte op dat Pythias op meer dan een paar plaatsen gewond en gekneusd was.

“Wat is er van je geworden, mijn vriend?” vroeg Damon.

“Ik had hier al veel eerder willen zijn, Damon,” zei Pythias. “In het begin werd ik tegengehouden door hevige winden die mijn boot niet wilden laten terugkeren. Toen de wind eenmaal gunstig was, duurde het niet lang voordat mijn schip werd overvallen door een bende piraten die mijn boot en bezittingen meenamen en me in het water gooiden.”

Een illustratie van het eiland Sicilië. (Plam Petrov/Shutterstock)

Pythias keek toen naar de koning, die rustig stond toe te kijken. “Ik ben er nu klaar voor,” zei Pythias.

Lange tijd stond Dionysius stil zonder een woord te zeggen, en zowel Damon als Pythias meenden een traan over zijn wang te zien glijden.

“Ik laat jullie allebei gaan op één voorwaarde,” zei de koning uiteindelijk.

“Noem jullie eisen en wij zullen bepalen of ze rechtvaardig zijn of niet,” zei Pythias.

“Ik zal jullie beiden laten gaan,” zei de koning, “als jullie me leren dit soort vriendschap waardig te zijn.”

De rest van Dionysius’ leven werd de stadstaat Syracuse wijs en goed geregeerd en Damon en Pythias zijn nog steeds een uithangbord en voorbeeld voor vriendschap.

Gepubliceerd door The Epoch Times (13 april 2024): Tyrant Ruler Orders Execution of a Freedom-Loving Rebel—Just Then a Voice Erupts From the Crowd

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.